Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0048(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0168/2020

Esitatud tekstid :

A9-0168/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0243

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 41k
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Brüssel
Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajad ***II
P9_TA(2020)0243A9-0168/2020

Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajate kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ning direktiivi (EL) 2019/1937 (06800/1/2020 – C9‑0292/2020 – 2018/0048(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06800/1/2020 – C9‑0292/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0113) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0168/2020),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 367, 10.10.2018, lk 65.
(2) Vastuvõetud tekstid, 27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Viimane päevakajastamine: 13. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika