Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0251(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0190/2020

Внесени текстове :

A9-0190/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0268

Приети текстове
PDF 126kWORD 43k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
Изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0268A9-0190/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г. относно предложението за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специфични мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията от COVID-19 (COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0491),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0285/2020),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 14 октомври 2020 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 и член 52, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A9-0190/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 октомври 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0251

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/1694.)

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност