Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0047(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0169/2020

Pateikti tekstai :

A9-0169/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0242

Priimti tekstai
PDF 116kWORD 41k
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d. - Briuselis
Finansinių priemonių rinkos ***II
P9_TA(2020)0242A9-0169/2020

2020 m. spalio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (06799/1/2020 – C9-0291/2020 – 2018/0047(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06799/1/2020 – C9-0291/2020),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai per pirmąjį svarstymą (COM(2018)0099),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0169/2020),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 367, 2018 10 10, p. 65.
(2) 2019 m. kovo 27 d. priimti tekstai, P8_TA(2019)0302.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika