Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0163(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0157/2020

Внесени текстове :

A9-0157/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0246

Приети текстове
PDF 116kWORD 41k
Вторник, 6 октомври 2020 г. - Брюксел
Данък AIEM на Канарските острови *
P9_TA(2020)0246A9-0157/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0355),

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0280/2020),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A9-0157/2020),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност