Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 42k
Kolmapäev, 7. oktoober 2020 - Brüssel
Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise uute ülesannete heakskiitmine
P9_TA(2020)0249

Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2020. aasta otsus Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise uute ülesannete kohta (2020/2203(INS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiget 6 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 248,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe(1) punkti 7,

–  võttes arvesse komisjoni presidendi 14. septembri 2020. aasta kirja;

–  võttes arvesse 2. oktoobril 2020. aastal toimunud Valdis Dombrovskis’e kuulamist rahvusvahelise kaubanduse komisjoni juhtimisel ja väliskomisjoni, arengukomisjoni eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni osavõtul ning kõnealuse kuulamise põhjal koostatud kirjalikku hinnangut,

–  võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi 5. oktoobri 2020. aasta kohtumisel ja esimeeste konverentsi 6. oktoobri 2020. aasta kohtumisel läbiviidud hindamist;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 125 ja VII lisa,

1.  kiidab heaks Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskis’ele uute ülesannete andmise komisjoni koosseisu järelejäänud ametiajaks 31. oktoobrini 2024;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.

Viimane päevakajastamine: 13. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika