Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0251(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0190/2020

Předložené texty :

A9-0190/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0268

Přijaté texty
PDF 132kWORD 42k
Úterý, 20. října 2020 - Brusel
Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0268A9-0190/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0491),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0285/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. října 2020 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0190/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. října 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/… kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0251

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/1694.)

Poslední aktualizace: 3. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí