Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0002(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0185/2020

Ingediende teksten :

A9-0185/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/11/2020 - 26

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0296

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 42k
Woensdag 11 november 2020 - Brussel
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) ***
P9_TA(2020)0296A9-0185/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026) (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (05243/2020),

–  gezien de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026) (05246/2020),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0073/2020),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 12 november 2020(1) over het ontwerpbesluit,

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie,

–  gezien de brief van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0185/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek der Seychellen.

(1) Aangenomen teksten, P9_TA-PROV(2020)0303.

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid