Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 115kWORD 40k
Trečiadienis, 2020 m. spalio 7 d. - Briuselis
Mairead McGuiness skyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas
P9_TA(2020)0250

2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Mairead McGuiness paskyrimo Komisijos nare (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 246 straipsnio antrą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1) 6 punktą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario Philo Hogano įteiktą atsistatydinimo pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 14 d. Tarybos laišką, kuriuo Taryba konsultavosi su Parlamentu dėl sprendimo dėl Mairead McGuiness skyrimo Komisijos nare, kurį Taryba turi priimti bendru sutarimu su Komisijos pirmininke (C9-0295/2020),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pirmininkės laišką,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 2 d. Mairead McGuiness klausymą, kurį surengė Ekonomikos ir pinigų politikos reikalų komitetas, ir po to klausymo parengtą vertinimo raštą,

–  atsižvelgdamas į įvertinimus, atliktus 2020 m. spalio 5 d. Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje ir 2020 m. spalio 6 d. Pirmininkų sueigos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 125 straipsnį ir VII priedą,

1.  pritaria Mairead McGuiness skyrimui Komisijos nare likusiam Komisijos kadencijos laikui iki 2024 m. spalio 31 d.;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika