Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2813(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0312/2020

Rozpravy :

PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Hlasování :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0258

Přijaté texty
PDF 158kWORD 49k
Čtvrtek, 8. října 2020 - Brusel
Eritrea, případ Dawitta Isaaka
P9_TA(2020)0258RC-B9-0312/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o Eritreji, zejména o případu Dawita Isaaka (2020/2813(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Eritreji, zejména na usnesení ze dne 6. července 2017(1),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Eritreji ze dne 11. května 2020,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Eritreji ze dne 30. června 2020, které přednesl na 44. zasedání Rady pro lidská práva,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Eritreji,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2444 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se s okamžitou platností ukončují veškeré sankce OSN vůči Eritreji (zbrojní embargo, zmrazení majetku a zákaz cestování),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1944 ze dne 10. prosince 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/127/SZBP o omezujících opatřeních vůči Eritreji(2),

–  s ohledem na věc 428/12 (2012), která byla jménem Dawita Isaaka a dalších politických vězňů předložena Africké komisi pro lidská práva a práva národů,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení 66. zasedání Africké komise pro lidská práva a práva národů ze dne 22. května 2017,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na ústavu Eritreje přijatou v roce 1997, která zaručuje občanské svobody, včetně svobody náboženství,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na dohodu o partnerství AKT-EU ve znění z roku 2005 a 2010 (dohoda z Cotonou)(3), jejímž signatářem je i Eritrea,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Dawit Isaak, dvojí státní příslušník Eritreje a Švédska, a tudíž občan Evropské unie, a současně novinář a spoluvlastník prvních nezávislých novin Eritreje, široce distribuovaného Setitu, byl dne 23. září 2001 spolu s 21 dalšími osobami zatčen eritrejskými orgány; vzhledem k tomu, že eritrejská vláda obviňuje Dawita Isaaka z toho, že je „zrádcem“, ačkoli nikdy nebyl obviněn ani předveden k soudu; vzhledem k tomu, že Dawit Isaak se vrátil ze Švédska do Eritreje po získání nezávislosti v roce 1992, aby přispěl k upevnění rodící se demokracie v zemi;

B.  vzhledem k tomu, že k jeho uvěznění došlo po zveřejnění otevřeného dopisu, v němž odsoudil režim a vyzval prezidenta Isaiase Afwerkiho, aby provedl demokratické reformy; vzhledem k tomu, že v den zatčení vláda oznámila zákaz všech nezávislých sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že zadržení nebyli obviněni z žádného trestného činu;

C.  vzhledem k tomu, že Dawit Isaak byl dne 19. listopadu 2005 propuštěn z vazby poté, co se za něj významně zasadila mj. švédská vláda; vzhledem k tomu, že o dva dny později byl na cestě do nemocnice zatčen znovu, přičemž eritrejské orgány tvrdily, že byl propuštěn pouze dočasně, aby mu mohla být poskytnuta lékařská péče; vzhledem k tomu, že od té doby drží eritrejské orgány Dawita Isaaka v izolaci a odmítají sdělit, kde přesně se nachází, či podrobnosti o jeho zdravotním stavu a životních podmínkách;

D.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2008 byl Dawit Isaak podle nepotvrzených zpráv přemístěn do věznice s nejvyšší ostrahou v Embatkale a že krátce poté, dne 11. ledna 2009, byl přijat, podle všeho vážně nemocný, do nemocnice vzdušných sil v Asmaře; vzhledem k tomu, že povaha a rozsah jeho onemocnění zůstávají neznámé a že eritrejská vláda odmítá jeho hospitalizaci potvrdit;

E.  vzhledem k tomu, že rodina Dawita Isaaka, včetně jeho tří dětí, se od jeho zmizení potýká s obrovským utrpením a nejistotou, jelikož mají jen málo informací o jeho stavu, místě pobytu a vyhlídkách do budoucna; vzhledem k tomu, že dcera Dawita Isaaka, Betlehem Isaaková, se nepřestává zasazovat za propuštění svého otce; vzhledem k tomu, že Betlehem Isaaková v roce 2020 potvrdila, že její otec žije;

F.  vzhledem k tomu, že Africká komise pro lidská práva a práva národů rozhodla, že novináři zatčení v září 2001 v Eritreji, včetně Dawita Isaaka, jsou drženi svévolně a nezákonně, a naléhavě vyzvala eritrejské orgány, aby je propustily, nebo aby alespoň uspořádaly spravedlivý proces;

G.  vzhledem k tomu, že situace v eritrejských přeplněných vězeňských zařízeních, kde panují špatné hygienické podmínky, představuje kruté a nelidské zacházení; vzhledem k tomu, že tyto podmínky vystavují zadržované osoby zvýšenému riziku přenosu onemocnění COVID-19; vzhledem k tomu, že přístup ke zdravotní péči, potravinám a hygienickým zařízením je mimořádně omezený nebo zcela chybí, takže zadržované osoby jsou, pokud jde o základní potřeby, odkázány na návštěvníky; vzhledem k tomu, že omezující opatření uplatňovaná ve věznicích v rámci boje proti pandemii ještě přispěla k podvýživě a souvisejícím duševním a fyzickým problémům; vzhledem k tomu, že mnohem více vězňů je drženo v přepravních kontejnerech, kde jsou vystaveni mimořádně krutým teplotním podmínkám;

H.  vzhledem k tomu, že Eritrea pod Isaiasem Afwerkim od nabytí nezávislosti systematicky věznila již tisíce lidí za jejich politické názory, novinářskou práci nebo praktikování náboženství; vzhledem k tomu, že k násilným zmizením dochází na systematickém základě; vzhledem k tomu, že zadržené osoby jsou obvykle podrobeny svévolnému a protiprávnímu zatčení a zadržování bez obvinění a je jim odepřen přístup k právníkům a odepírány návštěvy rodinných příslušníků;

I.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Rozvojového programu OSN o lidském rozvoji za rok 2019 zaujímá Eritrea na indexu lidského rozvoje ze 189 zemí 182. místo; vzhledem k tomu, že index světové svobody tisku v roce 2020 sestavovaný organizací Reportéři bez hranic řadí Eritreu ze 180 zemí na 178. příčku; vzhledem k tomu, že Výbor na ochranu novinářů prohlásil Eritreu za nejcenzurovanější zemi na světě v roce 2019;

J.  vzhledem k tomu, že zpráva vyšetřovací komise OSN pro lidská práva v Eritreji zveřejněná dne 9. května 2016 uvádí, že ve vězeňských zařízeních, vojenských výcvikových táborech a dalších místech v celé zemi byly v posledních 25 letech široce a systematicky páchány zločiny proti lidskosti;

K.  vzhledem k tomu, že podle zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Eritreji ze dne 16. května 2019 „pozitivní impuls pro mír a bezpečnost v regionu vyvolal v Eritreji a v mezinárodním společenství očekávání, že eritrejská vláda provede politické a institucionální reformy“, avšak „eritrejské orgány dosud proces vnitrostátních reforem nezahájily a situace v oblasti lidských práv se nezměnila“; vzhledem k tomu, že zvláštnímu zpravodaji OSN je odpírán vstup do Eritreje, takže od roku 2009 nemohl zemi navštívit;

L.  vzhledem k tomu, že v květnu 2019 eritrejské orgány tvrdě zakročily proti neuznaným křesťanským kongregacím a zmocnily se katolických škol a zdravotnických zařízení, což má negativní dopad na práva obyvatel v oblasti zdraví a vzdělávání;

M.  vzhledem k tomu, že prezident Eritreje i nadále odmítá uspořádat volby a provádět ústavu země, přestože byla ratifikována v roce 1997 a volební zákon Eritreje byl ratifikován v roce 2002; vzhledem k tomu, že prozatímní zákonodárný sbor od roku 2002 nezasedal a soudnictví je kontrolováno vládou;

N.  vzhledem k tomu, že se očekávalo, že nedávný vývoj v regionu, pokud jde o mír a bezpečnost, povede k provedení reforem vojenské služby a k demobilizaci branců v Eritreji; vzhledem k tomu, že dosud nebyla vydána žádná oficiální oznámení o zkrácení doby trvání vojenské služby ani o jakýchkoli plánech na demobilizaci; vzhledem k tomu, že vojenská služba je i nadále nedobrovolná a časově neomezená; vzhledem k tomu, že vojenská služba staví mnoho občanů, včetně žen a dívek, do situace otroctví, neboť celý jejich život je pod kontrolou druhých a jsou mj. vystaveni fyzickému, sexuálnímu a slovnímu zneužívání a mohou být nuceni pracovat jako domácí služebnictvo;

O.  vzhledem k tomu, že v červenci 2018 podepsaly Eritrea a Etiopie historickou mírovou dohodu, která ukončila dvacetiletý konflikt; vzhledem k tomu, že tato mírová dohoda otevřela nové perspektivy socioekonomického rozvoje země, ve spojitosti s pokrokem regionální hospodářské integrace v oblasti Afrického rohu;

P.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na mírovou dohodu mezi Eritreou a Etiopií změnila EU svůj přístup vůči Eritreji založený na „zásadách angažovanosti“, který dříve neumožňoval ani politický dialog, ani rozvojovou spolupráci EU s Eritreou, na tzv. „přístup ve dvou rovinách“;

Q.  vzhledem k tomu, že partnerství EU s Eritreou se řídí dohodou z Cotonou a že strany této dohody jsou povinny dodržovat a uplatňovat její ustanovení, zejména pokud jde o dodržování lidských práv a zásad demokracie a právního státu;

R.  vzhledem k tomu, že navzdory hrubému a systematickému porušování základních a zásadních prvků dohody z Cotonou v oblasti lidských práv ze strany Eritreje EU nikdy nezahájila konzultace podle článku 96 této dohody, přestože ji k tomu Parlament opakovaně vyzval;

S.  vzhledem k tomu, že EU je pro Eritreu významným dárcem rozvojové pomoci; vzhledem k tomu, že v návaznosti na uzavření mírové dohody mezi Eritreou a Etiopií v roce 2018 se EU a Eritrea dohodly na nové strategii rozvojové spolupráce na období 2019–2020, na jejímž základě EU přidělila 180 milionů EUR;

T.  vzhledem k tomu, že se autokratická vláda pokouší kontrolovat eritrejskou diasporu prostřednictvím 2% daně z příjmu osob žijících v zahraničí, špionáží příslušníků diaspory a zaostřením na jejich rodinné příslušníky, kteří zůstávají v Eritreji;

1.  žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů svědomí v Eritreji, zejména občana EU Dawita Isaaka a dalších novinářů zadržovaných od září 2001; požaduje okamžité informace o místě pobytu a zdravotním stavu Dawita Isaaka; naléhavě vyzývá eritrejské orgány, aby Dawitu Isaakovi poskytly přístup k zástupcům EU, členských států a Švédska s cílem zjistit jeho potřeby v oblasti zdravotní péče a jakékoli další nezbytné pomoci;

2.  co nejdůrazněji odsuzuje systematické, rozšířené a hrubé porušování lidských práv ze strany Eritreje; vyzývá eritrejskou vládu, aby ukončila věznění stoupenců opozice, novinářů, předních náboženských představitelů a nevinných civilistů;

3.  apeluje na Africkou unii jakožto partnera EU, který se výslovně hlásí k univerzálním hodnotám demokracie a lidských práv, aby v souvislosti s politováníhodnou situací v Eritreji zintenzivnila svou činnost a aby spolu s EU usilovala o to, aby byl Dawit Isaak a další političtí vězni propuštěni;

4.  žádá, aby vzhledem ke stávající zdravotní krizi způsobené onemocněním COVID-19, špatným hygienickým podmínkám v eritrejských věznicích a vysokému riziku nákazy zadržovaných osob byly neprodleně zajištěny dostatečné dodávky potravin, vody a lékařské péče; vyjadřuje znepokojení nad tím, že pandemie COVID-19 ještě zhoršuje situaci hladomoru a podvýživy v některých částech země a přispívá k nedostatku potravin;

5.  požaduje, aby eritrejská vláda poskytla podrobné informace o tom, co se stalo se všemi lidmi zbavenými osobní svobody a kde se nacházejí, a předložila důkazy, že jsou naživu; žádá, aby se obviněným dostalo spravedlivého procesu, aby byli okamžitě a bezpodmínečně propuštěni všichni vězni, kteří nebyli obviněni z žádného trestného činu, a aby bylo zakázáno mučení a jiné ponižující zacházení, jako je omezování poskytování stravy, vody a lékařské péče; připomíná eritrejské vládě její povinnost řešit veškeré případy porušování lidských práv, což zahrnuje vyšetřování mimosoudních poprav a násilných zmizení i trest smrti, který by měl být v souladu s doporučeními výroční zprávy Rady OSN pro lidská práva 2020 zrušen;

6.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že Eritrea neposkytuje žádný prostor pro nezávislé ochránce lidských práv, stoupence politické opozice ani nezávislé novináře; vyzývá proto eritrejskou vládu, aby vytvořila občanský prostor pro nezávislé organizace občanské společnosti a umožnila vznik dalších politických stran v zemi; připomíná Eritreji její závazky v rámci úmluv MOP se zvláštním zřetelem na právo organizací občanské společnosti a odborů organizovat se, pokojně demonstrovat, podílet se na správě věcí veřejných a zasazovat se o lepší práva pracovníků;

7.  vyzývá eritrejskou vládu, aby přestala využívat své občany jako nucenou pracovní sílu prostřednictvím časově neomezené vojenské služby a aby ukončila praxi, podle níž musí všechny děti strávit poslední rok školní docházky ve vojenském výcvikovém táboře;

8.  vyzývá Komisi, aby zjistila, zda je dodržována podmíněnost pomoci EU, a zajistila, aby eritrejská vláda netěžila z finančních prostředků určených na projekty v Eritreji, především pokud jde o projekty realizované pomocí nucené práce v rámci základní vojenské služby; v této souvislosti odsuzuje skutečnost, že Komise nadále financuje projekt modernizace silnic v Eritreji, a vyzývá Komisi, aby důsledně reagovala na potřeby obyvatel Eritreje v oblasti rozvoje, demokracie, lidských práv, řádné správy věcí veřejných, bezpečnosti a svobody projevu, tisku a shromažďování a aby vyhodnotila konkrétní výsledky v oblasti lidských práv, jež vyplynuly ze strategie EU–Eritrea a tzv. „přístupu ve dvou rovinách“;

9.  žádá okamžité provedení eritrejské ústavy z roku 1997, která byla vypracována po důkladné konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a občanskou společností a řádně přijata;

10.  odsuzuje skutečnost, že eritrejská vláda ukládá exteritoriální „daň z diaspory“; naléhavě vyzývá vládu, aby respektovala svobodu pohybu a přestala uplatňovat politiku viny na základě příbuzenství, která se zaměřuje na rodinné příslušníky osob, jež se vyhýbají vojenské službě, chtějí z Eritreje uprchnout nebo neplatí 2% daň z příjmu uvalenou vládou na Eritrejce žijící v zahraničí včetně občanů EU;

11.  vyzývá Eritreu, aby zrušila zákaz nezávislých sdělovacích prostředků a umožnila vznik politických stran jako hlavního nástroje podpory demokracie v zemi; žádá, aby organizace na ochranu lidských práv mohly v této zemi svobodně působit;

12.  vyzývá eritrejské orgány, aby ukončily věznění stoupenců opozice, novinářů, předních náboženských představitelů, zástupců občanské společnosti a nevinných civilistů; naléhavě vyzývá Eritreu, aby v plné míře dodržovala a chránila svobodu náboženského vyznání a ukončila pokračující pronásledování lidí na základě víry;

13.  opakuje svou naléhavou výzvu, aby byl zřízen mechanismus EU na ochranu lidských práv, evropská obdoba Magnitského zákona; vyzývá Komisi, aby tento mechanismus přijala prostřednictvím rozhodnutí o strategických zájmech a cílech Unie podle čl. 22 odst. 1 Smlouvy o EU;

14.  žádá Eritreu, aby v plné míře dodržovala a bezodkladně do svého právního řádu převzala Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a aby v plném rozsahu dodržovala své závazky vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Africké charty lidských práv a práv národů, přičemž oba tyto dokumenty zakazují mučení;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi Eritreje, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

(1) Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 140.
(2) Úř. věst. L 314, 11.12.2018, s. 60.
(3) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

Poslední aktualizace: 13. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí