Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0048(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0168/2020

Indgivne tekster :

A9-0168/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0243

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 42k
Mandag den 5. oktober 2020 - Bruxelles
Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***II
P9_TA(2020)0243A9-0168/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. oktober 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06800/1/2020 – C9-0292/2020),

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0113),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0168/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 65.
(2) Vedtagne tekster af 27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Seneste opdatering: 13. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik