Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2081(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0167/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0167/2020

Keskustelut :

PV 20/10/2020 - 13
CRE 20/10/2020 - 13

Äänestykset :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0280

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 68k
Keskiviikko 21. lokakuuta 2020 - Bryssel
Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään
P9_TA(2020)0280A9-0167/2020

Euroopan parlamentin suositus 21. lokakuuta 2020 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään (2020/2081(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3 ja 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) viidennen osan,

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden käynnistämisen Prahassa 7. toukokuuta 2009 EU:n ja sen kuuden Itä-Euroopan kumppanimaan Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan tasavallan, Ukrainan ja Valko-Venäjän yhteisenä hankkeena,

–  ottaa huomioon Prahassa vuonna 2009, Varsovassa vuonna 2011, Vilnassa vuonna 2013, Riiassa vuonna 2015 ja Brysselissä vuonna 2017 pidettyjen itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat sekä vuonna 2020 pidetyn itäisen kumppanuuden johtajien videokonferenssin,

–  ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 voimaan tulleen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta tehdyn Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 voimaan tulleen viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon Brysselissä 18. kesäkuuta 2019 käydyn EU:n ja Valko-Venäjän kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun 6. kierroksen,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Josep Borrellin ja naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavan komission jäsenen Olivér Várhelyin 10. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman sekä korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 11. elokuuta 2020 antaman julkilausuman Valko-Venäjän presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 19. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman Valko-Venäjän viimeaikaisista tapahtumista sekä korkean edustajan / varapuheenjohtajan Josep Borrellin 14. heinäkuuta 2020, 7. elokuuta 2020 ja 17. elokuuta 2020 antamat julkilausumat Valko-Venäjän vaaleista,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan antamat julkilausumat kuolemanrangaistuksen käytöstä Valko-Venäjällä, erityisesti 30. heinäkuuta 2019, 28. lokakuuta 2019, 20. joulukuuta 2019, 11. tammikuuta 2020 ja 7. maaliskuuta 2020 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon suosituksensa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän 10. heinäkuuta 2020 päivätyn raportin,

–  ottaa huomioon YK:n julkilausumat Valko-Venäjän tilanteesta, erityisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 12. elokuuta 2020, YK:n ihmisoikeuserityisraportoijien 13. elokuuta 2020 ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 21. elokuuta 2020 antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 13. elokuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa vaaditaan lopettamaan väkivaltaisuudet Valko-Venäjällä,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin PPE-, S&D-, Renew Europe-, Verts/ALE- ja ECR-ryhmän poliittisten johtajien 17. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon 14. elokuuta 2020 pidetyn ulkoasiainneuvoston ylimääräisen kokouksen tärkeimmät tulokset, 19. elokuuta 2020 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, ja 1. lokakuuta 2020 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen ja 12. lokakuuta 2020 pidetyn ulkoasiainneuvoston kokouksen päätelmät pakotteiden määräämisestä henkilöille, jotka ovat vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin, opposition jäseniin ja toimittajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista ja uhkailusta vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen sekä vaalivilpistä,

–  ottaa huomioon avoimen kirjeen diplomaattisesta tarkkailutoiminnasta Valko-Venäjän vuoden 2020 presidentinvaalien aikana (Minsk, 13. elokuuta 2020),

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ja tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan,

–  ottaa huomioon päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta(3), 6. huhtikuuta 2017 Valko-Venäjän tilanteesta(4), 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä(5), 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta(6) ja 17. syyskuuta 2020 Valko-Venäjän tilanteesta(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0167/2020),

A.  toteaa, että Lukašenkan hallinnon toimet ovat rikollisia sekä eurooppalaisten arvojen, demokratian periaatteiden ja Valko-Venäjän kansan tahdon vastaisia, ottaa huomioon, että vaikka Valko-Venäjällä on edelleen perusvapauksia ja ihmisoikeuksia koskevia perustavanlaatuisia rajoituksia, EU:n kriittinen lähentymispolitiikka Valko-Venäjän suhteen on tuottanut joitakin tuloksia allekirjoitettujen sopimusten ja lisääntyneen yhteistyön muodossa muun muassa sellaisilla aloilla kuin ympäristö ja yhteenliitettävyys, rajatylittävä yhteistyö ja rajaturvallisuus mutta riittämättömiä tuloksia sen suhteen, miten hallinto noudattaa itäisen kumppanuuden perusarvoja; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinnon laittomat toimet vaarantavat nämä tulokset ja että EU:n ja Valko-Venäjän suhteita on tarkasteltava perusteellisesti, koska hallinto ei noudata omia kansainvälisen oikeuden mukaisia sitoumuksiaan ja EU:n kanssa tekemiään sopimuksia; ottaa huomioon, että EU:n ja Valko-Venäjän tulevat suhteet määritellään kumppanuuden painopisteissä, joista on määrä sopia EU:n ja Valko-Venäjän uusien legitiimien ja demokraattisesti valittujen viranomaisten kesken, ja niiden olisi perustuttava EU:n perustana oleviin yhteisiin arvoihin eli kansanvaltaan, oikeusvaltioon sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen;

B.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansalla on muun Euroopan kanssa yhteinen perintö ja kulttuuri ja maa on kolmen EU:n jäsenvaltion rajanaapuri; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tilanteella voi olla suora vaikutus EU:hun;

C.  ottaa huomioon, että yhdetkään Valko-Venäjällä vuodesta 1994 pidetyt parlamentti- tai presidentinvaalit eivät ole olleet vapaat eivätkä rehelliset mutta näistä ankarista epädemokraattisista olosuhteista huolimatta Valko-Venäjän kansa äänesti selvästi muutoksen puolesta yli kaksi vuosikymmentä kestäneen sorron jälkeen; ottaa huomioon, että äskettäiset presidentinvaalit eivät olleet vapaat eivätkä rehelliset, niissä rikottiin vielä aiempia vaaleja enemmän perusvapauksia eli kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapautta ja ne toteutettiin suppean vaalikampanjan jälkeen ja äärimmäisen rajoittavassa ympäristössä, jolle olivat ominaisia tukahduttamistoimet ja joka ei yleisesti ottaen mahdollistanut merkityksellistä tai kilpailuun perustuvaa poliittista vaalikamppailua;

D.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät noudattaneet uskottavia, avoimia, vapaita ja rehellisiä presidentinvaaleja koskevia kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia;

E.  ottaa huomioon, että presidentinvaalikampanjaa varjostivat laaja byrokraattinen häirintä, joka suosi istuvaa presidenttiä, muihin ehdokkaisiin ja heidän perheisiinsä ja tukijoihinsa kohdistunut pelottelu ja painostus, riittävän allekirjoitusmäärän keränneiden ehdokkaiden rekisteröinnin epääminen, lukuisat pidätykset sekä yritykset vaientaa riippumattomia toimittajia ja bloggaajia ja sulkea toisinajattelijoiden verkkosivustot;

F.  ottaa huomioon, että rajoittava ja mielivaltainen rekisteröintimenettely esti useimpia ehdokkaita osallistumasta, kun esimerkiksi presidentinvaalien pääehdokas Viktar Babaryka ja toisen keskeisen ehdokkaan, Svjatlana Tsihanouskajan, puoliso Sjarhei Tsihanouski pidätettiin ja keskusvaalilautakunta epäsi keskeisen oppositioehdokkaan Valeri Tsapkalan rekisteröitymisen vaaleihin osallistumiseen tarvittavien pätevien allekirjoitusten riittämättömän määrän vuoksi antamatta mahdollisuutta muutoksenhakuun epäämisen uudelleenkäsittelyä varten; toteaa tämän korostavan, että ehdolle asettumiselle asetettiin suhteettomia ja kohtuuttomia esteitä, mikä on vastoin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin sitoumuksia ja muita kansainvälisiä normeja; ottaa huomioon, että tällainen ehdokkaiden hylkääminen rajoitti Valko-Venäjän kansan mahdollisuutta valita ehdokkaansa;

G.  ottaa huomioon, että Human Rights Defenders for Free Elections -vaalitarkkailuryhmän mukaan opposition ehdokkaat asetettiin muutenkin epäedulliseen asemaan, muun muassa rajoittamalla laillisia vaalitilaisuuksien pitopaikkoja, pidättämällä ehdokkaiden kampanjatiimien jäseniä ja estämällä lähes kaikkien opposition ehdottamien henkilöiden pääsy vaalipiirilautakuntiin, mikä johti siihen, että 1,1 prosenttia kaikista vaalipiirilautakuntiin valituista ehdokkaista oli oppositiopuolueista ja 96,7 prosenttia hallitusta kannattavista puolueista;

H.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallitus ei esittänyt Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistolle (ODIHR) ajoissa kutsua tarkkailemaan elokuun 9. päivän 2020 presidentinvaaleja, minkä vuoksi vaaleissa ei ollut riippumattomia kansainvälisiä tarkkailijoita;

I.  ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunnan koronaviruspandemian vuoksi asettamat rajoitukset estivät paikallisia vaalitarkkailijoita hoitamasta tehtäviään täysipainoisesti kaikissa äänestyksen vaiheissa eli tarkkailemaan ennakkoäänestystä, äänestystä vaalipäivänä ja kotiäänestystä; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto käytti ennakkoäänestystä äänestysprosentin paisuttamiseen moninkertaiseksi ja että lukuisissa tapauksissa raportoitiin tiettyjen äänestäjäryhmien, esimerkiksi sotilashenkilöstön, virkamiesten, valtio-omisteisten yritysten työntekijöiden ja julkisissa vuokra-asunnoissa asuvien kansalaisten, pakkoäänestyksistä; ottaa huomioon, että vaalipäivänä paikallisia vaalitarkkailijoita estettiin valvomasta ääntenlaskentaa ja että vaalipiirilautakuntien ja keskusvaalilautakunnan ilmoittamat äänestäjämäärät ja vaalitulokset poikkesivat merkittävästi heidän havainnoistaan;

J.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöjen perustamat riippumattomat foorumit (kuten Golos-Belarus2020.org) suorittivat riippumattomia ovensuukyselyjä ja analysoivat yli 200 sellaisen vaalipiirilautakunnan pöytäkirjat, jotka ilmoittivat todellisuutta vastaavia tuloksia, jotka viittaavat selvästi siihen, että Svjatlana Tsihanouskaja sai ehdottoman enemmistön äänistä (71,7–97,6 prosenttia);

K.  ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunta julisti Aljaksandr Lukašenkan vaalien voittajaksi ja hänen väitettiin saaneen 80,10 prosenttia äänistä, kun tärkeimmän vastaehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan ääniosuus oli vain 10,12 prosenttia; ottaa huomioon, että äänestyspäivien aikana raportoitiin jatkuvasti väärinkäytöksistä, kansalaisilta evättiin usein äänioikeus ja vaalipiirilautakuntien pöytäkirjoja väärennettiin;

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tunnustaneet presidentinvaalien tuloksia, koska vaalien rehellisyyteen kohdistui vahvoja epäilyksiä, tuomitsivat kohtuuttoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, jota on mahdoton hyväksyä, ja tukivat Valko-Venäjän kansan oikeutta päättää tulevaisuudestaan;

M.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansan presidentiksi valitsemaa Svjatlana Tsihanouskajaa peloteltiin ja hänet pakotettiin lähtemään Valko-Venäjältä kaksi päivää presidentinvaalien jälkeen; ottaa huomioon, että myös muut kansalaisaktivistit, poliittiset aktivistit ja työläisjohtajat lähtivät Valko-Venäjältä, koska heidän tai heidän perheenjäsentensä turvallisuutta oli uhattu;

N.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto kieltäytyy aloittamasta kansallista vuoropuhelua kansalaisten kanssa eikä tunnusta Svjatlana Tsihanouskajan aloitteesta perustettua koordinointineuvostoa, jonka ainoana tarkoituksena on helpottaa rauhanomaista ja hallittua vallansiirtoa vuoropuhelun avulla, ja pyrkii pelottelemaan koordinointineuvostoa ja hajottamaan sen hyökkäämällä sen jäseniä vastaan ja käynnistämällä heitä vastaan rikosoikeudenkäynnin; ottaa huomioon, että vain yksi koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsen, Svetlana Aleksijevitš, on edelleen pidättämättä eivätkä Valko-Venäjän viranomaiset ole karkottaneet häntä maasta;

O.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun presidentinvaalit pidettiin 9. elokuuta 2020 ja julkistettiin väärennetty tulos, jonka mukaan istuva presidentti olisi voittanut vaalit, Valko-Venäjällä on ollut ennennäkemättömiä maanlaajuisia rahanomaisia protesteja, joissa on vaadittu vapaita ja rehellisiä uusia vaaleja; ottaa huomioon, että protestit johtivat väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin, joiden johdosta tuhansia valkovenäläisiä pidätettiin, satoja joutui sairaalaan, ainakin yhden henkilön vahvistettiin kuolleen ja kymmeniä on edelleen kateissa;

P.  toteaa. että Euroopan parlamentti tukee Valko-Venäjän kansan vaatimuksia vapaista ja rehellisistä vaaleista ja mahdollisuudesta tehdä vapaasti päätöksiä maansa tulevaisuudesta;

Q.  toteaa. että Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti valtakunnallisten protestien rauhanomaiseen järjestämiseen jatkossakin ja kannustavansa siihen sekä antavansa tunnustusta valkovenäläisten naisten roolille ja vahvalle johtajuudelle;

R.  ottaa huomioon valkovenäläisten mielenosoittajien lausunnot epäinhimillisistä oloista ja kohtelusta laittoman pidätyksensä aikana, mukaan lukien raportit loputtomista pahoinpitelyistä, raiskauksista, halventavasta kohtelusta ja epäinhimillisistä pidätysoloista ahtaissa selleissä, joissa ei ollut tarjolla juomavettä tai ruokaa eikä mahdollisuutta käyttää saniteettitiloja tai lääkinnällistä apua; ottaa huomioon, että valkovenäläinen oppositiojohtaja ja poliittinen vanki Paval Sevjarynets viilsi ranteensa auki protestina kidutusta ja epäinhimillisiä pidätysoloja vastaan; ottaa huomioon, että vapauttamisensa jälkeen monet pidätetyt joutuivat sairaalahoitoon ja osa heistä tehohoitoon erilaisten vammojen, kuten raajojen murtuman, kallonmurtuman sekä näkö- ja kuulovaurioiden, vuoksi ja joillekin koituu näistä vammoista ja aiheutuneista psykologisista traumoista elinikäisiä vaikutuksia, muun muassa hedelmättömyyttä;

S.  ottaa huomioon, että hallinnon vastustajiin, vaalitarkkailijoihin, toimittajiin, bloggaajiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetut kostotoimet, muun muassa fyysinen väkivalta, tunnuksettomien ja tuntemattomien henkilöiden suorittamat sieppaukset, hallinnolliset sakot, uhkaaminen lapsen huoltajuuden menettämisellä, rikosoikeudelliset menettelyt sekä fyysinen ja henkinen kidutus, ovat yleistyneet Valko-Venäjällä viime kuukausina;

T.  toteaa, että Valko-Venäjän kansa tarvitsee kiireellisesti apua ja tukea kansainväliseltä yhteisöltä;

U.  katsoo, että Valko-Venäjän tilanne edellyttää rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuneiden ihmisoikeusloukkausten ja Valko-Venäjän hallinnon liiallisen voimankäytön kiireellistä kansainvälistä tutkimista;

V.  toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajien, opposition edustajien, kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden toimintaympäristö on jatkuvasti heikentynyt järjestelmällisen pelottelun ja häirinnän sekä perusvapauksien rajoittamisen vuoksi; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöiltä sekä muilta kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä evätään järjestelmällisesti rekisteröinti ja että rekisteröimättömien ryhmien jäsenyys ja ulkomaisten varojen vastaanottaminen on kriminalisoitu; ottaa huomioon, että ihmisoikeusasianajajia estetään puolustamasta pidätettyjä kansalaisaktivisteja ja poliittisia aktivisteja, jotka eivät voi luottaa saavansa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä;

W.  ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaisten laajalle levinnyt rankaisemattomuus lisää entisestään ihmisoikeusloukkauksia ja kostotoimia ihmisoikeuksien puolustajia ja viattomia ihmisiä vastaan;

X.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan heinäkuussa 2020 antaman raportin mukaan Valko-Venäjällä ei ole tapahtunut merkittäviä parannuksia ihmisoikeuksien oikeudellisessa ja sääntelyyn perustuvassa suojelussa ja edellä mainittujen ongelmien lisäksi siinä kiinnitetään huomio kuolemanrangaistuksen käytön jatkumiseen, haavoittuviin ryhmiin, kuten naisiin, vammaisiin henkilöihin, etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin ja hlbtiq-henkilöihin, kohdistuvaan yleiseen syrjintään sekä vankien jatkuvaan pakkotyöhön, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen samoin kuin valkovenäjän puhujien syrjintään;

Y.  ottaa huomioon, että valkovenäläisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Valko-Venäjällä on noin 100 poliittisista syistä pidätettyä henkilöä; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän opposition jäsenistä vangittuina ovat muun muassa Mikola Statkevitš, joka oli yksi demokraattisen opposition ehdokkaista vuoden 2010 presidentinvaaleissa ja mielipidevankina vuosina 2011–2017, toinen entinen mielipidevanki Anatol Ljabedzka, Valko-Venäjän koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsenet Marija Kalesnikava, Lilija Ulasava ja Maksim Znak, presidenttiehdokas Viktar Babaryka ja videobloggaaja Sjarhei Tsihanouski;

Z.  toteaa, että Euroopan parlamentti ilmaisee syvimmän osanottonsa Aljaksandr Taraykouskin, Aljaksandr Vihorin, Artsjom Parukoun, Henadz Šutaun ja Kanstantsin Šyšmakoun kuoleman johdosta heidän perheilleen ja koko Valko-Venäjän kansakunnalle;

AA.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto epäsi 14. elokuuta 2020 maahan pääsyn kahdelta Euroopan parlamentin jäseneltä, suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajalta Robert Biedrońilta ja Valko-Venäjästä vastaavalta parlamentin pysyvältä esittelijältä Petras Auštrevičiusilta, joiden oli määrä vierailla maassa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan kutsusta;

AB.  ottaa huomioon, että vuodesta 2014 lähtien 18 000 alaikäistä valkovenäläistä on tuomittu suhteettoman pitkiin 8–15 vuoden vankeusrangaistuksiin väkivallattomista huumausainerikoksista rikoslain 328 pykälän nojalla; toteaa, että alaikäisten valkovenäläisten oikeuksia loukataan pidätyksen ja vangitsemisen aikana lukuisin eri tavoin, sillä he muun muassa kohtaavat fyysistä väkivaltaa ja kidutusta ja joutuvat alttiiksi terveydelle vaarallisille työoloille;

AC.  ottaa huomioon, että EU poisti vuonna 2016 useimmat Valko-Venäjään kohdistetut pakotteet lukuun ottamatta aseidenvientikieltoa ja neljään henkilöön kohdistuvia pakotteita mutta tämä ei johtunut siitä, että Valko-Venäjä olisi täyttänyt kaikki ehdot, vaan pikemminkin pakotteet poistettiin siinä toivossa, että maa jatkaisi poliittisen vaikuttamisen ja kansalaisvaikuttamisen toimintaympäristön parantamista ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edistämistä; toteaa, että demokraattisen hallinnon ja ihmisoikeuksien alalla ei ole saatu aikaan edistystä ja että demokraattiseen oppositioon, kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, toimittajiin ja bloggaajiin ja jopa tavallisiin ihmisiin kohdistuvat hallinnolliset, taloudelliset ja fyysiset tukahduttamistoimet ovat lisääntyneet;

AD.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti vuonna 2020 määrätä pakotteita huomattavalle määrälle henkilöitä, jotka ovat vastuussa väkivallasta, tukahduttamisesta ja vaalituloksen väärentämisestä Valko-Venäjällä, ja kieltää heiltä pääsyn EU:hun ja jäädyttää heidän varansa EU:ssa;

AE.  katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että jäsenvaltio ei yksiselitteisesti tuomitse vaalien väärentämistä, väkivaltaa ja tukahduttamista ja pitää Lukašenkan Valko-Venäjää kumppanuusvaltiona, koska Valko-Venäjän tilanne edellyttää tinkimättömän ja periaatteellisen kannan omaksumista ja EU:n yhteisistä toimista sopimista;

AF.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset kiistivät covid-19:n leviämisen maassa ja tuhlasivat siten arvokasta aikaa, jota olisi voitu käyttää maan väestön ja erityisesti terveydenhuoltohenkilöstön valmistelemiseen ja suojelemiseen, ne eivät peruuttaneet joukkotapahtumia – etenkään 9. toukokuuta 2020 järjestettyä sotilasparaatia, johon osallistui tuhansia ihmisiä, ja vuotuista yhteisötyöpäivää, johon osallistui neljännes Valko-Venäjän väestöstä – ja sen sijaan pelottelivat toimittajia, bloggaajia, demokraattista oppositiota, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja tavallisia ihmisiä, jotka jakoivat ratkaisevia tietoja pandemiasta ja tarvittavista varotoimista, minkä vuoksi asukaskohtaiset covid-19-tartuntaluvut nousivat Euroopan korkeimpien joukkoon ja Valko-Venäjästä tuli alueellinen terveysuhka; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallitus ja presidentti eivät ole toimittaneet tietoja pandemiasta eivätkä reagoineet siihen ajoissa vaan ovat sen sijaan levittäneet aktiivisesti vääriä tietoja, jotka ovat vaarantaneet maan kansalaisten terveyden;

AG.  ottaa huomioon, että EU seisoi solidaarisena Valko-Venäjän kansan rinnalla jo heti covid-19-pandemian puhjetessa ja osoitti maalle 60 miljoonaa euroa epidemian välittömien ja suorien vaikutusten lieventämiseen sekä myönsi vielä myöhemmin Valko-Venäjän vaalien jälkeisen tilanteen johdosta 53 miljoonaa euroa Valko-Venäjän kansan tukemiseen; ottaa huomioon, että Valko-Venäjä tarkastelee mahdollisuutta hakea makrotaloudellista apua EU:lta;

AH.  ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on osoittanut Valko-Venäjän yhteiskunnan selviytymiskyvyn, voimakkaan päättäväisyyden ja ennennäkemättömän kyvyn itseorganisointiin erityisesti, kun otetaan huomioon viranomaisten vaisu reaktio pandemiaan ja jopa pandemian ja sen vaikutusten kieltäminen;

AI.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä ei ole rekisteröity omia itsenäisiä uutistoimistoja ja että lehdistönvapaus Valko-Venäjällä on heikentynyt merkittävästi vuodesta 2015, kuten maailman lehdistönvapausindeksi on vuosittain vahvistanut, ja tilanne on pahentunut entisestään elokuussa 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen; ottaa huomioon, että harvoihin riippumattomiin toimittajiin, bloggaajiin, valokuvaajiin tai tiedotusvälineisiin, jotka pystyvät toimimaan maassa ja tuomitsemaan ihmisoikeusloukkaukset, kohdistetaan järjestelmällistä häirintää ja rankaisutoimenpiteitä, kuten pidätykset tai rikostutkinnan käynnistäminen muun muassa tietojen laittomaan tuottamiseen ja jakeluun, ääriajatteluun, presidentin halventamiseen ja loukkaamiseen tai huliganismiin liittyvien syytteiden perusteella, ja että internetissä annetuista lausunnoista nostettujen syytteiden määrä on lisääntynyt; ottaa huomioon, että vuosina 2000 ja 2016 kaksi ihmisoikeustoimittajaa sai surmansa sen jälkeen, kun he olivat raportoineet aktiivisesti ihmisoikeusloukkauksista ja arvostelleet Valko-Venäjän autoritaarisen hallituksen tukahduttamispolitiikkaa;

AJ.  ottaa huomioon, että presidentinvaalien jälkeen Valko-Venäjän hallinto tiukensi entisestään otettaan tiedotusvälineiden vapaudesta ja ihmisten oikeudesta saada ja jakaa tietoa estämällä pääsyn internetiin, häiritsemällä sanomalehtien painamista sekä pidättämällä paikallisia toimittajia ja ulkomaisia kirjeenvaihtajia, jotka tarkkailivat mielenosoituksia tai uutisoivat niistä, sekä niitä, jotka ovat arvostelleet valtion ympäristöpolitiikkaa tai kommentoineet covid-19-pandemiaa Valko-Venäjällä, ja saattamalla heidät alttiiksi kidutukselle ja epäinhimilliselle kohtelulle; ottaa huomioon, että näiden toimien kohteeksi joutuivat erityisesti toimittajat ja useita heistä loukkaantui, kun he uutisoivat Valko-Venäjän hallinnon luvallisista rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistamista tukahduttamistoimista; ottaa huomioon, että valtio-omisteiset televisioasemat eivät uutisoi jatkuvista protesteista tai Lukašenkan hallinnon tekemistä julmuuksista ja että niitä käytetään disinformaation levittämiseen sekä Svjatlana Tsihanouskajaan, poliittisiin aktivisteihin ja rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuviin hyökkäyksiin ja heidän halventamiseensa; ottaa huomioon, että valtio-omisteisten televisioasemien toimittajien eroamisen jälkeen heidät korvattiin Venäjältä lähetetyillä propaganda-asiantuntijoilla;

AK.  ottaa huomioon, että ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä ja niille työskenteleviä riippumattomia toimittajia vastaan nostetaan syytteitä hallintorikkomuslain 22.9 pykälän nojalla, jonka mukaan on laitonta saada taloudellisia palkkioita sellaisilta tiedotusvälineiltä, joita ei ole asianmukaisesti rekisteröity ja akkreditoitu Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että Puolaan virallisesti rekisteröityä Belsat-televisiokanavaa ei ole rekisteröity Valko-Venäjällä ja että sen toimintaan kohdistuu jatkuvaa painetta ja hyökkäyksiä, mukaan lukien sen toimittajien raa’at pidätykset ja sen toimittajille määrätyt sakot, joiden määrä 18. kesäkuuta 2020 oli yhteensä 101 791 Yhdysvaltain dollaria;

AL.  ottaa huomioon, että Venäjä on painostanut Valko-Venäjää ennennäkemättömällä tavalla syventämään integroitumistaan valtioliittoon, mikä on heikentänyt Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta ja johtanut muun muassa öljyn- ja kaasuntuontia Venäjältä koskevaan pattitilanteeseen;

AM.  ottaa huomioon, että Lukašenkan 26 vuotta kestänyttä valtakautta on leimannut maan itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä sekä identiteettiä, kulttuuriperintöä ja kulttuuria heikentävä politiikka;

AN.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on turvallisuuden kannalta tiiviisti sidoksissa Venäjään ja riippuvainen siitä ja osallistuu toimiin, jotka uhkaavat EU:n jäsenvaltioita, kuten yhteisiin Zapad 2017 -sotilasharjoituksiin, joista ei kerrottu avoimesti, suunniteltuihin yhteisiin Zapad 2021 -sotilasharjoituksiin sekä vaarallisten ydinlaitosten rakentamiseen;

AO.  ottaa huomioon, että massiivisten protestien puhjettua Aljaksandr Lukašenka pyysi Venäjältä apua Valko-Venäjän hallinnon vallassa pysymisen varmistamiseksi ja että hän pyrkii pelastamaan julkisen kuvansa ja säilyttämään kansan tuen luomalla vääriä narratiiveja länsimaisten toimijoiden Valko-Venäjään kohdistamista ulkoisista uhista ja perustelemalla niiden avulla Valko-Venäjän armeijan toiminnan tehostamista ja joukkojen lisääntyvää liikehdintää Grodnon alueella Puolan ja Liettuan vastaisella rajalla, mikä muodostaa suoran uhan EU:lle ja sen jäsenvaltioille;

AP.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä rakentaa yhteistyössä venäläisen ROSATOMin kanssa Astravetsin ydinvoimalaa perusteettomasti vain 20 kilometrin päähän EU:n ulkorajasta ja 45 kilometrin päähän Liettuan pääkaupungista; ottaa huomioon, että Astravetsin ydinvoimalan rakentamisen yhteydessä on tapahtunut kansainvälisten ydinturvallisuusnormien noudattamatta jättämistä, vakavia turvallisuusrikkomuksia ja vakavia vaaratilanteita, mukaan lukien rakennustöiden jatkuminen laitosalueella covid-19-epidemiasta huolimatta; ottaa huomioon, että Astravetsin ydinvoimalan ensimmäinen reaktori oli tarkoitus käynnistää ennen elokuussa 2020 pidettyjä presidentinvaaleja ja ennen EU:n ydinturvallisuusviranomaisten suorittamien stressitestien suositusten täysimääräistä täytäntöönpanoa;

AQ.  toteaa, että vaikea taloustilanne, joka jatkossa vain pahenee maanlaajuisten lakkojen vuoksi ja siksi, että Valko-Venäjän hallinto kieltäytyy aloittamasta kansallista vuoropuhelua Valko-Venäjän kansan kanssa, on merkki siitä, että Valko-Venäjän talousmalli on saavuttanut rajansa ja maalla saattaa olla edessä siirtymävaihe, jossa EU:lla voi olla keskeinen tasapainottava rooli;

AR.  ottaa huomioon, että yhteistyö Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa on lisääntynyt huomattavasti muun muassa EU:n tukemien toimien ja ihmisten välisten yhteyksien tiivistämisen kautta;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

  

Valko-Venäjän tilanne vaalien jälkeen

   a) tuetaan voimakkaasti EU:n ja sen jäsenvaltioiden päätöstä olla tunnustamatta Valko-Venäjän keskusvaalilautakunnan ilmoittamia vilpillisiä vaalituloksia, koska vaalien rehellisyydestä on vakavia epäilyksiä, ja olla tunnustamatta Aljaksandr Lukašenkaa maan lailliseksi presidentiksi, kun hänen nykyinen virkakautensa päättyy viimeistään 5. marraskuuta 2020; tuomitaan se, että Aljaksandr Lukašenka julisti itsensä Valko-Venäjän presidentiksi 23. syyskuuta 2020 järjestetyssä laittomassa ja salaisessa virkaanastujaisseremoniassa; kehotetaan Lukašenkaa kunnioittamaan Valko-Venäjän kansan tahtoa ja luopumaan vallasta rauhanomaisesti; kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita tuomitsemaan vaalivilppi, opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttaminen, ihmisoikeuksien, ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden rajoitukset sekä keskeisten demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen rikkominen;
   b) korostetaan, että tapahtumilla on kielteinen vaikutus EU:n ja Valko-Venäjän suhteisiin;
   c) tuetaan varauksettomasti Valko-Venäjän kansan oikeutettuja vaatimuksia uusista vapaista ja rehellisistä vaaleista, jotka on järjestettävä mahdollisimman pian Etyjin ja riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden valvonnassa; korostetaan tarvetta löytää käynnissä olevaan kriisiin rauhanomainen ja demokraattinen ratkaisu, jonka perustana ovat riippumattomat ja vapaat tiedotusvälineet ja vahva kansalaisyhteiskunta;
   d) edellytetään Valko-Venäjän vaaliprosessien olevan täysin kansainvälisten normien, Etyjin suositusten ja Venetsian komission lausuntojen mukaisia ja kehotetaan muuttamaan Valko-Venäjän tasavallan vaalilainsäädäntöä siten, että siihen sisällytetään olennaisia menettelyllisiä ja oikeudellisia takeita, joilla lisätään osallistavuutta, lahjomattomuutta ja avoimuutta vaaliprosessin kaikissa vaiheissa, ja erityisesti siten, että otetaan käyttöön selkeät ja kohtuulliset kriteerit ja mekanismit ehdokkaiden rekisteröintiä ja allekirjoitusten todentamista varten, varmistetaan vaaliprosessin kaikkien toimijoiden edustajien osallistuminen vaalilautakuntiin ja taataan kaikille osallistujille yhdenvertainen pääsy tiedotusvälineisiin;
   e) vaaditaan järjestämään vapaat ja rehelliset vaalit ja tämän jälkeen kaikkien asiaankuuluvien Valko-Venäjän yhteiskunnan sidosryhmien julkiseen kuulemiseen perustuva avoin ja osallistava perustuslain uudistusprosessi, joka tarjoaisi ratkaisevan tilaisuuden toteuttaa muun muassa perusluonteisia kansalaisoikeuksia ja -vapauksia koskevia todellisia muutoksia, joilla korjattaisiin nykyisen poliittisen järjestelmän heikkoudet, varmistettaisiin avoin ja moniarvoinen vaaliprosessi ja mahdollistettaisiin Valko-Venäjän kansan edustus demokraattisesti valitussa parlamentissa ja aktiivinen osallistuminen poliittiseen elämään ja poliittisiin prosesseihin;
   f) kehotetaan viranomaisia lisäämään avoimuutta, poistamaan mielivaltaiset esteet, joiden vuoksi Valko-Venäjällä ei ole rekisteröity uusia poliittisia puolueita vuoden 2000 jälkeen, ja mahdollistamaan poliittisten puolueiden, uskonnollisten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja riippumattomien ammattiliittojen rekisteröinnin sekä lopettamaan vakiintuneisiin järjestöihin sovellettavat rajoitukset ja hallinnon poliittisten vastustajien vainoamisen;
   g) todetaan, että Svjatlana Tsihanouskaja, joka riippumattomien väestökyselyjen mukaan sai yli puolet äänistä vuoden 2020 presidentinvaaleissa, tuli Valko-Venäjän kansan silmissä valituksi presidentiksi;
   h) tunnustetaan Svjatlana Tsihanouskajan aloitteesta perustettu koordinointineuvosto Valko-Venäjän demokraattista muutosta ja vapautta vaativien ihmisten lailliseksi edustajaksi ja vaaditaan, että Valko-Venäjän hallinto aloittaa vuoropuhelun sen kanssa; tuomitaan koordinointineuvoston jäsenten vaino ja vaaditaan, että kaikista viranomaisten heihin kohdistamista oikeustoimista luovutaan ja että kaikki pidätetyt ja vangitut vapautetaan;
   i) tuetaan koordinointineuvoston pyrkimyksiä rauhanomaiseen ja demokraattiseen vallansiirtoon, jota edeltää Valko-Venäjän hallituksen sekä opposition, kansalaisyhteiskunnan ja koordinointineuvoston välinen osallistava kansallinen vuoropuhelu, johon otetaan mukaan myös kirkkojen edustajia arvostettuina ja puolueettomina sovittelijoina; annetaan tarvittaessa apua koordinointineuvoston organisaation ja toiminnan vahvistamiseksi;
   j) kannustetaan perustamaan Brysseliin ja muihin pääkaupunkeihin demokraattisen Valko-Venäjän puolesta toimiva itsenäinen keskus, jonka tarkoituksena on levittää Valko-Venäjän demokraattisiin prosesseihin liittyvää tietoa ja toimintaa, ja tuetaan tätä;
   k) vaaditaan, että Aljaksandr Lukašenka hyväksyy Etyjin nykyisten ja tulevien puheenjohtajien tarjouksen helpottaa kansallista vuoropuhelua maan poliittisen kriisin ja kireän tilanteen ratkaisemiseksi, ja varmistetaan, että EU antaa Etyjille konkreettista apua sen ehdotettua välittäjänä toimimista varten;
   l) vaaditaan lopettamaan välittömästi väkivalta, julmat tukahduttamistoimet, kidutus ja iskut, joita on kohdistettu rauhanomaisiin mielenosoittajiin; tuomitaan muun muassa Valko-Venäjän sisäministeriön 12. lokakuuta 2020 antama lausunto, jossa uhattiin käyttää erityisvälineistöä ja tappavia aseita rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan; kehotetaan toteuttamaan kattava EU:n/kansainvälinen tutkinta Valko-Venäjän kansaa vastaan tehdyistä rikoksista, joihin Lukašenkan hallinnon lainvalvontaviranomaiset ovat syyllistyneet, sekä kehotetaan viranomaisia takaamaan kaikille ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten uhreille oikeussuojan saatavuus ja varmistamaan heidän oikeutensa tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin;
   m) tarkastellaan uudelleen Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä 18. toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2006(8) liitettä III, joka sisältää luettelon tarvikkeista, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa Valko-Venäjällä, ja päivitetään sitä muun muassa lisäämällä luetteloon valvontalennokit;
   n) tuomitaan Valko-Venäjän hallinnon taktiikka hajottaa koordinointiryhmä pelottelemalla sen jäseniä ja karkottamalla heitä sekä oppositiopoliitikkoja ja -aktivisteja Valko-Venäjältä, jotta heidät voidaan etäännyttää sisäisistä poliittisista prosesseista;
   o) vaaditaan Valko-Venäjää vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja kaikki kansalaisyhteiskunnan jäsenet, toimittajat ja muut ennen vaalikampanjaa, sen aikana ja sen jälkeen mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt ja luopumaan kakista syytteistä heitä vastaan; vaaditaan ihmisoikeuksien ja -vapauksien, muun muassa lehdistönvapauden, kokoontumisvapauden ja muiden poliittisten vapauksien ja kansalaisvapauksien, täysimääräistä palauttamista ja kunnioittamista Valko-Venäjällä;
   p) annetaan tunnustusta lukuisissa tehtaissa ja laitoksissa eri puolilla maata toimiville työntekijöille, jotka ovat liittyneet protesteihin eri tavoin, muun muassa menemällä lakkoon, ja annetaan tarvittavaa tukea niille heistä, joita hallinto on rankaissut demokraattisten oikeuksiensa käyttämisestä;
   q) puututaan riippumattomien ammattiliittojen kohtaamiin ongelmiin, joita ovat muun muassa rekisteröinnin epääminen, niiden johtajien poliittisesti motivoitu syytteeseenpano ja uusien työntekijöiden pakottaminen valtion määräysvallassa olevien ammattiliittojen jäseniksi;
   r) pysytään valppaana ehdokkaiden, mielenosoittajien, aktivistien ja riippumattomien toimittajien pidätysten, katoamisten ja häirinnän suhteen sekä seurataan tällaisia tapauksia ottamalla ne esiin Valko-Venäjän viranomaisten kanssa;
   s) seurataan edelleen tiiviisti pidätyksiä ja katoamisia Valko-Venäjällä, otetaan tapaukset esiin Valko-Venäjän viranomaisten kanssa ja pyydetään heitä ryhtymään asianmukaisiin ja välittömiin toimiin; käynnistetään kohdennettu EU:n avustusohjelma, jolla autetaan poliittisten tukahduttamistoimien ja poliisiväkivallan uhreja erityisesti oikeusavustajan, aineellisen ja lääketieteellisen avun saannin sekä kuntoutuksen osalta;
   t) vaaditaan riippumatonta ja tehokasta tutkintaa Aljaksandr Taraykouskin, Aljaksandr Vihorin, Artsjom Parukoun, Henadz Šutaun ja Kanstantsin Šyšmakoun kuolemasta protestien yhteydessä sekä poliittisen opposition edustajien Jury Zaharankan, Anatoli Krasovskin ja Viktar Hantšarin murhista vuonna 1999 sekä vuonna 2000 kadonneen toimittaja Dzmitryi Zavadskin kohtalosta ja olinpaikasta;
   u) kehotetaan Valko-Venäjää sisällyttämään rikoslakiinsa erityisen kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisen kidutuksen määritelmän ja varmistamaan, että kidutuksesta rangaistaan seuraamuksin, sekä muuttamaan lainsäädäntöä tahdonvastaisen katoamisen kriminalisoimiseksi;
   v) kehotetaan viranomaisia parantamaan terveydenhuollon saatavuutta ja laatua pidätyskeskuksissa, erityisesti covid-19-pandemian vuoksi, sekä terveydenhuoltohenkilökunnan työoloja, sillä tietoon on tullut, että poliisi on estänyt loukkaantuneilta mielenosoittajilta avunsaannin ja pidättänyt terveydenhuollon työntekijöitä;
   w) pannaan täytäntöön EU:n ulkoministerien ja Eurooppa-neuvoston sopimat pakotteet mahdollisimman pian ja koordinoiden tarkoituksenmukaisella tavalla kansainvälisten kumppaneiden kanssa;
   x) laajennetaan pakotteita ottamalla niiden piiriin kuuluvien henkilöiden joukkoon Aljaksandr Lukašenka ja huomattava määrä korkeita ja keskitason virkamiehiä sekä keskusvaalilautakunnan jäseniä, jotka ovat vastuussa Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosten väärentämisestä tai kansalais- ja ihmisoikeusloukkauksista tai ovat myötävaikuttaneet niihin; koko EU:n olisi sovellettava tätä luetteloa, se olisi pidettävä jatkuvasti ajan tasalla ja sitä olisi laajennettava Lukašenkan hallinnon tekemien rikosten vakavuuden mukaan;
   y) asetetaan hallinnon edustajille, pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen viisumikieltoja ja taloudellisia pakotteita, mukaan lukien varojen jäädyttäminen;
   z) otetaan pikaisesti käyttöön ja pannaan täytäntöön EU:n ihmisoikeuspakotemekanismi, joka mahdollistaa Yhdysvaltojen Magnitski-lakiin sisältyvien pakotteiden kaltaisten pakotteiden määräämisen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneille ja muista rikoksista vastuussa oleville henkilöille ja yrityksille, ja sovelletaan niitä Valko-Venäjän viranomaisiin, myös tutkijoihin ja tuomareihin, jotka käsittelevät poliittisia vankeja koskevia rikosasioita, sekä muihin henkilöihin ja yrityksiin, jotka osallistuvat muun muassa pidätettyjen ja poliittisten vankien kidutukseen ja huonoon kohteluun Valko-Venäjällä allekirjoitusten keräämiseksi järjestettyjen rauhanomaisten joukkokokousten sekä protestien väkivaltaisen tukahduttamisen yhteydessä;
   aa) harkitaan Valko-Venäjään kohdistettavia alakohtaisia pakotteita, jotka voisivat lisätä hallintoon kohdistuvaa painetta mutta joilla ei saisi olla pitkän aikavälin kielteisiä vaikutuksia väestöön;
   ab) sitoudutaan Valko-Venäjän itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen; torjutaan jyrkästi peitelty tai avoin ulkopuolinen puuttuminen erityisesti Valko-Venäjän valtiollisiin tiedotusvälineisiin ja turvallisuusjoukkoihin minkä tahansa kolmannen valtion, myös Venäjän federaation, taholta; korostetaan, että Valko-Venäjän protestit ovat luonteeltaan demokratiaa tukevia eivätkä geopoliittisia; muistutetaan, että Euroopan unioni on valmis kehittämään edelleen suhteita maahan sekä kahdenvälisesti että itäisen kumppanuuden puitteissa vain, jos Valko-Venäjä täyttää kaikki aiemmin sovitut ehdot, jotka liittyvät demokratiaan, oikeusvaltioon, vapaisiin ja rehellisiin vaaleihin, kansainväliseen oikeuteen sekä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin;
   ac) kehotetaan Venäjän federaatiota olemaan ryhtymättä toimiin, jotka uhkaisivat Valko-Venäjän suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; ilmaistaan huoli siitä, että se käyttää neuvotteluja jatkuvista öljyn- ja kaasuntoimituksista Valko-Venäjälle poliittisena painostuskeinona; nimetään ja tuomitaan julkisesti se, että Venäjän federaatio harjoittaa hybridivaikuttamista esimerkiksi lähettämällä niin kutsuttuja media-asiantuntijoita Valko-Venäjän valtiollisiin tiedotusvälineisiin ja lähettämällä neuvonantajia sotilas- ja lainvalvontavirastoihin sekä estetään tällaisten toimien jatkaminen; varoitetaan mahdollisista yrityksistä militarisoida tilanne ja aiheuttaa jännitteitä naapurimaiden kanssa;
   ad) tuomitaan se, että Valko-Venäjä on syyttänyt Svjatlana Tsihanouskajaa julkisista kehotuksista maan turvallisuuden vahingoittamiseen ja vallan kaappaamiseen, samoin kuin Venäjän federaation päätös merkitä hänet valtioiden väliseen luetteloon etsintäkuulutetuista henkilöistä;
   ae) tuodaan esiin, että elokuun 2020 lopussa Liettuan ja Puolan vastaisella rajalla järjestetty Valko-Venäjän asevoimien sotilasharjoitus, jota seurasi vihamielinen ja harhaanjohtava tiedotuskampanja, on lisännyt tarpeettomasti jännitteitä ja epäluottamusta;
   af) todetaan, että vaikka ennen 9. elokuuta 2020 järjestettyjä vilpillisiä presidentinvaaleja noudatettu kriittinen lähentymispolitiikka on saanut aikaan jonkin verran kehitystä kahdenvälisissä suhteissa, edistymisessä keskeisillä demokratian, oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien – sanan- ja ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus sekä työntekijöiden oikeudet mukaan luettuina – kunnioittamisen ja kansalaisyhteiskunnan aloilla tapahtui käänne huonompaan suuntaan vaalien aikana ja niiden jälkeen, sosioekonomiselle tilanteelle ovat luonteenomaisia kotitalouksien alhaiset tulot ja korkea työttömyys ja talous on taantumassa ja kärsii pahasti valtio-omisteisten yritysten ja korruption vuoksi; kun EU ryhtyy noudattamaan räätälöidympää lähestymistapaa itäisessä kumppanuudessa ja toteuttamaan EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden täydellistä uudelleentarkastelua, se harkitsee ”vähemmällä vähemmän” -periaatteen soveltamista ihmisoikeustilanteen heikentyessä entisestään, mikä ei saisi vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksien puolustajia, riippumattomia tiedotusvälineitä ja Valko-Venäjän kansaa koskeviin sitoumuksiin ja näiden tukemiseen, koska poliittista, taloudellista, teknologista ja tiedotustukea on päinvastoin edelleen tehostettava noudattaen ”enemmällä enemmän” -periaatetta ja on kannustettava kansalaisyhteiskunnan ottamista entistä tiiviimmin mukaan EU:n, muiden kansainvälisten organisaatioiden ja yksittäisten maiden tukemiin Valko-Venäjällä toteutettaviin aloitteisiin ja hankkeisiin;
   ag) valmistellaan EU:n Valko-Venäjää koskevan politiikan kattava uudelleentarkastelu, jossa keskitytään erityisesti EU:n tukeen kansalaisyhteiskunnalle ja Valko-Venäjän kansalle ja otetaan huomioon maan tilanteen kehittymistä koskevat erilaiset skenaariot, ja keskeytetään neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden painopisteistä, kunnes Valko-Venäjällä pidetään vapaat ja rehelliset presidentinvaalit; pidetään kiinni siitä, että EU:n täytyy olla yhtenäinen ja sinnikäs reagoidessaan Valko-Venäjän tilanteeseen presidentinvaalien jälkeen;
   ah) suhtaudutaan myönteisesti 12. lokakuuta 2020 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston toteamukseen, jossa ilmaistaan EU:n olevan valmis tukemaan rauhanomaista siirtymistä demokratiaan useiden välineiden avulla itäisen kumppanuuden mukaisesti, mukaan lukien taloudellista tukea koskeva kokonaisvaltainen suunnitelma;
   ai) tuetaan aloitetta perustaa Valko-Venäjää varten korkean tason valtuuskunta, joka koostuisi entisistä valtion- tai hallitusten päämiehistä ja jonka tehtävänä olisi auttaa lopettamaan väkivalta, avustaa poliittisten vankien ja pidätettyjen vapauttamisessa ja tutkia kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä vaihtoehtoja luoda ilmapiiri, joka kannustaisi osallistavaan poliittiseen vuoropuheluun Valko-Venäjällä;
   aj) tuomitaan Valko-Venäjän viranomaisten Minskissä sijaitseviin Liettuan ja Puolan suurlähetystöihin kohdistamat toimet ja viranomaisten vaatimukset siitä, että Liettuan ja Puolan suurlähettiläät olisi kutsuttava takaisin ja suurlähetystöjen diplomaattikuntaa vähennettävä; varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden koordinoidut ja yhtenäiset toimet; suhtaudutaan tähän liittyen myönteisesti niiden jäsenvaltioiden solidaarisuuseleisiin, jotka ovat päättäneet kutsua takaisin suurlähettiläänsä kuullakseen heitä;
   ak) tarjotaan vaihtoehto Valko-Venäjän kanssa tehtävälle tiiviimmälle ja paljon läheisemmälle yhteistyölle, johon sisältyy myös EU:n huomattavasti suurempi taloudellinen ja tekninen sitoutuminen, jos demokraattiset muutokset, myös uudet vaalit, toteutuvat;
   al) kehitetään Valko-Venäjää koskeva kattava ohjelma uusien presidentinvaalien jälkeen ja järjestetään demokraattista Valko-Venäjää tukeva avunantajien konferenssi, joka kokoaisi yhteen kansainväliset rahoituslaitokset, G7-maat, EU:n jäsenvaltiot ja toimielimet sekä muut tahot, jotka ovat halukkaita sitoutumaan usean miljardin euron rahoituspakettiin tulevien uudistuspyrkimysten ja talouden rakenneuudistuksen tukemiseksi;
   am) lopetetaan välittömästi kaiken EU:n taloudellisen tuen maksaminen Valko-Venäjän laittomille viranomaisille ja vältetään rahoituksen antamista hallitukselle ja valtion valvonnassa toteutettaville hankkeille, myös ystävyystoiminnalle ja rajatylittäville yhteistyöhankkeille, sekä kansalaisyhteiskunnalle varatun avun tai rahoituksen kanavointia näiden yhteisöjen kautta; asetetaan selkeät ehdot, joilla taataan, että EU:n Valko-Venäjälle antama taloudellinen tuki ei päädy hallinnon edustajille eikä sitä käytetä sen toimien oikeuttamiseen, paitsi jos hallinto lopettaa kaikki tukahduttamistoimet, aloittaa vuoropuhelun kansalaisten kanssa ja sallii uudet vapaat ja rehelliset vaalit;
   an) varmistetaan, että 53 miljoonan euron lisätuki täyttää valkovenäläisten tarpeet eli kattaa covid-19-hätäavun lisäksi mielenosoittajiin kohdistettujen raakojen tukahduttamistoimien seurauksena loukkaantuneiden ja traumatisoituneiden valkovenäläisten sairaanhoidon sekä vakavimmissa tapauksissa sen, että helpotetaan ja tuetaan hoitoa ja toipumista EU:n jäsenvaltioissa; ilmaistaan tuki kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja aktivisteille, myös maanpaossa toimiville, Valko-Venäjän hallinnon uhreille oikeudellisia palveluja tarjoavien järjestöjen ja asianajajien toiminnan mahdollistamiselle, ihmisoikeusloukkausten dokumentoinnille ja tutkinnalle sekä lakossa oleville valkovenäläisille työntekijöille ja riippumattomille ammattiliitoille, riippumattomille tiedotusvälineille ja tutkivalle journalismille;
   ao) kehitetään strategia EU:n varojen jakamiseksi yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja Valko-Venäjän kansan demokraattisten edustajien, EU:n sekä sellaisten kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja instituutioiden kanssa, joilla on kokemusta työskentelystä Valko-Venäjän kanssa;
   ap) vaaditaan, että EIP:n, EBRD:n, Maailmanpankin, YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kautta toteutettaville tukiohjelmille on myös asetettava ehdoksi ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen parantaminen sekä kansainvälisten ydinturvallisuusnormien noudattaminen; pannaan merkille tilanne, jossa näiden kansainvälisten järjestöjen ja Valko-Venäjän valtiollisten rakenteiden yhteistyössä toteuttamien ohjelmien hallintoelimissä ei tällä hetkellä yleensä ole riippumattomien sidosryhmien edustajia, ja puututaan tilanteeseen, sillä se johtaa siihen, että tällaisten ohjelmien saavutukset ovat hyvin kyseenalaiset, mutta myös edistää sitä, että valtio-omisteiset julkiset organisaatiot (valtiojohtoiset kansalaisjärjestöt) syrjäyttävät kansalaisyhteiskunnan järjestöt EU:n kanssa tehtävän yhteistyön rakenteesta;
   aq) pannaan tyytyväisenä merkille lukuisat solidaarisuudenosoitukset Valko-Venäjän kansaa kohtaan, kuten varainkeruu sekä hyväntekeväisyys- ja humanitaarinen apu; tuomitaan Solidarność-ammattiliiton järjestämien humanitaarisen avun kuljetusten pysäyttäminen;
   ar) tuetaan Euroopan tason poliittisten säätiöiden työtä kansalaisten kehittymisen edistämiseksi ja roolin vahvistamiseksi julkisten asioiden hoidossa ja Valko-Venäjän tulevien poliittisten johtajien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi;
   as) muistutetaan Valko-Venäjän viranomaisia siitä, että EU on reagoinut nopeasti ja vastannut maan kiireellisiin tarpeisiin covid-19-pandemian aikana ottamalla käyttöön yli 60 miljoonaa euroa auttaakseen kattamaan välittömiä tarpeita, jotka liittyvät muun muassa terveydenhuoltoalan ja heikossa asemassa olevien yhteisöjen tukemiseen, sekä lyhyen aikavälin tarpeita sosiaalisen ja taloudellisen elpymisen tukemiseksi;
   at) pidetään kiinni siitä, että EU:n tulevalle makrotaloudelliselle rahoitustuelle covid-19-pandemian taloudellisten seurausten lieventämiseksi asetetaan ehdoksi tiukat poliittiset ja taloudelliset kriteerit, erityisesti demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät kriteerit ja varsinkin poliittisten tukahduttamistoimien lopettaminen ja kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen; pannaan merkille joidenkin EU:n jäsenvaltioiden ilmaisemat ydinturvallisuutta koskevat huolenaiheet sekä Valko-Venäjän ja Venäjän välisen sotilaallisen yhteistyön aiheuttamat uhat ja vaaditaan toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä viruksen torjumiseksi ja väestön suojelemiseksi;
   au) pidetään kiinni siitä, että tällaista tukea on seurattava tiiviisti, jotta estetään EU:n varojen väärinkäyttö, esimerkiksi kokeiluvaiheessa olevien lääkkeiden tai rokotteiden rahoittaminen;
   av) korostetaan tarvetta puuttua Valko-Venäjän hallinnon pyrkimyksiin levittää disinformaatiota ja esittää EU:n tuki tukena hallinnolle; ilmaistaan huolta valeuutisten ja disinformaation leviämisestä Valko-Venäjällä covid-19-pandemian aikana ja kannustetaan sekä Valko-Venäjän viranomaisia että EU:ta kehittämään erityisohjelmia disinformaation ja propagandan torjumiseksi;
   aw) kehotetaan Valko-Venäjän viranomaisia tunnustamaan julkisesti covid-19-pandemian aiheuttama uhka, vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmää, tarjoamaan kansalaisille ihmishenkiä pelastavia tietoja ja tilastoja pandemiasta avoimella ja osallistavalla tavalla, panemaan täytäntöön Valko-Venäjällä huhtikuussa 2020 vierailleen WHO:n asiantuntijavaltuuskunnan suositukset, parantamaan terveydenhuoltohenkilöstön työoloja sekä parantamaan terveydenhuollon saatavuutta, saatavuutta ja laatua, myös vankiloissa;
   ax) pidetään ydinturvallisuuskysymys EU:n tärkeänä huolenaiheena, koska onnettomuudella voi olla tuhoisia seurauksia koko alueelle; käsitellään Astravetsin ydinvoimalaa koskevaa kysymystä kiireellisesti, koska sen toiminta on pian alkamassa, sillä ensimmäinen ydinpolttoainetoimitus on jo saatu Venäjältä ja ladattu ensimmäiseen reaktoriin ja tekniset lisävalmistelut ovat käynnissä sähköntuotannon aloittamiseksi marraskuussa 2020;
   ay) vaaditaan, että Astravetsin ydinvoimalan suunniteltua käyttöönottoa lykätään, kunnes kansainväliset ydinturvallisuusnormit on täytetty, pakolliset julkiset kuulemiset on pidetty ja Valko-Venäjän poliittinen tilanne on vakiintunut, kun otetaan huomioon stressitesteissä havaitut monet ratkaisemattomat ydinturvallisuusongelmat sekä se, että laitoksen turvallisuudesta ei ole tehty lopullista päätelmää, käytetyn ydinpolttoaineen ja energiavarojen varastointikapasiteetti on riittämätön ja Valko-Venäjän nykyinen epävakaa tilanne vaikeuttaa reagointitoimia, jos sattuu onnettomuus, jonka riski on tavallista suurempi reaktoria käynnistettäessä;
   az) esitetään huoli siitä, että Valko-Venäjä ei aio panna täysimääräisesti täytäntöön EU:n ydinturvallisuusviranomaisten ennen Astravetsin ydinvoimalan ensimmäisen reaktorin käyttöönottoa suorittamien stressitestien suosituksia, ja pannaan lisäksi merkille, että ydinvoimalaa rakennetaan varmistamatta toissijaista säätöreserviä, joka on tarpeen sen turvallisen toiminnan kannalta;
   ba) vaaditaan kansainvälisten ydin- ja ympäristöturvallisuusnormien täysimääräistä noudattamista, avointa, osallistavaa ja rakentavaa yhteistyötä kansainvälisten viranomaisten kanssa sekä sitä, että riippumattomat ympäristöjärjestöt pääsevät Valko-Venäjällä Astravetsin ydinvoimalaan ja niille tarjotaan seurantavalmiudet, ja kytketään näiden vaatimusten noudattaminen EU:n rahoitustuen maksamiseen; tuetaan pyrkimyksiä varmistaa EU:n solidaarinen suhtautuminen Astravetsin ydinvoimalasta peräisin olevan energian EU:n markkinoille tuonnin kieltämiseen;
  

Ihmisoikeudet ja tiedotusvälineiden vapaus

   bb) onnitellaan valkovenäläisiä rohkeudesta ja päättäväisyydestä ja tuetaan voimakkaasti heidän pyrkimystään demokraattiseen muutokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja vapauteen ja haluaan rakentaa maansa tulevaisuus demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteille, jotta varmistetaan Valko-Venäjän tasavallan vapaus, suvereenius ja vauraus;
   bc) korostetaan tarvetta muuttaa Valko-Venäjän tasavallan kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan taata perusluonteiset kansalaisoikeudet ja -vapaudet, kuten kokoontumis-, yhdistymis-, ilmaisun- ja mielipiteenvapaus sekä tiedotusvälineiden vapaus, ja varmistaa kansainvälisten sopimusten ja Etyjin rauhanomaisen kokoontumisen vapautta koskevien suuntaviivojen noudattaminen; kehotetaan Valko-Venäjää tekemään täysipainoista yhteistyötä maan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan kanssa, mukaan lukien vierailut Valko-Venäjälle, sekä YK:n kidutuksen vastaisen komitean ja YK:n ihmisoikeuskomitean kanssa, jotta voidaan toteuttaa kauan kaivattuja uudistuksia ihmisoikeuksien suojelemiseksi, demokratian vahvistamiseksi ja Valko-Venäjällä pidätettyjen henkilöiden kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen puuttumiseksi;
   bd) tuomitaan kuolemanrangaistuksen käytön jatkuminen Valko-Venäjällä ja jatketaan yhteistyötä Valko-Venäjän viranomaisten kanssa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi ensimmäisenä askeleena kohti sen pysyvää poistamista ja pyritään tätä odoteltaessa tosiasialliseen oikeuteen hakea muutosta kuolemanrangaistuksiin; kannustetaan lisäämään julkista keskustelua kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja tasoittamaan näin tietä mahdolliselle tulevalle kansanäänestykselle asiasta;
   be) tuomitaan ihmisoikeuksien puolustajien, opposition edustajien, myös presidentiksi pyrkivien ja heidän tukijoidensa ja perheenjäsentensä, rauhanomaisten mielenosoittajien, kansalaisyhteiskunnan aktivistien, vaalitarkkailijoiden, ympäristöoikeuksien puolustajien, uskonnollisten johtajien, urheilijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä riippumattomien toimittajien ja bloggaajien jatkuvan pelottelun ja vainon, erityisesti katoamiset ja ankarat sakot, joita viranomaiset käyttävät taktiikkanaan; kehotetaan Valko-Venäjää lopettamaan nämä tukahduttamistoimet ja takaamaan, että nämä henkilöt voivat harjoittaa toimintaansa ilman kostotoimien pelkoa ja täysin rajoituksitta; tuomitaan covid-19:n leviämisestä Valko-Venäjällä avoimesti puhuneiden ja siitä varoittaneiden lääkäreiden, terveydenhuollon työntekijöiden ja muiden henkilöiden vaientaminen ja pelottelu;
   bf) pannaan merkille yritykset keskeyttää Vjasna-ihmisoikeuskeskuksen jäsenten, erityisesti Aljaksandr Burakoun, Ales Burakoun, Raman Kisljakin, Uladzimir Vjalihkinin, Alena Masljukovan, Andrei Mjadzvedzeun ja Sjarhei Latsinskin, työskentely ja rajoittaa sitä sekä hiljentää heidän raportointinsa ja kehotetaan lopettamaan näiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä pidättäminen, syytteeseenpano ja pelottelu;
   bg) tunnustetaan kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvien tukahduttamistoimien lamaannuttava vaikutus ja ihmisoikeuksien puolustajien tärkeä rooli riippumattoman valvonnan varmistamisessa erityisesti vaalien aikana;
   bh) tuomitaan Valko-Venäjän hallinnon pyrkimykset evätä siihen kriittisesti suhtautuvien valkovenäläisten, kuten Valko-Venäjän katolisen kirkon johtajan, arkkipiispa Tadeusz Kondrusiewiczin, sekä riippumattomien toimittajien, ihmisoikeustyöntekijöiden ja kansainvälisen yhteisön edustajien, myös Euroopan parlamentin jäsenten, pääsy maahan;
   bi) kehitetään EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa selkeä menettely ja valmiudet Schengen-viisumien nopeutettua käsittelyä ja myöntämistä varten ja luodaan humanitaarinen käytävä Valko-Venäjän kansalaisille tapauksissa, joissa he tarvitsevat kiireellisesti lääkinnällistä apua tai hakevat turvaa poliittisista syistä;
   bj) tuomitaan jatkuva syrjintä ja leimaaminen, joka kohdistuu vammaisiin henkilöihin, hiv-tartunnan saaneisiin, vähemmistöihin, hlbtiq-henkilöihin ja pidätettyjen perheisiin kaikkialla Valko-Venäjällä, ja kehotetaan perustamaan riippumaton kansallinen ihmisoikeuselin ja laatimaan uusi ihmisoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma sekä hyväksymään kattavaa syrjinnän vastaista lainsäädäntöä;
   bk) muistutetaan, että Valko-Venäjä on ratifioinut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka mukaan kansallisessa lainsäädännössä on taattava kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suoja kaikenlaista rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vastaan; ilmaistaan huoli siitä, että hallituksen virkamiesten, tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien tietoisuus ja tietämys yleissopimuksesta on edelleen vähäistä; kehotetaan Valko-Venäjän viranomaisia parantamaan koulutusjärjestelmää ja levittämään tietoa tiedotusvälineissä muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä kohtaan tunnetun suvaitsevuuden edistämiseksi;
   bl) kehotetaan toteuttamaan toimia, joilla torjutaan tehokkaasti naisiin kohdistuvaa jatkuvaa stereotyypittämistä ja syrjintää muun muassa parantamalla naisten työympäristöä, mahdollistamalla heidän pääsynsä kaikille työvoimasektoreille, kaventamalla sukupuolten välisiä palkkaeroja ja edistämällä naisten poliittista sitoutumista; valtavirtaistetaan sukupuolten tasa-arvo EU:n suhteissa Valko-Venäjään;
   bm) otetaan esille valkovenäjän puhujien syrjintä Valko-Venäjällä ja tuetaan aloitteita, joilla pyritään edistämään valkovenäjän kielen laajempaa käyttöä koulutuksessa, julkisessa elämässä ja kulttuurielämässä sekä tiedotusvälineissä;
   bn) tuomitaan yleisesti esiintyvä pakkotyö, joka kohdistuu suhteettomasti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, muun muassa valtio-omisteisten yritysten ja julkishallinnon työntekijöihin, opiskelijoihin, niin kutsutuissa työhoitokeskuksissa oleviin henkilöihin, vankeihin ja asevelvollisiin; kehotetaan Valko-Venäjää kumoamaan kaikki lainsäädäntö, joka mahdollistaa pakkotyön, ja olemaan pakottamatta valkovenäläisiä osallistumaan vuotuiseen yhteisötyöpäivään;
   bo) puututaan Valko-Venäjän oikeusjärjestelmässä säädettyihin kohtuuttomiin rangaistuksiin, erityisesti rikoslain 328 pykälään, jonka mukaan alaikäisiä rangaistaan väkivallattomista huumausainerikoksista kohtuuttoman pitkillä vankeusrangaistuksilla;
   bp) kannustetaan jatkamaan EU:n ja Valko-Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelua mutta pidetään kiinni siitä, että sen todellinen hyödyllisyys ei perustu ainoastaan institutionaalisiin yhteyksiin vaan mitattavissa olevaan edistykseen, jota ei vuoropuheluun osallistuvien Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mukaan tapahdu;
   bq) seurataan tiedotusvälineiden vapauden tilaa Valko-Venäjällä sekä tuetaan turvallista työympäristöä ja luodaan sellainen riippumattomille tiedotusvälineille, bloggaajille ja toimittajille, myös niille, jotka työskentelevät freelance-periaatteella rekisteröimättömien ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa, sekä Puolassa toimiville tiedotusvälineille, kuten Belsat TV, European Radio for Belarus ja Radio Racja, koska ne ovat tärkeä tiedonlähde Valko-Venäjälle ja Valko-Venäjästä ja tarjoavat kipeästi kaivatun kanavan vaihtoehtoisia näkemyksiä varten;
   br) tuomitaan jyrkästi internetin ja tiedotusvälineiden tukahduttaminen, tiesulut sekä toimittajien pelottelu ja akkreditoinnin laajamittainen peruuttaminen maan tilannetta koskevan tiedonkulun pysäyttämiseksi sekä se, että kansainvälisiltä tiedotusvälineiltä ja demokraattista yhteisöä edustavilta parlamentin tai hallituksen jäseniltä evätään pääsy Valko-Venäjälle;
   bs) tuomitaan Valko-Venäjän ulkoministeriön päätös peruuttaa kaikkien ulkomaisille mediataloille työskentelevien ja meneillään olevista protesteista raportoineiden toimittajien akkreditoinnit akkreditointimenettelyjen päivittämisen varjolla;
   bt) annetaan tunnustusta julkisten tiedotusvälineiden toimittajille ja työntekijöille siitä, että heihin kohdistetuista tukahduttamistoimista ja uhkauksista huolimatta he pitivät kiinni journalismin hengestä ja tukivat demokraattista oppositiota ja joutuivat sen vuoksi irtisanotuiksi; tunnustetaan riippumattomien tiedotusvälineiden, muiden muassa Charter97-verkkosivuston, Belsat TV:n ja Radio Svobodan, työ; tuetaan eurooppalaisen demokratiarahaston ja muiden välineiden avulla kyseisiä tiedotusvälineitä ja toimittajia, jotka ovat joutuneet hallinnon tukahduttamistoimien kohteeksi;
   bu) torjutaan valppaasti Valko-Venäjän valtiollisten tiedotusvälineiden levittämää propagandaan perustuvaa narratiivia ja disinformaatiota, jossa EU:ta ja sen jäsenvaltioita syytetään sekaantumisesta Valko-Venäjän meneillään oleviin prosesseihin ja oletetun turvallisuusuhan muodostamisesta maan alueelliselle koskemattomuudelle, sekä kolmansien osapuolten mahdollisesti aiheuttamia hybridiuhkia; vaaditaan erottamaan väitetyt ”toimittajat”, jotka on lähetetty Venäjältä korvaamaan Valko-Venäjän valtio-omisteisilta televisioasemilta eronneet työntekijät;
  

Taloudellinen ja alakohtainen yhteistyö

   bv) muistutetaan Valko-Venäjää siitä, että EU on sen toiseksi suurin kauppakumppani ja että taloussuhteiden tiivistäminen voisi tuoda kipeästi kaivattua tasapainoa Valko-Venäjän ulkomaankauppaan, joka on edelleen erittäin riippuvainen Venäjästä ja Euraasian talousunionista;
   bw) korostetaan, että on tärkeää jatkaa prosessia, jonka päämääränä on Valko-Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO), sillä se kannustaa talouden nykyaikaistamiseen ja monipuolistamiseen, edistää vakaamman liiketoimintaympäristön luomista maahan ja helpottaa sääntöihin perustuvaa kauppaa EU:n kanssa;
   bx) pannaan merkille, että Kiinan presidentti onnitteli ensimmäisenä Lukašenkaa vaalien jälkeen; ilmaistaan huolta Kiinan strategiseen infrastruktuuriin tekemien investointien lisääntymisestä ja varoitetaan tämän Valko-Venäjälle mahdollisesti aiheuttamasta riippuvuusvaikutuksesta;
   by) pannaan merkille, että Valko-Venäjän talous on pysähdyksissä, että yli viidennes väestöstä elää absoluuttisessa köyhyydessä ja että luvut ovat kasvussa covid-19-kriisin vuoksi; pannaan merkille, että Valko-Venäjällä minimipalkka on 375 Valko-Venäjän ruplaa eli 137 euroa kuukaudessa ja että maassa on väestökriisi, kun työikäisen väestön määrä supistuu ja työvoimaa muuttaa runsain joukoin Valko-Venäjältä;
   bz) pannaan merkille haitalliset vaikutukset, joita hallinnon kieltäytymisellä vuoropuhelusta kansalaisten kanssa ja erityisesti käynnissä olevilla maanlaajuisilla lakoilla valtio-omisteisissa yrityksissä sekä opettajien ja sosiaali- ja kulttuurialan työntekijöiden lakoilla on Valko-Venäjän talouteen; pannaan myös merkille haitalliset vaikutukset tietotekniikka-alaan, joka ei ehkä palaudu ennalleen;
   ca) pahoitellaan sitä, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat haluttomia noudattamaan Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten suosituksia tai toteuttamaan uudistuksia, joilla vähennetään valtio-omisteisten yritysten suurta määrää, uudistetaan elinkeinoelämää, kannustetaan yrittäjyyteen, tuetaan pk-yrityksiä, vähennetään julkista velkaa, ulkoistetaan realistiset elinkustannukset väestölle ja parannetaan työmarkkinaolosuhteita;
   cb) esitetään huoli yksityisen sektorin kannalta haitallisista valtion säännöksistä, erityisesti vaatimuksesta, jonka mukaan vähimmäispalkan on oltava vähintään kymmenen menestyneimmän valtio-omisteisen yrityksen keskipalkan suuruinen;
   cc) esitetään huoli laajalle levinneestä laajamittaisesta systeemisestä korruptiosta Valko-Venäjän julkisissa laitoksissa ja valtio-omisteisissa yrityksissä, kannustetaan ja tuetaan korruption vastaisia tutkimuksia ja tiedotuskampanjoita, ilmaistaan huolta korruptiotapauksista raportoivien toimittajien häirinnästä ja vainosta ja vaaditaan turvallista ympäristöä tutkiville journalisteille ja väärinkäytösten paljastajille;
   cd) vaaditaan, että tehdään kattava tutkimus Aljaksandr Lukašenkan perheen ja hänen liittolaistensa rahavirroista, myös valkovenäläisten valtionyhtiöiden toiminnasta offshore-alueilla, sekä valkovenäläisten yritysten korruptiojärjestelyistä;
   ce) pidetään myönteisenä ja kannustetaan sitä, että Valko-Venäjä monipuolistaa energialähteitään ja vähentää riippuvuuttaan Venäjästä tuomalla öljyä ja kaasua uusilta toimittajilta, myös EU:n alueen kautta; kannustetaan myös ympäristökestävyyden parantamiseen ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämiseen;
   cf) korostetaan, että EU pitää tärkeänä torjua ilmastonmuutosta erityisesti panemalla täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja vuoden 2015 Pariisin yleissopimus, ja kannustetaan Valko-Venäjää tehostamaan yhteistyötään EU:n kanssa ympäristöasioissa, jotta voidaan edistää vihreää muutosta, energiatehokkuutta, kestävyyttä ja ilmastoneutraaliutta, sekä hyödyntämään Itä-Euroopan energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja edellytetään samaan aikaan, että ympäristöaktivistien häirintä on lopetettava; kehotetaan Valko-Venäjää tehostamaan toimiaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toteuttamaan ilmastonmuutoksen valtavirtaistamisen kaikilla poliittisen päätöksenteon aloilla;
   cg) tuodaan esiin pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden (NDEP) puitteissa toteutettavia aloitteita, joilla pyritään puuttumaan alueen kiireellisimpiin ympäristöongelmiin;
  

Ihmisten väliset yhteydet

   ch) todetaan, että EU on kiinnostunut mahdollisimman laajoista ihmisten välisistä yhteyksistä, jotka ovat paras tapa lähentää EU:ta ja Valko-Venäjää toisiinsa sekä edistää keskinäistä ymmärrystä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa; edistetään vaihto-ohjelmia, joista on todistetusti saatu hyviä kokemuksia, kuten kohdennettuja ihmisten välisiä yhteyksiä edistävää liikkuvuusohjelmaa (MOST), ja todetaan, että viisumihelpotussopimus on tämän politiikan konkreettinen ilmentymä;
   ci) pannaan tyytyväisenä merkille edistyminen liikkuvuuskumppanuuden sekä viisumien myöntämisen helpottamista ja takaisinottoa koskevien sopimusten täytäntöönpanossa osana EU:n ja Valko-Venäjän välistä turvallista ja hyvin hallinnoitua liikkuvuusympäristöä;
   cj) ollaan tietoisia siitä, että EU:n ja Valko-Venäjän välisen lisääntyvän liikkuvuuden myötä eurooppalaiset arvot tulevat tutummiksi kansalaisille ja tuki demokraattiselle muutokselle kasvaa, ja hyödynnetään tätä;
   ck) tarkastellaan mahdollisuuksia sallia Valko-Venäjän kansalaisten viisumivapaa matkustus, jotta ihmisten väliset yhteydet eivät joutuisi Valko-Venäjän viranomaisten epädemokraattisten periaatteiden panttivangeiksi;
   cl) tuetaan rajatylittävää yhteistyötä ja liikkumista Valko-Venäjän ja sen naapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden välillä ja erityisesti kannustetaan Valko-Venäjän viranomaisia panemaan täytäntöön paikallista rajaliikennettä koskeva järjestely Liettuan kanssa, mikä hyödyttäisi 50 kilometrin säteellä rajasta eläviä rajan molemmin puolin;
   cm) tunnustetaan Valko-Venäjän maastamuuttajayhteisön rooli Valko-Venäjällä tapahtuvassa demokraattisessa heräämisessä ja otetaan sen EU:n jäsenvaltioissa asuvat jäsenet tärkeinä toimijoina mukaan Valko-Venäjällä käytävään kansalliseen vuoropuheluun;
   cn) tuetaan kulttuurialan yhteistyötä Luova Eurooppa -ohjelmalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla ja erityisesti luovuuden edistämiseen tähtäävillä hankkeilla, joissa on mukana kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja paikallistason aloitteita; edistetään ja aktivoidaan eurooppalaisten tuntemaa solidaarisuutta Valko-Venäjän yhteiskuntaa kohtaan kulttuuri-ilmaisujen avulla;
   co) tehostetaan toimia, joilla varmistetaan, että Valko-Venäjän nuoret voivat hyötyä laadukkaammasta koulutuksesta, edistymällä Bolognan prosessin täytäntöönpanossa ja lisäämällä akateemista liikkuvuutta ja mahdollisuuksia opiskella EU:ssa Erasmus+ -ohjelman kautta, mikä voi edistää konkreettisella ja pitkäaikaisella tavalla ajattelutavan muutosta Valko-Venäjällä sekä eurooppalaisten arvojen luonnollista siirtymistä maahan ja sen demokratisoitumista;
   cp) tuetaan valkovenäläisiä nuoria, jotka maanlaajuisiin protesteihin osallistumisensa vuoksi jäävät ilman koulutusta Valko-Venäjällä, ja tarjotaan heille apurahoja EU:n jäsenvaltioiden oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelua varten;
   cq) säilytetään EU:n taloudellinen tuki Vilnassa maanpaossa toimivalle valkovenäläiselle eurooppalaiselle humanistiselle yliopistolle (EHU);
   cr) myönnetään apurahoja tutkijoille, jotka ovat menettäneet opettajan- ja tutkijantoimensa protesteihin osallistumisen vuoksi;
   cs) tarjotaan kiireellistä humanitaarista apua, myös Schengen-viisumeita ja apurahoja, niille urheilijoille ja heidän perheenjäsenilleen, joilta on evätty toimeentulo heidän poliittisen kantansa vuoksi ja jotka ovat kärsineet Lukašenkan hallinnon fyysisistä ja psykologisista painostustoimista;
   ct) tuetaan koulutusohjelmia, joiden tavoitteena on erotettujen tai julkishallinnon palveluksesta vapaaehtoisesti lähteneiden valkovenäläisten virkamiesten ammatillinen uudelleensuuntautuminen;
   cu) tuetaan koulutuksen digitalisointia Valko-Venäjän covid-19-epidemian johdosta;
   cv) tunnustetaan, että monet Valko-Venäjällä meneillään olevan demokraattisen vallankumouksen äänistä ovat henkilöitä, jotka ovat valmistuneet EU:n jäsenvaltioiden yliopistoista tai osallistuneet erilaisiin EU:n tukemiin ohjelmiin, joilla pyritään parantamaan heidän ammattipätevyyttään ja mahdollistamaan ammatillinen toiminta;
   cw) kannustetaan Valko-Venäjän tiedeyhteisöä lisäämään yhteistyötä eurooppalaisten vastaavien tahojen kanssa ja hyödyntämään täysimääräisesti Horisontti Eurooppa -ohjelmaa;
   cx) vahvistetaan demokratiatukiohjelmia ja strategista viestintää ja tuetaan paikallisyhteisöjen laajempaa tavoittamista perinteisten EU-myönteisten ryhmien lisäksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.

(1)EUVL L 181, 9.6.2020, s. 3.
(2)EUVL L 180, 9.6.2020, s. 3.
(3) EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135.
(4) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 60.
(5) EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.
(6) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 18.
(7)Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0231.
(8)EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 21. elokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö