Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0002(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0185/2020

Внесени текстове :

A9-0185/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0296

Приети текстове
PDF 117kWORD 42k
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и протокол за изпълнение към него (2020 – 2026 г.) ***
P9_TA(2020)0296A9-0185/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и на протокола за изпълнение към него (2020–2026 г.) (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05243/2020),

–  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и на протокола за изпълнение към него (2020–2026 г.) (05246/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0073/2020),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид писмото от комисията по развитие,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0185/2020),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението и протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сейшели.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0303.

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност