Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 43k
Onsdag den 7. oktober 2020 - Bruxelles
Godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis
P9_TA(2020)0249

Europa-Parlamentets afgørelse af 7. oktober 2020 om godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis (2020/2203(INS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 17, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 248, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til punkt 7 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1),

–  der henviser til skrivelse fra Kommissionens formand af 14. september 2020,

–  der henviser til høringen af Valdis Dombrovskis den 2. oktober 2020 under ledelse af Udvalget om International Handel, med deltagelse af Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, samt til den evalueringsskrivelse, der blev udarbejdet efter denne høring,

–  der henviser til Udvalgsformandskonferencens undersøgelse på dets møde den 5. oktober 2020 og Formandskonferencens behandling af mødet den 6. oktober 2020,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 125 og bilag VII,

1.  godkender tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis for den resterende del af Kommissionens mandatperiode indtil den 31. oktober 2024;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

Seneste opdatering: 13. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik