Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0053(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0164/2020

Předložené texty :

A9-0164/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/10/2020 - 2
PV 08/10/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0254

Přijaté texty
PDF 133kWORD 44k
Čtvrtek, 8. října 2020 - Brusel
Rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině ***I
P9_TA(2020)0254A9-0164/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině (COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0137),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0100/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2020(1),

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9‑0164/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. října 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině
P9_TC1-COD(2020)0053

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/1544.)

Poslední aktualizace: 13. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí