Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 114kWORD 43k
Trečiadienis, 2020 m. spalio 7 d. - Briuselis
Naujų pareigų Komisijos pirmininko pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui skyrimo patvirtinimas
P9_TA(2020)0249

2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl naujų pareigų skyrimo Komisijos pirmininko pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui (2020/2203(INS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 dalį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 248 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1) 7 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pirmininkės laišką,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 2 d. Valdžio Dombrovskio klausymą, kurį surengė Tarptautinės prekybos komitetas kartu su Užsienio reikalų komitetu, Vystymosi komitetu, Biudžeto komitetu ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetu, ir po to klausymo parengtą vertinimo raštą,

–  atsižvelgdamas į įvertinimus, atliktus 2020 m. spalio 5 d. Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje ir 2020 m. spalio 6 d. Pirmininkų sueigos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 125 straipsnį ir VII priedą,

1.  pritaria naujų pareigų Komisijos pirmininko pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui skyrimui likusiam Komisijos kadencijos laikui iki 2024 m. spalio 31 d.;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika