Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0002(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0185/2020

Predkladané texty :

A9-0185/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/11/2020 - 26

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0296

Prijaté texty
PDF 121kWORD 42k
Streda, 11. novembra 2020 - Brusel
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi EÚ a Seychelami ***
P9_TA(2020)0296A9-0185/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. novembra 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05243/2020),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (05246/2020),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0073/2020),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 12. novembra 2020(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0185/2020),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody a protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0303.

Posledná úprava: 1. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia