Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2004(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0020/2020

Внесени текстове :

A9-0020/2020

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 14
CRE 20/10/2020 - 14

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0281

Приети текстове
PDF 178kWORD 61k
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел
Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител и до Съвета при подготовката на процеса на 10-ото преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
P9_TA(2020)0281A9-0020/2020

Препоръка на Европейския парламент от 21 октомври 2020 г. до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно подготовката на процеса на 10-ото преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване (2020/2004(INI))

Европейският парламент:

–  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз,(1)

–  като взе предвид общите позиции на Съвета от 13 април 2000 г. относно Конференцията за преглед през 2000 г. на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО)(2) и от 25 април 2005 г. относно Конференцията за преглед през 2005 г. на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие(3),

–  като взе предвид Решение 2010/212/ОВППС на Съвета от 29 март 2010 г. във връзка с позицията на Европейския съюз за Конференцията на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие за преразглеждането му през 2010 г.(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 април 2015 г. относно Деветата конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

–  като взе предвид Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, приета на 12 декември 2003 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 4 февруари 2019 г. относно Иран,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/615 на Съвета от 15 април 2019 година относно подкрепата на Съюза за дейностите, предшестващи Конференцията за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2020 г.(5),

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/938 на Съвета от 6 юни 2019 г. в подкрепа на процес на изграждане на доверие, водещ до установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и всякакви други оръжия за масово унищожение(6),

–  като взе предвид годишния доклад за напредъка относно изпълнението на Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (2018 г.) от 14 юни 2019 г.,

–  като взе предвид задълженията по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, по който всички държави – страни по ДНЯО се задължават да се стремят добросъвестно към ядрено разоръжаване и да прекратят надпреварата във въоръжаването,

–  като взе предвид Договора за забрана на ядрените оръжия, приет от Организацията на обединените нации на 7 юли 2017 г. и открит за подписване на 20 септември 2017 г.,

–  като взе предвид комюникето, прието на срещата на най-високо равнище на НАТО във Варшава през 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението от 20 септември 2017 г. на Северноатлантическия съвет относно Договора за забрана на ядрените оръжия,

–  като взе предвид изявлението от 2 август 2019 г. на генералния секретар на НАТО относно Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие,

–  като взе предвид новия договор START, подписан от Съединените щати и Русия и в сила от 5 февруари 2011 г.,

–  като взе предвид заключителния документ, приет на Конференцията за преглед през 2000 г. на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

–  като взе предвид заключителния документ, приет на Конференцията за преглед през 2010 г. на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

–  като взе предвид неофициалния документ на генералния секретар на ООН от 2018 г., озаглавен „Да осигурим нашето общо бъдеще: Програма за разоръжаване“,

–  като взе предвид работния документ, озаглавен „Отключване на дипломацията по въпросите на разоръжаването чрез подход на „трамплин“ към тази цел“ и представен от Швеция на подготвителния комитет за 10-ата конференция за преглед на ДНЯО,

–  като взе предвид работния документ, озаглавен „Привеждане в действие на инициативата за създаването на среда за ядрено разоръжаване (CEND)“, представен от САЩ на подготвителния комитет за 10-ата конференция за преглед на ДНЯО,

–  като взе предвид работния документ, озаглавен „Договорът за неразпространение на ядреното оръжие е на 50 години: кратка оценка от Европейския съюз“, представена от Европейския съюз на подготвителния комитет за 10-ата конференция за преглед на ДНЯО,

–  като взе предвид работния документ, озаглавен „Предложения на Инициативата за неразпространение и разоръжаване за повишаване на прозрачността с цел укрепване на процеса на преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие“, представен от членовете на Инициативата за неразпространение и разоръжаване (Австралия, Канада, Чили, Германия, Япония, Мексико, Нидерландия, Нигерия, Филипините, Полша, Турция и Обединените арабски емирства) на подготвителния комитет за 10-ата конференция за преглед на ДНЯО,

–  като взе предвид съвместното изявление на генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на вицепрезидента на Ислямска република Иран и ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) от 26 август 2020 г.,

–  като взе предвид докладите на МААЕ относно прилагането на предпазните механизми в Корейската народнодемократична република от 20 август 2018 г., 19 август 2019 г. и 3 септември 2020 г.,

–  като взе предвид оповестеното от САЩ на 22 май 2020 г. решение за оттегляне от Договора за „Открито небе“,

–  като взе предвид член 118 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0020/2020),

A.  като има предвид, че Договорът за неразпространение на ядреното оръжие несъмнено е най-важният международен инструмент за регулиране на ядрения режим през последните 50 години; като има предвид, че той е крайъгълен камък на стратегическата стабилност в световен мащаб и е незаменим щит срещу риска от разпространение на ядрени оръжия; като има предвид, че ДНЯО е допринесъл значително за намаляването на ядрения арсенал и улесняването на използването на ядрената енергия за мирни цели; като има предвид, че този договор е разумен и прагматичен, почти универсален и се спазва в много голяма степен; като има предвид, че през 1995 г. държавите – страни по ДНЯО, постигнаха съгласие за удължаване на Договора за неопределен срок; като има предвид, че поради неуспеха през 2015 г. да се постигне споразумение по заключителен документ по същество, от първостепенно значение е 10-ата конференция за преглед да бъде успешна;

Б.  като има предвид, че от 1968 г. насам ДНЯО е станал причина редица държави в Европа, Латинска Америка, Африка, Азия и Тихоокеанския регион да се откажат от ядреното оръжие; като има предвид, че той даде възможност за развитието на ядрената енергия за мирни цели; като има предвид, че той доведе до драстично намаляване на ядрените арсенали от студената война насам; като има предвид, че само няколко държави са разработили арсенали извън ДНЯО;

В.  като има предвид, че трите стълба на ДНЯО – неразпространението, разоръжаването и използването на ядрената енергия за мирни цели – са взаимно допълващи се, взаимно подкрепящи се и са неразривно свързани; като има предвид, че всеки бъдещ напредък към разоръжаване и пълно премахване на ядрените оръжия следователно изисква запазването на съществуващите норми срещу разпространението на такива оръжия; като има предвид, че ДНЯО е дал възможност за създаване на международна защитна система;

Г.  като има предвид, че целта на периодичните конференции за преглед на ДНЯО е да се прави оценка на прилагането на ДНЯО и да се изготвя пътна карта за постигане на по-нататъшен напредък въз основа на поетапен подход; като има предвид, че процесът на преглед представлява възможност за държавите – страни по ДНЯО, да поддържат и укрепват режима за неразпространение на ядрени оръжия веднъж на всеки пет години;

Д.  като има предвид, че в рамките на Конференцията за преглед през 2010 г. беше заявена отново крайната цел за укрепване на глобалния режим за неразпространение на ядреното оръжие, заедно с потвърждаването от страна на държавите – страни по ДНЯО, на техния ангажимент към основните разпоредби на ДНЯО и приемането на план за действие от 64 точки, който включва, наред с други характеристики, конкретни планове за действие за неразпространение, разоръжаване и използване на ядрената енергия за мирни цели, подкрепени от конкретни и измерими действия, които държавите – страни по ДНЯО, ще предприемат в подкрепа на трите стълба;

Е.  като има предвид, че в раздела относно ядреното разоръжаване държавите – страни по ДНЯО, включително признати държави, притежаващи ядрени оръжия, се ангажираха за първи път да ускорят постигането на действителен напредък в областта на разоръжаването и в крайна сметка да постигнат пълното премахване на своите ядрени арсенали – разгърнати или неразгърнати; като има предвид, че действията, договорени в рамките на стълба за неразпространение, обхващат широк кръг от въпроси, като например засилване на гаранциите, подкрепа за Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), физическа защита на ядрения материал, сключване и влизане в сила на допълнителни протоколи, гаранции за износ в ядрената област, трансфери на ядрени технологии и ядрен тероризъм;

Ж.  като има предвид, че принципът на прозрачност е абсолютно необходим елемент на ядреното разоръжаване, тъй като той спомага за осигуряване на яснота относно съществуващите арсенали и е в основата на процеса на проверка; като има предвид, че прозрачността спомага за изграждането на доверие и за създаването на обща основа за диалог като предварително условие за намаляване и в крайна сметка премахване на ядрените оръжия; като има предвид, че докладите до Съвета на управляващите на МААЕ са важен инструмент за осигуряване на прозрачност, що се отнася до изпълнението на задълженията за неразпространение от страна на държавите, които не притежават ядрено оръжие;

З.  като има предвид, че разпоредбите на ДНЯО подкрепят правото на държавите да използват ядрената енергия за мирни цели и да участват в обмена на оборудване, материали и научна и технологична информация относно използването на ядрената енергия за мирни цели, като същевременно предоставят преференциално третиране на държави, които не разполагат с ядрено оръжие, и отчитат потребностите на развиващите се страни;

И.  като има предвид, че в нормата за борба с изпитванията се подкрепят както стълбът на неразпространението, така и стълбът на разоръжаването, като по този начин се допринася и за предотвратяване на опитите на потенциални ядрени държави да се стремят към разработване и придобиване на ядрени оръжия; като има предвид, че държавите – страни по ДНЯО, са решени да се въздържат от всякакъв вид ядрени експлозии и от използването на нови технологии, свързани с ядрено оръжие, до влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО); като има предвид, че всички държави, притежаващи ядрени оръжия, се ангажираха да ратифицират незабавно ДВЗЯО; като има предвид, че всички те също така постигнаха съгласие за незабавно започване на преговори по договор за забрана на производството на делящи се материали за използване в ядрени оръжия;

Й.  като има предвид, че ДНЯО положи основите за създаването на зони без ядрено оръжие в целия свят; като има предвид, че установяването в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия (MENWFZ) е една от отдавнашните цели на ЕС; като има предвид, че неотдавна ЕС задели бюджет за дейности, насочени към насърчаване на приобщаващия диалог между експерти и създатели на политики, с цел постигане на напредък по отношение на създаването на зона, свободна от оръжия за масово унищожение (ЗСОМУ), в Близкия изток;

К.  като има предвид, че в политическата декларация, приета на първата сесия на Конференцията за установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и от всякакви други оръжия за масово унищожение (ОМУ), проведена в Ню Йорк през ноември 2019 г., (по която 28-те държави – членки на ЕС, гласуваха „въздържал се“), останалите участници се ангажираха да продължават с изготвянето на правно обвързващ договор за установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение;

Л.  като има предвид, че от влизането в сила на ДНЯО през 1970 г. насам половината от конференциите за преглед не успяха да постигнат консенсус по отношение на окончателна декларация по същество, като последната окончателна декларация беше приета на Конференцията за преглед през 2010 г.;

М.  като има предвид, че 10-ата конференция за преглед ще се проведе в особено труден контекст на международната сигурност поради липсата на напредък по отношение на премахването на ядреното оръжие на Корейския полуостров, оттеглянето на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) с Иран, предполагаемите нарушения от страна на Иран и официалните оплаквания в отговор на това на Франция, Обединеното кралство и Германия, които задействаха официално механизма за разрешаване на спорове в СВПД, срива на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, както и патовата ситуация на преговорите за удължаване на срока на новия договор START между Русия и САЩ; като има предвид, че настоящата степен на несъгласие и разделение между 191-та държави – страни по ДНЯО, които притежават и които не притежават ядрени оръжия, относно най-добрия подход за намаляване и премахване на ядрените оръжия ще добави ново предизвикателство към дебата;

Н.  като има предвид, че няколко държави, притежаващи ядрени оръжия, планират да осъвременят или в момента модернизират своите ядрени оръжия или техните носители, и като има предвид, че някои от тях понижават праговете за тяхното използване в своите военни доктрини;

О.  като има предвид, че в подписания от Украйна, Русия, Съединените щати и Обединеното кралство Меморандум от Будапеща от 1994 г. се предвиждат гаранции за сигурност срещу заплахите или използването на сила спрямо териториалната неприкосновеност или политическата независимост на Украйна в замяна на това тя да се откаже от своя ядрен арсенал и да се присъедини към ДНЯО; като има предвид, че неизпълнението от страна на Русия на гаранциите за сигурност, които беше предоставила на Украйна с Меморандума от Будапеща, и незачитането от нея на международното право, е оказало разяждащо въздействие върху климата на преговорите, що се отнася до ядреното разоръжаване и неразпространението;

П.  като има предвид, че влошаването на обстановката по отношение на глобалната сигурност се изостря допълнително от нарастващото недоверие между нациите, а модернизирането на арсеналите получи тласък чрез новите технологии, които увеличават рисковете за сигурността в световен мащаб, по-специално във връзка с евентуални кибератаки срещу ядрени оръжия, техните системи за управление, контрол и ранно предупреждение, както и чрез засилването на ролята на ядрените оръжия в националните политики, стратегии и доктрини, което води до риска от нова глобална надпревара в ядреното въоръжаване; като има предвид, че все по-голям брой държави се стремят да разработват ядрени оръжия, които могат да бъдат използвани на бойното поле;

Р.  като има предвид, че съществува значителен риск, че основните военни сили вече няма да бъдат склонни да прибягват до контрол върху оръжията и разоръжаване, за да се разведрява международното напрежение и за да се подобрява световната обстановка по отношение на сигурността, което в крайна сметка ще води до това, че в основата на стратегическия баланс на преден план отново излиза темата за ядрените оръжия с увеличаване на ядрените рискове в световен мащаб;

С.  като има предвид, че световният ядрен арсенал представлява близо 14 000 ядрени бойни глави и че САЩ и Русия притежават над 90% от този арсенал; като има предвид, че дори ограниченото използване на ядрени оръжия би имало катастрофални хуманитарни последици, като не съществува държавна или международна организация, която да разполага с капацитет за справяне с непосредствените последици от подобно нападение и за предоставяне на адекватна помощ на жертвите;

Т.  като има предвид, че удължаването на срока на действие на двустранния нов договор START между САЩ и Руската федерация, чиято основна цел трябва да бъде по-нататъшното подлежащо на проверка намаляване на запасите от ядрени оръжия, създадени при надпреварата във въоръжаването по време на Студената война, и който ограничава броя на разположените от двете страни стратегически ядрени бойни глави до 1550 до изтичането на срока на договора през февруари 2021 г., ще бъде ключов елемент за запазването на стратегическата стабилност и овладяването на нова надпревара във въоръжаването;

У.  като има предвид, че САЩ обявиха оттеглянето си от Договора за „Открито небе“, което ще влезе в сила на 22 ноември 2020 г.; като има предвид, че Договорът за „Открито небе“ е важен инструмент за контрол над въоръженията, който допринесе за изграждането на доверие;

Ф.  като има предвид, че НАТО изрази силната си подкрепа за пълното прилагане на ДНЯО и се ангажира да създава условия за свят без ядрени оръжия в пълно съответствие с разпоредбите на ДНЯО, въз основа на поетапен подход;

Х.  като има предвид, че ръководената от САЩ инициатива „Създаване на среда за ядрено разоръжаване“ (CEND), която определя задачите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се създадат условия за разоръжаване, цели да се излезе извън традиционния поетапен подход за преодоляване на настоящото влошаване на обстановката по отношение на сигурността;

Ц.  като има предвид, че представеният от Швеция подход на „междинните стъпки“ (stepping-stone) въвежда частични, по-лесно постижими стъпки в четири основни области, насочени към изграждане на навици за сътрудничество, намаляване на значението на ядрените оръжия, повишаване на прозрачността и намаляване на ядрените рискове, което би позволило да бъдат изпълнени съществуващите цели на разоръжаването;

Ч.  като има предвид, че методите на кибератаки, като например манипулиране на данни, цифрово заглушаване и киберфалшифициране, биха могли да застрашат неприкосновеността на комуникациите, с което да доведат до повишаване на несигурността във вземането на решения; като има предвид, че във времена на криза такива кибератаки над системите за ядрено оръжие биха могли да доведат до ескалация, включително до неволно изстрелване на ядрени оръжия;

Ш.  като има предвид, че многостранният диалог и дипломацията доказаха, че са ефективни инструменти за предотвратяване на криза с разпространението и на ескалацията на конфликтите, както е видно от СВПД, който се счита за историческо постижение и ключов принос за глобалния режим на неразпространение;

Щ.  като има предвид, че що се отнася до оръжията за масово унищожение, статутът на Корейската народнодемократична република (КНДР), която през 2003 г. се оттегли от договора и придоби възможността да произвежда ядрени оръжия въпреки значителните международни санкции, остава непроменен; като има предвид, че съгласно годишните доклади на МААЕ за 2018 г. и за 2019 г. Пхенян е продължил ядрените си дейности; като има предвид, че през цялата 2020 г. беше съобщавано за признаци на активност в ядрените обекти на КНДР; като има предвид, че се твърди, че на 7 декември 2019 г. КНДР е провела наземно изпитване на голям ракетен двигател с течно гориво; като има предвид, че на 1 януари 2020 г. КНДР обяви намерението си да отмени мораториума върху изстрелването на междуконтинентални балистични ракети и върху ядрените опити; като има предвид, че перспективите за конкретни стъпки към премахване на ядреното оръжие в региона в краткосрочен план са незначителни; като има предвид, че Северна Корея все още представлява ядрена и балистична заплаха за региона и за света;

AA.  като има предвид, че през последното десетилетие рязко се е увеличил броят на задвижваните с ядрена енергия плавателни съдове в Северния полярен кръг; като има предвид, че наличието на радиоактивни и ядрени материали в Арктика създава риск от сериозни инциденти или злополуки;

AБ.  като има предвид, че конференцията за преглед на ДНЯО през 2020 г., първоначално насрочена за 27 април – 22 май 2020 г., трябваше да бъде отложена поради пандемията от коронавирус;

1.  препоръчва на Съвета и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

   a) да припомнят, че ефективното многостранно сътрудничество и основаният на правила международен ред са предпоставка за противодействие на разпространението на ядрени оръжия и за постигането на напредък по отношение на ядреното разоръжаване; да потвърждават отново и отново, че ДНЯО е крайъгълен камък на режима за ядрено неразпространение и разоръжаване, както и безценен щит срещу риска от разпространение на ядрено оръжие, и е незаменима рамка за поддържане и укрепване на мира и сигурността в целия свят;
   б) да потвърждават отново пълната подкрепа на ЕС и на неговите държави членки за ДНЯО и за неговите три взаимно подсилващи се стълба за неразпространение, разоръжаване и използване на ядрената енергия за мирни цели и да потвърждават валидността на предишния поетапен подход, основан на ангажиментите, поети по време на процесите на преглед в миналото, по-специално през 1995 г., 2000 г. и 2010 г.; да подчертават, че балансираният подход между трите стълба е от съществено значение за положителния резултат от 10-ата конференция за преглед и за приемането на конкретни, ефективни и консенсусни мерки, които ще дават възможност за доразвиване на предишни ангажименти; да подчертават важната роля на ЕС в улесняването на ориентирани към мира политики и насърчаването на международната стабилност;
   в) да гарантират без забавяне приемането на решение на Съвета за придаване на официален характер на общата позиция на ЕС по отношение на Конференцията за преглед на ДНЯО;
   г) да подчертават, че ДНЯО от пет десетилетия е незаменим за мира и сигурността в света;
   д) да продължават да предоставят подкрепа за дейностите, предшестващи 10-ата конференция за преглед на ДНЯО, чрез финансово участие в размер на 1,3 милиона евро за информационни дейности, които обхващат три тематични семинара, посветени на стълбовете на разоръжаването, неразпространението и използването на ядрената енергия за мирни цели, четири регионални срещи и две съпътстващи прояви; да продължават да подкрепят основните цели на дейностите на ЕС, по-специално по отношение на изграждането на доверие и увереност, повишаването на осведомеността относно пречките и потенциалните области на сближаване и разработването на принос за пътна карта за успешен резултат от процеса на 10-ото преглеждане;
   е) да продължават да подчертават, че всяко по-нататъшно задълбочаване на различията между държавите ще доведе до постепенно дискредитиране на ДНЯО като надежден глобален правен инструмент и до подкопаване на глобалния режим за разоръжаване, с което ще се повиши рискът от допълнително разпространение на ядрени оръжия в световен план; да предупреждават държавите – страни по ДНЯО, че поради липсата на консенсус както по време на Конференцията за преглед през 2015 г., така и в подготвителните комитети бъдещето на ДНЯО вече не може да се приема за даденост без ясен ангажимент от страна на държавите – страни по ДНЯО;
   ж) да припомнят на държавите – страни по ДНЯО, че 50-ата годишнина на този договор, която съвпада с 10-ата конференция за преглед, би могла да даде импулс за осъществяване на искрен и ориентиран към резултати диалог, за да се възстановят взаимното доверие и взаимната увереност, като целта е да бъдат разширени областите на припокриване и да бъде определена обща основа, за да се постигне напредък в обсъжданията, а крайната цел е приемането на съгласуван документ за признаване на ядреното разоръжаване и пълното премахване на ядрените оръжия като обща цел, в съответствие с член VI от ДНЯО;
   з) да призовават за силно политическо лидерство в подкрепа на Конференцията за преглед на ДНЯО; да отправят послание към държавите – страни по ДНЯО, че участието на държавните и правителствените ръководители на Конференцията за преглед на ДНЯО ще покаже значението, което държавите придават на ДНЯО и на процеса на преразглеждане; да призовават представителите на държавите – страни по договора, да използват възможността на 10-ата конференция за преглед, за да потвърдят отново, че „ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води“;
   и) да подчертават, че избирателното прилагане на договора или неспазването на меморандумите по договора от някои държави – страни по ДНЯО, накърняват доверието в цялата система на ДНЯО; да призовават всички държави, подписали ДНЯО, да гарантират спазване на поетите ангажименти;
   й) да приветстват факта, че от 75 години насам ядрени оръжия не са били използвани; да предупреждават държавите – страни по ДНЯО, че всяко разширяване на ситуациите, при които могат да се използват ядрени оръжия, може да застраши сериозно глобалната стратегическа стабилност и практиката на неизползване;
   к) да призовават държавите, що се отнася до ядрените оръжия и свързаните с тях технологии за носители, да признаят режимите за контрола, разоръжаването и неразпространението на ядрени оръжия като инструменти от решаващо значение за изграждане на доверие и за оказване на значителен принос за преодоляване на влошаването на международната обстановка в сигурността, като по този начин се предотвратяват мащабни междудържавни войни и се съхраняват мирът и сигурността;
   л) да подчертават, че ефективната проверка на ядреното разоръжаване е от съществено значение за постигането на свят без ядрени оръжия; да продължават и да засилват своите усилия, включително в сътрудничество с международни и регионални организации и гражданското общество, за справяне с предизвикателствата при проверката, що се отнася до изискванията за безопасност, сигурност и неразпространение; да потвърждават отново, че само реалистичен процес на контрол над въоръженията и на укрепване на доверието ще допринесе за стратегическата стабилност и за споделената сигурност;
   м) да призовават настоятелно държавите да правят всичко възможно за постигането на по-нататъшен напредък в процесите на контрол над въоръженията и на ядрено разоръжаване, по-специално чрез цялостно намаляване на запасите от ядрено оръжие в световен мащаб, както и да гарантират, че няма да бъде обърната тенденцията за намаляване на ядрения арсенал след пика на ядрените оръжия през 1986 г.; да предават послание, че ДНЯО следва да се използва като платформа за всички дипломатически усилия в това отношение;
   н) да призовават настоятелно САЩ и Русия да засилят взаимното доверие и взаимната увереност с оглед на възобновяването на диалога относно възможните начини за изграждане на нови отношения за контрол върху оръжията; да подчертават, че един ясен ангажимент от страна на Русия и САЩ преди 10-ата конференция за преглед на ДНЯО да удължат новия договор START преди февруари 2021 г. ще бъде важен принос към тази конференция; да насърчават решително двете страни да договорят нов инструмент, който да обхваща както разгърнати, така и неразгърнати оръжия, както и стратегически и нестратегически оръжия, като това следва да включва и Китай в контекста на масовото увеличение в ракетния му арсенал; да изразяват загриженост относно неотдавнашното разгръщане от Русия на системи за хиперзвукови ракети „Авангард“ в област Оренбург; да припомнят на Русия, че всички разгърнати системи за хиперзвукови ракети „Авангард“ ще подлежат на ограничението за общо 550 бойни глави съгласно новия договор START и свързаните с него разпоредби за проверка;
   о) да изразяват отново дълбокото съжаление на ЕС във връзка с неотдавнашния провал на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие поради разгръщането от Русия на ракетната система SSC-8, която е способна да носи ядрен заряд, мобилна е, трудна за откриване и намалява прага за използване на ядрени оръжия във въоръжен конфликт, като същевременно подчертават значителното отрицателно въздействие на този провал върху европейската сигурност и върху структурите за контрол над стратегическите ядрени оръжия; да призовават двете страни, подписали Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, да възобновят диалога относно възможните начини за създаване на нов правно обвързващ инструмент за ракети с малък и среден обсег; да подкрепят усилията за придаване на многостранен характер на този инструмент във всички други държави, които притежават този вид оръжия, включително Китай;
   п) да изразяват тревога от провала на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие също и предвид факта, че ракетите със среден обсег на действие имат особено висок потенциал да повишават риска от ядрена ескалация на европейския континент;
   р) да насърчават разговорите по възможността за сключване на многостранен договор относно балистичните ракети, който да надхвърля Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие между САЩ и Русия, така че да се включат и други страни;
   с) да призовават САЩ и Русия да предоставят на всички страни по ДНЯО, както и на Съвета за сигурност на ООН, декларация, в която излагат стъпките, които предприемат след оттеглянето си от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие, за да гарантират спазването на задълженията си по член VI от Договора за неразпространение на ядреното оръжие; да правят необходимите постъпки за тази цел от името на Съюза;
   т) да призовават Русия да спазва своя ангажимент, залегнал в Меморандума от Будапеща, и да зачита гаранциите за сигурност, предложени на Украйна;
   у) да разглеждат оттеглянето от режимите за контрол над ядрените оръжия или разпадането на тези режими като опасен прецедент за ДНЯО; да имат предвид, че страните по ДНЯО биха могли да разглеждат такива събития като заплаха за своята национална сигурност и че последиците от тях биха могли да дестабилизират Договора за неразпространение на ядреното оръжие като цяло;
   ф) да представят тези опасения пределно ясно по време на 10-ата конференция за преглед на ДНЯО; да предприемат необходимите дипломатически и политически стъпки, за да премахнат пряката заплаха, която представляват ядрените оръжия с среден обсег на действие за Европейския съюз и неговите държави членки;
   х) да подчертават приноса на държавите от НАТО за изпълнение на ангажиментите им по ДНЯО, що се отнася до намаляването на запасите от ядрени оръжия с 95% след края на студената война, до отмяната на тяхната насоченост към противникови цели, до намаляването на тяхното състояние на бойна готовност и до понижаването на тяхната роля в отбраната; да призовават НАТО и други държави, подписали ДНЯО, да продължат усилията си за по-нататъшно намаляване на ядрените оръжия в пълно съответствие с ДНЯО въз основа на поетапния подход, който насърчава международната стабилност и сигурност;
   ц) да посочват приемането на Договора за забрана на ядрените оръжия от 122 държави, който понастоящем е подписан от 84 държави и ратифициран от 47, като доказателство за желанието за постигане на целта за свят без ядрени оръжия; да подчертават, че ядреното разоръжаване не може да бъде отделяно от колективната сигурност и може да бъде постигнато само ако се отчита стратегическият контекст, както и че то трябва да бъде част от постепенен процес, гарантиращ запазването на сегашното ниво на сигурност на всички, като същевременно се предотвратява всякаква нова надпревара във въоръжаването; да припомнят, че Договорът за забрана на производството на делящи се материали за ядрени оръжия, като предотвратява количественото развитие на ядрените арсенали, е неизбежна и незаменима стъпка към свят без ядрени оръжия;
   ч) да потвърждават правото на страните по ДНЯО да използват ядрената енергия за мирни цели, за да изпълняват своите дългосрочни изисквания в областта на енергетиката в съответствие с разпоредбите на ДНЯО; да работят с държави, които желаят да развиват капацитет в тази област за отговорно използване на ядрената енергия единствено за мирни цели, при условие че са изпълнени всички условия за безопасност, сигурност и неразпространение; Да обмислят предприемането на подходящи мерки в случаите, в които държавите не сътрудничат и не спазват всички условия за безопасност, сигурност и неразпространение; да оказват помощ, като същевременно се въвежда задължение за държавите, които желаят да развиват капацитет в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели, да развиват силна култура на ядрена безопасност, и да признават ролята и значението на МААЕ и на нейната система от гаранции за прилагането на ДНЯО и за засилването на рамката за ядрена сигурност;
   ш) да ограничат трансфера на важни за разпространението ядрени технологии само до държавите – страни по ДНЯО, сключили и прилагащи пълните предпазни механизми на МААЕ, с което да подкрепят взетото на Конференцията за преглед на ДНЯО от 1995 г. решение, че за новия режим на снабдяване с цел трансфер на чувствителни ядрени технологии следва като необходимо предварително условие да се изисква приемането на пълните предпазни механизми на МААЕ и на международните правнообвързващи ангажименти за непридобиване на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;
   щ) да продължават да полагат усилия за установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия и от всякакви други оръжия за масово унищожение, в съответствие с резолюцията от 1995 г.; да продължават с инициативите за насърчаване на изграждането на доверие чрез действия, насочени към подхранването на приобщаващ диалог между експерти и създатели на политики, подкрепени от финансов пакет в размер на 2,86 милиона евро за изпълнението на проектите;
   aa) да подкрепят регионалния подход, който е един от важните начини за насърчаване на разоръжаването и неразпространението; да вземат предвид резултатите от първата сесия на Конференцията за установяване в Близкия изток на зона, свободна от ядрени оръжия; да насърчават всички участващи държави да направят всичко възможно, за да постигнат напредък в това начинание на втората сесия на Конференцията;
   аб) да подкрепят предложението за подход на „междинните стъпки“ (stepping-stone), представено от Швеция, с цел изграждане на политическа подкрепа за прагматични, краткосрочни и постижими ангажименти за глобалния режим за разоръжаване, чиито общи цели са да се възстановяват доверието и увереността, да се подкрепят мерки за намаляване на значението на ядрените оръжия, да се подобряват навиците за сътрудничество между държавите, да се намаляват ядрените рискове и да се повишава прозрачността, като междинни стъпки към улесняване на изпълнението на съществуващите задължения от държавите – страни по договора;
   ав) да призовават държавите – страни по ДНЯО, да разработват и въвеждат мерки, насочени към смекчаване на рисковете от използването на ядрени оръжия, било то умишлено или случайно; мерките биха могли да включват подобряване на комуникационните канали и протоколи, киберсигурност, създаване на ясно разграничение между конвенционалните и ядрените въоръжения, както и подобряване на устойчивостта спрямо хибридни заплахи, кибератаки и удължаване на времето за вземане на решения по време на криза;
   аг) да подкрепят ангажимента за увеличаване на прозрачността от страна на държавите, притежаващи ядрено оръжие, в съответствие с 13-те стъпки за разоръжаване, приети на Конференцията за преглед на ДНЯО през 2000 г.; да припомнят, че допълнителното подобряване на механизма за докладване чрез систематизиране на рамките за докладване на държавите, притежаващи ядрени оръжия, ще допринесе за постигането на едно и също равнище на прозрачност сред тези държави; да обръщат, в този контекст, специално внимание на предложенията на Инициативата за неразпространение на ядреното оръжие и разоръжаване за повишаване на прозрачността с цел засилване на процеса на преглед на ДНЯО;
   aд) да приемат за сведение предложението, озаглавено „Привеждане в действие и създаване на среда за ядрено разоръжаване (CEND)“ и представено от САЩ на подготвителния комитет за 10-ата конференция за преглед, чиято цел е да се установят и разгледат факторите в средата на международната сигурност, които възпрепятстват по-нататъшния напредък в процеса на разоръжаване, да се установи по-прагматичен подход към разоръжаването и да се допринесе положително за успеха на резултатите от Конференцията за преглед през 2020 г.; да продължават обсъждането на предложението в рамките на 10-ата конференция за преглед и след това;
   aе) да призовават всички държави да се ангажират без по-нататъшно забавяне с дискусиите относно начините за стартирането и приключването на един от неизпълнените приоритети, а именно Договора за забрана на производството на делящи се материали за ядрени оръжия, като абсолютно необходимо средство за изключване на риска от възобновяване на надпреварата в ядреното въоръжаване, неизбежна стъпка по пътя към премахването на ядрените оръжия;
   aж) да гарантират, че ЕС продължава да бъде твърд поддръжник на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ОДВЗЯО); да припомнят също така колко е важно и неотложно да се постигне влизането в сила на ДВЗЯО, за да се предотврати разработването на нови оръжия;
   aз) да потвърждават отново трайния ангажимент на ЕС към СВПД като възможно най-добрия начин за получаване на гаранции за използването на ядрената енергия от Иран изключително за мирни цели и като жизненоважен инструмент за укрепване на стабилността и сигурността в Близкия изток; да продължават да подчертават важната роля на ЕС в намирането на път напред, що се отнася до гарантирането на ядреното споразумение; да изразяват отново съжалението на ЕС във връзка с оттеглянето на САЩ от СВПД и с повторното налагане на санкциите; да приветстват противопоставянето, изразено от Франция, Германия и Обединеното кралство (E3) в рамките на Организацията на обединените нации, на предложението на САЩ за повторно налагане на санкции на Иран съгласно Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, тъй като САЩ вече не са страна по СВПД; да приветстват съвместното изявление на AEOI и на МААЕ от 26 август 2020 г. относно разрешаването в дух на добра воля на въпросите, свързани с прилагането на предпазните мерки, посочени от МААЕ, съгласно което Иран предоставя на МААЕ достъп до двете места, посочени от агенцията, и улеснява дейностите на МААЕ по проверка; да припомнят решаващата роля на МААЕ като единствената независима международна организация, която отговаря за наблюдението и проверката на ангажиментите за неразпространение на ядреното оръжие; да призовават Иран да гарантира пълно спазване на ангажиментите си в ядрената област съгласно СВПД и ДНЯО;
   aи) да изразяват съжаление относно подкрепата от Иран за прилагащите насилие неправителствени участници и развитието и използването на способности за балистични ракети, които дестабилизират по-широкия Близък изток;
   aй) да потвърждават пълната подкрепа на ЕС за целта за премахване на ядрените оръжия в КНДР по цялостен, подлежащ на проверка и необратим начин в съответствие с всички съответни резолюции на Съвета за сигурност на ООН; да призовават настоятелно КНДР да се откаже от програмата си за ядрено оръжие и да се върне към предпазните механизми на ДНЯО и на МААЕ; да продължават да подкрепят текущия процес на диалог, като същевременно се стремят към по-активно участие в преговорите, като извличат дивиденти от дипломатическия експертен опит на ЕС; да припомнят, че КНДР продължава да бъде ядрена и балистична заплаха на регионално и международно равнище;
   aк) да продължават да утвърждават и да съхраняват ДНЯО като основен многостранен инструмент в полза на международния мир и сигурност, да насърчават неговия всеобщ характер и да засилват неговото прилагане в трите му еднакво важни и взаимно подсилващи се стълба; да насърчават всички държави – страни по ДНЯО, да подновят усилията си за постигане на напредък и да продължават да работят с подновен ангажимент за цялостно, пълно и балансирано изпълнение на ДНЯО;
   aл) да призовават всички държави, които все още не са сторили това, да подпишат и ратифицират ДНЯО като държави, които не разполагат с ядрено оръжие, и – в очакване на своето присъединяване, да спазват неговите условия и да се ангажират със съдържащите се в ДНЯО цели за неразпространение и разоръжаване, включително като представят доказателства, че те не участват в трансфер на ядрени технологии, и като укрепват Конвенцията за физическа защита на ядрените материали;
   ам) да припомнят, че ядреното разоръжаване трябва да се провежда реалистично и постепенно при зачитане на интересите в областта на сигурността на всички; че намаляването на стратегическите рискове, свързани с ядреното оръжие, се основава на прозрачността на ядрените доктрини, на диалога между политически и военни лидери и на кризисните инструменти за комуникация и мерки за презастраховане;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0130.
(2) ОВ L 97, 19.4.2000 г., стр. 1.
(3) OВ L 106, 27.4.2005 г., стр. 32.
(4) ОВ L 90, 10.4.2010 г., стр. 8.
(5) ОВ L 105, 16.4.2019 г., стр. 25.
(6) ОВ L 149, 7.6.2019 г., стр. 63.

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност