Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 39k
Keskiviikko 7. lokakuuta 2020 - Bryssel
Komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin uuden vastuualueiden jaon hyväksyminen
P9_TA(2020)0249

Euroopan parlamentin päätös 7. lokakuuta 2020 komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin uuden vastuualueiden jaon hyväksymisestä (2020/2203(INS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan ja 246 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 7 kohdan(1),

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan 14. syyskuuta 2020 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon Valdis Dombrovskisin kuulemistilaisuuden, joka järjestettiin 2. lokakuuta 2020 kansainvälisen kaupan valiokunnan johdolla yhdessä ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa, ja tämän kuulemisen jälkeen laaditun arviointilausunnon,

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 2020 valiokuntien puheenjohtajakokouksessa suoritetut arvioinnit ja 6. lokakuuta 2020 puheenjohtajakokouksessa suoritetut arvioinnit,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 125 artiklan ja liitteen VII,

1.  hyväksyy uuden vastuualueiden jaon komission johtavalle varapuheenjohtajalle Valdis Dombrovskisille komission toimikauden loppuun 31. lokakuuta 2024 asti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Päivitetty viimeksi: 13. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö