Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0226(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0180/2020

Внесени текстове :

A9-0180/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0294

Приети текстове
PDF 118kWORD 43k
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал ***
P9_TA(2020)0294A9-0180/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13484/2019),

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13483/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0178/2019),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по бюджети и комисията по развитие,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0180/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0295.

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност