Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2201(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0166/2020

Внесени текстове :

A9-0166/2020

Разисквания :

PV 19/10/2020 - 22
CRE 19/10/2020 - 22

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 21

Приети текстове :

P9_TA(2020)0279

Приети текстове
PDF 237kWORD 78k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
P9_TA(2020)0279A9-0166/2020

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2020 г. за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова (2019/2201(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, което включва задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия и влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

–  като взе предвид установяването през март 2014 г. на безвизов режим за гражданите на Република Молдова в резултат на измененията на Регламент (ЕО) № 539/2001(1) на Съвета, направени от Европейския парламент и от Съвета,

–  като взе предвид подписването през ноември 2017 г. на меморандум за разбирателство, споразумение за заем и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства във връзка с предоставянето на микрофинансова помощ на стойност 100 милиона евро за периода 2017—2018 г.,

–  като взе предвид Националния план за действие на Република Молдова за прилагане на Споразумението за асоцииране между Молдова и Европейския съюз (NAPIAA) в периода 2017 – 2019 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Република Молдова, а именно предишната си резолюция от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова(2), резолюцията си от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев(3), от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(4), от 4 юли 2017 г. година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(5) и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(6),

–  като взе предвид решението на ЕС от юли 2018 г. за замразяване на изплащането на първия транш от макрофинансовата помощ след решението на Върховния съд относно изборите за кмет на Кишинев и решението си от ноември 2018 г. да намали финансовата си помощ в отговор на опасенията, свързани с принципите на правовата държава и подкопаването на демократичния процес в страната,

–  като взе предвид последвалото решение на ЕС от юли 2019 г. за възобновяване на плащанията за бюджетна подкрепа с оглед на ангажимента на Република Молдова за провеждане на реформа на съдебната система,

–  като взе предвид решението на ЕС от октомври 2019 г. за изплащане на първия транш от макрофинансовата помощ в размер на 30 милиона евро в резултат на изпълнението на ключови реформи за подобряване на демократичните стандарти и за защита на принципите на правовата държава,

–  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно доклада за изпълнението на споразумението за асоцииране с Република Молдова от 11 септември 2019 г.,

–  като взе предвид резултата от петото заседание на Съвета за асоцииране между ЕС и Република Молдова от 30 септември 2019 г.,

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално най-скорошната от 24 ноември 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Република Молдова от 26 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2308 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) относно функционирането на демократичните институции в Република Молдова, приета на 3 октомври 2019 г.,

–  като взе предвид списъка за възприятие на корупцията на организацията „Трансперънси интернешънъл“ от 2019 г., в който Република Молдова заема 120-о място от общо 180 оценени държави и територии (първото място е най-доброто), докато в списъка за възприятие на корупцията на организацията „Трансперънси интернешънъл“ от 2018 г. Република Молдова заемаше 117-о място,

–  като взе предвид индекса за демокрация на Economist Intelligence Unit за 2019 г., който квалифицира Република Молдова като „хибриден режим“,

–  като взе предвид доклада „Свободата в света“ на организацията „Фрийдъм хаус“ за 2020 г., в който на Република Молдова се дава оценката „частично свободна“, и нейния доклад „Нейшънс ин транзит“ за 2020 г., в който режимът в Република Молдова се оценява като „преходен или хибриден“,

–  като взе предвид Националния план за действие на Молдова относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, Националния план за действие в областта на правата на човека за периода 2018 – 2022 г., Националната стратегия за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (2018 – 2023 г.), в който изрично се посочва ратифицирането на Конвенцията от Истанбул,

–  като взе предвид анализите и препоръките, изготвени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и по-специално от 8 март 2018 г. относно Младата Молдова: проблеми, ценности и стремления; и от 20 април 2018 г. относно прегледа на политиката в областта на благосъстоянието на младежта в Молдова,

–  като взе предвид становищата и препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Венецианската комисия към Съвета на Европа, по-специално от 15 март 2018 г. относно избирателната реформа в Молдова, от 24 юни 2019 г. относно положението във връзка с конституцията, по-специално възможността за разпускане на парламента, и от 14 октомври 2019 г. относно проекта на закон за реформа на Върховния съд и на прокуратурата,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията, озаглавено „Политиката за Източното партньорство след 2020 г. Повишаване на устойчивостта – Източно партньорство, което постига резултати в полза на всички“ от 18 март 2020 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2020 г. относно политиката за Източното партньорство след 2020 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 април 2020 г. относно действията на ЕС за глобално реагиране на COVID-19 и Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID-19(7),

–  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета, Трети доклад по механизма за временно спиране на освобождаването от изискването за виза, и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, публикуван на 10 юли 2020 г.,

–  като взе предвид препоръката на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.,

—  като взе предвид препоръките и действията на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство, платформата на гражданското общество „ЕС – Молдова“ и на други представители на гражданското общество в Република Молдова,

–  като взе предвид изявлението и препоръките, приети по повод на 7-ото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, проведено в Страсбург на 18 – 19 декември 2019 г.,

–  като взе предвид заключенията на мисията за наблюдение на избори на Европейския парламент за парламентарните избори в Република Молдова от 24 февруари 2019 г., интегрирана в международната мисия за наблюдение на изборите, ръководена от БДИПЧ/ОССЕ,

–  като взе предвид пакета от мерки на Комисията за икономическа помощ, приет на 29 март 2020 г., за подпомагане на Република Молдова и други държави в борбата им срещу пандемията от COVID-19, който включва пренасочването на съществуващи инструменти за смекчаване на социално-икономическите последствия от кризата;

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

–  като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0166/2020),

А.  като има предвид, че чрез споразумението за асоцииране/задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (СА/ЗВЗСТ) ЕС и Република Молдова поеха ангажимент да насърчават политическото асоцииране и да постигнат икономическа интеграция, а Република Молдова се ангажира да включи достиженията на правото на ЕС в собствените си закони и практики в голям брой области; като има предвид, че в подкрепа на тези усилия Съюзът пое ангажимент да предостави на Република Молдова финансова и бюджетна помощ, при условие че се зачитат основните европейски ценности и принципи, като например принципите на правовата държава, правата на човека и демократичните права, и че се гарантира борбата с корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари, олигархичните структури и непотизма; като има предвид, че в тежки случаи на регрес сътрудничеството може да бъде отменено;

Б.  като има предвид, че на 13 септември 2017 г. Парламентът и Съветът приеха решение за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова на стойност 100 милиона евро в контекста на програмата на МВФ в подкрепа на икономическите и финансовите реформи в страната;

В.  като има предвид, че ЕС многократно е изразявал загриженост относно принципите на правовата държава, липсата на напредък в наказателното преследване на лицата, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама, и продължаващите нарушения на правата на човека;

Г.  като има предвид, че в списъка за възприятие на корупцията на организацията „Трансперънси интернешънъл“ от 2018 г. и в докладите на „Фрийдъм хаус“ за 2020 г. в Република Молдова в последно време е отразен лек напредък, докато цялостната тенденция на тези индекси, както и индексът на демокрацията, показват влошаваща се дългосрочна тенденция в състоянието на демокрацията, корупцията, политическите права и гражданските свободи в Република Молдова;

Д.  като има предвид, че въпреки промените в правителството държавните институции на Република Молдова продължават да бъдат слаби, а Република Молдова продължава да се бори с проблема с обсебването на държавата от частни интереси, тъй като концентрацията на власт и контрол над всички важни сектори и институции на най-високо правителствено равнище не са намалели съществено;

Е.  като има предвид, че през 2018 г. вследствие на сериозни нарушения на принципите на правовата държава и на демократичния процес ЕС прекрати изплащането на последните два транша по програмата за бюджетна подкрепа за реформи в сектора на правосъдието;

Ж.  като има предвид, че на 11 юни 2019 г. Европейският съд по правата на човека (в делото Ozdil и други срещу Република Молдова) постанови, че Република Молдова е нарушила правата на свобода, сигурност, неприкосновеност на личния и семейния живот, когато през септември 2018 г. службата за разузнаване и сигурност на Република Молдова задържа и принудително връща в Турция петима турски граждани, потърсили убежище; като има предвид, че тази прикрита екстрадиция е само един пример за систематичен модел на насилствено и недоброволно изчезване, незаконно задържане и депортиране в Турция на турски граждани в десетки държави по света;

З.  като има предвид, че след сформирането през юни 2019 г. на правителство, ангажирано с провеждането на амбициозни реформи, Комисията отпусна първия транш от макрофинансовата помощ и възстанови плащанията за програмите за секторна бюджетна подкрепа, като същевременно обяви че ще продължи да прилага строги условия; като има предвид, че на 10 юли 2020 г. Комисията одобри отпускането на втори и последен транш от 30 милиона евро по линия на програмата за макрофинансова помощ (МФП);

И.  като има предвид обаче, че Република Молдова не успя да получи останалата част от наличните средства по тази програма, която изтече през юли 2020 г.; като има предвид, че тази помощ продължава да зависи от осъществяването на договорени по-рано реформи, по-специално такива, които целят укрепване на принципите на правовата държава, демократични стандарти и постигане на осезаеми резултати за гражданите;

Й.  като има предвид, че през ноември 2019 г. парламентът на Република Молдова прие вот на недоверие в правителството, сформирано през юни 2019 г., и беше сформирано правителство на малцинството, а впоследствие и ново коалиционно правителство; като има предвид, че представители на институциите на Съюза изразиха загриженост относно начина, по който беше заменено старото правителство, и по отношение на процеса на реформи, предприет от Република Молдова чрез СА/ЗВЗСТ;

К.  като има предвид, че мнозинството в новото коалиционно правителство в парламента на Република Молдова постоянно намалява, тъй като депутатите се отдръпват от управляващия съюз; като има предвид, че през есента в Република Молдова предстои да се проведат президентски избори, а понастоящем страната се намира в период на остра политическа нестабилност; като има предвид, че президентът Игор Додон подчерта, че парламентът трябва да бъде разпуснат и в най-скоро време трябва да се проведат предсрочни избори; като има предвид, че на 7 юли 2020 г. Конституционният съд на Република Молдова постанови, че предсрочни избори може да бъдат проведени едва след президентските избори;

Л.  като има предвид, че на 17 април 2020 г. правителствата на Русия и Молдова подписаха споразумение за заем в размер на 200 милиона евро, който да бъде предоставен от Руската федерация на Република Молдова с преференциален лихвен процент от 2%, което беше договорено от председателите на двете държави; като има предвид, че това споразумение е ратифицирано на 23 април 2020, а в същия ден, вследствие на жалба, внесена от членове на парламентарната опозиция, Конституционният съд (КС) на Република Молдова отмени закона за ратификация на споразумението за заем до приключване на разглеждането на неговата съвместимост с Конституцията; като има предвид, че на 6 май 2020 председателят на КС съобщи за натиска, упражняван от страна на молдовските органи над КС, както и за опитите за дискредитиране на неговите съдии; като има предвид, че на 7 май 2020 г. КС обяви споразумението за заем за противоконституционно; като има предвид, че понастоящем се водят преговори за ново споразумение за заем с Руската федерация;

М.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 доказа нарастващата необходимост от координация между Съюза и съседните страни в борбата за справяне с общи заплахи; като има предвид, че Съюзът реагира на тази необходимост с предоставяне на своите съседи на пакет за финансова помощ, наред с други инструменти;

Н.  като има предвид, че по време на кризата с COVID-19 солидарността с държавите от Източното партньорство е от първостепенно значение и Съюзът предостави значителна подкрепа за борба с въздействието на епидемията в региона; като има предвид, че в този контекст Република Молдова ще се възползва от 87 милиона евро от пренасочено двустранно финансиране;

О.  като има предвид, че Съюзът също така предоставя на Република Молдова допълнителни заеми за МФП в размер на 100 милиона евро като част от решението за предоставяне на МФП на десет държави партньори от съседството, за да им помогне да ограничат икономическите последици от пандемията от COVID-19; като има предвид, че първият транш от извънредния пакет за МФП ще бъде изплатен възможно най-бързо, като се има предвид сключването на меморандума за разбирателство с Република Молдова; като има предвид, че за да получи втория транш, който трябва да бъде изплатен в срок от една година след подписването на меморандума за разбирателство, страната ще трябва да спазва определени условия; като има предвид, че важно предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициент да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, правова държава и гарантиране на зачитането на правата на човека; като има предвид, че следва да се приветства сключването на меморандума за разбирателство, че следва да се гарантира изпълнението на поетите ангажименти;

П.  като има предвид, че Република Молдова пое международни и национални ангажименти за насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените; като има предвид, че страната е приела мерки за насърчаване на политическото представителство на жените, включително чрез приемането на задължителна квота по полов признак в размер на 40% за изборните листи на политическите партии; като има предвид, че са необходими допълнителни усилия за постигане на напредък по целите на Националната стратегия за равенство между половете за периода 2017 – 2021 г., включително подходящо финансиране и по-силни механизми за прилагане;

Р.  като има предвид, че въпреки постигнатия икономически напредък социалното въздействие на финансовата помощ и усилията за реформа са по-скоро незначителни; като има предвид, че Република Молдова продължава да бъде една от най-бедните страни в Европа и е изправена пред неблагоприятно социално положение с пустеещи села и крайна бедност; като има предвид, че през 2018 г. 38,5% от работниците в Република Молдова са били неформално заети лица, без да имат достъп до каквато и да е форма на социална закрила;

С.  като има предвид, че от 1989 г. насам населението на Република Молдова е намаляло с почти една трета; като има предвид, че от гледна точка на демографията тези стойности са най-лошите в цяла Европа; като има предвид, че молдовските граждани напускат страната за по-високо заплащане, по-качествено образование и инфраструктура; като има предвид, че подобно развитие има дълбоки и дълготрайни политически, икономически и социални последици; като има предвид, че Република Молдова е изправена пред недостиг на работна ръка и липса на специалисти, като например медицински сестри и лекари; като има предвид, че възрастните хора в Република Молдова, голяма част от които разчитат на парични преводи, са най-уязвими и податливи на бедност;

Т.  като има предвид, че решението на проблемите на Република Молдова не може да дойде отвън и че е необходимо да се засили ангажираността на молдовските граждани с предизвикателствата на страната; като има предвид, че и занапред е важно да се обръща внимание на основните предизвикателства, като борбата с корупцията и олигархичните структури, придържането към демократичните стандарти, необходимостта от намиране на решения за многостранните социални проблеми, гарантиране на медийния плурализъм и борбата с бедността и емиграцията;

Общи ценности и общи принципи

1.  припомня, че общите ценности, на които се основава Съюзът, а именно демокрацията, зачитането на правата на човека и на основните свободи, както и на принципите на правовата държава, са в основата и на политическото асоцииране и икономическата интеграция между Съюза и Република Молдова; отново потвърждава ангажимента на Съюза да подкрепя европейския път на Република Молдова чрез политическо асоцииране, икономическа интеграция и съответните реформи; отбелязва, че СА/ЗВЗСТ продължава да бъде от първостепенно значение за развитието на Република Молдова, особено в настоящите необичайни времена, и приветства трайния ангажимент в този процес на молдовското общество и молдовските органи; припомня обаче, че трябва да се постигне допълнителен напредък по отношение на изпълнението му, за да се реализират в пълна степен неговият потенциал и ползите от него, по-специално като се постави акцент върху независимостта на държавните институции, тяхната устойчивост спрямо влиянието на олигархиите, борбата с корупцията, правосъдието, укрепването на принципите на правовата държава и подобряването на условията на живот на гражданите; подчертава, че СА/ЗВЗСТ е бил основният фактор за насърчаване и подкрепа на процеса на структурни реформи, демокрацията и принципите на правовата държава;

2.  приветства всички намерения за засилване на интеграцията със Съюза в политическата, човешката и икономическата област в съответствие с принципа на диференциация и въз основа на ефективността, резултатите и стремежите на органите и на обществото на Република Молдова;

3.  отбелязва заключенията от проведената от Международния валутен фонд (МВФ) през март 2020 г. консултация по член IV и шестия и окончателен преглед от страна на Съвета на МВФ на резултатите от дейността на Република Молдова по разширения кредитен инструмент и разширения фонд за финансиране, особено по отношение на възстановяването на молдовската банкова система и на укрепването на управлението на финансовия сектор;

4.  приветства изплащането на втория транш от МФП на Съюза; признава усилията за реформа, полагани от Република Молдова в области като борбата с корупцията, укрепването на рамката срещу изпирането на пари, приемането на нов закон за дейността на неправителствените организации, и отбелязва, че Република Молдова се е присъединила към програмата на ОИСР за партньорски проверки в областта на борбата с корупцията (План за действие от Истанбул);

5.  застъпва становището, че изплащането на втория транш по Програмата на ЕС за макрофинансова помощ за периода 2017—2020 г. следва да бъде последвано от усилията на молдовските органи за изпълнение на съответните условия в областите, свързани с укрепването на рамката за борба с изпирането на пари, по отношение на която следва да се постигнат осезаеми и трайни резултати, както и с укрепването на независимостта на националната банка;

6.  призовава молдовското правителство и ЕС да си сътрудничат за преодоляване на отрицателното въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19, върху социалното и икономическото развитие;

7.  приветства резултатите от преговорите по Меморандума за разбирателство относно новата извънредна програма за МФП от ЕС, насочена към противодействие на отрицателното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19;

Значение на изпълнението на СА за текущите политически събития и за подготовката за президентските избори, насрочени за 1 ноември

8.  отбелязва, че програмата за дейността на Република Молдова от ноември 2019 г. е по-малко амбициозна от предишната Глобална програма на правителството за 2030 г. и изразява загриженост, че политическата нестабилност и честите промени в правителството засягат прилагането на разпоредбите на СА/ЗВЗСТ и ограничават темпото на реформи; подкрепя свързването на следващата програма за асоцииране с новия NAPIAA и подчертава значението на бързото приемане на новата програма като инструмент за ускоряване на прилагането на споразумението за асоцииране и за актуализиране на неговите приоритети с активното парламентарно участие и принос от страна на гражданското общество и други заинтересовани лица в ЕС и Република Молдова; подчертава, че по-нататъшната политическа и финансова подкрепа от ЕС продължава да бъде в зависимост от осъществяването на осезаеми реформи, по-специално по отношение на принципите на правовата държава и на съдебната система; във връзка с това потвърждава значението на осъществяването на всички приоритетни реформи, договорени в Програмата за асоцииране, и на изпълнението на договорените условия за изплащането на втория и третия транш от макрофинансовата помощ;

9.  приветства конструктивния принос на Република Молдова в сътрудничеството в рамките на Източното партньорство и насърчава постоянен и интензивен политически обмен между държавите, които са част от СА/ЗВЗСТ, и Комисията относно свързаните с асоциирането реформи; призовава Комисията да използва по подходящ начин съществуващите механизми за продължаване на мониторинга на конкретното изпълнение на реформите и да разработи механизъм за обвързване с условия, включително ясни показатели, с пълноценното участие на гражданското общество, по-специално на местно равнище; в този контекст счита, че е от съществено значение да се засили финансовата подкрепа за организациите на гражданското общество, които играят решаваща роля за насърчаване на участието в публични дебати и за наблюдение както на действията на молдовските органи, така и на ефективността на политиките, които Съюзът провежда по отношение на страната; освен това предлага да се използва опитът на групата за подкрепа на Украйна, за да се създаде подобна структура за Република Молдова, така че да се повиши ефективността и видимостта на подкрепата на Съюза;

10.  подчертава, че положението в Република Молдова следва да бъде наблюдавано отблизо в дългосрочен план, включително по време на предизборния период, в съответствие с обичайните практики и стандарти на ОССЕ/БДИПЧ, особено в настоящия период на криза, тъй като предстоящите президентски избори ще бъдат тест за демокрацията и правовата държава в страната;

11.  във връзка с това призовава молдовските органи да гарантират провеждането на свободни и честни президентски избори, насрочени за 1 ноември 2020 г., и настоятелно призовава молдовските органи да продължават да подобряват изборното законодателство, за да се гарантира ефективността на избирателното право, честността на предизборните кампании, прозрачността на законодателния процес и демократичния контрол, така че да се даде възможност за адекватен публичен контрол върху дейността на правителството и парламента; изисква от молдовските органи да се въздържат от изменение на правила и разпоредби с цел политическа изгода, което ще доведе неизменно до политически вълнения и нестабилност, засягащи ангажимента за структурни реформи; с оглед на бъдещите избори подчертава значението на демократичната легитимност на правителството, прозрачността в изграждането на коалиция, зачитането на волята на гласоподавателите и необходимостта правителственото мнозинство да отразява народния вот;

12.  призовава молдовските органи да укрепят демократичните механизми, включително многопартийна парламентарна система, и да гарантират свободни, независими и плуралистични медии, както и справедлив достъп до финансиране и медии; във връзка с това изисква от молдовските органи да засилят устойчивостта срещу дезинформацията и манипулирането на информация от страна на местни и чуждестранни участници онлайн и офлайн и да прилагат мерки за справяне с още по-спешната необходимост от възпиране на купуването на гласове, на сплашването на наблюдателите на избори, на подкупите и други корупционни практики, както и на злоупотребата с държавни ресурси, тъй като тези практики подкопават и унищожават всички демократични усилия, полагани от политическите субекти в Република Молдова;

13.  подчертава необходимостта от силно и неопорочено политическо съревнование между кандидатите за президент, което не би било възможно без здравословна и прозрачна система на партийно финансиране и финансиране на президентските избори;

14.  настоятелно призовава правителството на Република Молдова да въведе всички необходими мерки, за да гарантира, че гражданите на Република Молдова, живеещи в Приднестровието, както и извън Република Молдова, могат да участват в изборите по приобщаващ, прозрачен и справедлив начин, без чужда намеса;

Реформи и институционална рамка

15.  приветства реформите, довели до въвеждането на безвизов режим със Съюза; програмата е широко използвана от гражданите на Република Молдова и представлява много добър пример за това как прилагането на СА/ЗВЗСТ засяга живота на гражданите чрез насърчаване на междуличностните контакти с други европейски съграждани; призовава Съюза и Република Молдова да продължават да подобряват междуличностните контакти и взаимния обмен, за да изграждат в населението положителна представа за съответната друга страна;

16.  приветства факта, че от 2014 г. насам повече от 2,3 милиона молдовски граждани са се възползвали от безвизовия режим и отбелязва, че по данни на последния доклад на Комисията Република Молдова продължава да отговаря на изискванията за либерализиране на визовия режим и че безвизовият режим продължава да носи положителни икономически, социални и културни ползи както за Съюза, така и за Република Молдова; насърчава и двете страни да поддържат свободното движение на хора и по време на кризи;

17.  признава усилията, предприети от молдовските органи за изпълнение на препоръките, очертани в годишните доклади за механизма за суспендиране на визовия режим; препоръчва да се продължи изпълнението на показателите, свързани с политиката на либерализиране на визовия режим и призовава органите да продължат да полагат усилия за изпълнение на критериите за либерализиране на визовия режим, по-специално в областта на борбата с корупцията, за укрепване на съдебната система, за прилагане на законодателството за борба с изпирането на пари и за предприемане на конкретни действия за справяне с увеличаването на броя на неоснователните молби за убежище; във връзка с това изразява загриженост относно увеличаването на броя на молдовските граждани, които пребивават незаконно в Шенгенското пространство (увеличение с 47%) и относно увеличаването на броя на молбите за убежище (увеличение с 48%); настоятелно призовава молдовските органи да продължат да прилагат ангажиментите, поети в контекста на либерализирания визов режим за Шенгенското пространство в областта на ефективното управление на миграцията, и да гарантират правата на убежище в Република Молдова за кандидати от трети държави;

18.  приветства приемането от страна на парламента на Република Молдова на редица законодателни актове в съответствие с поетите от страната ангажименти, заложени в споразумението за асоцииране, особено свързаните с публичната администрация, управлението на публичните финанси и реформите на съдебната система; подчертава значението на цялостното прилагане на тези актове включително чрез приемането на вторично законодателство;

19.  приветства постигнатия напредък в областта на управлението на публичните финанси и призовава молдовските органи да ускорят изпълнението на други реформи, свързани със СА/ЗВЗСТ, въз основа на подобряване на положението по отношение на принципите на правовата държава;

20.  признава съществените стъпки, предприети от Република Молдова за повишаване на ефективността на публичната администрация; за тази цел призовава молдовското правителство да гарантира пълното прилагане на реформата на публичната администрация през периода 2016–2020 г. в съответствие с принципите на ОИСР/SIGMA за публичната администрация; освен това насърчава молдовските органи да повишат прозрачността и да се борят с ширещата се корупция в публичната администрация, както и да създадат национална школа по публична администрация;

21.  подчертава, че за по-ефективното и по-устойчиво прилагане на СА е необходима безпристрастна и професионална администрация на държавните институции и агенции; във връзка с това изразява отново своята загриженост във връзка с липсата на постоянен ангажимент за подобрения в публичния сектор, което обезкуражава компетентните лица да изберат кариера в публичната администрация, и подчертава необходимостта от развитие на професионална публична администрация и насърчаване на младите хора да започнат кариера в публичния сектор, така че да се постигне по-прозрачна администрация, в която непотизмът и привилегироването да не водят до хронично политизиране;

22.  настоятелно призовава за започване във възможно най-кратък срок на по-всеобхватна реформа за децентрализация, включително реформата на административно-териториалната система, регионалното управление и административната децентрализация на Република Молдова, придружена с възможност за събиране на местни данъци; във връзка с това подчертава необходимостта от по-задълбочено и по-разширено сътрудничество между местните органи, от намаляване на броя на местните администрации и от предприемане на допълнителни мерки за гарантиране на тяхната по-голяма независимост и за намаляване на оперативните им разходи; призовава молдовските органи да спазват принципите на местната демокрация и местната автономия в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, като предоставят подходящи правомощия и достатъчно финансиране на местните органи на управление и гарантират тяхната ефективност;

23.  изразява загриженост относно високото равнище на концентрация и политизация на медиите и рекламните сектори, което води до ниско равнище на обществено доверие в медиите; призовава молдовските органи да продължат реформата на медийния сектор със засилено приобщаване на гражданското общество в процеса, призовава Република Молдова да преразгледа аудио-визуалния кодекс и да либерализира рекламния пазар в съответствие с европейските стандарти за свобода и плурализъм на медиите в съответствие с препоръките на Комисията и Венецианската комисия, така че да се гарантира пълна прозрачност на собствеността върху медиите и рекламния пазар;

24.  счита, че укрепването на плурализма на медиите и тяхната независимост следва да бъдат приоритет на партньорските взаимоотношения между Съюза и Република Молдова и че това следва да бъде отразено по подходящ начин и при отпускането на финансови средства; призовава Комисията да увеличи подкрепата за независимите медии, включително в регионите; настоятелно призовава молдовските органи да се въздържат от използване на пандемията от COVID-19 за приемане на мерки, с които се ограничават свободата на словото и способността на медиите да отразяват по независим и безпристрастен начин цялостното измерение на въздействието върху обществото на породената от коронавируса криза; изразява загриженост във връзка с разпространението на фалшиви новини и дезинформация в Република Молдова по време на кризата, породена от коронавируса, и изтъква необходимостта както местните органи, така и Съюзът да разработят специфични програми, които да насърчават медийната грамотност, борбата с дезинформацията и подкрепата за качествено медийно съдържание, почиващо на проверени факти;

25.  настоятелно призовава органите на Република Молдова да насърчават свободните и независими медии и – включително чрез извършване на независим одит– да гарантират ефективността на Аудиовизуалния съвет в качеството му на независим регулатор, да се борят с продължаващото сплашване на журналисти, политизирането и липсата на прозрачност на публичните и регулаторните институции, липсата на достъп на обществеността до информация и качествено медийно съдържание, както и да осигуряват прозрачност по отношение на собствеността върху медиите;

26.  подчертава, че Съюзът е най-големият източник на помощи за Република Молдова; отбелязва с голяма загриженост продължаващата пропаганда, кампаниите за дезинформация и очернящите Съюза послания от страна на управляващи политици, с които по обществената телевизия и медиите се предава изопачена и нереалистична картина; изразява съжаление във връзка с подобни публични атаки срещу помощта и репутацията на Съюза, тъй като те подкопават прилагането на СА и отношенията между ЕС и Република Молдова; призовава молдовските органи да прекратят пропагандните кампании за дезинформация, насочени срещу ЕС, на които са изложени гражданите на Република Молдова като цяло, и да засилят подкрепата си в борбата срещу фалшивите новини, хибридната война в комуникацията, целенасочените дезинформационни кампании и влошаването на медийните програми; подчертава, че политическото участие в медиите за масова информация подкопава основните свободи и достъпа до информация;

27.  изразява съжаление по повод на постепенното отдалечаване на настоящето правителство в Кишинев от европейския път, което е в ущърб на демократичните стремежи на страната, и настоятелно призовава всички проевропейски политически партии да намерят решения чрез диалог, за да се гарантира непрекъснатост на процеса на европейска интеграция на Република Молдова и да се извлекат максимални ползи от всички предимства, които предлага СА/ЗВЗСТ;

28.  призовава молдовските органи да положат повече усилия, за да гарантират, че възможностите на СА/ЗВЗСТ и помощта и програмите на ЕС достигат до местното равнище, включително в отдалечените райони на страната, по-специално в селските райони, за да се даде възможност на жителите да настояват за положителни промени в своите общности, особено по-уязвимите към постсъветски настроения и манипулация от страна на Русия;

29.  счита, че органите следва да предоставят прозрачна информация относно външното подпомагане, което възнамеряват да търсят, и че финансирането от Руската федерация следва да се обсъжда открито в Парламента и с експерти и представители на гражданското общество, включително що се отнася до геостратегическите условия и дългосрочното въздействие върху икономиката, произтичащо от този вид финансиране; счита, че когато става въпрос за условията, свързани с финансовата помощ от ЕС, органите следва също така да предоставят на обществеността необходимите разяснения; подчертава, че условията на ЕС трябва да се разглеждат като възможности за провеждане на необходимите реформи;

30.  подчертава необходимостта от борба с руската дезинформация чрез основана на факти и достъпна качествена информация, както и чрез публични кампании, насочени към повишаване на обществената осведоменост; насърчава органите на Република Молдова да се стремят към по-задълбочено сътрудничество със Съюза и неговите държави членки с цел да подобрят прилагането на добри практики и решения за борба с дезинформацията, пропагандата, манипулацията и враждебното влияние, извършвани от външни сили, насочени към разделяне, дестабилизиране и подкопаване на целостта на вътрешните политически процеси и отношенията със Съюза;

31.  отчита напредъка по приемането на новия закон за нетърговските организации от страна на молдовския парламент като част от изискванията за обвързване с условия за получаване на МФП от ЕС; очаква, че неговото бързо и ефективно изпълнение ще насърчи пълното зачитане на правата и свободите на гражданското общество и неправителствените организации, както и свободата на сдружаване, и призовава за по-голяма подкрепа от страна на молдовското правителство за развитието на гражданското общество; изтъква централната роля на НПО във всяко демократично общество и изразява надежда, че новото законодателство ще подобри прозрачността на процеса на вземане на решения в публичната сфера и ще осигури модернизирана рамка за функционирането на гражданското общество в страната; настоятелно призовава молдовските органи да се въздържат от оказване на натиск върху НПО и други участници от гражданското общество; изразява съжаление относно недоверието и враждебността, с която политическите ръководители подхождат към гражданското общество като цяло; настоятелно призовава за по-значимо и активно участие на гражданското общество в процесите на изготвяне на политики и прилагане, особено по отношение на правата на човека и основните свободи, по отношение на които НПО биха могли да действат като наблюдатели и да търсят отговорност от съответните държавни институции; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да предоставят политическа, техническа и финансова подкрепа на гражданското общество и настоятелно призовава институциите на ЕС да установят ясни правила, които да помогнат да се избегне предоставянето на безвъзмездни средства на ОПНПО (НПО, създадени и финансирани от правителствата чрез неформални канали);

32.  призовава молдовските органи да насърчават прозрачността в процеса на вземане на публични решения и да гарантират подходящо участие и консултации на заинтересованите лица и гражданското общество на всички етапи, което също ще увеличи обществения контрол и социалната приемливост на проведените реформи;

33.  приветства измененията в изборното законодателство, приети през август 2019 г., и решението на Конституционния съд на Молдова от февруари 2020 г. относно териториалните изисквания за създаване на политически партии;

34.  посочва, че кризата, свързана с COVID-19, показа, че здравната система на Република Молдова не е достатъчно развита и трудно се справя с неотдавнашното увеличение на броя на случаите; настоятелно призовава Комисията, държавите членки и Република Молдова да засилят сътрудничеството в областта на устойчивостта на общественото здравеопазване, обмена на най-добри практики и работата с гражданското общество, общностите на бизнеса и МСП за създаване на противоепидемични стратегии с акцент върху най-уязвимите групи в обществото; призовава молдовското правителство да укрепи системата на здравеопазване, да подобри санитарните стандарти, особено в болниците, както и да осигури на населението си цялата необходима информация за пандемията по прозрачен и приобщаващ начин;

Сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и напредък в решаването на конфликта в Приднестровието

35.  приветства участието на Република Молдова в мисии и операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) във връзка с разследвания в областта на киберсигурността и киберпрестъпността, както и сътрудничеството на Република Молдова с НАТО и привеждането на нейното законодателство в съответствие с декларациите на ЕС в областта на ОВППС; призовава институциите на ЕС да включат Република Молдова в нови форми на сътрудничество по отношение на киберсигурността, хибридните заплахи и разследванията на киберпрестъпления;

36.  признава значението на мисията на Европейския съюз за оказване на съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBAM) за хармонизирането на управлението на границите и митническия режим с тази на Съюза, също и по отношение на решението на въпроса с Приднестровието;

37.  отчита уникалния опит и експертен опит на Република Молдова и приноса, който тя може да предостави за общата политика на Съюза в областта на сигурността и отбраната, и насърчава по-задълбочено сътрудничество в областта на свързаните с ЕС политики в областта на отбраната, включително участието в ПСС, след като бъде изяснен въпросът за участието на трети държави;

38.  потвърждава подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова и за усилията в рамките на процеса на преговори 5 + 2 за постигане на мирно, трайно, всеобхватно и политическо решение на конфликта в Приднестровието въз основа на зачитането на суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова в рамките на нейните международно признати граници, със специален статут на Приднестровието, който ще гарантира защитата на правата на човека и на териториите, които понастоящем не се контролират от конституционните органи; припомня, че Общото събрание на ООН прие на 22 юни 2018 г. резолюция, в която настоятелно призовава Руската федерация да изтегли безусловно войските и въоръжението си от територията на Република Молдова, и да потвърди отново подкрепата си за незабавното прилагане на посочената резолюция;

39.  насърчава молдовското правителство да продължи да насърчава създаването на среда, благоприятна за уреждането на конфликти и подкрепата за дейности, които увеличават доверието и контактите между народите в разделените от конфликти общности;

40.  отбелязва увеличаващата се взаимозависимост в областта на сигурността между Република Молдова и нейния регион на Приднестровието, както и стабилността им като основен фактор за превенция и разрешаване на свързани със сигурността предизвикателства, като например хибридни заплахи, кибератаки, кибернамеса в избори, кампании за дезинформация и пропаганда, както и намеса на трети лица в политическите, изборните и други демократични процеси;

41.  приветства усилията на молдовското правителство за разширяване на ползите от ЗВЗСТ и безвизовия режим към региона на Приднестровието, които дадоха възможност за значителен растеж на мобилността и търговията с региона, както и на всички дейности, които засилват икономическото сътрудничество и увеличават обмена на стоки и услуги между Република Молдова и Приднестровието;

42.  счита, че чрез гарантиране на безмитен достъп до пазарите на ЕС за предприятия в Приднестровието, регистрирани на западния бряг на река Днестър и подложени на митнически проверки от молдовски държавни служители, ЗВЗСТ доведе до мащабна промяна в посоката на търговията от Евразийския икономически съюз към Съюза; насърчава молдовските органи да постигнат допълнителен напредък в областта на търговията и сътрудничеството с пазарите на ЕС, за да се подобри достъпът до пазара, прозрачността, добрите бизнес практики и да се намали капацитетът за манипулиране на пазара и монополизирането от страна на олигарси;

43.  подчертава, че всяко решение на въпроса с Приднестровието трябва да зачита суверенното право на Република Молдова да избира своята ориентация в областта на отбраната и външната политика;

44.  настоятелно призовава органите на Република Молдова да обмислят разработването и прилагането на пакета от закони относно областите на предотвратяване на конфликти и управление на кризи, които са част от Националния план за действие за прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова за 2017—2019 г.;

Принципи на правовата държава и добро управление

45.  изразява загриженост по повод бавния темп на реформите в областта на принципите на правовата държава и демократичните институции; настоятелно призовава правителството на Република Молдова да довърши реформите в съдебната система незабавно, за да гарантира независимостта, безпристрастността и ефективността на съдебната система и специализираните институции за борба с корупцията; във връзка с това призовава молдовското правителство да гарантира прозрачен процес на изготвяне на измененията на молдовската конституция, отнасящи се до Висшия съдебен съвет (ВСС), и тяхното последващо приемане, като се използват международни прецеденти и добри практики, в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и след консултация със Съвета на Европа и експерти на ЕС, гражданското общество и други заинтересовани участници; изразява съжаление, че измененията относно назначаването на членовете на ВСС бяха прибързано приети от Парламента; подчертава необходимостта да се гарантира независимостта на ВСС и призовава молдовските органи да гарантират основани на заслуги подбор и повишение на съдиите;

46.  призовава органите да продължат ефективните консултации, за да приемат концепция и план за действие за реформа в областта на правосъдието, основани на всеобхватна преценка, като се гарантира широк консенсус сред заинтересованите лица и стриктно придържане към Конституцията на Република Молдова и европейските стандарти;

47.  изразява загриженост във връзка с ниското равнище на доверие в интегритета и ефективността на съдебната система, както и във връзка с податливостта на съдебната власт на политически натиск, който възпрепятства нейната независимост; призовава органите на Република Молдова да гарантират прозрачност в процеса на назначаване на съдии, както и да следят за това главният прокурор, неговият персонал и прокурорите като цяло да работят независимо и да се придържат към най-високите стандарти на професионализъм и почтеност;

48.  във връзка с това изтъква, че в молдовската администрация липсата на ресурси и липсата на знания относно доброто управление, принципите на правовата държава и правата на човека са повсеместни и засягат неблагоприятно нейното ефективно функциониране, и призовава Комисията да увеличи финансирането чрез наличните средства за бюджетна подкрепа и инструменти за техническа помощ, насочени към укрепване на капацитета и ефикасността на органите в областта на правосъдието и правоприлагането, като се отчита напредъкът в изпълнението на реформите;

49.  настоятелно призовава органите на Република Молдова да засилят пълната независимост на Конституционния съд, както и да гарантират, че той не е обект на каквато и да е форма на политическа намеса; твърдо отхвърля всеки опит за сплашване или оказване на натиск върху съдиите от Конституционния съд и осъжда огромния натиск, изнудването и тормоза, на които бяха подложени съдиите, преди да постановят решението относно руския заем; изразява дълбоко съжаление относно опитите за политизиране на Конституционния съд и бездействието на прокуратурата и на центъра за борба с корупцията по отношение на защитата на независимостта на Конституционния съд;

50.  изразява загриженост във връзка с трайната дългосрочна тенденция на липса на напредък по отношение на корупцията в Република Молдова и поради това настоятелно призовава правителството да засили борбата с корупцията и обсебването на държавата от частни интереси, както и с изпирането на пари, контрабандата на оръжие и организираната престъпност, включително трафика на хора; призовава правителството на Република Молдова да приеме конкретни мерки за укрепване на независимостта, интегритета и ефективността на Националната служба за борба с корупцията и на прокуратурата за борба с корупцията, както и да гарантира деполитизацията на публичните институции за борба с корупцията и на правоприлагащите органи; изтъква необходимостта от постоянни и последователни усилия за предотвратяване и наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта и на организираната престъпност; счита, че това е единственият начин за възстановяване на доверието на молдовските граждани и за гарантиране на провеждането на трайни реформи в Република Молдова; призовава Комисията да осигури много по-последователна подкрепа за организациите на гражданското общество, които следят измамите и дейностите, свързани с изпирането на пари;

51.  настоятелно призовава органите да увеличат усилията за борба с организираната престъпност и за разбиване на престъпните схеми;

52.  приветства приемането на закона за борба срещу изпирането на пари на 21 май 2020 г. и призовава за бързо изготвяне на насоки за прилагането на новото законодателство, както и за специализирано обучение на съответните органи; призовава всички заинтересовани страни да поддържат последователни усилия в борбата с контрабандата, изпирането на пари, разбиването на престъпните мрежи и намаляването на влиянието на олигарсите; призовава за засилено сътрудничество с Европол, Интерпол и митническите органи, като например мрежите на СМО и ОИСР за борба с корупцията;

53.  отбелязва със загриженост заключенията на доклада на Комисията и ЕСВД от 2019 г. за изпълнение на асоциирането относно Молдова, според който процесът на създаване на инструменти и органи, насочени към предотвратяване на измами и изпиране на пари, е бил бавен; очаква новото правителство да се опре на неотдавнашните стъпки, предприети от предишното правителство по отношение на борбата с корупцията и разкриването на престъпни схеми и схеми за изпиране на пари;

54.  отбелязва предприетите действия с цел преследване на масовите банкови измами, разкрити през 2014 г., и други случаи на изпиране на пари; при все това, отново изразява своята загриженост във връзка с продължаващото неизпълнение на задължението за прозрачно наказателно преследване на всички лица, отговорни за банковата измама, разкрита през 2014 г., както и във връзка с бавното възстановяване на откраднати активи; отново изразява своята загриженост, че до момента не е извършено съществено възстановяване на активи, и подчертава, че е необходимо да се предприемат допълнителни мерки в тази насока; призовава молдовските органи да ускорят процеса на наказателно преследване, незабавно да подведат под съдебна отговорност всички отговорни лица и да възстановят присвоените средства; приканва държавите членки да предоставят съществена подкрепа на органите на Република Молдова при разследването на случая, ако има искания за това;

55.  приветства приемането на 18 юни 2020 г. на новия закон за отмяна на програмата за гражданство срещу инвестиции, считано от 1 септември 2020 г., в края на съществуващия мораториум; счита, че това е съществена стъпка, за да се намалят рисковете от корупция, отклонение от данъчно облагане и изпиране на пари в Република Молдова; отбелязва, че докато програмата бъде отменена, ще продължат да бъдат обработвани само вече подадените заявления, и призовава Комисията внимателно да следи как ще бъде направено това;

56.  настоятелно призовава органите на Република Молдова да увеличат прозрачността относно финансирането на политическите партии и да разследват всички нередности по справедлив и безпристрастен начин; подчертава необходимостта от борба с корупцията в рамките на молдовската политическа класа; изразява дълбока загриженост във връзка с неотдавнашните твърдения за „купуване“ на членове на Парламента с цел промяна на политическата принадлежност, както и твърденията за отвличания, сплашване и натиск върху избрани представители; посочва, че тези твърдения трябва да бъдат разследвани и че подобно поведение е несъвместимо с ценностите, които са в основата на СА с Република Молдова; обръща внимание също така на отговорността на политическите партии да се борят с корупцията в собствените си редици; наред с това призовава органите да гарантират, че в изборните кампании не се използват средства от благотворителни фондации; настоятелно призовава органите да забранят използването на административни средства в полза на управляващата политическа класа по време на предизборната кампания;

Човешки права и основни свободи

57.  признава подобряването на законодателството относно защитата на правата на човека, по-специално в резултат на новия план за действие в областта на правата на човека за периода 2018—2022 г.; призовава молдовските органи значително да увеличат усилията си и да приемат мерки за прилагане и вторично законодателство, за да подкрепят тези права и основни свободи, включително по-специално по отношение на малцинствата и уязвимите групи, като например жените и децата, с които се злоупотребява от трафиканти на хора, езиковите малцинства, хората с увреждания, ромите и ЛГБТ+ лицата, като по този начин се признава зачитането на правата на човека като решаващ критерий и жизненоважно условие за демократичното общество; изразява загриженост, че съществени проблеми, свързани с правата на човека, остават нерешени и ненаказани, като например оказване на натиск и преследване и задържане по политически причини, изтезания, произволни арести, тежки и животозастрашаващи условия в затворите, произволни или незаконни посегателства върху неприкосновеността на личния живот, използване на принудителен или задължителен детски труд;

58.  изразява дълбока загриженост по повод на ситуацията, в която се намират гражданите на Молдова, блокирани в държави – членки на ЕС, поради кризата с COVID-19 и без социална закрила; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, в контекста на COVID-19, че сезонните работници от трети държави се третират по същия начин, както гражданите на ЕС, както е посочено в Директива 2014/36/ЕС(8), като припомня, че тези работници имат същите трудови и социални права като гражданите на ЕС; призовава държавите членки да осигурят качествено жилищно настаняване за трансграничните и сезонните работници, чийто наем не следва да бъде включван в тяхното възнаграждение, и да гарантират прилични жилищни условия, неприкосновеност на личния живот на наемателите и писмени договори за наем, чието изпълнение да бъде контролирано от инспекциите по труда, и да въведат стандарти в това отношение;

59.  отбелязва със загриженост ограниченото изпълнение на ангажиментите, произтичащи от споразумението за асоцииране в социалната сфера, особено в областта на инспекцията по труда, мерките за борба с дискриминацията и социалния диалог; изразява загриженост, че напредъкът в преодоляването на макрофинансовата уязвимост продължава да бъде недостатъчен за значително повишаване на жизнения стандарт и сега е застрашен от последиците от кризата, предизвикана от COVID-19; настоява за задължителното участие на профсъюзите, както и на организациите на гражданското общество в изпълнението на споразуменията за асоцииране;

60.  подчертава, че Съюзът трябва да търси отговорност от Република Молдова за поетите от нея ангажименти по отношение на социалното измерение на СА; призовава Комисията да представи подробни годишни доклади за напредъка относно прилагането на социалните и свързаните с труда въпроси в споразумението за асоцииране, в които не само се анализира транспонирането на съответните директиви и норми на Съюза, но и тяхното действително прилагане; призовава Комисията да приеме предложения от експерти по труда за въвеждане на механизъм за санкциониране на нарушенията на договорените стандарти; предлага изплащането на средствата за МФП да се използва като лост или да бъде обвързано с условия, за да се принуди Република Молдова да подобри условията на труд на своята работна сила;

61.  изразява своята загриженост във връзка със зачитането на правата на човека в региона на Приднестровието, особено в контекста на пандемията от COVID-19;

62.  призовава Комисията да актуализира пренебрегваните области на споразуменията за асоцииране, които включват важни области на политиката като пола, Европейския зелен пакт и предотвратяването на здравни кризи;

63.  подчертава, че равенството между половете е ключова предпоставка за устойчиво и приобщаващо развитие; настоятелно призовава правителството и органите на Молдова да приложат мерки за допълнително подобряване на представителството на жените и равното третиране на всички равнища на политическия и социален живот; изисква от Комисията да интегрира равенството между половете във всички свои политики, програми и дейности във връзка с Република Молдова и насърчава органите на Република Молдова да поощряват програми, които включват последователно измерение, свързано с равенството между половете, да предоставят по-голяма подкрепа на групите в обществото, които са в най-неблагоприятно положение и най-уязвими, да прилагат законодателството за борба с изказванията, подбуждащи към омраза, и с физическото насилие, извършвано срещу по-уязвимите групи;

64.  настоятелно призовава молдовските органи да ратифицират Конвенцията от Истанбул, подписана от Република Молдова на 6 февруари 2017 г., чиято ратификация обаче изостава, въпреки че е посочена като изрична цел на Националния план за действие относно правата на човека за периода 2018 – 2022 г. и на Националната стратегия за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (2018 – 2023 г.); припомня, че в Република Молдова насилието срещу жени и момичета е широко разпространено, а две от всеки пет жени са преживели физическо и/или сексуално насилие от страна на партньор или друг човек след 15-годишна възраст;

65.  призовава за по-нататъшни стъпки в прилагането на националното законодателство за предотвратяване и борба с трафика на хора и за значително повишаване на качеството на услугите, предоставяни на жертвите, както и за повече защита, помощ и подкрепа на жертвите на престъпления, особено на деца, по време на разследванията и след съдебното производство; освен това призовава за по-голяма подкрепа по време на социалната реинтеграция на жертвите; призовава за засилено сътрудничество между съдебните органи и правоприлагащите органи на Република Молдова и държавите членки с цел намаляване на трансграничната престъпност, по-специално трафика на хора и трафика на незаконни наркотици;

66.  настоятелно призовава органите да гарантират правото на справедлив съдебен процес и зачитането на правата на човека в местата за задържане и изправителните институции, включително чрез предприемане на мерки по отношение на неадекватните условия в областта на здравеопазването; във връзка с това подчертава необходимостта от осигуряване на безопасна среда за лишените от свобода; освен това призовава за мерки за избягване на избирателното и политически мотивирано правосъдие;

67.  отново отправя призива си молдовските органи да гарантират, че всички искания за екстрадиция от трети държави се обработват по прозрачен начин и че се следват съдебни процедури, които са изцяло в съответствие с европейските принципи и стандарти;

68.  призовава за по-конкретни мерки за подобряване на условията на задържане и за премахване на задържането на хора с увреждания в психиатрични болници против волята им; призовава за пълно премахване на изтезанията и малтретирането в затворите като метод за упражняване на натиск върху лишени от свобода или задържани политически опоненти;

69.  признава мерките, предприети на национално равнище за предотвратяване и борба с изтезанията, но подчертава, че Република Молдова продължава да бъде осъждана често в Европейския съд по правата на човека за изтезания и малтретиране; поради това настоятелно призовава за създаването на напълно независима агенция специално за разследване на твърденията за изтезания и други нарушения на правата на човека, извършени от служители на полицията и други правоприлагащи органи;

70.  изразява загриженост по повод на продължаващото присъствие в обществения дебат на случаи на изказвания, подбуждащи към омраза, както от страна на политици, така и от страна на религиозни и общностни лидери; във връзка с това подчертава, че обект на такива изказвания са по-специално жените и ЛГБТИ+ лицата; призовава държавните служители да се въздържат от изказвания, подбуждащи към омраза, и да отхвърлят публично изказванията, подбуждащи към омраза, във всички случаи, когато това се случва, и призовава органите да усъвършенстват правната и институционалната рамка за борба с изказванията, подбуждащи към омраза, с цел да се противодейства на явлението с всички налични механизми;

71.  припомня, че в молдовския парламент вече е внесен проект на закон за създаване на законодателство от типа „Магнитски“; насърчава законодателния орган да постигне напредък при разглеждането на правото, което, ако бъде прието, ще допринесе за борбата с нарушенията на правата на човека, корупцията и изпирането на пари;

Търговия и икономическо сътрудничество

72.  счита, че помощта на ЕС за Република Молдова следва да продължи да отдава приоритет на подобряването на жизнения стандарт на гражданите, като се съсредоточава върху области като улесняването на развитието на МСП, подпомагането на младите хора, както и общата реформа на секторите на образованието и здравеопазването;

73.  приветства предприемаческите инициативи, които имат за цел развитието на молдовските стартиращи предприятия; признава обаче, че са необходими допълнителни реформи в публичния сектор и финансова помощ, за да се създадат допълнителни възможности за заетост, които ще подтикнат младите хора и квалифицираните работници да се завърнат в страната си на произход;

74.  призовава Комисията да допринесе за справяне с икономическите предизвикателства, пред които са изправени младите хора в Република Молдова, като инвестира в програми за насърчаване на младежкото и социалното предприемачество, и да обвърже в по-голяма степен реформата на образователната система с изискванията на пазара на труда; подчертава необходимостта от инвестиране в програми, насочени към младите хора, произхождащи от селските райони, тъй като тази категория е една от най-уязвимите и тя не разполага със същите социално-икономически възможности като младите хора от градските райони;

75.  признава, че явлението „изтичане на мозъци“, което често се дължи на липсата на доверие в съдебната система, непотизма и липсата на подходящи реформи в страната, представлява сериозна заплаха за молдовското бъдеще, и изразява загриженост относно мащабната емиграция на молдовски граждани, което засилва отрицателните демографски тенденции; насърчава молдовското правителство да приложи допълнителни мерки за предотвратяване и борба с това явление, по-специално чрез създаване на възможности и подобряване на условията и възнагражденията на младите работници в тяхната държава на произход, така че те да могат да се завърнат в страната си след образование или обучение в чужбина, и чрез подкрепа на младежкото предприемачество; призовава Комисията да се съсредоточи върху този въпрос в своите програми;

76.  приветства диверсифицирането на молдовската икономика и значителното увеличение на търговията между Република Молдова и Съюза, както и факта, че ЕС е най-големият инвеститор в страната; приветства факта, че през 2018 г. 70% от общия износ на Република Молдова и 56% от общата ѝ търговия са със Съюза; насърчава по-нататъшния напредък в области като митническия кодекс, защитата на правата на интелектуална собственост, включително географските указания, подобряването на санитарните и фитосанитарните стандарти, подобряването на пазарните условия в областта на енергетиката, обществените поръчки и достъпа до финансиране за МСП;

77.  насърчава пълното прилагане на ЗВЗСТ с цел по-нататъшно увеличаване на двустранните търговски и инвестиционни отношения между ЕС и Република Молдова, включително чрез премахване на нетарифните бариери пред търговията, улесняване на достъпа до единния пазар и постигане на напредък при интегрирането в него; припомня, че ЗВЗСТ с Република Молдова трябва да спазва правилата, определени в главите за устойчивото развитие, в съответствие с международните ангажименти, по-специално Парижкото споразумение, и правилата на СТО;

78.  приветства приемането от страна на молдовския парламент на европейския подход LEADER като основа за неговата национална политика в областта на развитието на селските райони; при все това насърчава Република Молдова, включително чрез специални мерки в следващата национална стратегия за селското стопанство и развитието на селските райони, да използва пълноценно преференциалните възможности за износ в Съюза чрез по-ефективно и устойчиво обработване на земеделски земи, както и по-демократичен достъп и използване на земята, като по този начин се произвеждат селскостопански продукти, които биха увеличили относителните предимства на Република Молдова в областта на селското стопанство;

79.  приветства регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС и насърчава Комисията да предостави на молдовските институции и държавната администрация техническа и финансова помощ за това начинание и за последващото изпълнение; подчертава, че тази помощ следва да се използва за повишаване на осведомеността относно правата на човека и принципите на правовата държава, и призовава молдовските органи да постигнат по-бърз напредък по отношение на сближаването със СА/ЗВЗСТ, включително относно стандартите за здраве на животните и за безопасност на храните;

80.  приветства Националната стратегия „Цифрова Молдова 2020“, но изисква от Комисията да подкрепя и подпомага програми и реформи, свързани с медийната и информационната грамотност, за да бъде отразена настоящата цифрова ера, както и да подобри секторното сътрудничество в цифровата икономика; призовава Република Молдова да изгради надеждна цифрова пазарна икономика, като увеличи необходимостта от напредък по отношение на отворените данни, разшири достъпа до цифрови системи и увеличи достъпа на гражданите до електронни услуги и до различни комуникационни решения;

81.  призовава Комисията да подкрепя инвестициите в сектори с потенциал за развитие, растеж и конкурентоспособност в ЕС, най-вече в три сектора от стратегическо значение, а именно устойчивата енергетика и климата, цифровия единен пазар и киберсигурността, както и транспорта.

82.  призовава правителството на Молдова да се съсредоточи също така върху социалното измерение на търговията и устойчивото развитие, като зачита и укрепва трудовите стандарти, ратифицира и цялостно изпълнява конвенциите на МОТ и премахва оставащите недостатъци в системата за проверки на труда, както и като обърне внимание на ограниченията и недостатъците на системата за трудова инспекция и на проблемите на съдебната система, които имат отрицателно въздействие върху прилагането на трудовите стандарти;

83.  призовава молдовските органи да приемат и прилагат политики, насочени към регулиране на участието на субектите от юрисдикции, които не прилагат международните стандарти за прозрачност (офшорни юрисдикции), или на предприятия, контролирани пряко или непряко от такива дружества, в търговията с публични органи (обществени поръчки, приватизация, концесия и публично-частно партньорство);

84.  призовава ЕС да обмисли възможността за държавите, сключили СА/ЗВЗСТ с ЕС, да се присъединят към Единната зона за плащания в евро (SEPA), тъй като това би било от полза за гражданите и ще предостави нови възможности за развитието на МСП;

Енергетика, околна среда и изменение на климата

85.  призовава правителството на Молдова да продължи реформата на енергийния сектор с цел повишаване на устойчивостта, прозрачността на разходите и договорите в сектора и подобряване на енергийната независимост и ефективност, по-специално чрез увеличаване на енергийните междусистемни връзки със Съюза, диверсифициране на енергийните източници, включително чрез енергия от възобновяеми източници, и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива; подчертава, че всички тези аспекти са от първостепенно значение за повишаване на енергийната сигурност на страната;

86.  приветства действията за укрепване на институционалния капацитет и независимостта на енергийния регулатор и насърчава предприемането на неотложни и спешни действия за прилагането на третия енергиен пакет, по-специално в областта на природния газ, както и за насърчаване на пълното спазване на достиженията на правото на Енергийната общност; в частност призовава Националната агенция за енергетика на Република Молдова да одобри правилата за енергийния пазар, основани на лоялна конкуренция, и да гарантира спазването от страна на всички участници на пазара, включително държавните търговски предприятия;

87.  подчертава, че е важно да се засили сътрудничеството по отношение на инфраструктурата в региона, също така с оглед на диверсифицирането на енергийните доставки на Република Молдова, и да се подобри свързаността на енергийния сектор в Република Молдова, като същевременно се гарантира екологична устойчивост;

88.  подчертава важността на диверсификацията на електроенергийната система на Република Молдова; настоятелно призовава молдовските органи да гарантират навременното изпълнение на проекта за свързване на електроенергийните системи между Република Молдова и Румъния, като предоставят необходимата подкрепа и ресурси;

89.  насърчава молдовските органи да продължат да полагат усилия за укрепване на енергийната сигурност на страната и приветства финализирането на газопровода Унгени – Кишинев до края на 2020 г.; наред с това приканва Комисията да включи Република Молдова в стрес тестовете, провеждани за вътрешния енергиен пазар;

90.  приветства договореностите, сключени между Република Молдова, Украйна и Румъния през декември 2019 г., за да се даде възможност за пренос на газ към Украйна и Република Молдова чрез Трансбалканския газопровод, и плана за действие от февруари 2020 г., целящ да се гарантира независимостта на оператора на газопреносна система Moldovatransgaz;

91.  приветства мерките, предприети в полза на асинхронизацията на електроенергийната система на Република Молдова с ЕС през Румъния, като важен крайъгълен камък по пътя към укрепването и диверсифицирането на енергийната инфраструктура на Република Молдова; призовава всички органи да постигнат целта за свързване на Република Молдова с електропреносната мрежа на Румъния до 2024 г. с подкрепата на ЕС;

92.  приветства пакета от мерки за климата и околната среда на Република Молдова от февруари 2019 г. и нейния национален отговор, с който тя стана четвъртата държава в света, представила актуализирания си национално определен принос (NDC2), включително по-голяма амбиция за намаляване на емисиите на парникови газове, на Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК); призовава за увеличаване на усилията по отношение на националните ангажименти, свързани с Парижкото споразумение от 2015 г. за борба с изменението на климата, както и за интегриране на аспектите на изменението на климата във всички области на политиката;

93.  призовава Република Молдова да продължи ангажимента си във връзка с борбата срещу изменението на климата, в частност управлението на отпадъците и управлението на водите от река Днестър, и призовава Комисията да улесни участието на Молдова в Европейския зелен пакт и да гарантира, че ЗВССТ не е в противоречие с целите и инициативите, посочени в него;

94.  признава значението на по-нататъшното модернизиране на образователната система в Република Молдова, както и на нарастващата роля на младежта във всички сектори на живота, и приканва ЕС да предложи допълнителна подкрепа, особено в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), за да се отговори на нуждите на пазара на труда; подчертава необходимостта да се популяризират възможностите за доброволческа дейност и гражданска ангажираност за младите хора и да се инвестира повече в младите хора чрез разширяване на финансирането и увеличаване на участието на молдовските представители в съществуващите програми за мобилност, като „Еразъм+“, „Творческа Европа“ и „Хоризонт 2020“;

95.  насърчава Комисията да проведе консултации, да подготви и да създаде специално приспособени програми за гражданите, включително пряк контакт с бенефициентите чрез използване на онлайн платформата за кандидатстване и докладване на използването на средствата, предоставени от тези програми; във връзка с това призовава да се вземат предвид целите на Зеления пакт, както и ежедневните нужди на гражданите в Република Молдова;

Институционални разпоредби

96.  подчертава, че без искрена решимост на политическата класа за реформиране на страната и за действително прилагане на СА със Съюза не може да бъде постигнато никакво действително и трайно развитие; във връзка с това насърчава всички политически участници и политически сили в страната да дадат своя принос и да инициират многопартийни формати и да си сътрудничат добросъвестно за постигането на стратегическите цели на Република Молдова, като по този начин допринесат за качеството на демокрацията и подобряването на условията на живот на хората; във връзка с това насърчава молдовските органи се възползват от диалог по инициативата „Жан Моне“, за да се окаже подкрепа за диалога между партиите и за изграждането на парламентарен капацитет;

97.  призовава всички институции на ЕС и държавите членки, в тясно сътрудничество с органите на Република Молдова, да осведомяват по-добре гражданите на Република Молдова за ползите от СА/ЗВЗСТ и за помощта от ЕС;

98.  призовава Комисията да укрепи делегацията на Европейския съюз в Република Молдова, да засили наблюдението и да укрепи екипа по проекта в Кишинев, така че да помогне на Република Молдова ефективно да информира относно своето сближаване с правото на ЕС, да се бори с дезинформацията и да насърчава положителната представа за ЕС и Република Молдова сред всички заинтересовани страни;

o
o   o

99.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейската комисия и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Молдова.

(1) Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0458.
(3) OВ C 118, 8.4.2020 г., стр. 109.
(4) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(5) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 199.
(6) ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(7) OВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 31.
(8) Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 375).

Последно осъвременяване: 3 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност