Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2081(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0167/2020

Внесени текстове :

A9-0167/2020

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 13
CRE 20/10/2020 - 13

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0280

Приети текстове
PDF 232kWORD 83k
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел
Препоръка до Съвета, Комисията и ЗП/ВП относно отношенията с Беларус
P9_TA(2020)0280A9-0167/2020

Препоръка на Европейския парламент от 21 октомври 2020 г. относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус (2020/2081(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус от 15 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид началото на Източното партньорство, поставено в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и неговите шест източноевропейски държави партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна,

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2009 г. в Прага, през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс, през 2015 г. в Рига и през 2017 г. в Брюксел и от видеоконференцията на лидерите на Източното партньорство, проведена през 2020 г.,

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, което влезна в сила на 1 юли 2020 г.(1),

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим(2), което влезна в сила на 1 юли 2020 г.,

–  като взе предвид 6-ия кръг от двустранния диалог по правата на човека между ЕС и Беларус, проведен на 18 юни 2019 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съвместното изявление на върховния представител/заместник-председателя Жозеп Борел и члена на Комисията по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархели от 10 август 2020 г., както и декларацията на върховния представител от името на Европейския съюз относно президентските избори в Беларус, проведени на 11 август 2020 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 19 юни 2020 г. относно последните събития в Беларус и относно изявленията на върховния представител/заместник-председател Жозеп Борел от 14 юли 2020 г., 7 август 2020 г. и 17 август 2020 г. във връзка с изборите в Беларус,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД относно прилагането на смъртното наказание в Беларус, по-специално от 30 юли 2019 г., 28 октомври 2019 г., 20 декември 2019 г., 11 януари 2020 г. и 7 март 2020 г.,

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по правата на човека от 10 юли 2020 г. относно положението с правата на човека в Беларус,

–  като взе предвид изявленията на ООН относно положението в Беларус, и по-специално на върховния комисар на ООН по правата на човека от 12 август 2020 г., на специалните докладчици на ООН за правата на човека от 13 август 2020 г. и на говорителя на върховния комисар на ООН по правата на човека от 21 август 2020 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 13 август 2020 г., в което се призовава към спиране на насилието в Беларус,

–  като взе предвид съвместното изявление относно Беларус от 17 август 2020 г. на групите PPE, S&D, Renew Europe, Greens/EFA и ECR в Европейския парламент,

–  като взе предвид основните резултати от извънредното заседание на Съвета по външни работи от 14 август 2020 г., заключенията на Европейския съвет от 19 август 2020 г. относно положението в Беларус след президентските избори от 9 август 2020 г. и заключенията на Европейския съвет от 1 октомври 2020 г. и на Съвета по външни работи от 12 октомври 2020 г. за налагане на ограничителни мерки срещу лица, за които е установено, че са отговорни за репресии и сплашване на мирни демонстранти, членове на опозицията и журналисти във връзка с президентските избори в Беларус през 2020 г., както и за изборни нарушения,

–  като взе предвид откритото писмо относно дейностите на дипломатическото наблюдение по време на президентските избори през 2020 г. в Беларус (Минск, 13 август 2020 г.),

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Глобалната стратегия на ЕС и преразгледаната европейска политика за съседство,

–  като взе предвид своите резолюции относно Беларус, и по-специално резолюцията от 24 ноември 2016 г. относно положението в Беларус(3), от 6 април 2017 г. относно положението в Беларус(4), от 19 април 2018 г. относно Беларус(5), от 4 октомври 2018 г. относно влошаването на положението със свободата на медиите в Беларус, и по-специално случая с „Харта 97“(6), и от 17 септември 2020 г. относно положението в Беларус(7),

–  като взе предвид член 118 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0167/2020),

А.  като има предвид, че действията на режима на Лукашенко са престъпни и са насочени срещу европейските ценности, принципите на демокрацията и волята на народа на Беларус; като има предвид, че въпреки големите ограничения на основните свободи и правата на човека, които продължават в Беларус, политиката на ЕС на критична ангажираност с Беларус доведе до някои резултати под формата на подписани споразумения и засилено сътрудничество в области като тези на околната среда и свързаността, презграничното сътрудничество и управлението на границите, но до недостатъчни резултати по отношение на спазването от режима на основните ценности на Източното партньорство; като има предвид, че незаконните действия на беларуския режим застрашават тези резултати и че отношенията между ЕС и Беларус трябва да бъдат подложени на задълбочен преглед с оглед на неспазването от страна на режима на неговите собствени ангажименти съгласно международното право и неговите споразумения с ЕС; като има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Беларус ще бъдат определени в Приоритетите за партньорство, които подлежат на договаряне от ЕС и новите законно и демократично избрани органи на Беларус, и следва да се основават на общите ценности, върху които е изграден ЕС, а именно демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи;

Б.  като има предвид, че народът на Беларус споделя общо европейско наследство и култура в държава, която е непосредствен съсед на три държави — членки на ЕС; като има предвид, че положението в Беларус може да има пряко въздействие върху ЕС;

В.  като има предвид, че нито един от парламентарните или президентските избори, проведени в Беларус от 1994 г. досега, не са били свободни и справедливи, но въпреки тези тежки недемократични условия народът на Беларус по явен начин е гласувал за промяна след повече от две десетилетия потисничество; като има предвид, че неотдавнашните президентски избори не бяха нито свободни, нито честни, и в сравнение с предишните избори дори бяха белязани още повече от незачитане на основните свободи на събранията, сдруженията и изразяването на мнение и се състояха в условията на ограничено пространство за предизборна кампания в рамките на извънредно рестриктивна среда, характеризираща се с репресии, която въобще не предостави условия за пълноценен или конкурентен политически дебат;

Г.  като има предвид, че органите на Беларус не са спазили минималните международни стандарти за провеждането на заслужаващ доверие, прозрачен, свободен и честен изборен процес;

Д.  като има предвид, че кампанията за президентски избори беше белязана от широко разпространена бюрократична намеса в полза на сегашния президент, сплашване и репресия спрямо другите кандидати, техните семейства и поддръжници, отказ на регистрация на кандидати, събрали достатъчен брой подписи, многобройни задържания и опити за заглушаване на независими журналисти-блогъри и за затваряне на дисидентски уебсайтове;

Е.  като се има предвид, че придруженият от ограничения и произвол процес на регистрация е възпрепятствал участието на по-голямата част от кандидатите, арестите на главния опонент за президент Виктар Бабарика, както и на Сергей Тихановски, съпругът на друг основен кандидат, Светлана Тихановска, и отказа на Централната избирателна комисия (ЦИК) да регистрира ключов опозиционен кандидат, Валери Цапкала, поради недостатъчен брой валидни подписи, необходими за признаването на активно избирателно право, без възможност за обжалване, което да доведе до преразглеждане на отказа; като има предвид, че това подчертава непропорционалния и неразумен характер на бариерите пред кандидатурата, противно на поетите към ОССЕ ангажименти и други международни стандарти; като има предвид, че тези случаи на изключване на кандидати ограничава възможността на беларуски народ да избере своите кандидати;

Ж.  като има предвид, че според Защитниците на правата на човека за свободни избори допълнителни мерки са поставили кандидатите на опозицията в неравностойно положение, като например ограничаване на местата, където могат да се провеждат законно избирателни дейности, задържане на членове от екипите на кампанията на кандидатите и блокиране на почти всички опозиционни кандидати в районните избирателни комисии (РИК), в резултат на което бяха избрани 1,1% от общия брой на кандидатите на опозиционните партии и 96,7% от кандидатите на проправителствените партии;

З.  като има предвид, че правителството на Беларус не е отправило своевременно покана до ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на президентските избори на 9 август 2020 г., което е довело до липсата на независими международни наблюдатели по време на тези избори;

И.  като има предвид, че поради ограниченията, наложени от ЦИК на фона на пандемията на коронавирус, местните наблюдатели на изборите бяха изцяло възпрепятствани да изпълняват задълженията си по време на всички етапи от гласуването, а именно ранното гласуване, гласуването в деня на изборите и гласуването от вкъщи; като има предвид, че ранното гласуване беше използвано от режима в Беларус за неколкократно увеличаване на избирателната активност, като същевременно бяха документирани редица случаи на принудително гласуване на определени категории гласоподаватели, например на военен персонал, държавни служители, работници на държавни предприятия и граждани, живеещи в обществени жилища; като има предвид, че в изборния ден местните наблюдатели на изборите бяха възпрепятствани да наблюдават преброяването на бюлетините, а броят на гласоподавателите и резултатите от изборите, обявени от РИК и ЦИК, значително се различаваха от техните наблюдения;

Й.  като има предвид, че независимите платформи, създадени от организации на гражданското общество в Беларус (като „Golos - Belarus2020.org“), проведоха независими проучвания на предварителните резултати от избирателните секции и анализираха протоколите на над 200 РИК, които оповестиха действителни резултати, което ясно показва факта, че Светлана Тихановска е получила абсолютно мнозинство от гласовете (между 71,1 и 97,6%);

К.  като има предвид, че ЦИК обяви Александър Лукашенко за победител в изборите с получени 80,10% от гласовете, докато основният му опонент Светлана Тихановска е получила само 10,12%; като има предвид, че постоянно се съобщаваше за нередности по време на избирателните секции, като хората често бяха лишавани от правото си да гласуват, а протоколите от PИК бяха фалшифицирани;

Л.  като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави членки не признаха резултатите от президентските избори поради сериозни съмнения в тяхната честност, осъдиха несъразмерното и неприемливото използване на сила срещу мирни демонстранти и подкрепиха правото на народа на Беларус да определи своето бъдеще;

М.  като има предвид, че Светлана Тихановска, новоизбраният президент според волята на белоруския народ, е била заплашена и принудена да напусне Беларус два дни след президентските избори; като има предвид, че други граждански и политически активисти и лидери на работници също са напуснали Беларус поради заплахи за тяхната безопасност или за безопасността на членовете на техните семейства;

Н.  като има предвид, че белоруският режим отказва да влезе в национален диалог с хората и не признава Координационния съвет (КС), който беше иницииран от Светлана Тихановска с единствената цел да се улесни мирен и организиран преход във властта чрез диалог, и се опитва да го сплаши и разпръсне чрез вземане на прицел на неговите членове и образуване на наказателни дела срещу тях; като има предвид, че само един член на президиума на Координационния съвет, Светлана Алексиевич, не е бил задържан или принудително изгонен от страната от страна на беларуските органи;

О.  като има предвид, че Беларус стана свидетел на безпрецедентни мирни протести в цялата страна, призоваващи за свободни и честни нови избори след провеждането на президентските избори на 9 август 2020 г. и обявяването на подправените резултати от тях, според които победител е досегашният президент; като има предвид, че протестите доведоха до насилствени репресии, като бяха задържани хиляди беларуски граждани, стотици бяха настанени в болници, има поне шест потвърдени смъртни случаи, а десетки все още са изчезнали;

П.  като има предвид, че Европейският парламент изразява своята подкрепа за исканията на беларуския народ за свободни и честни избори и за възможността свободно да взема решения за бъдещето на страната си;

Р.  като има предвид, че Европейският парламент приветства и насърчава запазването на мирна организация на протестите на национално равнище и приветства ролята и силното лидерство на жените в Беларус;

С.  като има предвид свидетелските показания на протестиращите в Беларус относно нехуманните условия и третиране, на които са били подложени по време на незаконните задържания, включително съобщенията за безкрайни побои, актове на изнасилване, унизително третиране и нехуманни условия на задържане в пренаселени килии без достъп до питейна вода, храна, санитарни помещения и медицинска помощ; като има предвид, че лидерът на опозицията в Беларус и политически затворник Павал Севяринец си преряза вените в знак на протест срещу изтезанията и нехуманните условия на задържане; като има предвид, че след освобождаването им много хора са били хоспитализирани и някои от тях са били приети в интензивните отделения с наранявания като счупени крайници, счупени черепи, увредено зрение и слух, като на някои от тях са нанесени психически травми, чиито последици ще траят през целия живот, включително безплодие;

Т.  като има предвид, че репресиите срещу противници на режима, наблюдатели на изборите, журналисти, блогъри, активисти на гражданското общество и защитници на правата на човека, включително чрез физическо насилие, отвличания от неизвестни хора без знаци за идентификация, административни глоби, заплахи за лишаване от родителски права, наказателни производства, както и физически и психологически изтезания, като през последните месеци те се превърнаха в обичайна практика в Беларус;

У.  като има предвид, че беларуският народ има спешна нужда от помощ и подкрепа от страна на международната общност;

Ф.  като има предвид, че положението в Беларус изисква спешно международно разследване на нарушенията на правата на човека срещу мирни демонстранти и използването на прекомерна сила от страна на беларуския режим;

Х.  като има предвид, че средата за работа на защитниците на правата на човека, представителите на опозицията, гражданското общество и медиите непрекъснато се влошава, като те биват подлагани системно на сплашване, тормоз и ограничения на основните свободи; като има предвид, че на организациите за защита на правата на човека наред с други организации на гражданското общество системно се отказва регистрация и че членството в нерегистрирани групи и получаването на чуждестранни финансови средства е инкриминирано; като има предвид, че на адвокатите в областта на правата на човека се забранява да защитават задържаните граждански и политически активисти, които не могат да разчитат на справедлив съдебен процес;

Ц.  като има предвид, че широко разпространената безнаказаност на служителите на правоприлагащите органи допринася за още повече нарушения на правата на човека и ответни действия срещу защитниците на правата на човека и невинни хора;

Ч.  като има предвид, че в доклада на специалния докладчик за положението с правата на човека в Беларус от юли 2020 г. се отбелязва липсата на съществени подобрения в правната и регулаторната защита на правата на човека в Беларус и че освен изтъкнатите по-горе проблеми се обръща внимание на продължаващото прилагане на смъртното наказание, преобладаващата дискриминация на уязвимите групи, включително жените, лицата с увреждания, етническите и религиозните малцинства и ЛГБТКИ, продължаващата практика на принудителен труд, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказване на задържаните лица, както и дискриминацията на говорещите на беларуски език;

Ш.  като има предвид, че според беларуските организации за защита на правата на човека около 100 души са задържани по политически причини в Беларус; като има предвид, че сред лишените от свобода членове на беларуската опозиция са Микола Статкевич, демократичен опонент по време на президентските избори през 2010 г., който беше лишен от свобода заради убежденията си от 2011 г. до 2017 г., друг бивш затворник „на съвестта“ Анатол Лябеджка, членовете на Президиума на Координационния съвет на Беларус Мария Калесникава, Лилия Уласава и Максим Знак, президентският съперник Виктар Бабарика и видеоблогъра Сергей Тикановски;

Щ.  като има предвид, че Европейският парламент изразява най-искрени съболезнования за смъртта на Александър Тарайковски, Александър Викхор, Артьом Паруков, Хенадз Шутов и Константин Шишмаков към техните семейства и на цялата беларуска нация;

АА.  като има предвид, че на 14 август 2020 г. беларуският режим отказа влизане в Беларус на двама членове на Европейския парламент, Робърт Бедрон, председател на делегацията за връзки с Беларус, и Петрас Аущревичюс, постоянен докладчик на Парламента относно Беларус, които пътуваха до Беларус по покана на беларуското гражданско общество;

АБ.  като има предвид, че от 2014 г. насам 18 000 непълнолетни в Беларус са осъдени на непропорционално дълги срокове за лишаване от свобода – между 8 и 15 години за ненасилствени престъпления, свързани с наркотици, съгласно член 328 от Наказателния кодекс; като има предвид, че по време на задържането и лишаването от свобода беларуските непълнолетни лица са изправени пред многобройни нарушения на техните права, включително физическо насилие и изтезания, и са изложени на опасни за здравето условия на труд;

АВ.  като има предвид, че през 2016 г. ЕС отмени повечето санкции срещу Беларус, с изключение на оръжейно ембарго и санкции срещу четири лица, но това беше направено не защото Беларус изпълни всички условия, а по-скоро с надеждата, че тя ще продължи да се стреми към подобряване на средата за политическо и гражданско участие и зачитане на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че не е постигнат напредък в областта на демократичното управление и правата на човека, като се засилват административните, финансовите и физическите репресии срещу демократичната опозиция, организациите на гражданското общество, журналистите и блогърите и дори обикновените хора;

АГ.  като има предвид, че през 2020 г. Европейският съвет реши да наложи санкции на значителен брой лица, отговорни за насилието, репресиите и фалшифицирането на изборните резултати в Беларус, като им забрани да влизат в ЕС, и блокира финансовите им активи в ЕС;

АД.  като има предвид, че е неприемливо държава членка да не осъжда недвусмислено случаите на фалшифициране на изборите, насилието и репресиите и да счита Беларус на Лукашенко за държава партньор, тъй като положението в Беларус налага да се заеме твърда и принципна позиция и да се постигне съгласие за общо действие на ЕС;

АЕ.  като има предвид, че беларуските органи отрекоха, че COVID-19 се е разпространил в страната, като по този начин беше изгубено ценно време, което можеше да се използва за подготовка и защита на населението на страната, и по-специално на нейния медицински персонал, не отмениха масови прояви, а именно военния парад на 9 май 2020 г. с хиляди участници и отбелязването на годишния ден на обществения труд, посещаван от една четвърт от беларуското население, а вместо това се заеха със сплашване на журналисти, блогъри, демократичната опозиция, организации на гражданското общество и обикновени хора, които споделяха важна информация за пандемията и необходимите предпазни мерки, което доведе в Беларус до един от най-високите в Европа брой случаи на заразяване с COVID-19 на глава от населението и до това Беларус да представлява заплаха за здравната обстановка в региона; като има предвид, че вместо да предоставят факти и да реагират навременно на пандемията, правителството и президентът на Беларус активно разпространяваха невярна информация, която застраши здравето на нейните граждани;

АЖ.  като има предвид, че ЕС прояви солидарност с беларуския народ от самото начало на пандемията от COVID-19 и отпусна 60 милиона евро на страната за смекчаване на непосредствените и преките последици от избухването на епидемията, последвани от допълнителни 53 милиона евро в подкрепа на народа на Беларус в отговор на положението след изборите в Беларус; като има предвид, че Беларус проучва възможността да потърси макрофинансова помощ от ЕС;

АЗ.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 показа устойчивостта, силната решителност и безпрецедентната самоорганизация на беларуското общество, особено в светлината на вялата реакция на органите и дори отричането на пандемията и нейното въздействие;

АИ.  като има предвид, че не съществуват независими беларуски новинарски агенции, регистрирани в страната, и свободата на печата в Беларус се е влошила значително от 2015 г. насам, както се потвърждава ежегодно от световния индекс за свобода на печата, като положението дори се е влошило още повече от президентските избори от август 2020 г. насам; като има предвид, че малкото независими журналисти, блогъри, фотографи или медии, които могат да извършват дейност в страната и осъждат нарушенията на правата на човека, са обект на системен тормоз и наказателни мерки, като например арести или започване на разследвания в наказателно производство, включително по обвинения в незаконно производство и разпространение на информация, екстремизъм, дискредитиране и обида на президента или хулиганство, и броят на наказателните преследвания за изявления в интернет се е увеличил; като има предвид, че през 2000 г. и през 2016 г. двама журналисти, работещи в областта на правата на човека, бяха убити след като съобщаваха активно за нарушения на правата на човека и критики срещу репресивни политики на авторитарното правителство на Беларус;

АЙ.  като има предвид, че след президентските избори беларуският режим още повече затегна своята хватка над свободата на медиите и правото на хората на достъп до и споделяне на информация, като блокира достъпа до интернет, разстрои отпечатването на вестници, задържа местни и чуждестранни кореспонденти, които наблюдаваха или отразяваха демонстрациите, както и онези, които критикуваха държавната политика в областта на екологията или коментираха положението във връзка с пандемията от COVID-19 в Беларус, и ги подложи на изтезания и нехуманно отношение; като има предвид, че журналисти бяха специално вземани на прицел и няколко бяха ранени, докато отразяваха репресиите от страна на режима в Беларус срещу мирни демонстранти; като има предвид, че държавните телевизионни канали не отразяват продължаващите протести и жестокости, извършвани от режима на Лукашенко, и се използват за разпространяване на дезинформация, нападки и дискредитиране на Светлана Тихановска, политически активисти и мирни демонстранти; като има предвид, че след оставката на журналисти от държавните телевизионни станции те бяха заменени от експерти от Русия, занимаващи се с пропаганда;

АК.  като има предвид, че независими журналисти, които сътрудничат на чуждестранни медии или работят за тях, са преследвани по член 22, параграф 9 от Кодекса за административните нарушения, съгласно който е незаконно да получават парични възнаграждения от медии, които не са надлежно регистрирани и акредитирани в Беларус; като има предвид, че телевизионният канал „Белсат“, който официално е регистриран в Полша, не е регистриран в Беларус и неговите дейности са подложени на постоянен натиск и атаки, включително брутални задържания на негови журналисти, и на неговите сътрудници са наложени глоби в общ размер на 101 791 щатски долара към 18 юни 2020 г.;

АЛ.  като има предвид, че Беларус е подложена на безпрецедентен натиск от страна на Русия за задълбочаване на тяхната интеграция в контекста на съюзна държава, в ущърб на суверенитета на Беларус, което доведе, наред с другото, до постоянни прекъсвания на вноса на петрол и газ от Русия;

АМ.  като има предвид, че 26-годишната власт на Лукашенко е белязана от политики за подкопаване на суверенитета и независимостта на страната и за отслабване на идентичността, наследството и културата на Беларус;

АН.  като има предвид, че от гледна точка на сигурността Беларус е тясно свързана с Русия и е зависима от нея и се ангажира с действия, представляващи заплаха за държавите — членки на ЕС, като например съвместните военни учения „Запад 2017“, планираните съвместни военни учения „Запад 2021“ и изграждането на опасни ядрени съоръжения;

АО.  като има предвид, че след избухването на масовите протести Александър Лукашенко се обърна към Русия с молба за помощ, за да се гарантира оцеляването на беларуския режим, и се стреми към спасяване на своя имидж и обществена подкрепа чрез създаване на фалшиви послания за външни заплахи за Беларус, от страна на чуждестранни западни субекти и използването им, за да се оправдае засилването на дейностите и движението на беларуските военни сили в региона на област Гродно на границата с Полша и Литва, което представлява пряка заплаха за ЕС и неговите държави членки;

АП.  като има предвид, че Беларус в партньорство с руската корпорация „Росатом“ изгражда АЕЦ „Астравец“ на неоправдано място – само на 20 км от външната граница на ЕС и на 45 км от столицата на Литва; като има предвид, че изграждането на АЕЦ „Астравец“ е последвано от незачитане на международните стандарти за ядрена безопасност, сериозни нарушения на безопасността и сериозни инциденти, включително продължаване на строителните работи на обекта въпреки избухването на огнище на COVID-19; като има предвид, че беше планирано първият реактор на АЕЦ „Астравец“ да започне да работи преди президентските избори през август 2020 г. и преди пълното изпълнение на препоръките от стрес тестовете, проведени от органите за ядрена безопасност в ЕС;

АР.  като има предвид, че трудното икономическо положение, което се влошава поради повсеместните стачки на работници и отказа от страна на беларуския режим да влезе в национален диалог с беларуския народ, показва, че икономическият модел на Беларус е достигнал своите граници и че страната би могла да навлезе в период на преход, в който ЕС може да изпълнява ключова балансираща роля;

АС.  като има предвид, че се наблюдава значително увеличаване на ангажираността към беларуското гражданско общество, включително чрез подкрепяни от ЕС дейности, и засилване на контактите между хората;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

  

Положението след изборите в Беларус

   а) да подкрепят категорично решението на ЕС и неговите държави членки да не признават фалшивите изборни резултати, обявени от Централната избирателна комисия на Беларус, поради съществени съмнения относно честността на изборите, да не признават Александър Лукашенко за законен президент на страната след изтичането на настоящия му мандат най-късно на 5 ноември 2020 г.; да осъдят акта на Александър Лукашенко за самопровъзгласяването му за президент на Беларус чрез незаконна церемония по встъпване в длъжност, проведена тайно на 23 септември 2020 г.; да го призоват да зачита волята на народа на Беларус и да се оттегли по мирен път; да отправят призив към всички държави членки да осъдят измамите във връзка с изборите, потискането на опозицията и гражданското общество, ограниченията на правата на човека, свободата на изразяване и свободата на медиите, както и нарушаването на основните демократични ценности и принципите на правовата държава;
   б) да настояват, че тези промени ще имат отрицателно въздействие върху отношенията между ЕС и Беларус;
   в) да оказват недвусмислена подкрепа за народа на Беларус в основателните му искания за нови свободни и честни избори, които трябва да бъдат проведени възможно най-скоро под надзора на ОССЕ и независими международни наблюдатели; да подчертаят необходимостта от мирно и демократично решение на настоящата криза, подкрепено от независими и свободни медии и от силно гражданско общество;
   г) да настояват за пълно съответствие на изборните процеси в Беларус с международните стандарти, препоръките на ОССЕ и становищата на Венецианската комисия, и да призоват за изменение на изборното законодателство на Република Беларус, така че то да включва съществени процесуални и правни гаранции, които да засилват приобщаването, почтеността и прозрачността по време на всички етапи от изборния процес, и по-специално да въведе ясни и разумни критерии и механизми за регистрация на кандидатите и проверка на подписките, да гарантира включването в избирателните комисии на представители на всички участници в изборния процес и да предостави равен достъп на медиите до всички участници;
   д) да призоват за свободни и честни избори, които да се проведат преди прозрачен и приобщаващ процес на конституционна реформа, при условие че бъде проведена обществена консултация с всички съответни заинтересовани лица на беларуското общество, като ключова възможност за въвеждане на действителни промени, включително по отношение на основните граждански права и свободи, които да отстранят слабостите на настоящата политическа система, да осигурят прозрачен и плуралистичен изборен процес и да дадат възможност на народа на Беларус да бъде представен в един демократично избран парламент и да участва активно в политическия живот и политическите процеси;
   е) да призоват органите да увеличат прозрачността, да премахнат произволните пречки, при които от 2000 г. насам в Беларус не е регистрирана нито една политическа партия, да дадат възможност за регистрация на политически партии, религиозни организации и организации на гражданското общество и да прекратят ограниченията, наложени на учредените организации, както и преследването на политическите опоненти на режима;
   ж) да отбележат, че Светлана Тихановска, която според независимите социологически проучвания е получила повече от половината от гласовете на президентските избори през 2020 г., е избраният президент в очите на беларуския народ;
   з) да признаят Координационния съвет (КС), създаден по инициатива на Светлана Тихановска, за законния представител на народа, изискващ демократични промени и свобода в Беларус, и да настояват беларуският режим да встъпи в диалог с него; да изразят съжаление относно преследването на членовете на КС и да изискват прекратяване на всички съдебни действия, предприети от органите срещу тях, и освобождаване на всички арестувани и задържани;
   и) да подкрепят усилията на КС за мирен и демократичен преход във властта в резултат на приобщаващ национален диалог между беларуското правителство и опозицията/гражданското общество/КС, включително представители на църквите като уважавани и неутрални медиатори; да предоставят всякаква помощ, необходима за укрепване на организацията и функционирането на КС;
   й) да насърчават и подкрепят създаването на независим център за демократична Беларус в Брюксел, наред с други столици, с цел разпространение на информация и дейности, свързани с демократичните процеси в Беларус;
   к) да настояват Александър Лукашенко да приеме предложението на настоящото и следващото председателство на ОССЕ за улесняване на националния диалог с цел разрешаване на политическата криза и напрегнатата ситуация в страната, както и да гарантират, че ЕС предоставя конкретна помощ на ОССЕ във връзка с предложението му да поеме ролята на медиатор;
   л) да изискват незабавно прекратяване на насилието, жестоките репресии, изтезанията и репресиите срещу мирни демонстранти; да осъждат изявленията като направеното на 12 октомври 2020 г. от Министерството на вътрешните работи на Беларус, в които се отправя заплаха за използването на специално оборудване и смъртоносни оръжия срещу мирни демонстранти; да призоват за пълно разследване от страна на ЕС/международно разследване на престъпленията срещу народа на Беларус, извършени от правоприлагащите органи на режима на Лукашенко, и органите на Беларус да предоставят на всички жертви на нарушения и злоупотреби с правата на човека достъп до правосъдие и да гарантират правото им на ефективни средства за защита на правата им;
   м) да преразгледат и актуализират приложение III към Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г.(8) относно ограничителни мерки по отношение на Беларус, в което се съдържа списък на оборудването, което би могло да се използва за вътрешни репресии в Беларус, включително добавяне в този списък на безпилотни летателни апарати за наблюдение;
   н) да осъдят тактиката на режима в Беларус за разпръсване на КС чрез сплашване на неговите членове и тяхното експулсиране, както и експулсиране на политици и активисти от опозицията от Беларус, така че те да бъдат отстранени от вътрешните политически процеси;
   о) да призоват Беларус незабавно и безусловно да освободи и да оттегли всички обвинения срещу всички политически затворници и всички членове на гражданското общество, журналистите и всички други лица, произволно задържани преди, по време на и след избирателната кампания; да изискват пълното възстановяване и зачитане на правата и свободите на човека, включително свободата на печата, свободата на събрания и други политически и граждански свободи в Беларус;
   п) да приветстват действията, предприети от работещите в множество заводи и институции в цялата страна, които са се присъединили към протестите по различни начини, включително чрез стачки, и да осигурят необходимата подкрепа за онези от тях, които са били наказани от режима за упражняването на своите демократични права;
   р) да се занимаят с проблемите, пред които са изправени независимите профсъюзи, включително отказ на регистрация, политически мотивирано преследване на лидерите им и принудително членство на новонаетите служители в контролирани от държавата профсъюзи;
   с) да запазят бдителност по отношение на арестите, изчезванията и тормоза на кандидати, протестиращи, активисти и независими журналисти и да проследяват такива случаи с органите на Беларус;
   т) да продължат да наблюдават отблизо случаите на арести и изчезвания в Беларус, да насочват вниманието на беларуските органи към тези случаи и да изискват от тях подходящи и незабавни действия; да стартират целева програма на ЕС за подпомагане на жертвите на политически репресии и полицейско насилие, по-специално за достъп до правни консултации, материална и медицинска помощ, както и рехабилитация;
   у) да настояват за независимо и ефективно разследване на свързаните с протестите смъртни случаи на Александър Тарайковски, Александър Викхор, Артьом Паруков, Хенадз Шутов и Константин Шишмаков и на убийствата на политическите опозиционни дейци Юрий Захаренко, Анатолий Красовский и Виктор Хончар през 1999 г., както и на съдбата и местонахождението на журналиста Дмитрий Завадский през 2000 г.;
   ф) да призоват Беларус да въведе в Наказателния си кодекс конкретно определение за изтезания в съответствие с международните стандарти за правата на човека и да гарантира, че то се наказва със санкции, както и да въведе законодателни промени за инкриминиране на насилственото изчезване;
   х) да призоват органите да подобрят достъпа, наличието и качеството на здравните грижи в местата за задържане, особено като се има предвид пандемията от COVID-19, както и условията на труд на медицинския персонал, като се имат предвид докладите на полицията, според които полицията възпрепятства оказването на помощ на ранени демонстранти и задържа медицински работници;
   ц) да наложат санкциите, по които беше постигнато съгласие от министрите на външните работи в ЕС и от Европейския съвет, във възможно най-кратък срок и в съществена координация с международните партньори;
   ч) да разширят обхвата на санкциите чрез разширяване на групата лица, така че в нея да се включат Александър Лукашенко и значителен брой длъжностни лица на високо и средно равнище, както и членове на ЦИК, които носят отговорност или са допринесли за фалшифицирането на резултатите от президентските избори в Беларус и носят отговорност или са допринесли за нарушения на гражданските права и правата на човека; този списък следва да бъде прилаган от целия ЕС и да бъде актуализиран постоянно и удължаван в съответствие с равнището на престъпленията, извършени от режима на Лукашенко;
   ш) да наложат забрани за издаване на визи и финансови санкции, включително замразяване на активи, срещу представители на режима, санкционирани лица и членове на техните семейства;
   щ) да въведат бързо в действие и да приложат механизъм на ЕС за налагане на санкции за нарушения в областта на правата на човека, който да дава възможност за налагане на санкции, подобни на санкциите по Закона „Магнитски“ на САЩ, срещу физически лица и дружества, които са участвали в тежки нарушения на правата на човека и носят отговорност за други престъпления, и да го приложат спрямо длъжностни лица от Беларус, включително следователи и съдии, които водят наказателни производства срещу политически затворници, както и срещу други физически лица и дружества, участвали в насилственото потушаване на мирните митинги за събиране на подписи и на протестите в Беларус, чрез средства като изтезания и малтретиране на задържани лица и политически затворници;
   аа) да разгледат възможността за въвеждане на секторни санкции за Беларус, които биха могли да увеличат натиска върху режима, но не следва да водят до дългосрочно отрицателно въздействие върху населението;
   аб) да се ангажират с независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Беларус; категорично да отхвърлят всякаква прикрита или открита външна намеса от която и да е трета държава, включително от Руската федерация, по-специално в държавните медии и силите за сигурност на Беларус; да подчертаят, че беларуските протести са продемократични, а не геополитически по своя характер; да заявят отново, че Европейският съюз ще бъде отворен за по-нататъшно развитие на отношенията със страната както на двустранна основа, така и в рамките на Източното партньорство само ако Беларус изпълни всички договорени преди това условия, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава, свободните и честни избори, международното право, правата на човека и основните свободи;
   ав) да призоват настоятелно Руската федерация да не се ангажира с каквито и да било действия, които биха застрашили суверенитета и териториалната цялост на Беларус; да изразят загриженост относно използването от нейна страна на преговорите за непрекъснато снабдяване с нефт и газ на Беларус като метод за политически натиск; публично да назоват и да осъдят хибридната намеса от страна на Руската федерация хибридна намеса чрез изпращане на т.нар. медийни експерти в беларуските държавни медии и на съветници във военните и правоприлагащите органи на Беларус и да възпрат продължаването на подобни действия; да отправят предупреждение срещу всякакви опити за милитаризиране на ситуацията и за провокиране на напрежение със съседните държави;
   аг) да осъдят повдигнатото от Беларус обвинение срещу Светлана Тихановская в – както се твърди – отправянето на публични призиви за накърняване на сигурността на страната и за изземване на властта, и да осъдят решението на Руската федерация да я включи в междудържавния списък на издирваните лица;
   ад) да подчертаят, че военното учение на беларуските въоръжени сили, проведено в края на август 2020 г. на границата с Литва и Полша, което беше последвано от враждебна и подвеждаща информационна кампания, доведе до ненужно повишаване на напрежението и недоверието;
   ае) да признаят, че макар и политиката на критична ангажираност, следвана преди фалшифицираните президентски избори от 9 август 2020 г., да доведе до известно развитие в двустранните отношения, напредъкът, постигнат в ключовите области на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи – включително свободата на словото и на изразяване на мнение и свободата на медиите, както и трудовите права – и гражданското общество, беше заличен по време на и след тези избори, социално-икономическото положение се характеризира с ниски доходи на домакинствата и високи равнища на безработица, а икономиката е в застой и е силно засегната от държавните предприятия и корупцията; тъй като ЕС се ангажира с по-индивидуализиран подход към Източното партньорство и цялостен преглед на отношенията между ЕС и Беларус, да разгледат възможността за прилагане на принципа „по-малко за по-малко“ в случай на по-нататъшно влошаване на положението с правата на човека, което не следва да засяга ангажираността и подкрепата за гражданското общество, защитниците на правата на човека, независимите медии и народа на Беларус, тъй като, напротив, е необходимо да се засили допълнително политическата, финансовата, технологичната и информационната подкрепа, като се следва принципът „повече за повече“, и трябва да се насърчи по-голямо участие на гражданското общество в инициативи и проекти в Беларус, подкрепяни от ЕС, други международни организации и отделни държави;
   аж) да подготвят цялостен преглед на политиката си спрямо Беларус, като обърнат специално внимание на подкрепата на ЕС за гражданското общество и народа на Беларус и като вземат предвид различните сценарии на развитие на събитията в страната, както и да преустановят преговорите по приоритетите за партньорство между ЕС и Беларус до провеждането на свободни и честни президентски избори в Беларус; да настояват, че ЕС трябва да бъде единен и постоянен в реакцията си спрямо положението в Беларус след президентските избори;
   aз) да приветстват изявлението на Съвета по външни работи от 12 октомври 2020 г., в което се изразява готовността на ЕС да подкрепи мирния демократичен преход и да използва различни инструменти в съответствие с Източното партньорство, включително стартирането на всеобхватен план за икономическа подкрепа;
   aи) да подкрепят инициативата за създаване на мисия на високо равнище за Беларус, съставена от бивши държавни и правителствени ръководители, чиято задача следва да бъде да спомогне за прекратяване на насилието, да съдейства за освобождаването на политическите затворници и задържаните лица и да проучи всички възможности на национално и международно равнище за създаване на благоприятна среда за приобщаващ политически диалог в Беларус;
   aй) да осъдят действията, предприети от беларуските органи срещу посолствата на Литва и Полша в Минск, а именно техните искания за отзоваване на литовския и полския посланик и за намаляване на дипломатическия персонал на техните посолства; да осигурят координиран и единен отговор от страна на държавите — членки на ЕС; във връзка с това да приветстват проявените жестове на солидарност от онези държави членки, които решиха да върнат своите посланици за консултации;
   ак) да предложат алтернативата за засилено и много по-тясно сътрудничество с Беларус, което включва и значително увеличен финансов и технически ангажимент от страна на ЕС, в случай че демократичните промени, включително новите избори, се осъществят;
   ал) да изготвят всеобхватна програма за Беларус след провеждането на новите президентски избори и да организират конференция на донорите за демократичен Беларус, която да обедини международни финансови институции, държавите от Г-7, държавите членки и институциите на ЕС, както и други желаещи да се ангажират с финансов пакет в размер на милиарди евро в подкрепа на бъдещите усилия за реформи и преструктурирането на икономиката;
   ам) да прекратят незабавно всяко отпускане на финансова подкрепа за незаконните органи на Беларус и да избягват предоставянето на финансиране за проекти, контролирани от правителството и държавата, включително туининг проекти и проекти за трансгранично сътрудничество, и канализиране на помощта или финансирането на определени проекти за гражданското общество чрез тези структури; да определят ясни условия, за да се гарантира, че финансовата подкрепа на ЕС за Беларус няма да приключи в ръцете на представителите на режима или да служи за легитимиране на неговите действия, освен ако режимът прекрати всички репресии, започне диалог с гражданите и даде възможност за провеждането на нови свободни и честни избори;
   ан) да гарантират, че допълнителната подкрепа от 53 милиона евро отговаря на нуждите на беларуския народ, като по този начин, в допълнение към свързаната с COVID-19 помощ, се покрива медицинско лечение на хора от Беларус, които са били ранени и травматизирани в резултат на бруталните репресии срещу протестиращите, а в най-сериозните случаи се улеснява и подкрепя лечението и възстановяването им в държави – членки на ЕС; да изразят подкрепата си за организациите на гражданското общество и активистите, включително на тези в изгнание, за даване на възможност на организации и адвокати, които предоставят правни услуги на жертвите на режима в Беларус, за документиране и разследване на нарушенията на правата на човека, както и за стачкуващите беларуски работници и за независимите профсъюзи, независимите медии и разследващите журналисти;
   ао) да разработят стратегия за разпределяне на средствата на ЕС в сътрудничество с гражданското общество и демократичните представители на беларуския народ, организациите и институциите на гражданското общество в ЕС и на международно равнище с опит в работата с Беларус;
   ап) да настояват програмите за подкрепа, изпълнявани чрез ЕИБ, ЕБВР, Световната банка, ООН и други международни организации, също да бъдат обвързани с подобряване на положението с правата на човека и демокрацията, както и с изпълнението на международните стандарти за ядрена безопасност; да отбележат и да вземат мерки във връзка с положението, при което понастоящем програмите, изпълнявани в сътрудничество между тези международни организации и държавните структури в Беларус, обикновено не включват независими заинтересовани лица в своите ръководни органи, което води не само до съмнителни постижения на тези програми, но също така допринася за това организации на гражданското общество да бъдат изместени от структурата на сътрудничество с ЕС от държавни публични организации (създадени от правителството неправителствени организации, или СПНПО);
   ар) да приветстват многобройните прояви на солидарност с народа на Беларус, включително набиране на средства, благотворителност и хуманитарна помощ; във връзка с това да осъдят спирането на транспортирането на хуманитарна помощ, организирано от „NSZZ Solidarnosc“;
   ас) да подкрепят работата на европейските политически фондации за укрепване на развитието и ролята на гражданите във формирането на обществените отношения и овластяването на бъдещите политически лидери в Беларус;
   ат) да припомнят на беларуските органи, че ЕС реагира бързо и отговори на неотложните нужди на страната по време на пандемията от COVID-19, като мобилизира над 60 милиона евро за посрещане на непосредствените нужди, като например подкрепа за сектора на здравеопазването и уязвимите общности, както и краткосрочни нужди в подкрепа на социалното и икономическото възстановяване;
   ау) да настояват всяка бъдеща макрофинансова подкрепа от страна на ЕС за смекчаване на икономическите последици от пандемията от COVID-19 да бъде обвързана със строги политически и икономически критерии, по-специално тези, свързани с демокрацията и правата на човека, и по-конкретно прекратяването на политическите репресии и освобождаването на всички политически затворници; да отбележат опасенията във връзка с ядрената безопасност, изразени от някои държави – членки на ЕС, и заплахите, произтичащи от военното сътрудничество между Беларус и Русия, и да настояват за предприемането на подходящи мерки за борба с вируса и за защита на населението;
   аф) да настояват такава подкрепа да бъде наблюдавана отблизо, за да се предотврати злоупотреба със средства на ЕС, като например финансирането на експериментални лекарства или ваксини;
   ах) да подчертаят необходимостта от действия във връзка с усилията на беларуския режим за разпространение на дезинформация, представящи подкрепата от страна на ЕС като подкрепа за режима; да изразят загриженост относно разпространението на фалшиви новини и дезинформация в Беларус по време на пандемията от COVID-19 и да насърчат органите на Беларус и на ЕС да разработят специални програми за борба с дезинформацията и пропагандата;
   ац) да призоват органите на Беларус да признаят публично заплахата от пандемията от COVID-19, като укрепят системата на здравеопазване, предоставят на гражданите съответната животоспасяваща информация и статистически данни относно пандемията по прозрачен и приобщаващ начин, да изпълнят препоръките на експертната мисия на СЗО в Беларус от април 2020 г., да подобрят условията на труд на медицинския персонал и да подобрят достъпа, наличността и качеството на здравното обслужване, включително в местата за задържане;
   ач) да запазят въпроса за ядрената безопасност като източник на основна загриженост за ЕС поради потенциално катастрофалните последици от авария за целия регион; да разгледат спешно въпроса за атомната електроцентрала „Островец“, тъй като наближава нейното пускане в експлоатация, като първата доставка на ядрено гориво беше получена от Русия и беше заредена в първия реактор, а в ход е допълнителна техническа подготовка за започване на производството на електроенергия през ноември 2020 г.;
   аш) да изискат отлагане на планираното пускане в експлоатация на АЕЦ „Островец“ до покриването на международните стандарти за ядрена безопасност, провеждането на задължителни публични изслушвания и стабилизирането на политическата ситуация в Беларус, като се имат предвид редица нерешени проблеми с ядрената безопасност, установени по време на стрес тестовете, липсата на окончателно заключение относно безопасността на електроцентралата, недостатъчният капацитет за съхранение на отработено ядрено гориво и за енергийни запаси, както и нестабилното в момента положение в Беларус, което усложнява ответните мерки в случай на авария, от която има повишен риск при стартирането на реактора;
   ащ) да изразят своята загриженост, че Беларус няма да изпълни изцяло препоръките от стрес тестовете, проведени от органите на ЕС за ядрена безопасност, преди стартирането на първия реактор на АЕЦ „Островец“, като освен това се отбелязва, че АЕЦ се строи, без да се осигури допълнителен резерв за контрол, необходим за безопасното функциониране на електроцентралата;
   ба) да настояват за пълно спазване на международните стандарти за ядрена безопасност и безопасност на околната среда, за прозрачно, приобщаващо и конструктивно сътрудничество с международните органи и за осигуряване на възможности за достъп и наблюдение за независими екологични организации в Беларус по отношение на АЕЦ „Островец“, както и за обвързване на тяхното изпълнение с изплащането на финансовата подкрепа на ЕС; да подкрепят усилията за гарантиране на европейска солидарност по въпроса за забрана на вноса на енергия от АЕЦ „Островец“ на пазара на ЕС;
  

Права на човека и свобода на медиите

   бб) да приветстват беларуския народ за неговата смелост и решителност и силно да подкрепят неговото желание за демократични промени, социална справедливост и свобода и за основаване на бъдещето на страната на принципите на демокрацията, правовата държава и правата на човека, така че да се гарантират свободата, независимостта, суверенитетът и просперитетът на Република Беларус;
   бв) да настояват, че е необходимо да се измени националното законодателство на Република Беларус, за да се гарантират основните граждански права и свободи, като например свободата на събранията и сдруженията, на словото и изразяване на мнение, както и свободата на медиите, и спазването на международните споразумения и насоките на ОССЕ относно свободата на мирни събрания; да призоват Беларус да сътрудничи изцяло със специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в страната, включително при посещенията в Беларус, както и с Комитета на ООН срещу изтезанията и с Комитета на ООН по правата на човека с цел извършване на отдавна просрочените реформи за защита на правата на човека, укрепване на демокрацията и решаване на въпроса с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание на задържаните лица в Беларус;
   бг) да осъдят продължаващото прилагане на смъртното наказание в Беларус и да продължат работата с беларуските органи за приемане на мораториум като първа стъпка към неговото окончателно премахване, а до премахването му да работят за ефективно право на обжалване на смъртните присъди; да насърчат засилването на обществения дебат относно премахването на смъртното наказание, проправяйки пътя за евентуален бъдещ референдум по въпроса;
   бд) да осъдят продължаващите заплахи и преследвания на защитници на правата на човека, опозиционни фигури, включително на кандидати за президент и техни поддръжници и членове на семействата, мирни демонстранти, активисти на гражданското общество, наблюдатели на изборите, защитници на екологичните права, религиозни лидери, спортисти, студенти и изследователи, както и независими журналисти и блогъри, по-специално тактиката на изчезване и тежки глоби, прилагана от органите; да призоват Беларус да прекрати тази репресия и да гарантират на тези лица възможността да извършват дейността си без страх от репресии и без никакви ограничения; да изразят съжаление във връзка със заглушаването и сплашването на лекари, медицински персонал и други лица, които открито говорят и предупреждават за разпространението на COVID-19 в Беларус;
   бе) да отбележат опитите за прекъсване и ограничаване на работните дейности и за заглушаване на докладите на членовете на Центъра за права на човека „Вясна“, по-специално на Александър Бураков, Алес Бураков, Роман Кисляк, Владимир Вяличкин, Алена Маслюкова, Андрей Мядзведзев и Сергей Лацински, и да призоват за прекратяване на задържането, наказателното преследване и сплашването на тези лица и членовете на техните семейства;
   бж) да признаят възпиращия ефект на репресиите върху гражданското общество и важната роля на защитниците на правата на човека за гарантиране на независим мониторинг, особено по време на избори;
   бз) да осъдят усилията на режима в Беларус да откаже влизане в страната на граждани на Беларус, които са критично настроени към него, като главата на католическата църква на Беларус, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, както и на независими журналисти, на лица, работещи в областта на правата на човека, и на представители на международната общност, включително на членове на Европейския парламент;
   би) да разработят ясна процедура и капацитет между държавите – членки на ЕС, за ускорено разглеждане и издаване на шенгенски визи и да създадат хуманитарен коридор за граждани на Беларус, които имат спешна нужда от медицинска помощ или търсят политическо убежище;
   бй) да осъдят продължаващата дискриминация и стигматизация, насочена срещу хората с увреждания, хората с ХИВ, малцинствата, ЛГБТКИ и семействата на задържаните в цяла Беларус, и да призоват за създаване на независим национален орган по правата на човека и за изготвяне на нов план за действие в областта на правата на човека, както и за приемане на всеобхватно антидискриминационно законодателство;
   бк) да припомнят, че Беларус е ратифицирала Международния пакт за граждански и политически права, съгласно който националното законодателство трябва да гарантира на всички лица еднаква и ефективна защита срещу дискриминация на каквото и да е основание: раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, финансово състояние, рождение или други обстоятелства; да изразят загриженост, че осведомеността и познаването на Пакта сред държавните служители, съдиите, прокурорите и адвокатите продължават да бъдат ограничени; да призоват органите на Беларус да подобрят образователната система и да разпространят информация в медиите с цел укрепване на толерантно отношение към уязвимите групи;
   бл) да призоват за предприемане на действия за ефективно противодействие на продължаващите стереотипи и дискриминация, засягащи жените, чрез подобряване на тяхната работна среда, предоставяне на достъп на жените до всички сектори на заетостта, намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете и насърчаване на политическия ангажимент на жените, наред с други мерки; да интегрират равенството между половете в отношенията на ЕС с Беларус;
   бм) да повдигнат въпроса за дискриминацията срещу лицата, говорещи беларуски език в Беларус, и да подкрепят инициативи, насочени към насърчаване на по-широко използване на беларуски език в образованието, в обществения и културния живот и в медиите;
   бн) да изразят съжаление във връзка с широкото разпространение на принудителния труд, който засяга непропорционално уязвими категории хора, включително служители на държавни предприятия и администрации, студенти, хора, държани в т.нар. трудово-възпитателни центрове, затворници и военнослужещи; да призоват Беларус да отмени цялото законодателство, което позволява принудителен труд, и да не принуждава беларуския народ да участва в ежегодния ден на обществения труд;
   бо) да разгледат въпроса за непропорционалното наказание в правната система на Беларус, и по-специално член 328 от Наказателния кодекс, съгласно който малолетни и непълнолетни лица се наказват за свързани с наркотици престъпления без употреба на насилие с непропорционално дълги присъди за лишаване от свобода;
   бп) да насърчават продължаването на диалога между ЕС и Беларус по въпросите на правата на човека, но да настояват истинската полза от него да идва не просто от институционални контакти, а от измерим напредък, какъвто понастоящем не е налице според участващите беларуски организации на гражданското общество;
   бр) да наблюдават положението със свободата на медиите в Беларус и да подкрепят и създадат безопасна работна среда за независимите медии, блогъри и журналисти, включително за тези, които работят на свободна практика с нерегистрирани чуждестранни медии, както и медии, установени в Полша, като телевизията „Белсат ТВ“, Европейското радио за Беларус и радио „Рация“, тъй като те са важен източник на информация както за Беларус, така и относно Беларус и предоставят така необходимия канал за алтернативни възгледи;
   бс) да осъдят твърдо потискането на интернет и медиите, блокадите на пътищата, сплашването на журналисти и масовото оттегляне на акредитации на журналисти с цел да се спре потокът от информация за положението в страната, както и отказа на достъп до Беларус за международни медии и членове на парламенти или правителства от демократичната общност;
   бт) да осъдят решението на беларуското Министерство на външните работи да отмени всички акредитации на журналисти, които работят за чуждестранни медийни организации и са отразявали настоящите протести в страната, като се позовават на актуализация на процедурите за акредитация;
   бу) да приветстват действията на журналистите и служителите в обществените медии, които въпреки репресиите и заплахите срещу тях останаха верни на журналистическата етика и продължиха да подкрепят демократичната опозиция, поради което бяха уволнени; да признаят работата на независимите медии, включително „Харта 97“, „Белсат ТВ“, радио „Свобода“ и други; да използват Европейския фонд за демокрация и други инструменти в подкрепа на тези медии и журналисти, подложени на репресии от страна на режима;
   бф) да противодействат решително на пропагандата и дезинформацията, разпространявани от медиите на Беларус, които обвиняват ЕС и неговите държави членки в намеса в продължаващите процеси в Беларус и в предполагаеми заплахи за сигурността по отношение на териториалната цялост на страната, както и на всякакви хибридни заплахи, отправени от трети страни; да призоват за отстраняването на изпратени от Русия предполагаеми „журналисти“, с които да се заменят служителите, напуснали беларуските държавни телевизионни станции;
  

Икономическо и секторно сътрудничество

   бх) да припомнят на Беларус, че ЕС е нейният втори по големина търговски партньор и че засилването на икономическите отношения би могло да донесе така необходимия баланс за външната търговия на Беларус, която продължава да зависи до голяма степен от Русия и Евразийския икономически съюз;
   бц) да подчертаят, че е важно да продължи процесът на присъединяване на Беларус към Световната търговска организация (СТО), тъй като това ще насърчи модернизацията и диверсификацията на икономиката, ще допринесе за създаването на по-стабилна бизнес среда в страната и ще улесни основаната на правила търговия с ЕС;
   бч) да отбележат, че президентът на Китай беше първият, който поздрави Лукашенко след изборите; да изразят загриженост във връзка с увеличаването на китайските инвестиции в стратегическа инфраструктура и да предупредят за последиците от зависимостта, която това може да породи за Беларус;
   бш) да отбележат, че икономиката на Беларус е в застой, а над една пета от населението живее в абсолютна бедност, като този брой има тенденция към нарастване в резултат на предизвиканата от COVID-19 криза; да отбележат, че минималната работна заплата в Беларус е 375 BYN (беларуски рубли) на месец, или 137 EUR, и че страната е изправена пред демографска криза, като населението в трудоспособна възраст намалява и е налице мащабна трудова миграция от Беларус към други държави;
   бщ) да отбележат вредните последици за беларуската икономика вследствие на отказа на режима да влезе в диалог с народа, и по-специално текущите национални стачки в държавните предприятия и стачките на учителите и на социалните и културните дейци; да отбележат също така вредните последици за сектора на информационните технологии, който може да не се възстанови до предишното си равнище;
   ва) да изразят съжалението си във връзка с нежеланието на беларуските органи да следват препоръките на международните финансови институции, като например Световната банка и МВФ, или да проведат реформи за намаляване на големия брой държавни предприятия, реформиране на бизнес сектора, насърчаване на предприемачеството, подкрепа на МСП, намаляване на държавния дълг, прехвърляне на реалистичните разходи за живот върху населението и подобряване на условията на пазара на труда;
   вб) да изразят загрижеността си относно държавните регламенти, които увреждат частния сектор, по-специално изискването за заплащане на минимална заплата, която не е по-ниска от средната заплата на десетте най-успешни държавни предприятия;
   вв) да изразят загрижеността си относно преобладаващата широкомащабна системна корупция на публичните институции и държавните предприятия в Беларус, да насърчават и подкрепят разследванията и информационните кампании за борба с корупцията, да изразят загриженост във връзка с тормоза и преследването на журналисти, които съобщават за случаите на корупция, и да настояват за безопасна среда за разследващите журналисти и лицата, подаващи сигнали за нередности;
   вг) да настояват да бъде проведено задълбочено разследване на финансовите потоци на семейството на Александър Лукашенко и на неговите сътрудници, включително на дейностите на беларуските държавни предприятия в офшорни зони, както и на корупционните схеми в беларуските предприятия;
   вд) да приветстват и да насърчават енергийната диверсификация на Беларус и намаляването на нейната зависимост от Русия чрез внос на нефт и газ от нови доставчици, включително през територията на ЕС; също така да насърчават подобряването на устойчивостта на околната среда и разработването на алтернативни енергийни източници;
   ве) да подчертаят значението, което ЕС придава на борбата с изменението на климата, по-специално чрез прилагането на Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение от 2015 г., и да насърчават Беларус да засили сътрудничеството си с ЕС по въпросите, свързани с околната среда, с оглед на екологичната трансформация, енергийната ефективност, устойчивостта и неутралността по отношение на климата, както и да използва възможностите, предлагани от Източното партньорство за енергийна ефективност и околна среда на Европа, като същевременно да настояват, че тормозът на активисти в областта на околната среда трябва да бъде преустановен; да приканят Беларус да положи повече усилията за борба с изменението на климата и за интегриране на въпросите, свързани с изменението на климата, във всички области на изготвянето на политиките;
   вж) да изтъкнат инициативите в рамките на Партньорството в сферата на околната среда в рамките на Северното измерение (NDEP), които са насочени към справяне с най-неотложните екологични проблеми в района;
  

Контакти между хората

   вз) да поддържат виждането, че ЕС проявява интерес към възможно най-широк кръг контакти между хората като най-добрия начин за сближаване на ЕС и Беларус, както и да насърчават взаимното разбирателство и обмена на най-добри практики; да насърчават програми за обмен с доказан ефект, като например Схемата за мобилност за целеви контакти между хората (MOST), и да потвърдят, че споразумението за улесняване на издаването на визи е осезаем израз на тази политика;
   ви) да приветстват напредъка в областта на партньорството за мобилност и споразуменията за облекчаване на визовия режим и за реадмисия като част от безопасна и добре управлявана среда за мобилност между ЕС и Беларус;
   вй) да признаят и да се възползват от факта, че нарастващата мобилност между ЕС и Беларус увеличава излагането на гражданите на европейските ценности и подкрепата за демократичните промени;
   вк) да проучат възможностите за безвизово пътуване за гражданите на Беларус, така че контактите между хората да не бъдат зависими от недемократичните принципи на беларуските органи;
   вл) да подкрепят трансграничното сътрудничество и движение между Беларус и съседните държави – членки на ЕС, по-специално като се насърчат беларуските органи да прилагат режима за местен граничен трафик с Литва, което би било от полза за лицата, които живеят в радиус от 50 км от двете страни на границата;
   вм) да признаят ролята на беларуската диаспора за демократично събуждане в Беларус и да ангажират нейните членове в държавите – членки на ЕС, като важни участници в националния диалог в Беларус;
   вн) да подкрепят сътрудничеството в областта на културата чрез програми като „Творческа Европа“ и по-специално проекти, насочени към насърчаване на творчеството с участието на организации на гражданското общество и инициативи на местно равнище; да насърчават и да мобилизират европейската солидарност с беларуското общество чрез форми на културно изразяване;
   во) да полагат повече усилия, за да гарантират, че младите хора в Беларус могат да се възползват от обучение с по-високо качество чрез напредък в прилагането на процеса от Болоня, увеличена академична мобилност и по-големи възможности за учене в ЕС чрез програмата „Еразъм +“, което може да допринесе за промяна на манталитета в Беларус в реални условия и в дългосрочен план, за естественото пренасяне на европейските ценности в страната и за нейното демократизиране;
   вп) да подкрепят беларуските младежи, които поради участието си в националните протести ще бъдат лишени от образование в Беларус, и да им предоставят стипендии за обучение в образователни институции в държавите – членки на ЕС;
   вр) да запазят финансовата подкрепа на ЕС за Европейския хуманитарен университет (ЕХУ) – беларуски университет в изгнание във Вилнюс;
   вс) да предоставя стипендии за академични работници, които са загубили своите позиции в областта на преподаването и научните изследвания във връзка с участие в протестите;
   вт) да предоставят спешна хуманитарна помощ, включително издаване на шенгенски визи и отпускане на стипендии, на спортисти и членове на техните семейства, които са били лишени от доходи поради политическата им позиция и са били подложени на актове на физически и психологически репресии от страна на режима на Лукашенко;
   ву) да подкрепят образователни програми за професионално преориентиране на беларуски държавни служители, които са били уволнени или са напуснали държавната служба;
   вф) да подкрепят цифровизирането на образованието вследствие на избухването на COVID-19 в Беларус;
   вх) да признаят, че много гласове на текущата демократична революция в Беларус са на лица, дипломирани в университети на държавите – членки на ЕС, или участници в различни подпомагани от ЕС програми, които имат за цел да повишат професионалната им квалификация и да им дадат възможност за професионални дейности;
   вц) да насърчават научната общност в Беларус да засили сътрудничеството си със своите европейски партньори и да използва пълноценно „Хоризонт Европа“;
   вч) да укрепят програмите за подкрепа на демокрацията и стратегическата комуникация, както и да подкрепят местните общности отвъд традиционните „проевропейски“ групи;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка съответно на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(1) OВ L 181, 9.6.2020 г., стр. 3.
(2) OВ L 180, 9.6.2020 г., стр. 3.
(3) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 135.
(4) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 60.
(5) OВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 100.
(6) ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 18.
(7) Приети текстове, P9_TA(2020)0231.
(8) ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 21 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност