Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0251(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0190/2020

Pateikti tekstai :

A9-0190/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0268

Priimti tekstai
PDF 127kWORD 43k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis
Dalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis, taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19 pandemiją ***I
P9_TA(2020)0268A9-0190/2020
Rezoliucija
 Tekstas

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms taikomų specialių priemonių (COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0491),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9‑0285/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 52 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9‑0190/2020),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2020 m. spalio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo reaguojant į COVID-19 pandemiją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis, taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms
P9_TC1-COD(2020)0251

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2020/1694.)

Atnaujinta: 2021 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika