Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0150(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0156/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0156/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0245

Téacsanna atá glactha
PDF 111kWORD 41k
Dé Máirt, 6 Deireadh Fómhair 2020 - Brussels Eagrán deiridh
Guadalúip, Guáin na Fraince, Martinique agus La Réunion: cánacha indíreacha ar run ‘traidisiúnta’ *
P9_TA(2020)0245A9-0156/2020

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Deireadh Fómhair 2020 ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Fhrainc ráta laghdaithe i leith cánacha indíreacha áirithe a chur i bhfeidhm ar an rum ‘traidisiúnta’ a tháirgtear i nGuadalúip, Guáin na Fraince, Martinique agus La Réunion (COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(An nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0332),

–  ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0217/2020),

–  ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0156/2020),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2.  á iarraidh ar an gComhairle fógra a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag Parlaimint na hEorpa;

3.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aici an téacs atá formheasta ag Parlaimint na hEorpa a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

An nuashonrú is déanaí: 13 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais