Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2815(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0325/2020

Keskustelut :

PV 08/10/2020 - 8.3
CRE 08/10/2020 - 8.3

Äänestykset :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0260

Hyväksytyt tekstit
PDF 131kWORD 47k
Torstai 8. lokakuuta 2020 - Bryssel
Etiopialaisten maahantulijoiden tilanteesta säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa
P9_TA(2020)0260RC-B9-0325/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. lokakuuta 2020 etiopialaisten maahantulijoiden tilanteesta säilöönottokeskuksissa Saudi-Arabiassa (2020/2815(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Saudi-Arabiaa koskevat päätöslauselmansa, erityisesti 11. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa(1), 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Raif Badawin (Saudi-Arabia) tapauksesta(2), 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta(3), 31. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi‑Arabiassa(4) ja 25. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa(5), sekä 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta(6) ja 30. marraskuuta 2017(7) ja 4. lokakuuta 2018(8) antamansa päätöslauselmat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä (2018/2666(RSP))(9),

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman ”Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys” (2015/2342(INI))(10),

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2020 päivätyn Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön pääjohtajan julkilausuman kiireellisistä toimista säilöönotto-olosuhteiden kohentamiseksi Saudi-Arabian kuningaskunnassa ”Urgent Action Needed to Address Conditions in Detention in Kingdom of Saudi Arabia: IOM Director General”,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 19. joulukuuta 2018 antaman päätöslauselman turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevasta Global Compact -aloitteesta,

–  ottaa huomioon kaikkien siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin raporttien mukaan huhtikuusta 2020 lähtien noin 30 000:tta etiopialaista maahantulijaa, myös raskaana olevia naisia ja lapsia, on pidetty Saudi-Arabiassa mielivaltaisesti pidätettyinä hirvittävissä olosuhteissa huthijohtajien häädettyä heidät pakolla Pohjois-Jemenistä; huomauttaa, että monet näistä maahantulijoista kuuluvat ylittäneen rajan Saudi-Arabian joukkojen ja huthijoukkojen ristitulessa; ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan 2 000 muuttajaa on edelleen jumissa Jemenin puolella rajaa vaikeissa olosuhteissa, joita covid-19-pandemia on pahentanut, ilman mitään mahdollisuutta perustarpeiden täyttämiseen;

B.  toteaa, että Saudi-Arabian joukot pidättivät siirtotyöläiset väkivaltaisesti ja sulkivat heidät Al-Dayerin säilöönottokeskukseen, mistä heidät siirrettiin kymmeneen muuhun keskukseen, muun muassa Jeddan ja Mekan kaupunkien välillä sijaitsevaan Shmeisin vankilaan ja Jizanin keskusvankilaan, jossa arvellaan olevan tuhansia etiopialaisia pidätettyjä; toteaa, että Etiopian konsuliviranomaisten mukaan heillä ei ole riittävästi ruokaa ja vettä, saniteettitilat ja terveydenhoito on keskuksissa puutteellista, eikä heidän saamiaan ampumahaavoja ole hoidettu; panee merkille tiedot useista kuolemantapauksista, joiden joukossa on myös lapsia, ja useiden pidätettyjen itsemurhayrityksistä; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian turvallisuusjoukkojen kerrotaan kiduttaneen armotta niitä, jotka ovat valittaneet olosuhteista vartijoille;

C.  toteaa, että Saudi-Arabian väestöstä arviolta 20 prosenttia on siirtotyöläisiä, jotka ovat lähtöisin muun muassa Afrikan ja Aasian maista, että siirtotyöläisillä on ollut keskeinen rooli Saudi-Arabian ja muiden alueen maiden taloudessa ja että he työskentelevät pääasiassa matalapalkkaisissa ja usein fyysisesti raskaissa töissä; toteaa, että YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen lukuisissa raporteissa on hyvin dokumentoitu heidän hyväksikäyttöään matalapalkkaisina työntekijöinä, joilla on vain vähän tai ei lainkaan oikeuksia;

D.  ottaa huomioon, että hyväksikäytön mahdollistavassa kafala-sponsorointijärjestelmässä, jota ihmisoikeusjärjestöt kutsuvat moderniksi orjuudeksi, siirtotyöläiset eivät voi tulla maahan tai lähteä maasta eivätkä vaihtaa työpaikkaa ilman sponsorinsa suostumusta, heillä ei ole oikeussuojaa ja he työskentelevät usein palkatta tai ovat alipalkattuja; toteaa, että Saudi-Arabian kerrotaan harkitsevan kafala-järjestelmän lakkauttamista;

E.  toteaa, että covid-19-pandemian vuoksi haavoittuvat ryhmät, erityisesti siirtotyöläiset, joutuvat entistä suuremman paineen alaisiksi Saudi-Arabiassa ja muissa alueen maissa ja heihin kohdistuva syrjintä ja vihamielisyys on lisääntynyt; toteaa, että maahanmuuttajat leimataan usein covid-19-viruksen levittäjiksi, minkä seurauksena he menettävät monesti työpaikkansa ja joutuvat erittäin vaarallisiin tilanteisiin asunnon ja tulojen puutteessa, eikä heillä siksi ole juurikaan keinoja laillistaa asemaansa tai rahoittaa itse mahdollista paluutaan kotimaahan;

F.  toteaa, että Saudi-Arabia käynnisti marraskuussa 2017 kampanjan, jonka kohteena olivat maahanmuuttajat, joita syytettiin asuinpaikkaa, rajaturvallisuutta ja työtä koskevien säännösten ja lakien rikkomisesta; toteaa, että viranomaiset ilmoittivat syyskuussa 2019, että kampanjassa oli pidätetty yli 3,8 miljoonaa maahanmuuttajaa ja määrätty yli 962 000 henkilöä karkotettavaksi; toteaa, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan toukokuun 2017 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana noin 380 000 etiopialaista karkotettiin Saudi-Arabiasta Etiopiaan;

G.  toteaa, että Etiopian hallitus on tietoinen järkyttävistä olosuhteista, joissa maan kansalaisia pidetään Saudi-Arabiassa; toteaa, että ulkomailla asuvien etiopialaisten rahalähetykset ovat tärkeä osa Etiopian taloutta ja erittäin tärkeitä monille perheille;

H.  toteaa, että Saudi-Arabian viranomaiset eivät ole suorittaneet minkäänlaista tutkimusta, vaikka ne aikoivat tutkia asiaa syyskuun 2020 alussa; toteaa säilöönotto-olosuhteiden huonontuneen, sillä pidätettyjä on pahoinpidelty ja heiltä on viety matkapuhelimet;

I.  huomauttaa, että maahanmuuttajien huono kohtelu on osa laajempaa ja vakiintunutta ihmisoikeusloukkausten kulttuuria Saudi-Arabiassa; panee merkille, että Saudi-Arabian viranomaiset ovat covid-19-pandemian torjuntatarpeesta johtuvien rajoitusten turvin jatkaneet poliittisten vankien, kuten naisten oikeuksien puolustajan Loujain al-Hathloulin ja kuningasperheen toisinajattelevien jäsenten, esimerkiksi prinsessa Basmah bimt Saudin ja prinssi Salman bin Abdulaziz bin Salmanin, ihmisoikeuksien polkemista pitämällä heidät mielivaltaisesti eristysvankeudessa; toteaa, että näiden henkilöiden ja muiden poliittisten aktivistien pidätykset ovat osa Saudi-Arabian viranomaisten ankaria toisinajattelijoiden tukahduttamistoimia, joista mainittakoon toimittaja Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa vuonna 2018, josta ketään ei ole vieläkään saatettu asianmukaisesti vastuuseen;

J.  toteaa, että laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan Saudi-Arabian viranomaiset syyllistyvät väärinkäytöksiin käyttäessään sähköistä valvontateknologiaa; toteaa, että Saudi-Arabia on edelleen yksi maailman viidestä tuomittuja eniten teloittavasta maasta;

K.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta on keskeisiä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vähiten ratifioineiden maiden joukossa eikä se ole ratifioinut tärkeimpiä sopimuksia, jotka koskevat suojelua mielivaltaisilta pidätyksiltä ja maahanmuuttajien säilöönotolta, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa (jossa määrätään kansallisista valvontaelimistä ja tarkastuskäynneistä vankiloihin ja muihin laitoksiin), siirtotyöläisiä koskevaa yleissopimusta, pakolaissopimusta ja valtiottomia henkilöitä koskevaa yleissopimusta;

L.  ottaa huomioon, että tapaamisessaan Saudi-Arabian ulkoministerin Faisal Bin Farhan Al Saudin kanssa Brysselissä 29. syyskuuta 2020 korkea edustaja Josep Borrell toisti EU:n aikomuksen tehostaa ihmisoikeusvuoropuhelua;

1.  tuomitsee jyrkästi etiopialaisten maahantulijoiden kaltoinkohtelun ja heidän ihmisoikeuksiensa loukkaukset erityisesti Saudi-Arabian säilöönottokeskuksissa; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt ja asettamaan etusijalle kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat henkilöt, myös naiset ja lapset;

2.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia varmistamaan, että jokainen Jemenistä Saudi‑Arabiaan saapuva henkilö voi tulla maahan turvallisesti ja että hänet siirretään asianmukaiseen vastaanottokeskukseen, joka täyttää ruokaa, lääkintä- ja terveyspalveluja, saniteettitiloja, henkilökohtaista hygieniaa, ikkunoita ja valoa, vaatteita, lattiatilaa, lämpötilaa, ilmanvaihtoa ja ulkoilua koskevat kansainväliset vaatimukset ja jossa toteutetaan kaikki tarvittavat varotoimet covid-19-tartuntojen, tuberkuloosin ja muiden sairauksien leviämisen rajoittamiseksi; kehottaa etsimään maahantulijoiden ja pakolaisten säilöönotolle vaihtoehtoja, joihin ei liity vapaudenmenetystä, ja tuomitsee maahantulijoiden kaikenlaisen epäinhimillisen tai halventavan kohtelun;

3.  kehottaa Saudi-Arabiaa tekemään viipymättä lopun pidätettyjen kidutuksesta ja muusta kaltoinkohtelusta ja tarjoamaan asianmukaista kriisiapua ja hoitoa kaikille, erityisesti raiskauksista selvinneille; muistuttaa, että – kuten YK:n lapsen oikeuksien komitea on tähdentänyt – alaikäisiä maahantulijoita ei pitäisi koskaan ottaa säilöön ja että säilöönottoa ei voida koskaan perustella lapsen edulla; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan kiireellisesti lapset ja heidän perheenjäsenensä ja tarjoamaan sellaisia turvallisia säilöönottokeskuksille vaihtoehtoisia paikkoja, joihin ei liity vapaudenmenetystä ja joihin humanitaarisilla järjestöillä on säännöllinen pääsy;

4.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia suorittamaan riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan kaikista väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien maahantulijoiden ampuminen rajalla ja laittomat teloitukset, kidutus ja muu pahoinpitely säilöönoton aikana, saattamaan kaikki syylliset vastuuseen oikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä, jotka ovat kansainvälisten normien mukaisia, turvautumatta kuolemanrangaistukseen tai ruumiilliseen rangaistukseen, ja tarjoamaan asianmukaista kuntoutusta ja hoitoa niille, jotka ovat kärsineet hirvittävissä olosuhteissa;

5.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia sallimaan pikaisesti riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden, myös ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan, pääsyn maahan valvomaan säännöllisesti vankeus- ja säilöönotto-olosuhteita, tutkimaan puolueettomasti väitteet kidutuksesta ja epäilyttävistä kuolemantapauksista vankiloissa ja säilöönottokeskuksissa sekä tapaamaan vankeja yksityisesti ja säännöllisesti;

6.  toistaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kehotuksen vapauttaa jokainen ilman riittäviä laillisia perusteita pidätettynä oleva henkilö samalla kun varmistetaan mahdollisuus saada hoitoa ja luodaan olosuhteet pandemian lieventämistoimenpiteiden, kuten lähikontaktien välttämisen, asianmukaiselle täytäntöönpanolle;

7.  muistuttaa jälleen kerran Saudi-Arabian viranomaisia niiden kansainvälisistä velvoitteista, jotka perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen;

8.  huomauttaa, että osa Saudi-Arabian talouden vauraudesta ja hyvinvoinnista on noin 13 miljoonan maassa asuvan ulkomaalaisen työntekijän ja maahanmuuttajan ansiota, ja toteaa siksi, että maassa meneillään olevassa modernisointiprosessissa on uudistettava myös työ- ja maahanmuuttopolitiikka, jotta ulkomaalaisille työntekijöille voidaan tarjota asianmukaiset työolot ja estää heidän leimautumisensa ja hyväksikäyttönsä;

9.  kehottaa Saudi-Arabian hallitusta tekemään yhteistyötä Kansainvälisen työjärjestön kanssa kafala-järjestelmän täydelliseksi lakkauttamiseksi ja tarjoamaan riittävät oikeudelliset takeet kaikille maassa oleville siirtotyöläisille, muun muassa heidän työolojensa rakenteellisten tarkastusten avulla; on huolissaan systeemisen syrjinnän erityisen kielteisistä vaikutuksista maahanmuuttajanaisiin ja etenkin kotiapulaisina työskenteleviin maahanmuuttajanaisiin, sillä he joutuvat muita useammin sietämään fyysistä väkivaltaa, erittäin pitkiä työaikoja ja vapaan liikkuvuuden rajoituksia ja heidän työpaikanvaihtonsa tai maasta poistuminen on usein työnantajan määräysvallassa; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta ratifioimaan ILO:n keskeiset yleissopimukset ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta (nro 87) sekä järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta (nro 98);

10.  vaatii takeita siitä, että laajamittaisia palautuksia ei tehdä ja että turvapaikkahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti;

11.  kehottaa Etiopian hallitusta helpottamaan kaikkien etiopialaisten muuttajien mahdollisimman nopeaa vapaaehtoista, turvallista ja ihmisarvoista paluuta, myös tekemällä yhteistyötä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa ja asettamalla etusijalle naiset, lapset ja haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt; vaatii mahdollistamaan konsuliavun kaikille Saudi-Arabiassa pidätettyinä oleville Etiopian kansalaisille ja vierailut heidän luonaan sekä kannustaa Etiopian hallitusta vastaamaan tukipyyntöihin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti;

12.  toistaa tukevansa turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta, koska se edistää normeja, joiden avulla vastaanottavat maat voivat paremmin suojella haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten Saudi-Arabiaan ja Jemeniin pakosta jääneiden etiopialaisten siirtotyöläisten, perusihmisoikeuksia;

13.  toteaa, että Saudi-Arabialla ja Etiopialla on yhteinen intressi käynnistää yhteistyö liikkuvuuden alalla edistääkseen työmarkkinoidensa keskinäistä täydentävyyttä, ja muistuttaa, että turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevassa YK:n Global Compact -aloitteessa tarjotaan neuvontaa ja kehitetään valmiuksia tällä alalla;

14.  on huolissaan ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvien sortotoimien lisääntymisestä Saudi‑Arabiassa sekä maahanmuuttajien ja maan šiiavähemmistöön kuuluvien räikeän epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä; panee merkille äskettäisen ilmoituksen, jonka mukaan raipparangaistus korvataan rangaistusmuotona useimmissa tapauksissa vankeudella; kehottaa painokkaasti Saudi-Arabian hallitusta keskeyttämään välittömästi kuolemanrangaistuksen ja ruumiillisen rangaistuksen kaikkien muotojen täytäntöönpanon, amputaatio ja ruoskinta mukaan luettuina, niiden täyttä käytöstä poistamista silmällä pitäen;

15.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita vaatimaan, että Saudi-Arabia vapauttaa viipymättä kaikki perusoikeuksiensa käyttämisen vuoksi laittomasti pidätetyt henkilöt, mukaan lukien naisten oikeuksien puolustajat ja poliittiset aktivistit ym.; on huolissaan aiheettomasti vangittuna olevan, vuoden 2015 Saharov-palkinnon saajan Raif Badawin tilanteesta, sillä hänen kerrotaan joutuneen vankilassa murhayrityksen kohteeksi, ja vaatii vapauttamaan Badawin välittömästi ja ehdoitta;

16.  kehottaa Saudi-Arabian kuningaskuntaa pidättymään naisten, maahanmuuttajien, myös maahanmuuttajanaisten, ja vähemmistöjen, myös uskonnollisten vähemmistöjen, systeemisestä syrjinnästä; pitää valitettavana, että vaikka vuodesta 2019 alkaen on toteutettu naisten asemaa kohentaneita uudistuksia, naisia syrjivät lait ovat edelleen voimassa, myös heidän henkilöoikeudellisen asemansa osalta, ja että järjestelmää, jossa naisella on miespuolinen holhooja, ei ole vielä kokonaan lakkautettu;

17.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia vapauttamaan ehdoitta kaikki naisten oikeuksien puolustajat, erityisesti naisten ajo-oikeuden edestä kampanjoineet Loujain al-Hathloulin ja Fahad Albutairin, Samar Badawin, Nassima al-Sadan, Nouf Abdulazizin ja Maya’a al‑Zahranin, ja luopumaan kaikista heitä ja Iman al-Nafjania, Aziza al-Yousefia, Amal al‑Harbia, Ruqayyah al-Mharibia, Shadan al-Anezia, Abir Namanknia ja Hatoon al-Fassia vastaan nostetuista syytteistä; tuomitsee jyrkästi kidutuksen, seksuaalisen väkivallan ja muun kaltoinkohtelun, josta he ovat joutuneet kärsimään; kehottaa tutkimaan puolueettomasti heidän ihmisoikeuksiensa loukkaukset ja vaatii, että kaikki siihen syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen;

18.  kehottaa Saudi-Arabian hallitusta muuttamaan vuoden 1992 perustuslain 39 pykälää ja kyberrikollisuuden vastaista lakia lehdistönvapauden ja sananvapauden takaamiseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella; kehottaa Saudi-Arabian hallitusta muuttamaan yhdistyslakinsa kansainvälisen oikeuden mukaiseksi, jotta riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen perustaminen ja toiminta olisi mahdollista;

19.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia sallimaan maahanmuuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan ja ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan esteettömän pääsyn maahan toimivaltuuksiensa mukaisesti;

20.  kehottaa EU:n edustustoa ja EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoja Saudi-Arabiassa pyytämään kiireellisesti lupaa vierailla maahantulijoiden säilöönottokeskuksissa; vaatii, että ihmisoikeuksien edistämisen on oltava EU:n ulkopolitiikan keskiössä;

21.  kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, komission varapuheenjohtajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita yhdessä ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan kanssa aloittamaan yhteisen lähestymistavan kehittämisen ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen panemiseksi tehokkaasti täytäntöön Saudi-Arabiassa; kehottaa tässä yhteydessä korkeaa edustajaa, varapuheenjohtajaa määrittämään erityiset arviointiperusteet ja käytännön tavoitteet ennen ihmisoikeusvuoropuhelun käynnistämistä Saudi-Arabian kanssa;

22.  kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, poistamaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW) tehdyt varaumat, ratifioimaan CEDAW-sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan sekä ratifioimaan kaikkien siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua koskevan YK:n yleissopimuksen, kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, vuoden 1951 Geneven yleissopimuksen ja valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen; kehottaa Saudi-Arabian viranomaisia esittämään kaikki YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyt kattavan pysyvän vierailukutsun; kehottaa perustamaan Saudi-Arabiaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan, jonka tehtävät ovat samankaltaisia kuin muissa ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyissä, jotka on luotu maailman vaikeimpia ihmisoikeustilanteita varten;

23.  toistaa kehotuksensa lopettaa valvontateknologian ja muiden sellaisten tarvikkeiden vienti Saudi-Arabiaan, jotka voivat helpottaa kansallisia tukahduttamistoimia;

24.  kehottaa jälleen kerran neuvostoa hyväksymään EU:n ihmisoikeuspakotteita koskevan mekanismin, koska kyseinen päätös liittyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisiin unionin strategisiin etuihin ja tavoitteisiin, ja varmistamaan, että EU:n laajuisia kohdennettuja pakotteita sovelletaan pian sen hyväksymisen jälkeen niihin, jotka ovat vastuussa toimittaja Jamal Khashoggin murhasta;

25.  kehottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa, komission puheenjohtajaa ja jäsenvaltioita alentamaan EU:n institutionaalisen ja diplomaattisen edustuksen tasoa tulevassa G20‑maiden johtajien huippukokouksessa, jotta voidaan välttää Saudi‑Arabiassa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten ja jatkuvien laittomien ja mielivaltaisten pidätysten rankaisemattomuuden legitimointi;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Etiopian hallitukselle, kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudille, kruununprinssi Muhammad bin Salman Al Saudille, Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitukselle ja Saudi-Arabian kuningaskunnan kansallisen vuoropuhelun keskuksen pääsihteerille; pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään arabiaksi.

(1) EUVL C 378, 9.11.2017, s. 64.
(2) EUVL C 310, 25.8.2016, s. 29.
(3) EUVL C 349, 17.10.2017, s. 34.
(4) EUVL C 76, 9.3.2020, s. 142.
(5) EUVL C 345, 16.10.2020, s. 67.
(6) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 142.
(7) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 104.
(8) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 44.
(9) EUVL C 41, 6.2.2020, s. 41.
(10) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 39.

Päivitetty viimeksi: 13. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö