Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2815(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0325/2020

Debatai :

PV 08/10/2020 - 8.3
CRE 08/10/2020 - 8.3

Balsavimas :

PV 08/10/2020 - 10
PV 08/10/2020 - 14

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0260

Priimti tekstai
PDF 142kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 8 d. - Briuselis
Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje
P9_TA(2020)0260RC-B9-0325/2020

2020 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Etiopijos migrantų padėties sulaikymo centruose Saudo Arabijoje (2020/2815(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Saudo Arabijos, ypač į 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(1), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Raifo Badawi atvejo(2), 2015 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Ali Mohammedo al-Nimro atvejo(3), 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje(4) ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule(5), taip pat į 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(6) ir 2017 m. lapkričio 30 d.(7) ir 2018 m. spalio 4 d.(8) rezoliucijas dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 3 d. rezoliucija dėl vaikų migrantų apsaugos (2018/2666(RSP))(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“ (2015/2342(INI))(10),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) 2020 m. rugsėjo 15 d. pareiškimą „Būtini skubūs veiksmai spręsti Saudo Arabijos Karalystės sulaikymo centrų sąlygų klausimą. TMO generalinis direktorius“,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją „Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos“,

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi, remiantis organizacijos „Human Rights Watch“ pranešimais, nuo 2020 m. balandžio mėn. apie 30 000 Etiopijos migrantų, įskaitant nėščias moteris ir vaikus, siaubingomis sąlygomis nepagrįstai kalinami Saudo Arabijoje po to, kai husių grupuotės vadovybė juos prievarta išvarė iš Šiaurės Jemeno; kadangi, kaip pranešama, daugelis šių migrantų kirto sieną kilus Saudo Arabijos ir husių pajėgų susišaudymui; kadangi pranešta, kad 2 000 migrantų, kurie tebėra įstrigę Jemeno sienos pusėje pasibaisėtinomis sąlygomis, kurias dar labiau pablogino COVID-19 protrūkis, neturi galimybės patenkinti pagrindinių poreikių;

B.  kadangi dirbantys migrantai buvo prievarta sulaikyti Saudo Arabijos pajėgų ir patalpinti Al-Dayero sulaikymo centre, prieš juos perkeliant į dešimt kitų sulaikymo centrų, visų pirma Shmeisi kalėjimą tarp Džidos ir Mekos miestų ir Džizano centrinį kalėjimą, kuriame, kaip įtariama, yra tūkstančiai Etiopijos kalinių; kadangi, pasak Etiopijos konsulinių įstaigų, sulaikytiesiems migrantams trūksta maisto ir vandens, nėra tinkamų sanitarinių sąlygų ir sveikatos priežiūros, o šautinės žaizdos nebuvo gydomos; kadangi pranešama apie keletą mirčių, įskaitant vaikų, o keletas sulaikytųjų mėgino nusižudyti; kadangi, kaip pranešama, Saudo Arabijos saugumo pajėgos žiauriai kankino asmenis, kurie mėgino skųstis sargybiniams dėl sąlygų;

C.  kadangi dirbantys migrantai, įskaitant darbininkus iš Afrikos ir Azijos šalių, sudaro apie 20 proc. Saudo Arabijos gyventojų, atlieka labai svarbų vaidmenį Saudo Arabijos ir kitų regiono šalių ekonomikoje, dauguma jų dirba mažai apmokamus ir dažnai fiziškai sunkius darbus; kadangi jų, kaip mažai apmokamų darbuotojų, turinčių mažai arba visai neturinčių galimybių naudotis teisėmis, išnaudojimas ir prievarta yra gerai dokumentuoti daugybėje JT ir kitų tarptautinių organizacijų ataskaitų;

D.  kadangi pagal kafala sistemą, piktavališką vizų rėmimo sistemą, kurią žmogaus teisių organizacijos vadina šiuolaikine vergija, dirbantys migrantai negali atvykti į šalį, iš jos išvykti arba pakeisti darbo be rėmėjo sutikimo, jiems trūksta teisinės apsaugos ir jiems dažnai nemokama arba mokama nepakankamai; kadangi pranešama, kad Saudo Arabija svarsto galimybę panaikinti kafalos sistemą;

E.  kadangi dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos didėja spaudimas pažeidžiamoms grupėms, ypač dirbantiems migrantams, Saudo Arabijoje ir kitose regiono šalyse, dėl to didėja jų diskriminacija ir priešiškumas jiems; kadangi migrantai dažnai stigmatizuojami kaip galbūt perduodantys COVID-19 virusą, todėl jie dažnai praranda darbą ir atsiduria labai keblioje padėtyje be jokio būsto ar atlyginimo, todėl jie beveik neturi galimybių įteisinti savo statusą arba apsimokėti galimą kelionę atgal į gimtąją šalį;

F.  kadangi 2017 m. lapkričio mėn. Saudo Arabija pradėjo kampaniją, nukreiptą prieš migrantus, kaltinamus gyvenamosios vietos, sienų apsaugos ir darbo taisyklių bei įstatymų pažeidimu; kadangi 2019 m. rugsėjo mėn. valdžios institucijos paskelbė, kad vykdant kampaniją buvo sulaikyta daugiau kaip 3,8 mln. asmenų ir kad daugiau kaip 962 000 asmenų buvo perduoti deportuoti; kadangi, TMO duomenimis, nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2020 m. balandžio mėn. apie 380 000 Etiopijos piliečių buvo deportuoti iš Saudo Arabijos į Etiopiją;

G.  kadangi Etiopijos vyriausybė žino apie pasibaisėtinas sąlygas, kuriomis Saudo Arabijoje laikomi jos piliečiai; kadangi užsienyje gyvenančių Etiopijos piliečių perlaidos yra svarbi Etiopijos ekonomikos dalis ir yra labai svarbios daugeliui šeimų;

H.  kadangi Saudo Arabijos valdžios institucijos neatliko jokio veiksmingo tyrimo, nors teigė, kad 2020 m. rugsėjo mėn. pradžioje ištirs šį klausimą; kadangi sulaikymo sąlygos pablogėjo, nes kaliniai buvo mušami ir iš jų atimami mobilieji telefonai;

I.  kadangi Saudo Arabijoje netinkamas elgesys su migrantais atitinka bendrą plačiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų modelį; kadangi Saudo Arabijos valdžios institucijos, pasinaudojo apribojimais, susijusiais su būtinybe kovoti su COVID 19, kad dar labiau pažeistų politinių kalinių, pvz., moterų teisių gynėjos Loujain al-Hathloul, ir nepritariančių valdančiosios šeimos narių, pvz., princesės Basmah bint Saud ir princo Salman bin Abdulaziz bin Salman, žmogaus teises ir laikė juos įkalintus be teisės susisiekti; kadangi šių ir kitų politinių aktyvistų suėmimai yra dalis brutalių Saudo Arabijos valdžios institucijų susidorojimų su kitą nuomonę turinčiais asmenimis, įskaitant žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymą Saudo Arabijos konsulate Stambule 2018 m., už kurį dar niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn;

J.  kadangi, pasak JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, Saudo Arabijos valdžios institucijos vykdo pažeidimus naudodamos elektroninio stebėjimo technologijas; kadangi Saudo Arabija tebėra viena iš penkių šalių, kuriose įvykdoma daugiausia mirties bausmių pasaulyje;

K.  kadangi Saudo Arabijos Karalystė yra mažiausiai pagrindinių tarptautinių žmogaus teisių sutarčių ratifikavusi šalis ir neratifikavo pagrindinių dokumentų, susijusių su apsauga nuo savavališko sulaikymo ir imigrantų sulaikymo, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvų protokolą (kuriame nustatomi nacionaliniai prevencijos mechanizmai ir sulaikymo stebėsenos vizitai), Konvenciją dėl darbuotojų migrantų, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir Konvenciją dėl asmenų be pilietybės;

L.  kadangi Briuselyje vykusiame 2020 m. rugsėjo 29 d. susitikime su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru Faisaliu Bin Farhanu Al Saudu vyriausiasis įgaliotinis Josep Borrell pakartojo, kad ES ketina intensyvinti dialogą žmogaus teisių klausimais;

1.  griežtai smerkia netinkamą elgesį su Etiopijos migrantais ir jų žmogaus teisių pažeidimus, visų pirma vykdomus Saudo Arabijos sulaikymo centruose; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti visus sulaikytuosius ir pirmenybę teikti pažeidžiamiausioje padėtyje esantiems asmenims, įskaitant moteris ir vaikus;

2.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas užtikrinti, kad kiekvienas iš Jemeno į Saudo Arabiją atvykstantis asmuo galėtų tai daryti saugiai ir būtų perkeltas į tinkamą priėmimo centrą, atitinkantį tarptautinius standartus, susijusius su maistu, medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugomis, sanitariniais įrenginiais, asmens higiena, langais ir šviesa, drabužiais, grindų plotu, temperatūra, ventiliacija ir pasivaikščiojimais gryname ore, taip pat imtis visų reikiamų atsargumo priemonių siekiant apriboti COVID-19, tuberkuliozės ir kitų ligų plitimą; ragina ieškoti su laisvės atėmimu nesusijusių alternatyvų migrantų ir pabėgėlių sulaikymui ir šiuo požiūriu nepritaria bet kokiam nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui su migrantais;

3.  primygtinai ragina Saudo Arabiją nedelsiant nutraukti kankinimus ir kitokį netinkamą elgesį sulaikymo įstaigose ir suteikti tinkamą psichinę ir fizinę priežiūrą visiems asmenims, visų pirma išžaginimų aukoms; primena, kad, kaip paaiškino JT Vaiko teisių komitetas, vaikai niekada neturėtų būti sulaikomi dėl su imigracija susijusių priežasčių ir kad sulaikymas niekada negali būti pateisinamas vaiko interesais; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti vaikus ir jų šeimos narius ir suteikti saugias su laisvės atėmimu nesusijusias alternatyvas sulaikymui, prie kurių nuolat prieigą turėtų humanitarinės pagalbos agentūros;

4.  primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas atlikti nepriklausomą ir nešališką visų tariamų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant šaudymą į migrantus prie sienos ir neteisėtą žudymą, kankinimą bei kitą netinkamą elgesį sulaikymo metu, tyrimą, patraukti visus kaltininkus atsakomybėn vykdant teisingą bylos nagrinėjimą, kuris atitiktų tarptautinius standartus, neskiriant mirties bausmės ar fizinių bausmių, ir suteikti tinkamą psichinę ir fizinę priežiūrą tiems asmenims, kurie nukentėjo nuo siaubingų sąlygų;

5.  primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant leisti nepriklausomiems tarptautiniams stebėtojams, įskaitant ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais, atvykti į šalį, reguliariai stebėti kalėjimus ir sulaikymo įstaigas, atlikti nešališkus tariamų kankinimo atvejų ir įtartinų mirčių sulaikymo įstaigose tyrimus ir privačiai bei reguliariai lankyti kalinius;

6.  pakartoja JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimą paleisti visus be pakankamo teisinio pagrindo sulaikytus asmenis, tuo pačiu metu užtikrinant tinkamas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir sudarant sąlygas tinkamai įgyvendinti pandemijos padarinių švelninimo priemones, įskaitant saugaus atstumo laikymąsi;

7.  dar kartą primena Saudo Arabijos valdžios institucijoms apie jų tarptautinius įsipareigojimus pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą;

8.  primena, kad dalį Saudo Arabijos ekonomikos gerovės ir klestėjimo sukūrė maždaug 13 mln. šalyje esančių užsienio darbuotojų ir migrantų, ir todėl pažymi, kad į vykstantį šalies modernizavimo procesą reikia įtraukti darbo ir imigracijos politikos reformą, siekiant sudaryti tinkamas užsienio darbuotojų darbo sąlygas ir užkirsti kelią jų stigmatizacijai ir išnaudojimui;

9.  ragina Saudo Arabijos vyriausybę bendradarbiauti su Tarptautine darbo organizacija (TDO) siekiant visiškai panaikinti rėmimo (kafala) sistemą ir suteikti tinkamas teisines apsaugos priemones visiems darbuotojams migrantams šalyje, be kita ko, atliekant struktūrinius jų darbo sąlygų patikrinimus; reiškia susirūpinimą dėl didelio neigiamo sisteminės moterų migrančių diskriminacijos poveikio, ypač atsižvelgiant į namų ūkio darbuotojas migrantes, kurios dažniau patiria fizinį smurtą, dirba itin ilgas darbo valandas ir stokoja judėjimo laisvės ir kurios dažnai kenčia dėl to, kad jų darbdaviai kontroliuoja jų galimybes keisti darbą ar išvykti iš šalies; ragina Saudo Arabijos vyriausybę ratifikuoti pagrindines TDO konvencijas, pvz., Konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87) ir Konvenciją dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas (Nr. 98);

10.  reikalauja suteikti garantijas, kad nebus vykdomas masinis grąžinimas ir kad prieglobsčio prašymai bus nagrinėjami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį;

11.  ragina Etiopijos vyriausybę, be kita ko, bendradarbiaujant su TMO sudaryti palankesnes sąlygas kuo greičiau savanoriškai, saugiai ir oriai repatrijuoti visus Etiopijos migrantus, visų pirma moteris, vaikus ir pažeidžiamus asmenis; reikalauja, kad visiems Saudo Arabijoje sulaikytiems piliečiams būtų sudaryta galimybė gauti konsulinę pagalbą ir vizitus, ir ragina Etiopijos vyriausybę laiku ir veiksmingai reaguoti į prašymus suteikti paramą;

12.  pakartoja, kad remia JT pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, nes juo skatinami standartai, pagal kuriuos priimančiosios šalys gali geriau apsaugoti pažeidžiamų grupių, pvz., Saudo Arabijoje ir Jemene įstrigusių ekonominių migrantų iš Etiopijos, pagrindines žmogaus teises;

13.  pripažįsta, kad Saudo Arabija ir Etiopija yra abipusiai suinteresuotos sukurti bendradarbiavimo judumo srityje mechanizmą, kuriuo būtų siekiama palengvinti jų darbo rinkų papildomumą, ir primena, kad pagal JT Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos teikiamos konsultacijos ir stiprinami pajėgumai šioje srityje;

14.  reiškia susirūpinimą dėl Saudo Arabijoje vis dažniau vykdomų represijų prieš žmogaus teisių gynėjus ir dėl labai nesąžiningų teismo procesų, kuriuose teisiami migrantai ir šalies šiitų mažumos nariai; atkreipia dėmesį į neseniai paskelbtą pranešimą, kad daugeliu atvejų plakimas kaip bausmės forma bus pakeistas laisvės atėmimu; primygtinai ragina Saudo Arabijos vyriausybę nedelsiant paskelbti mirties bausmės ir bet kokios formos fizinių bausmių, įskaitant amputaciją ir plakimą, moratoriumą siekiant jas visiškai panaikinti;

15.  ragina EIVT ir valstybes nares reikalauti, kad Saudo Arabija nedelsdama paleistų visus neteisėtai už naudojimąsi savo pagrindinėmis teisėmis sulaikytus asmenis, įskaitant moterų teisių gynėjus, politinius aktyvistus ir kitus asmenis; reiškia susirūpinimą dėl neteisėtai sulaikyto 2015 m. Sacharovo premijos laureato Raifo Badawi, į kurio gyvybę, kaip pranešama, kalėjime buvo pasikėsinta, padėties ir reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai jį paleisti;

16.  ragina Saudo Arabijos Karalystę susilaikyti nuo bet kokios sisteminės moterų, migrantų, įskaitant migrantes, ir mažumų, įskaitant religines mažumas, diskriminacijos; apgailestauja dėl to, kad, nepaisant 2019 m. pradėtų moterims palankių reformų, moterų atžvilgiu vis dar galioja diskriminaciniai įstatymai, be kita ko, susiję su jų asmeniniu statusu, o vyrų globos sistema dar nėra visiškai panaikinta;

17.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas besąlygiškai paleisti visus moterų teisių gynėjus, ypač moterų judėjimo „Women to Drive“ aktyvistes Loujain al-Hathloul ir Fahad Albutairi, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nouf Abdulaziz ir Maya’a al-Zahrani, ir panaikinti visus joms ir Amal al-Harbi, Ruqayyah al-Mharib, Shadan al-Anezi, Abir Namankni ir Hatoon al-Fassi iškeltus kaltinimus; griežtai smerkia visus kankinimus, seksualinę prievartą ir kitų formų netinkamą elgesį su jomis; prašo atlikti nešališką jų žmogaus teisių pažeidimo tyrimą ir reikalauja, kad visi pažeidėjai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

18.  ragina Saudo Arabijos vyriausybę iš dalies pakeisti 1992 m. Pagrindinio įstatymo 39 straipsnį ir Kovos su elektroniniais nusikaltimais įstatymą, kad būtų užtikrinta spaudos ir saviraiškos laisvė tiek internete, tiek realiame gyvenime; ragina Saudo Arabijos vyriausybę pagal tarptautinę teisę iš dalies pakeisti savo asociacijų įstatymą, kad būtų sudarytos galimybės steigti nepriklausomas žmogaus teisių organizacijas ir joms veikti;

19.  primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas leisti JT specialiajam pranešėjui migrantų žmogaus teisių klausimais ir JT specialiajai pranešėjai žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais nevaržomiems patekti į šalį, kad jie galėtų vykdyti savo įgaliojimus;

20.  ragina ES delegaciją ir ES valstybių narių diplomatines atstovybes Saudo Arabijoje nedelsiant prašyti leidimo apsilankyti migrantų sulaikymo centruose; primygtinai tvirtina, kad žmogaus teisių rėmimas turi būti ES išorės politikos pagrindas;

21.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, EIVT ir valstybes nares, kartu su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, pradėti rengti bendrą požiūrį siekiant Saudo Arabijoje veiksmingai įgyvendinti ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį prieš pradedant dialogą žmogaus teisių klausimais su Saudo Arabija nustatyti konkrečius kriterijus ir praktinius tikslus;

22.  ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, panaikinti Konvencijai dėl visų rūšių moterų diskriminacijos panaikinimo (toliau – CEDAW) padarytas išlygas, ratifikuoti CEDAW papildomą protokolą ir ratifikuoti JT konvenciją dėl visų migruojančių darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos, JT konvencija prieš kankinimą papildomą protokolą, 1951 m. Ženevos konvenciją ir Konvencija dėl asmenų be pilietybės; primygtinai ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas išduoti nuolatinį kvietimą apsilankyti pagal visas JT Žmogaus teisių tarybos specialiąsias procedūras; ragina paskirti JT specialųjį pranešėją Saudo Arabijos klausimais, laikantis kitų Žmogaus teisių tarybos specialiųjų procedūrų, skirtų sudėtingiausioms žmogaus teisių padėtims visame pasaulyje;

23.  pakartoja raginimą nutraukti sekimo technologijų ir kitos įrangos, kuri gali prisidėti prie vidaus represijų, eksportą Saudo Arabijai;

24.  dar kartą primygtinai ragina Tarybą patvirtinti ES žmogaus teisių sankcijų mechanizmą kaip sprendimą, susijusį su Sąjungos strateginiais interesais ir tikslais pagal ES sutarties 22 straipsnio 1 dalį, ir užtikrinti, kad priėmus šį mechanizmą už žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymą atsakingiems asmenims nedelsiant būtų taikomos ES masto tikslinės sankcijos;

25.  primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybos pirmininką, Europos Komisijos pirmininką ir valstybes nares būsimame G20 vadovų aukščiausiojo lygio susitikime sumažinti ES institucinio ir diplomatinio atstovavimo lygį, kad nebūtų įteisinimas nebaudžiamumas už žmogaus teisių pažeidimus ir vykdomus neteisėtus ir savavališkus sulaikymus Saudo Arabijoje;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Etiopijos vyriausybei, Jo Didenybei Karaliui Salmanui bin Abdulazizui, sosto įpėdiniui princui Mohammadui Bin Salmanui Al Saudui, Saudo Arabijos Karalystės vyriausybei ir Saudo Arabijos Karalystės nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui; ragina išversti šią rezoliuciją į arabų kalbą.

(1) OL C 378, 2017 11 9, p. 64.
(2) OL C 310, 2016 8 25, p. 29.
(3) OL C 349, 2017 10 17, p. 34.
(4) OL C 76, 2020 3 9, p. 142.
(5) OL C 345, 2020 10 16, p. 67.
(6) OL C 35, 2018 1 31, p. 142.
(7) OL C 356, 2018 10 4, p. 104.
(8) OL C 11, 2020 1 13, p. 44.
(9) OL C 41, 2020 2 6, p. 41.
(10) OL C 298, 2018 8 23, p. 39.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika