Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0150(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0156/2020

Teksty złożone :

A9-0156/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0245

Teksty przyjęte
PDF 122kWORD 41k
Wtorek, 6 października 2020 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion: podatki pośrednie na rum „tradycyjny” *
P9_TA(2020)0245A9-0156/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie (COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0332),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9‑0217/2020),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0156/2020),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności