Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0053(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0164/2020

Внесени текстове :

A9-0164/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0254

Приети текстове
PDF 126kWORD 43k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна ***I
P9_TA(2020)0254A9-0164/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0137),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0100/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2020 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A9-0164/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 октомври 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна
P9_TC1-COD(2020)0053

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/1544.)

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност