Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0317/2020

Разисквания :

PV 08/10/2020 - 8.2
CRE 08/10/2020 - 8.2

Гласувания :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0259

Приети текстове
PDF 152kWORD 49k
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа
P9_TA(2020)0259RC-B9-0317/2020

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно Закона за чуждестранните агенти в Никарагуа (2020/2814(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Никарагуа, по-специално резолюциите си от 31 май 2018 г.(1), 14 март 2019 г.(2) и 19 декември 2019 г.(3),

–  като взе предвид споразумението от 29 юни 2012 г., с което се създава Асоциация между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна(4),

–  като взе предвид стратегическия документ на ЕС за Никарагуа и многогодишната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г. за Никарагуа,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Никарагуа,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1716 на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Никарагуа(5), и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/606 на Съвета от 4 май 2020 г., с който шест официални лица от Никарагуа бяха добавени в списъка с целеви санкции, включително замразяване на средства и забрана за пътуване(6),

–  като взе предвид изявленията във връзка с Никарагуа на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) от името на Европейския съюз, и по-специално изявленията от 20 ноември 2019 г. и 4 май 2020 г.,

–  като взе предвид изявлението на Върховния комисар по правата на човека на ООН Мишел Башле на 45-тата сесия на Съвета по правата на човека на 14 септември 2020 г. и доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 19 юни 2020 г. относно Никарагуа,

–  като взе предвид информационните бюлетини, публикувани от Специалния механизъм за проследяване на положението в Никарагуа (MESENI), създаден от Междуамериканската комисия по правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и насоките относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн,

–  като взе предвид Конституцията на Никарагуа,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 22 септември 2020 г. членовете на никарагуанското Национално събрание от управляващата партия „Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional“ (Обединение сандинистки фронт за национално освобождение) представиха предложение за Закон за регулиране на чуждестранните агенти по образец на руския закон за чуждестранните агенти от 2012 г., с който, ако бъде приет, всяко лице, организация или институция, включително медии и неправителствени организации, които получават средства от чужбина, ще бъде задължено да се регистрира в Министерството на вътрешните работи (Migob) и да се подложи на финансов мониторинг от отдела за финансов анализ (UAF);

Б.  като има предвид, че всяко лице или образувание, регистрирано в Министерството на вътрешните работи като „чуждестранен агент“ ще бъде обект на строго наблюдение и ще трябва да „се въздържа от намеса във вътрешните политически дела или въпроси“, както е посочено в член 12, като по този начин се ограничават техните граждански и политически права и дава възможност те да бъдат преследвани, тормозени и наказателно преследвани; като има предвид, че ако бъде приет, този закон би оказал отрицателно въздействие върху правото на равно политическо и обществено участие, включително на опозицията, като по този начин допълнително ще изопачи политическата система в Никарагуа; като има предвид, че това може да доведе до сериозни случаи на неправомерно криминализиране на организациите на гражданското общество, активистите и защитниците на правата на човека;

В.  като има предвид, че ако бъде одобрен, Законът за регулиране на чуждестранните агенти ще се използва като инструмент за репресии срещу лица и организации за защита на правата на човека, които получават средства от международно сътрудничество в Никарагуа; като има предвид, че приемането на този закон би могло да окаже пряко въздействие върху сътрудничеството на ЕС в страната и отделни лица, свързани с европейски интереси;

Г.  като има предвид, че няколко членове на Националното събрание от управляващата партия предложиха също така „Специален закон за киберпрестъпността“, който има за цел да се цензурират цифровите медии, както и нов „Закон срещу престъпленията от омраза“, с който да се реформира Наказателният кодекс, така че да има възможност за налагане на доживотен затвор за политическо несъгласие, без ясно определение за това какво поведение би довело до такава строга присъда, и който би могъл да се използва за наказване на лицата, които изобличават репресивните политики на правителството;

Д.  като има предвид, че тези предложения за закони явно имат за цел да се ограничат основните свободи, като свободата на изразяване както онлайн, така и офлайн, свободата на сдружаване и религиозната свобода, да се намали допълнително гражданското пространство за гражданите на Никарагуа и да се упражнява тоталитарен контрол върху гражданите на Никарагуа, медиите, гражданското общество и организациите за защита на правата на човека, без никакви взаимозависимост и взаимоограничаване и с голяма свобода на преценка при прилагането им посредством наблюдение на всички техни дейности, с акцент върху политическата, трудовата и икономическата сфера; като има предвид, че ако бъдат приети, тези закони биха нарушили редица права и основни свободи, залегнали в Конституцията на Никарагуа, като всички те са признати в международните споразумения, пактове и договори, по които Никарагуа е страна;

Е.  като има предвид, че тези инициативи са последните примери за подобни нарушения и потвърждават един по-широк модел на репресии и нарушения на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че представители на гражданското общество, активисти в областта на околната среда, журналисти, представители на политическата опозиция, членове на религиозни общности, по-специално на католическата църква, студенти, бивши политически затворници и техните семейства продължават да бъдат цел за силите за сигурност и проправителствените въоръжени групи посредством арести, криминализиране, прекомерна сила, нападения на домовете им, полицейски тормоз, сексуални нападения и нарастващо насилие и сплашване, с което се сблъскват жените активисти, заплахи за смърт, вандализъм, обществени обиди и кампании за оклеветяване в интернет;

Ж.  като има предвид, че, както заяви Мишел Башле – върховният комисар на ООН по правата на човека: „няма напредък в положението с правата на човека и няма признаци, че правителството се справя конструктивно с напрежението и структурните проблеми, които предизвикаха социално-политическата криза през април 2018 г.“; като има предвид, че организации на гражданското общество съобщават, че 94 лица, възприемани като опоненти на правителството, продължават да са произволно задържани, предимно по изфабрикувани обвинения за несвързани престъпления;

1.  осъжда опитите за приемане на противоконституционен „Закон за регулиране на чуждестранните агенти“, на „Специалния закон за киберпрестъпността“ и „Закона срещу престъпленията от омраза“, и призовава Националното събрание да отхвърли тези закони, както и всеки друг закон, който би ограничил основните свободи на народа на Никарагуа; подчертава, че ако бъдат одобрени, тези закони ще предоставят на правителството на Даниел Ортега нов репресивен инструмент за заглушаване не само на неговите критици, но и на всяко лице или организация, които получават чуждестранно финансиране, което ще доведе до увеличаване на броя на жертвите на подобни репресии и още повече ще влоши общия климат на сплашване и заплаха, водейки до неприемливи нарушения на правата на човека в Никарагуа;

2.  изразява своята солидарност с народа на Никарагуа и осъжда всички репресивни действия на правителството на Никарагуа, по-специално смъртните случаи; осъжда репресиите срещу активисти на гражданското общество, представители на политическата опозиция, студенти, журналисти, групи от коренното население, членове на религиозни общности, по-специално католическата църква, и защитници на правата на човека; призовава за незабавното освобождаване на всички произволно задържани политически затворници, за оттегляне на всички обвинения срещу тях и за зачитане на основните законови гаранции;

3.  настоятелно призовава правителството на Никарагуа да спре да инкриминира независимите гласове и да спре всяко намерение за контрол и ограничаване на работата на гражданското общество и организациите за защита на правата на човека, представителите на политическата опозиция, медиите и журналистите; настоятелно призовава правителството на Никарагуа да върне конфискуваното имущество на новинарските медии, да възстанови лицензите им за дейност и да възстанови юридическата правосубектност на неправителствените организации; призовава за пълно сътрудничество с международните организации и за възможност за тяхното връщане в страната, включително Междуамериканската комисия по правата на човека, Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, MESENI и Международната група от независими експерти към Организацията на американските държави (ОАД); приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от юни 2020 г., с която се възлага засилен мониторинг на положението в Никарагуа от страна на Службата на върховния комисар по правата на човека, както и подкрепата на ЕС за нейното приемане;

4.  подчертава, че всякакви ограничения на упражняването на правото на свобода на мнение и изразяване, както онлайн, така и офлайн, на свободата на мирни събрания и сдружаване и правото на защита на правата на човека са несъвместими с Конституцията на Никарагуа и международните ѝ задължения съгласно споразуменията в областта на правата на човека;

5.  отхвърля неправомерното използване на институциите и законите от страна на авторитарното правителство на Никарагуа с цел криминализиране на организациите на гражданското общество и политическите опоненти за политически и незаконни цели; във връзка с това призовава правителството на Никарагуа да спазва в тяхната цялост ангажиментите, поети в споразуменията от март 2019 г. с опозиционните групи и с Гражданския съюз, който понастоящем е част от Националната коалиция, с оглед постигане на демократично, мирно и произтичащо от преговори решение на политическата криза в Никарагуа;

6.  припомня на правителството на Никарагуа, че свободни, достоверни, приобщаващи и прозрачни избори може да има само ако няма репресии и ако станат реалност възстановяването на принципите на правовата държава и зачитането на конституционните права на целия народ на Никарагуа, включително правото на свобода на изразяване на мнение, на събрания, на убеждения и на мирен протест; призовава правителството на Никарагуа да постигне споразумение чрез демократични, мирни средства и преговори с опозиционните групи, включително Националната коалиция, относно изборните и институционалните реформи, необходими за гарантиране на достоверни, приобщаващи и прозрачни избори, понастоящем насрочени за ноември 2021 г., като всичко това да е в съответствие с международните стандарти, като се прилагат и препоръките на мисията на ЕС за наблюдение на изборите от 2011 г. и на ОАД; счита, че за тази цел изборите трябва да се наблюдават от надлежно акредитирани национални и международни наблюдатели;

7.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с неотдавнашните доклади на никарагуански организации, че органите са разпоредили на националната полиция да извърши нарушения на правата на човека и че при тези репресии тя се подпомага от проправителствени граждански групи и териториалните организации на управляващата партия, някои от които са въоръжени и организирани като паравоенни групировки; призовава за разоръжаване от страна на правителството на тези паравоенни групировки и призовава лицата, отговорни за нарушения на правата на човека и за подкопаване на демокрацията и принципите на правовата държава, да бъдат подведени под отговорност, и също така призовава за преразглеждане на спорния закон за амнистия, който би могъл да попречи на наказателното преследване на лицата, отговорни за тежки нарушения на правата на човека;

8.  с оглед на продължаващите тежки злоупотреби и нарушения на правата на човека, ако предложеният „Закон за регулиране на чуждестранните агенти“, „Специалният закон за киберпрестъпността“ и „Законът срещу престъпленията от омраза“ бъдат приети, ако правителството на Никарагуа продължи да няма готовност да започне национален диалог за подходяща избирателна реформа, както и ако репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Никарагуа продължават, отправя искане към Съвета бързо да разшири списъка на лицата и образуванията, които да бъдат санкционирани, включително президента и вицепрезидента, като се положи особена грижа санкциите да не навредят на народа на Никарагуа; отново отправя своето спешно искане за глобален механизъм на ЕС за правата на човека; призовава Съвета да приеме този механизъм чрез решение, свързано със стратегическите интереси и цели на Съюза съгласно член 22, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;

9.  призовава за изпращане на делегация на Парламента в Никарагуа във възможно най-кратък срок, за да се възобнови наблюдението на положението в страната, и настоятелно призовава никарагуанските органи да ѝ разрешат безпрепятствен достъп до страната и достъп до всички партньори и съоръжения;

10.  припомня призива си в резолюцията си от 14 март 2019 г. за незабавна екстрадиция на Алесио Касимирри, който продължава да живее в Манагуа под закрилата на правителството на Никарагуа, в Италия, където трябва да изтърпява шест окончателни доживотни присъди за доказано участие в отвличането и убийството на бившия министър-председател и лидер на Християндемократическата партия Алдо Моро и убийството на неговите телохранители на 16 март 1978 г. в Рим;

11.  призовава Европейската служба за външна дейност, заедно със специалния представител на ЕС за правата на човека, да продължи и да увеличи своята материална и техническа подкрепа за защитниците на правата на човека и независимите медии в Никарагуа; призовава делегацията на Европейския съюз в Никарагуа и държавите членки с дипломатически мисии на място да прилагат изцяло насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека;

12.  припомня, че с оглед на Споразумението за асоцииране между ЕС и страните от Централна Америка Никарагуа трябва да зачита и консолидира принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, и повтаря своето искане, в контекста на настоящите обстоятелства, клаузата за демокрация на Споразумението за асоцииране да бъде задействана;

13.  подчертава, че помощта на ЕС за организациите на гражданското общество следва да бъде запазена и увеличена, за да се смекчи въздействието на COVID-19;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на американските държави, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, Централноамериканския парламент, Групата от Лима и правителството и парламента на Република Никарагуа.

(1) ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 164.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0219.
(3) Приети текстове, P9_TA(2019)0111.
(4) ОВ L 346, 15.12.2012 г., стр. 3.
(5) OВ L 262, 15.10.2019 г., стр. 1.
(6) OВ L 139 I, 4.5.2020 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 13 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност