Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0048(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0168/2020

Predkladané texty :

A9-0168/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0243

Prijaté texty
PDF 123kWORD 41k
Pondelok, 5. októbra 2020 - Brusel
Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie ***II
P9_TA(2020)0243A9-0168/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06800/1/2020 – C9‑0292/2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0113),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre hospodárske a menové veci do druhého čítania (A9-0168/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 65.
(2) Prijaté texty, 27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Posledná úprava: 13. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia