Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 39k
Keskiviikko 7. lokakuuta 2020 - Bryssel
Mairead McGuinnessin nimityksen Euroopan komission jäseneksi hyväksyminen
P9_TA(2020)0250

Euroopan parlamentin päätös 7. lokakuuta 2020 Mairead McGuinnessin nimityksestä komission jäseneksi (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 6 kohdan(1),

–  ottaa huomioon Phil Hoganin eroilmoituksen tehtävästään komission jäsenenä,

–  ottaa huomioon neuvoston 14. syyskuuta 2020 päivätyn kirjeen, jolla neuvosto kuuli parlamenttia yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa tehtävästä päätöksestä nimittää Mairead McGuinness komission jäseneksi (C9-0295/2020),

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan 14. syyskuuta 2020 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon Mairead McGuinnessin kuulemistilaisuuden, joka järjestettiin 2. lokakuuta 2020 talous- ja raha-asioiden valiokunnan johdolla, ja tämän kuulemisen jälkeen laaditun arviointilausunnon,

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 2020 valiokuntien puheenjohtajakokouksessa suoritetut arvioinnit ja 6. lokakuuta 2020 puheenjohtajakokouksessa suoritetut arvioinnit,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 125 artiklan ja liitteen VII,

1.  hyväksyy Mairead McGuinnessin nimittämisen komission jäseneksi komission toimikauden loppuun 31. lokakuuta 2024 asti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Päivitetty viimeksi: 13. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö