Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2813(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0312/2020

Разисквания :

PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Гласувания :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0258

Приети текстове
PDF 161kWORD 50k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
Еритрея, случаят на Давит Исак
P9_TA(2020)0258RC-B9-0312/2020

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Еритрея, по-специално случая на Давит Исак (2020/2813(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Еритрея, и по-специално тази от 6 юли 2017 г.(1),

–  като взе предвид доклада от 11 май 2020 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея,

–  като взе предвид изявлението от 30 юни 2020 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея по време на 44-ата сесия на Съвета по правата на човека,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека в Еритрея,

–  като взе предвид Резолюция 2444 на Съвета за сигурност на ООН от 14 ноември 2018 г., с която се прекратяват незабавно всички санкции на ООН срещу Еритрея (оръжейно ембарго, замразяване на активи и забрани за пътуване),

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1944 на Съвета от 10 декември 2018 г. за отмяна на Решение 2010/127/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Еритрея(2),

–  като взе предвид дело 428/12 (2012), заведено пред Африканската комисия по правата на човека и народите от името на Давит Исак и други политически затворници,

–  като взе предвид заключителната декларация от 66-ото заседание на Африканската комисия по правата на човека и народите от 22 май 2017 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид Конституцията на Еритрея, приета през 1997 г., която гарантира гражданските свободи, включително свободата на религията,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (Споразумението от Котону)(3), преразгледано през 2005 г. и 2010 г., по което Еритрея е страна,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Давит Исак, лице с двойно гражданство на Еритрея и Швеция и следователно гражданин на Европейския съюз, журналист и съсобственик на първия независим вестник на Еритрея, широко разпространения „Setit“, беше арестуван от органите на Еритрея на 23 септември 2001 г. заедно с 21 други лица; като има предвид, че правителството на Еритрея обвинява Давит Исак като „предател“, въпреки че никога не му е било повдигано обвинение или е бил изправян пред съд; като има предвид, че Давит Исак се завръща от Швеция след независимостта на Еритрея през 1992 г., за да помогне за укрепването на новата демокрация в страната;

Б.  като има предвид, че лицата са хвърлени в затвора след публикуването на открито писмо, в което се осъжда режимът и се призовава президента Исаяс Афеверки да извърши демократични реформи; като има предвид, че в деня на арестите правителството обявява забрана за всички независими медии; като има предвид, че срещу задържаните не е повдигнато обвинение в престъпление;

В.  като има предвид, че Давит Исак е освободен на 19 ноември 2005 г., след като правителството на Швеция, наред с други, оказва значителен натиск в негова полза; като има предвид, че той е задържан повторно два дни по-късно, докато е на път към болницата, като органите на Еритрея твърдят, че той е бил освободен само временно, за да получи медицинско лечение; като има предвид, че оттогава Давит Исак е държан в изолация от органите на Еритрея, които отказват да разкрият точното му местонахождение или данни за неговото здраве и състояние;

Г.  като има предвид, че през декември 2008 г. има непотвърдени сведения, че Давит Исак е бил прехвърлен в затвор с максимални мерки за сигурност в Ембаткала, и че скоро след това, на 11 януари 2009 г. е бил приет в болница за въздушните сили в Асмара и се счита, че е сериозно болен; като има предвид, че естеството и степента на заболяването му остават неизвестни и правителството на Еритрея отказва да потвърди хоспитализацията му;

Д.  като има предвид, че семейството на Давит Исак, в т.ч. трите му деца, изпитват огромно страдание и несигурност от момента на неговото изчезване, тъй като нямат информация за състоянието, местонахождението или перспективите за бъдещето му; като има предвид, че дъщерята на Давит Исак, Бетлеем Исак, продължава да настоява за освобождаването на баща си; като има предвид, че през 2020 г. Бетлеем Исак потвърди, че баща ѝ е жив;

Е.  като има предвид, че Африканската комисия по правата на човека и народите постанови, че журналистите, арестувани в Еритрея през септември 2001 г., включително Давит Исак, са задържани произволно и незаконно, и настоятелно призова органите на Еритрея да ги освободят или най-малко да проведат справедлив процес;

Ж.  като има предвид, че положението в пренаселените и нездравословни центрове за задържане в Еритрея представлява жестоко и нечовешко отнасяне; като има предвид, че тези условия излагат задържаните на повишен риск от предаване на COVID-19; като има предвид, че достъпът до здравеопазване, храна и санитарно-хигиенни условия е изключително ограничен или липсва изцяло, поради което задържаните лица зависят от посетителите за основни доставки; като има предвид, че ограничителните мерки в затворите, насочени към борба с пандемията, допринесоха за по-голямо недохранване и съответните психически и физически заболявания; като има предвид, че много по-голям брой затворници биват държани в товарни контейнери, където са изложени на изключително сурови температурни условия;

З.  като има предвид, че след получаването на независимост Еритрея, под ръководството на Исаяс Афеверки, систематично хвърля хиляди хора в затвора заради техните политически възгледи или работата им като журналисти или заради практикуването на религията им; като има предвид, че организирано се извършват насилствени изчезвания; като има предвид, че задържаните лица обикновено са обект на произволни и незаконни арести и задържания без обвинение и им е отказван достъп до адвокати или семейни посещения;

И.  като има предвид, че Еритрея заема 182-о място от общо 189 държави в индекса на човешкото развитие за 2019 г. съгласно доклада относно човешкото развитие на Програмата на ООН за развитие от 2019 г.; като има предвид, че през 2020 г. световният индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ нарежда Еритрея на 178-то място от общо 180; като има предвид, че Комитетът за защита на журналистите класира Еритрея като най-цензурираната държава в света през 2019 г.;

Й.  като има предвид, че в доклада на анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея, публикуван на 9 май 2016 г., се отбелязва, че през последните 25 години в центрове за задържане, военни тренировъчни лагери и други места в цялата страна са извършени широко разпространени и систематични престъпления срещу човечеството;

К.  като има предвид, че според доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея от 16 май 2019 г. „положителният импулс за мир и сигурност в региона е породил очаквания в Еритрея и в международната общност, че правителството на Еритрея ще осъществи политически и институционални реформи“, но „еритрейските органи все още не са се ангажирали с процес на вътрешни реформи и положението с правата на човека остава непроменено“; като има предвид, че от 2009 г. насам на специалния докладчик на ООН се отказва достъп до Еритрея за вътрешни посещения в страната;

Л.  като има предвид, че през май 2019 г. органите на Еритрея предприеха репресивни мерки срещу непризнати християнски конгрегации и завзеха католически училища и здравни заведения, като по този начин оказаха отрицателно въздействие върху здравните и образователните права на населението;

М.  като има предвид, че президентът на Еритрея продължава да отказва да проведе избори и да приложи конституцията на страната, въпреки факта, че тя беше ратифицирана през 1997 г. и че избирателният закон на Еритрея беше ратифициран през 2002 г.; като има предвид, че временният законодателен орган не е провеждал заседания от 2002 г. насам и съдебната власт се контролира от правителството;

Н.  като има предвид, че се очакваше неотдавнашните събития в областта на регионалния мир и сигурност да доведат до реформи в националната повинност и до демобилизиране на наборниците в Еритрея; като има предвид, че към днешна дата не е имало официални съобщения за съкращаване на продължителността на националната повинност или за планове за демобилизиране; като има предвид, че националната повинност продължава да бъде недоброволна и с неограничена продължителност; като има предвид, че националната повинност поставя много граждани, включително жени и момичета, в положение на робство, при което целият им живот е под контрола на други лица и при което те страдат, наред с другото, от физически, сексуални и словесни злоупотреби и може да бъдат принудени да работят като домашни помощници;

О.  като има предвид, че през юли 2018 г. Еритрея и Етиопия подписаха историческо мирно споразумение, което сложи край на двадесет години конфликт; като има предвид, че мирното споразумение от юли 2018 г. откри нови перспективи за социално-икономическото развитие на страната, свързани с напредъка на регионалната икономическа интеграция в Африканския рог;

П.  като има предвид, че след мирното споразумение между Еритрея и Етиопия ЕС промени подхода си към Еритрея, основан на „принципите на ангажираност“, който преди това не позволяваше нито политически диалог, нито сътрудничество за развитие ЕС – Еритрея, на т.нар. „двупистов“ подход;

Р.  като има предвид, че партньорството на ЕС с Еритрея се урежда от Споразумението от Котону, както и че страните по споразумението са задължени да спазват и прилагат разпоредбите му, по-специално зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

С.  като има предвид, че въпреки грубото и систематично нарушаване от страна на Еритрея на съществените и основни елементи от Споразумението от Котону в областта на правата на човека ЕС никога не е започвал консултации, както се предвижда в член 96 от него, въпреки призивите на Парламента в тази насока;

Т.  като има предвид, че ЕС е важен донор за Еритрея от гледна точка на помощта за развитие; като има предвид, че след мирното споразумение между Еритрея и Етиопия от 2018 г. ЕС и Еритрея договориха нова стратегия за сътрудничество за развитие за периода 2019 – 2020 г., съгласно която ЕС отпусна 180 милиона евро;

У.  като има предвид, че авторитарното правителство се опитва да контролира еритрейската диаспора чрез двупроцентов данък върху доходите на живеещите в чужбина и като шпионира диаспората и преследва роднините, останали в Еритрея;

1.  настоява всички лица, лишени от свобода в Еритрея заради убежденията им, да бъдат незабавно и безусловно освободени, и по-специално гражданина на ЕС Давит Исак и другите журналисти, задържани от септември 2001 г. насам; изисква незабавна информация относно местонахождението и състоянието на Давит Исак; настоятелно призовава органите на Еритрея да му предоставят достъп до представители на ЕС, държавите членки и Швеция, за да се установят потребностите му от здравно обслужване и всякаква друга необходима подкрепа;

2.  осъжда най-категорично извършваните от Еритрея системни, повсеместни и груби нарушения на правата на човека; призовава правителството на Еритрея да сложи край на задържането на опозиционни дейци, журналисти, религиозни лидери и невинни цивилни граждани;

3.  отправя апел към Африканския съюз, като партньор на ЕС с изричен ангажимент към всеобщите ценности на демокрацията и правата на човека, да засили своята дейност във връзка с достойното за съжаление положение в Еритрея и да работи заедно с ЕС за гарантиране освобождаването на Давит Исак и на други политически затворници;

4.  изисква, предвид настоящата здравна криза, свързана с COVID-19, лошите санитарни условия в затворите в Еритрея и високия риск от заразяване на задържаните лица, своевременно да се предоставят подходяща храна, вода и медицински грижи; изразява загриженост, че пандемията от COVID-19 изостря глада и недохранването, които съществуват в някои части на страната, и допринася за недостига на храна;

5.  изисква от правителството на Еритрея да предостави доказателства, че всички лица, които са физически лишени от свобода, са живи, заедно с подробна информация относно съдбата и местонахождението им; призовава за справедлив съдебен процес за обвиняемите, за незабавно и безусловно освобождаване на всички затворници, които не са обвинени в престъпления, както и за премахване на изтезанията и други форми на унизително отнасяне, като например ограничаване на храна, вода и медицински грижи; припомня на правителството на Еритрея неговото задължение да предприеме мерки във връзка с всички нарушения на правата на човека, включително чрез разследване на извънсъдебни екзекуции и насилствени изчезвания, а така също и във връзка със смъртното наказание, което следва да бъде премахнато в съответствие с препоръките, представени в годишния доклад на Съвета на ООН по правата на човека за 2020 г.;

6.  изразява съжаление, че Еритрея не предоставя пространство за независими защитници на правата на човека, членове на политическата опозиция или независими журналисти; поради това призовава правителството на Еритрея да отвори гражданско пространство за независими организации на гражданското общество и да позволи създаването на други политически партии в страната; припомня на Еритрея за нейните задължения съгласно конвенциите на МОТ, по-специално по отношение на правото на организациите на гражданското общество и професионалните съюзи да организират мирни демонстрации, да участват в обществения живот и да провеждат кампании за подобряване на правата на работниците;

7.  изисква от правителството на Еритрея да се въздържа да използва своите граждани за принудителен труд чрез безсрочна национална повинност и да сложи край на задължителната практика всички деца да прекарват последната година от училищното си образование във военен тренировъчен лагер;

8.  призовава Комисията да провери дали условията за предоставяне на помощ от ЕС са спазени, и да гарантира, че правителството на Еритрея не се възползва от никакво финансиране на проекти в Еритрея, особено такива, които се осъществяват с помощта на работна ръка от националната повинност; във връзка с това изразява съжаление относно факта, че Комисията продължава да финансира „Проекта за пътищата“, и я призовава да отговаря стриктно на нуждите на еритрейския народ за развитие, демокрация, права на човека, добро управление, сигурност и свобода на словото, печата и събранията, както и да оцени осезаемите резултати по отношение на правата на човека, произтичащи от стратегията ЕС – Еритрея и т.нар. „двупистов подход“;

9.  призовава за незабавно прилагане на Конституцията на Еритрея от 1997 г., която беше изготвена при пълна консултация с всички заинтересовани страни и гражданското общество и беше надлежно приета;

10.  осъжда използването от правителството на Еритрея на извънтериториалния „данък върху диаспората“; настоятелно призовава правителството да зачита свободата на движение и да сложи край на политиките на „колективна вина“, които са насочени срещу членовете на семействата на лицата, които избягват от военна служба, опитват се да избягат от Еритрея или не плащат данъка върху дохода в размер на 2%, наложен от правителството на живеещите в чужбина граждани на Еритрея, в т.ч. граждани на ЕС;

11.  призовава Еритрея да отмени забраната на независимите медии и да позволи създаването на политически партии като основен инструмент за насърчаване на демокрацията в страната; призовава да се позволи на организациите за защита на правата на човека да работят свободно в страната;

12.  изисква органите на Еритрея да сложат край на задържането на опозиционни дейци, журналисти, религиозни лидери, представители на гражданското общество и невинни цивилни граждани; настоятелно призовава Еритрея да зачита изцяло и да защитава свободата на религията и да прекрати продължаващите преследвания въз основа на вероизповедание;

13.  отново отправя своето спешно искане за глобален механизъм на ЕС за правата на човека, т.нар. европейски закон „Магнитски“; призовава Съвета да приеме този механизъм чрез решение, свързано със стратегическите интереси и цели на Съюза съгласно член 22, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;

14.  отправя искане Еритрея да спазва изцяло и незабавно да приложи Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да спазва изцяло своите задължения съгласно Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите, които забраняват изтезанията;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента на Еритрея, на Съвета на ООН по правата на човека и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

(1) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 140.
(2) ОВ L 314, 11.12.2018 г., стр. 60.
(3) OВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност