Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 118kWORD 43k
Středa, 7. října 2020 - Brusel
Schválení přidělení nové působnosti výkonnému místopředsedovi Komise Valdisi Dombrovskisovi
P9_TA(2020)0249

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. října 2020, kterým se schvaluje přidělení nové působnosti výkonnému místopředsedovi Komise Valdisi Dobrovskisovi (2020/2203(INS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii a čl. 248 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na bod 7 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1),

–  s ohledem na dopis předsedkyně Komise dne 14. září 2020,

–  s ohledem na slyšení Valdise Dombrovskise vedené dne 2. října 2020 Výborem pro mezinárodní obchod, společně s Výborem pro zahraniční věci, Výborem pro rozvoj, Rozpočtovým výborem a Hospodářským a měnovým výborem a na hodnotící dopis vypracovaný po tomto slyšení;

–  s ohledem na posouzení Konferencí předsedů výborů na její schůzi dne 5. října 2020 a na posouzení Konferencí předsedů na její schůzi dne 6. října 2020,

–  s ohledem na článek 125 a přílohu VII jednacího řádu,

1.  schvaluje přidělení nové působnosti výkonnému místopředsedovi Komise Valdisi Dobrovskisovi na zbývající funkční období Komise do 31. října 2024;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.

Poslední aktualizace: 13. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí