Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2814(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0317/2020

Rozpravy :

PV 08/10/2020 - 8.2
CRE 08/10/2020 - 8.2

Hlasování :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0259

Přijaté texty
PDF 141kWORD 48k
Čtvrtek, 8. října 2020 - Brusel
Nikaragujský zákon o zahraničních agentech
P9_TA(2020)0259RC-B9-0317/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2020 o zákoně o „zahraničních agentech“ v Nikaragui (2020/2814(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 31. května 2018(1), ze dne 14. března 2019(2) a ze dne 19. prosince 2019(3),

–  s ohledem na dohodu ze dne 29. června 2012 zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé(4),

–  s ohledem na strategický dokument EU a na víceletý orientační program pro Nikaraguu na období 2014–2020,

–  s ohledem na závěry Rady týkající se Nikaraguy,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) 2019/1716 ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui(5) a na prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/606 ze dne 4. května 2020, v němž se na seznam cílených sankcí, mezi něž patří zmrazení majetku a zákaz cestování, přidává šest nikaragujských vedoucích představitelů(6),

–  s ohledem na prohlášení, která vydal jménem Evropské unie ohledně Nikaraguy vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zejména na jeho prohlášení ze dne 20. listopadu 2019 a 4. května 2020,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 14. září 2020 učiněné na 45. zasedání Rady OSN pro lidská práva a na zprávu Rady OSN pro lidská práva o Nikaragui ze dne 19. června 2020,

–  s ohledem na informační bulletiny vydávané zvláštním monitorovacím mechanismem pro Nikaraguu (MESENI), který vytvořila Meziamerická komise pro lidská práva,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a na její obecné zásady ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na nikaragujskou ústavu,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 22. září 2020 členové nikaragujského Národního shromáždění z řad Sandinovské fronty národního osvobození (Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional), která je vládnoucí stranou, předložili návrh zákona o regulaci zahraničních agentů vypracovaný podle vzoru ruského zákona o zahraničních agentech z roku 2012, podle něhož – pokud by byl přijat – se budou muset všechny osoby, organizace nebo instituce, včetně sdělovacích prostředků a nevládních organizací, které dostávají finanční prostředky ze zahraničí, zaregistrovat u ministerstva vnitra a podrobit se finančnímu sledování ze strany oddělení pro finanční analýzy;

B.  vzhledem k tomu, že každá osoba a každý subjekt, který je na ministerstvu vnitra zaregistrován jako „zahraniční agent“ bude podroben důkladnému sledování a bude se muset „zdržet zasahování do domácích politických věcí a záležitostí“, jak se uvádí v článku 12, což povede k omezení jejich občanských a politických práv a umožní jejich perzekuci, pronásledování a trestní stíhání; vzhledem k tomu, že pokud bude tento zákon přijat, bude mít negativní vliv na právo na rovnou politickou a veřejnou účast, a to i v případě opozice, což jen dále naruší politický systém v Nikaragui; vzhledem k tomu, že to může vést ke znepokojivé situaci v souvislosti s nezákonnou kriminalizací organizací občanské společnosti, aktivistů a obránců lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že pokud by byl zákon o regulaci zahraničních agentů schválen, byl by použit jako represivní nástroj proti osobám a organizacím bojujícím za lidská práva, které získávají zdroje v rámci mezinárodní spolupráce v Nikaragui; vzhledem k tomu, že schválení tohoto zákona by mohlo mít přímý vliv na spolupráci EU s touto zemí a osobami, které jsou ve spojení s evropskými zájmy;

D.  vzhledem k tomu, že vládnoucí stana v Národním shromáždění navrhla také zvláštní zákon týkající se kybernetické trestné činnosti, jehož cílem je cenzurovat digitální média, a nový zákon o trestných činech z nenávisti, který by vedl k reformě trestního zákoníku, takže by umožňoval ukládat za politický disent doživotní trest odnětí svobody, aniž by bylo jasně definováno, co by mohlo vést k takto přísnému trestu, a který by mohl být využíván k potrestání těch, kteří vystupují proti represivní politice vlády;

E.  vzhledem k tomu, že zjevným cílem navrhovaných zákonů je omezit základní svobody, jako je svoboda projevu (na internetu i mimo něj), svoboda sdružování a náboženská svoboda, ještě více omezit občanský prostor nikaragujských občanů a uplatňovat totalitní kontrolu nad nikaragujskými občany, sdělovacími prostředky, organizacemi občanské společnosti a lidskoprávními organizacemi, aniž by existoval systém brzd a protivah, s tím, že by orgány měly při uplatňování těchto zákonů a sledování veškeré činnosti těchto osob a subjektů značně volnou ruku, s důrazem na politickou, pracovní a hospodářskou sféru; vzhledem k tomu, že pokud by byly tyto zákony přijaty, byly by v rozporu s celou řadou práv a základních svobod zakotvených v nikaragujské ústavě, které jsou všechny uznány mezinárodními dohodami, úmluvami a smlouvami, jichž je Nikaragua smluvní stranou;

F.  vzhledem k tomu, že tyto iniciativy jsou nejnovějším příkladem porušování těchto práv a potvrzují širší systém represí a porušování lidských práv a základních svobod; vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky a provládní ozbrojené skupiny se i nadále zaměřují na zástupce občanské společnosti, ekologické aktivisty, novináře, zástupce politické opozice, členy náboženských komunit, jmenovitě katolickou církev, studenty, bývalé politické vězně a jejich rodiny prostřednictvím zatýkání, kriminalizace, nadměrného používání síly, razií v jejich domovech, policejního pronásledování, sexuálních útoků a rostoucího násilí a zastrašování aktivistek, vyhrožování smrtí, vandalismu, veřejných pomluv a internetových pomlouvačných kampaní;

G.  vzhledem k tomu, že jak uvedla vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová, „zatím nebylo dosaženo pokroku, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv, a nevidíme známky toho, že by vláda konstruktivně řešila napětí a strukturální problémy, které vyústily v dubnu 2018 v sociálně-politickou krizi“; vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti uvádějí, že je stále svévolně zadržováno 94 osob, které jsou považovány za odpůrce vlády, většinou na základě vykonstruovaných obvinění z nesouvisejících trestných činů;

1.  odsuzuje pokusy o přijetí protiústavního zákona o regulaci zahraničních agentů, zvláštního zákona o kybernetické trestné činnosti a zákona o trestných činech z nenávisti a vyzývá Národní shromáždění, aby tyto zákony zamítlo, stejně jako další zákony, které by omezovaly základní svobody nikaragujského lidu; zdůrazňuje, že pokud budou tyto zákony přijaty, poskytnou vládě Daniela Ortegy nový represivní nástroj k umlčení nejen svých kritiků, ale také každé osoby nebo organizace, která získává finanční prostředky ze zahraničí, což povede k vyššímu počtu obětí těchto represí a k dalšímu zhoršení celkové atmosféry zastrašování a vyhrožování a tím k nepřijatelnému porušování lidských práv v Nikaragui;

2.  vyjadřuje svou solidaritu s nikaragujským lidem a odsuzuje veškeré represivní kroky nikaragujské vlády, zejména to, že tyto kroky vedly k úmrtí lidí; odsuzuje represe aktivistů z řad občanské společnosti, zástupců politické opozice, studentů, novinářů, původního obyvatelstva, členů náboženských komunit, zejména katolické církve, a obránců lidských práv; vyzývá k okamžitému propuštění všech svévolně zadržovaných politických vězňů, ke stažení všech obvinění, která byla proti nim vznesena, a k dodržování základních právních záruk;

3.  naléhavě vyzývá nikaragujskou vládu, aby přestala kriminalizovat nezávislé hlasy a snažit se o kontrolu a omezování činnosti občanské společnosti a lidskoprávních organizací, zástupců politické opozice, sdělovacích prostředků a novinářů; dále ji naléhavě vyzývá, aby zpravodajským médiím vrátila zabavený majetek, obnovila platnost licencí, které jim umožňují fungovat, a vrátila právní subjektivitu nevládním organizacím; vyzývá k neomezené spolupráci s mezinárodními organizacemi a k tomu, aby jim byl umožněn návrat do této země, mj. Meziamerické komisi pro lidská práva, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, zvláštnímu monitorovacímu mechanismu a mezinárodní skupině nezávislých odborníků Organizace amerických států; vítá rezoluci Rady OSN pro lidská práva z června 2020, v níž je Úřad vysokého komisaře pro lidská práva pověřen sledováním situace v Nikaragui, a to, že EU podpořila její přijetí;

4.  zdůrazňuje, že jakékoli omezování práva na svobodu přesvědčení a projevu, jak na internetu, tak i mimo něj, práva na pokojné shromažďování a sdružování a práva na obranu lidských práv je v rozporu s nikaragujskou ústavou a mezinárodními závazky, které tato země přijala v rámci dohod o lidských právech;

5.  odmítá nevhodné využívání institucí a zákonů nikaragujskou autoritářskou vládou s cílem kriminalizovat organizace občanské společnosti a politické oponenty pro politické a nezákonné účely; vyzývá v této souvislosti nikaragujskou vládu k tomu, aby dodržovala všechny závazky, které učinila v dohodách s opozičními skupinami a Občanskou aliancí, která je nyní součástí Národní koalice, z března 2019, s cílem dosáhnout demokratického mírového dohodnutého řešení politické krize v Nikaragui;

6.  připomíná nikaragujské vládě, že svobodné, důvěryhodné, inkluzivní a transparentní mohou být volby jen v případě, že nedochází k represím, je obnoveno fungování právního státu a jsou dodržována ústavní práva všeho nikaragujského lidu, včetně svobody projevu, shromažďování a přesvědčení a práva na pokojné protesty; vyzývá nikaragujskou vládu, aby demokratickými pokojnými prostředky jednání dosáhla dohody s opozičními skupinami, včetně Národní koalice, týkající se volební a institucionální reformy nutné k tomu, aby byly zaručeny důvěryhodné, inkluzivní a transparentní volby, které jsou nyní naplánovány na listopad 2021, a to plně v souladu s mezinárodními normami a na základě doporučení volební pozorovatelské mise EU z roku 2011 a Organizace amerických států; domnívá se v tomto ohledu, že pozorování voleb musejí zajišťovat řádně akreditovaní národní a mezinárodní pozorovatelé;

7.  vyjadřuje své mimořádné znepokojení nad nedávnými zprávami nikaragujských organizací, podle nichž orgány nařídily státní policii, aby se dopouštěla porušování lidských práv, a nad tím, že jim v těchto represích pomáhají provládní skupiny civilistů a územní organizace vládnoucí strany, z nichž jsou některé ozbrojeny a fungují jako polovojenské skupiny; vyzývá k tomu, aby vláda tyto polovojenské skupiny odzbrojila a aby se osoby odpovědné za porušování lidských práv a podrývání demokracie a právního státu zodpovídaly za své činy, a vyzývá dále k přepracování kontroverzního zákona o amnestii, který by mohl bránit stíhání osob odpovědných za hrubé porušování lidských práv;

8.  s ohledem na pokračující závažné porušování lidských práv požaduje, aby Rada v případě, že bude přijat navrhovaný zákon o regulaci zahraničních agentů, zvláštní zákon o kybernetické trestné činnosti a zákon o trestných činech z nenávisti, že nikaragujská vláda nebude i nadále ochotna zahájit celostátní dialog o vhodné volební reformě a že v Nikaragui budou pokračovat represe občanské společnosti a demokratické opozice, urychleně přidala na sankční seznam určité osoby a subjekty, včetně prezidenta a viceprezidenta, a aby zajistila, aby to nemělo negativní dopad na nikaragujský lid; opakuje svou naléhavou výzvu, aby byl zřízen mechanismus EU na obranu lidských práv; vyzývá Komisi, aby tento mechanismus přijala prostřednictvím rozhodnutí o strategických zájmech a cílech Unie podle čl. 22 odst. 1 Smlouvy o EU;

9.  žádá, aby byla s cílem obnovit monitorování situace v zemi do Nikaraguy co nejdříve vyslána delegace Evropského parlamentu, a naléhavě vyzývá nikaragujské orgány, aby umožnily této delegaci bezproblémový vstup do země a přístup ke všem dotyčným osobám a do všech zařízení;

10.  opakuje svou výzvu uvedenou ve svém usnesení ze dne 14. března 2019 k okamžitému vydání Alessia Casimirriho, který stále žije pod ochranou nikaragujské vlády v Managui, do Itálie, kde si má za prokázané zapojení do únosu a zabití bývalého předsedy vlády a předsedy italské Křesťansko-demokratické strany Alda Mora a za vraždu příslušníků jeho ochranky, k níž došlo dne 16. března 1978 v Římě, pravomocně odpykat šest trestů doživotního odnětí svobody;

11.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby spolu se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva pokračovala v poskytování materiální a technické pomoci obráncům lidských práv a nezávislým sdělovacím prostředkům v Nikaragui a aby tuto pomoc rozšířila; vyzývá delegaci Evropské unie v Nikaragui a členské státy s diplomatickým zastoupením na místě, aby zajistily řádné uplatňování pokynů EU týkajících se obránců lidských práv;

12.  připomíná, že s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou musí Nikaragua dodržovat a upevňovat zásady právního státu, demokracii a lidská práva, a opakuje svůj požadavek, aby byla vzhledem k současným okolnostem aktivována doložka o demokracii, jež je součástí dohody o přidružení;

13.  zdůrazňuje, že je nutné zachovat pomoc, kterou poskytuje EU organizacím občanské společnosti, a rozšířit ji, aby bylo možné zmírnit dopad onemocnění COVID-19;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, Středoamerickému parlamentu, Limské skupině a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

(1) Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 164.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0219.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2019)0111.
(4) Úř. věst. L 346, 15.12.2012, s. 3.
(5) Úř. věst. L 262, 15.10.2019, s. 1.
(6) Úř. věst. L 139 I, 4.5.2020, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí