Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0163(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0157/2020

Ingivna texter :

A9-0157/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0246

Antagna texter
PDF 110kWORD 40k
Tisdagen den 6 oktober 2020 - Bryssel
AIEM-skatten på Kanarieöarna *
P9_TA(2020)0246A9-0157/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 oktober 2020 om förslaget till rådets beslut om AIEM-skattens tillämpning på Kanarieöarna (COM(2020)0355 – C9-0280/2020 – 2020/0163(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0355),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0280/2020),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0157/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 13 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy