Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 115kWORD 43k
Сряда, 7 октомври 2020 г. - Брюксел
Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис
P9_TA(2020)0249

Решение на Европейския парламент от 7 октомври 2020 г. за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис (2020/2203(INS))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 17, параграф 6 от Договора за Европейския съюз и член 248 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид точка 7 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

–  като взе предвид писмото на председателя на Комисията от 14 септември 2020 г.,

–  като взе предвид изслушването на Валдис Домбровскис на 2 октомври 2020 г. пред комисията по международна търговия, с асоцииране на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, и като взе предвид декларацията за оценка, изготвена от тези комисии,

–  като взе предвид разглеждането от страна на съвета на председателите на комисии на заседанието си на 5 октомври 2020 г. и разглеждането от страна на Председателския съвет на заседанието си на 6 октомври 2020 г.,

–  като взе предвид член 125 от своя Правилник за дейността и приложение VІІ към него,

1.  одобрява предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис за остатъка от мандата на Комисията до 31 октомври 2024 г.;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност