Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 128kWORD 42k
Trešdiena, 2020. gada 7. oktobris - Brisele
Apstiprinājums Mairead McGuinness iecelšanai Eiropas Komisijas locekļa amatā
P9_TA(2020)0250

Eiropas Parlamenta 2020. gada 7. oktobra lēmums, ar ko apstiprina Mairead McGuinness iecelšanu par Komisijas locekli (C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 246. panta otro daļu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 6. punktu(1);

–  ņemot vērā Phil Hogan atkāpšanos no Komisijas locekļa amata,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. septembra vēstuli, kurā Padome apspriedās ar Parlamentu par lēmumu, kas jāpieņem, vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju, par Mairead McGuinness iecelšanu par Komisijas locekli (C9-0295/2020),

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2020. gada 14. septembra vēstuli,

–  ņemot vērā 2020. gada 2. oktobrī notikušo Mairead McGuinness uzklausīšanu, ko vadīja Ekonomikas un monetārā komiteja, un pēc šīs uzklausīšanas sagatavoto novērtējuma paziņojumu,

–  ņemot vērā izskatīšanu Komiteju priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. oktobra sanāksmē un izskatīšanu Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 6. oktobra sanāksmē,

–  ņemot vērā Reglamenta 125. pantu un VII pielikumu,

1.  apstiprina Mairead McGuinness iecelšanu par Komisijas locekli uz atlikušo Komisijas pilnvaru laiku līdz 2024. gada 31. oktobrim;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 13. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika