Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Téacsanna atá glactha
PDF 111kWORD 43k
Dé Céadaoin, 7 Deireadh Fómhair 2020 - Brussels
Ceapachán Mairead McGuinness mar chomhalta den Choimisiún Eorpach a fhormheas
P9_TA(2020)0250

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le Mairead McGuinness a cheapadh mar Chomhalta den Choimisiún (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint d’Airteagal 246, an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint d'Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

–  ag féachaint do phointe 6 den Chreat-Chomhaontú maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach(1),

–  ag féachaint do Phil Hogan d’éirí as oifig mar Chomhalta den Choimisiún,

–  ag féachaint don litir ón gComhairle dar dáta an 14 Meán Fómhair 2020, trína ndeachaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa maidir le cinneadh, a ghlacfar de chomhthoil le hUachtarán an Choimisiúin, maidir le Mairead McGuinness a cheapadh mar Chomhalta den Choimisiún (C9-0295/2020),

–  ag féachaint do litir Uachtarán an Choimisiúin an 14 Meán Fómhair 2020,

–  ag féachaint don éisteacht le Mairead McGuinness an 2 Deireadh Fómhair 2020, a raibh an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta i gceannas uirthi, agus don litir mheastóireachta a tarraingíodh suas tar éis na héisteachta sin,

–  ag féachaint don scrúdú a rinne Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí ag a cruinniú an 5 Deireadh Fómhair 2020, agus don scrúdú a rinne Comhdháil na nUachtarán ag a cruinniú an 6 Deireadh Fómhair 2020,

–  ag féachaint do Riail 125 dá Rialacha Nós Imeachta agus d’Iarscríbhinn VII a ghabhann leo,

1.  ag formheas cheapachán Mairead McGuinness mar Chomhalta den Choimisiún don chuid eile de théarma oifige an Choimisiúin go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2024.

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais na mBallstát.

(1) IO L 304, 20.11.2010, lch. 47.

An nuashonrú is déanaí: 13 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais