Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0051(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0175/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0175/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2020 - 26

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 39k
Keskiviikko 11. marraskuuta 2020 - Bryssel
Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille ***I
P9_TA(2020)0290A9-0175/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta (COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0135),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0099/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. lokakuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0175/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta
P9_TC1-COD(2020)0051

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2020/2172.)

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö