Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0251(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0190/2020

Esitatud tekstid :

A9-0190/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/10/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0268

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 42k
Teisipäev, 20. oktoober 2020 - Brüssel
Määruse (EL) nr 168/2013 muutmine seoses L‑kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID‑19 pandeemia tõttu võetavate erimeetmetega ***I
P9_TA(2020)0268A9-0190/2020
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L‑kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID‑19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega (COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0491),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0285/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 14. oktoobri 2020. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artiklit 59 ja artikli 52 lõiget 1,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A9‑0190/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. oktoobril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses L‑kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID‑19 pandeemia tõttu võetavate erimeetmetega
P9_TC1-COD(2020)0251

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/1694) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 22. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika