Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2814(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0317/2020

Keskustelut :

PV 08/10/2020 - 8.2
CRE 08/10/2020 - 8.2

Äänestykset :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0259

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 43k
Torstai 8. lokakuuta 2020 - Bryssel
Ulkomaisia agentteja koskeva laki Nicaraguassa
P9_TA(2020)0259RC-B9-0317/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. lokakuuta 2020 ulkomaisia agentteja koskevasta laista Nicaraguassa (2020/2814(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta, erityisesti 31. toukokuuta 2018(1), 14. maaliskuuta 2019(2) ja 19. joulukuuta 2019(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2012 tehdyn sopimuksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta(4),

–  ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1716(5), jolla säädettiin puitteet kohdennetuille pakotteille Nicaraguassa, ja 4. toukokuuta 2020 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/606(6), jolla kuusi nicaragualaista virkamiestä sisällytettiin luetteloon kohdennetuista pakotteista, joita ovat esimerkiksi varojen jäädyttäminen ja matkustuskiellot,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta ja erityisesti 20. marraskuuta 2019 ja 4. toukokuuta 2020 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n ihmisoikeusneuvoston 45. istunnossa 14. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman ja YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. kesäkuuta 2020 antaman raportin Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan perustaman Nicaraguaa koskevan erityisen seurantamekanismin (Meseni) julkaisemat uutiskirjeet,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja ilmaisunvapautta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että valtaapitävän Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional ‑puolueeseen kuuluvat Nicaraguan kansalliskokouksen jäsenet tekivät 22. syyskuuta 2020 lakiesityksen ulkomaisia agentteja koskevasta sääntelystä, jonka mallina on ulkomaisista agenteista Venäjällä vuonna 2012 annettu laki, ja toteaa, että jos lakiesitys hyväksytään, se velvoittaa kaikki ulkomailta rahoitusta saavat henkilöt, järjestöt ja instituutiot, mukaan lukien tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt, rekisteröitymään sisäasiainministeriöön (Migob) ja alistumaan rahoitusanalyysiyksikön (UAF) suorittamaan rahoituksen valvontaan;

B.  ottaa huomioon, että lain 12 pykälän mukaan henkilöä tai yhteisöä, jonka sisäministeriö on rekisteröinyt ”ulkomaiseksi agentiksi”, valvottaisiin tarkasti ja kyseisen henkilön tai yhteisön olisi ”pidättäydyttävä puuttumasta sisäpoliittisiin asioihin”, mikä rajoittaisi näiden kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia ja mahdollistaisi vainoamisen, häirinnän ja rikossyytteiden nostamisen; toteaa, että jos kyseinen laki hyväksytään, se vaikuttaisi kielteisesti yhdenvertaiseen poliittiseen ja julkiseen osallistumiseen, myös opposition osallistumiseen, ja vääristäisi entisestään Nicaraguan poliittista järjestelmää; toteaa, että tämä voi johtaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, aktivistien ja ihmisoikeuksien puolustajien laittomaan kriminalisointiin, ja pitää tällaisia tilanteita vakavina;

C.  ottaa huomioon, että jos laki ulkomaisten agenttien sääntelystä hyväksytään, sitä käytetään tukahduttamisvälineenä sellaisia henkilöitä ja ihmisoikeusjärjestöjä vastaan Nicaraguassa, jotka saavat varoja kansainvälisestä yhteistyöstä; ottaa huomioon, että kyseisen lain hyväksyminen voisi vaikuttaa suoraan EU:n yhteistyöhön maassa sekä yksityishenkilöihin, joilla on yhteyksiä EU:hun;

D.  ottaa huomioon, että useat kansalliskokouksen valtaapitävän puolueen jäsenet ovat tehneet esityksen myös kyberrikollisuutta koskevaksi erityislaiksi, jolla pyritään sensuroimaan digitaalista mediaa, sekä uudeksi viharikoksia koskevaksi laiksi, jolla rikoslakia uudistettaisiin siten, että mahdollistamaan elinkautisen vankeusrangaistuksen määrääminen poliittisille toisinajattelijoille vahvistamatta kuitenkaan selkeää määritelmää toiminnasta, joka näin ankaraan tuomioon johtaisi, ja jota voitaisiin käyttää rankaisemaan niitä, jotka esittävät mielipiteensä hallituksen sortopolitiikkaa vastaan;

E.  ottaa huomioon, että kyseisillä laeilla pyritään selvästi rajoittamaan perusvapauksia, kuten sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella, yhdistymisvapautta ja uskonnonvapautta, rajoittamaan entisestään Nicaraguan kansalaisten kansalaistoimintamahdollisuuksia ja valvomaan totalitaarisesti Nicaraguan kansalaisia, tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä ihmisoikeusjärjestöjä seuraamalla niiden kaikkea toimintaa erityisesti poliittisessa, työ- ja talouselämässä ilman minkäänlaista valvontaa ja sallien laajan harkintavallan lakien täytäntöönpanossa; toteaa, että jos kyseiset lait hyväksytään, ne rikkovat oikeuksia ja perusvapauksia, jotka on vahvistettu Nicaraguan perustuslaissa ja jotka kaikki tunnustetaan kansainvälisissä sopimuksissa, yleissopimuksissa ja sopimuksissa, joiden sopimuspuoli Nicaragua on;

F.  toteaa, että kyseiset aloitteet ovat uusimpia esimerkkejä tällaisista rikkomuksista ja ne ovat osa laajempaa sortotoimien ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkausten sarjaa; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan edustajat, ympäristöaktivistit, toimittajat, poliittisen opposition edustajat, uskonnollisten yhteisöjen ja erityisesti katolisen kirkon jäsenet, opiskelijat, entiset poliittiset vangit ja heidän perheensä joutuvat edelleen turvallisuusjoukkojen ja hallitusta tukevien aseellisten ryhmien toimien kohteiksi, joihin liittyy pidätyksiä, kriminalisointia, liiallista voimankäyttöä, koteihin tehtäviä ratsioita, poliisin ahdistelua, naisaktivisteihin kohdistuvia seksuaalisia hyökkäyksiä ja lisääntyvää väkivaltaa ja pelottelua, tappouhkauksia, ilkivaltaa, julkista herjausta ja verkossa toteutettavia mustamaalauskampanjoita;

G.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n mukaan ihmisoikeustilanteessa ei ole edistytty eikä ole merkkejä siitä, että hallitus puuttuisi rakentavasti jännitteisiin ja rakenteellisiin ongelmiin, jotka johtivat sosiaalipoliittiseen kriisiin huhtikuussa 2018; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden mukaan 94 hallituksen vastustajina pidettyä henkilöä on edelleen mielivaltaisesti pidätettyinä ja suurin osa näistä toisiinsa liittymättömiä rikkomuksia koskevien tekaistujen syytteiden perusteella;

1.  tuomitsee perustuslain vastaisina pyrkimykset hyväksyä laki ulkomaisten agenttien sääntelystä, kyberrikollisuutta koskeva erityislaki ja viharikosten torjuntaa koskeva laki ja kehottaa kansalliskokousta hylkäämään kyseiset lakiesitykset sekä kaikki muut lait, joilla rajoitettaisiin Nicaraguan kansan perusvapauksia; korostaa, että jos nämä lait hyväksytään, ne tarjoavat Daniel Ortegan hallitukselle uuden sortovälineen, jolla tukahdutetaan hallitusta arvostelevien lisäksi kaikki ulkomaista rahoitusta saavat henkilöt tai järjestöt, ja toteaa, että tämä kasvattaa kyseisten sortotoimien uhrien määrää ja pahentaa entisestään yleistä pelottelun ja uhkailun ilmapiiriä Nicaraguassa ja johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin, joita ei voida hyväksyä;

2.  ilmaisee solidaarisuutensa Nicaraguan kansalle ja tuomitsee kaikki Nicaraguan hallituksen sortotoimet, erityisesti niistä aiheutuneet kuolemantapaukset; tuomitsee kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, poliittisen opposition jäseniin, opiskelijoihin, toimittajiin, alkuperäiskansoihin, uskonnollisten yhteisöjen ja erityisesti katolisen kirkon jäseniin sekä ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetut sortotoimet; vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt poliittiset vangit, luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä ja kunnioittamaan heidän perustavia oikeudellisia takeitaan;

3.  kehottaa Nicaraguan hallitusta lopettamaan riippumattomien äänten kriminalisoinnin ja kaikki pyrkimykset valvoa ja rajoittaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja ihmisoikeusjärjestöjen, poliittisen opposition edustajien, tiedotusvälineiden ja toimittajien työtä; kehottaa Nicaraguan hallitusta palauttamaan tiedotusvälineille niiltä takavarikoidun omaisuuden sekä niiden toimiluvat ja palauttamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen oikeushenkilön aseman; kehottaa tekemään täysimittaista yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja sallimaan niiden paluun maahan, mukaan lukien Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, MESENI ja Amerikan valtioiden järjestön kansainvälinen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä; suhtautuu myönteisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston kesäkuussa 2020 antamaan päätöslauselmaan, jossa annetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle tehtäväksi valvoa Nicaraguan tilannetta tehostetusti, ja on tyytyväinen EU:n tukeen sen hyväksymiselle;

4.  korostaa, että mielipiteen- ja sananvapauden rajoittaminen sekä verkossa että sen ulkopuolella samoin kuin rauhanomaisen kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä ihmisoikeuksien puolustamista koskevan oikeuden rajoittaminen ovat ristiriidassa Nicaraguan perustuslain ja sen ihmisoikeussopimusten mukaisten kansainvälisten velvoitteiden kanssa;

5.  ei hyväksy sitä, että Nicaraguan autoritaarinen hallitus käyttää instituutioita ja lakeja väärin poliittisiin ja laittomiin tarkoituksiin kriminalisoidakseen kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja poliittisia vastustajia; kehottaa tässä yhteydessä Nicaraguan hallitusta noudattamaan kaikilta osin maaliskuussa 2019 oppositioryhmien ja Kansalaisliiton, jotka nyt kuuluvat Kansalliseen liittoutumaan, kanssa tehdyissä sopimuksissa annettuja sitoumuksia, jotta Nicaraguan poliittiseen kriisiin löydetään demokraattinen ja rauhanomainen neuvotteluratkaisu;

6.  muistuttaa Nicaraguan hallitusta siitä, että vapaat, uskottavat, osallistavat ja avoimet vaalit voidaan järjestää vain, jos tukahduttamista ei tapahdu ja oikeusvaltion palauttaminen ja kaikkien Nicaraguan kansan perustuslaillisten oikeuksien kunnioittaminen toteutuvat, ilmaisunvapaus, kokoontumisvapaus, vakaumuksenvapaus ja rauhanomaiset mielenosoitukset mukaan luettuina; kehottaa Nicaraguan hallitusta sopimaan demokraattisin, rauhanomaisin ja neuvotteluun perustuvin keinoin oppositioryhmien, myös Kansallisen liittoutuman, kanssa tarvittavista vaali- ja institutionaalisista uudistuksista, jotta voidaan taata uskottavat, osallistavat ja avoimet vaalit, jotka on tällä hetkellä suunniteltu pidettäviksi marraskuussa 2021, ja katsoo, että tämän on tapahduttava kansainvälisten normien mukaisesti, myös panemalla täytäntöön EU:n vuoden 2011 vaalitarkkailuvaltuuskunnan ja Amerikan valtioiden järjestön suositukset; katsoo, että tätä varten asianmukaisesti akkreditoitujen kansallisten ja kansainvälisten tarkkailijoiden on tarkkailtava tulevia vaaleja;

7.  on erittäin huolissaan nicaragualaisilta järjestöiltä saaduista viimeaikaisista tiedoista, joiden mukaan viranomaiset ovat määränneet kansallisen poliisin tekemään ihmisoikeusloukkauksia ja hallitusta tukevat siviiliryhmät ja hallitsevan puolueen aluejärjestöt, joista osa on aseistettuja ja järjestäytynyt puolisotilaallisiksi ryhmiksi, avustavat niitä näissä sortotoimissa; kehottaa hallitusta riisumaan nämä puolisotilaalliset ryhmät aseista ja vaatii, että ihmisoikeusloukkauksiin sekä demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen syyllistyneet saatetaan vastuuseen, ja vaatii myös tarkistamaan kiistanalaista armahduslakia, joka voisi estää vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden syytteeseen asettamisen;

8.  jos esitetyt laki ulkomaisten agenttien sääntelystä, kyberrikollisuutta koskeva erityislaki ja viharikosten torjuntaa koskeva laki hyväksytään eikä Nicaraguan hallitus edelleenkään ole halukas käynnistämään kansallista vuoropuhelua asianmukaisen vaaliuudistuksen toteuttamiseksi vaan jatkaa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamista Nicaraguassa, vakavat väärinkäytökset ja ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat, pyytää neuvostoa laajentamaan pikaisesti luetteloa niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joille määrätään pakotteita, mukaan lukien Nicaraguan presidentti ja varapresidentti, ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ei aiheuteta vahinkoa Nicaraguan kansalle; toistaa kiireellisen pyyntönsä maailmanlaajuisesta EU:n ihmisoikeusmekanismista; kehottaa neuvostoa hyväksymään tämän mekanismin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisena unionin strategisia etuja ja tavoitteita koskevana päätöksenä;

9.  kehottaa parlamenttia lähettämään valtuuskunnan Nicaraguaan mahdollisimman pian, jotta se voi jälleen seurata maan tilannetta, ja kehottaa Nicaraguan viranomaisia päästämään sen esteettä maahan ja kaikkien keskustelukumppanien puheille sekä kaikkiin laitoksiin;

10.  muistuttaa 14. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa esittämästään kehotuksesta luovuttaa välittömästi Alessio Casimirri, joka asuu edelleen Managuassa Nicaraguan hallituksen suojeluksessa, Italiaan, jossa hänen on suoritettava kuusi elinkautista vankeusrangaistusta todistetusta osallisuudestaan entisen pääministerin ja kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtajan Aldo Moron kidnappaukseen ja surmaamiseen ja tämän henkivartijoiden murhaan, jotka tehtiin Roomassa 16. maaliskuuta 1978;

11.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa yhdessä ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan kanssa jatkamaan ja lisäämään aineellista ja teknistä tukeaan ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille tiedotusvälineille Nicaraguassa; kehottaa Euroopan unionin edustustoa Nicaraguassa ja jäsenvaltioita, joilla on diplomaattisia edustustoja paikan päällä, panemaan täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat;

12.  muistuttaa, että EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen mukaisesti Nicaraguan on noudatettava ja vahvistettava oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, ja toistaa vaatimuksensa, että nykyisten olosuhteiden perusteella olisi käytettävä assosiaatiosopimuksen demokratialauseketta;

13.  korostaa, että EU:n tuki kansalaisyhteiskunnan organisaatioille olisi säilytettävä ja sitä olisi vahvistettava covid-19:n vaikutusten lieventämiseksi;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle sekä Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 76, 9.3.2020, s. 164.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0219.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0111.
(4) EUVL L 346, 15.12.2012, s. 3.
(5) EUVL L 262, 15.10.2019, s. 1.
(6) EUVL L 139 I, 4.5.2020, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 13. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö