Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0089M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0202/2020

Texte depuse :

A9-0202/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2020 - 26

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0298

Texte adoptate
PDF 140kWORD 49k
Miercuri, 11 noiembrie 2020 - Bruxelles
Acordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (Rezoluție)
P9_TA(2020)0298A9-0202/2020

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08359/2020),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (08361/2020),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 1 iulie 2014 intitulată „Comerț, creștere economică și proprietate intelectuală - Strategie pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe” (COM(2014)0389),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raport privind protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe” (SWD(2019)0452),

–  având în vedere declarațiile comune ale celei de a 20-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 16 iulie 2018 și ale celei de a 21-a reuniuni la nivel înalt UE-China din 9 aprilie 2019,

–  având în vedere comunicarea comună din 12 martie 2019 intitulată „UE-China - O perspectivă strategică” (JOIN(2019)0005),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2015 referitoare la Strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-China(2),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 11 noiembrie 2020(3) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind acțiunea externă a Uniunii,

–  având în vedere TFUE, în special articolul 91, articolul 100, articolul 168 și articolul 207, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0202/2020),

A.  întrucât protecția indicațiilor geografice la nivel internațional este un element cheie al politicii comerciale a UE;

B.  întrucât UE este cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume, înregistrând un excedent comercial de 39 de miliarde EUR în comerțul cu produse agroalimentare în 2019;

C.  întrucât valoarea medie a produselor care au o indicație geografică este de două ori mai mare decât cea produselor fără o astfel de etichetă de calitate;

D.  întrucât exporturile de produse agroalimentare din UE către China au crescut considerabil în ultimul deceniu, cu o rată anuală de creștere de peste 20 % în perioada 2009-2019; întrucât acest lucru a transformat deficitul comercial de produse agroalimentare în cuantum de 1 miliard EUR în 2009 într-un excedent comercial de peste 9 miliarde EUR în 2019, făcând din China a treia destinație pentru exporturile agroalimentare din UE, după Regatul Unit și SUA; întrucât se preconizează că importurile Chinei de produse agroalimentare vor crește și mai mult în următorul deceniu;

E.  întrucât valoarea vânzărilor la nivel mondial de produse protejate de indicații geografice ale UE, care acoperă vinuri, produse agroalimentare și băuturi spirtoase, reprezintă 74,76 miliarde EUR(4), ceea ce înseamnă o cotă de 6,8 % din vânzările sectorului agroalimentar al UE și o pondere de 15,4 % din exporturile de produse agroalimentare ale UE;

F.  întrucât UE este recunoscută pe plan mondial pentru know-how-ul său și pentru producția de produse agroalimentare de înaltă calitate și valoare;

G.  întrucât toate produsele agroalimentare importate trebuie să fie controlate și trebuie să îndeplinească cerințele în materie de sănătate, siguranță și bunăstare a animalelor care se aplică producătorilor UE de-a lungul întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, contribuind astfel la valoarea și calitatea acestora;

H.  întrucât multe indicații geografice din UE se confruntă cu provocări semnificative în China, provocând pierderi economice semnificative pentru producătorii din UE,

I.  întrucât acordul se bazează pe experiența dobândită prin intermediul proiectului-pilot UE-China privind cooperarea în ceea ce privește indicațiile geografice, care s-a desfășurat în perioada 2007-2012;

J.  întrucât se preconizează că o proporție semnificativă din creșterea economică globală ce va avea loc în viitor va fi generată în afara Europei;

K.  întrucât producătorii și exportatorii de produse agroalimentare trebuie să funcționeze într-un mediu comercial internațional dificil;

L.  întrucât acest acord este important în perspectiva recunoașterii globale pe care o oferă pentru indicațiile geografice;

M.  întrucât acest acord reprezintă un prim pas important și ar trebui să fie extins cât mai curând posibil pentru a proteja multe indicații geografice ale UE care încă sunt excluse;

N.  întrucât încheierea acestui acord demonstrează că UE și China sunt în măsură să ajungă la acorduri bilaterale atât timp cât interesele comune sunt bine luate în considerare,

1.  salută încheierea acestui acord dintre UE și Republica Populară Chineză privind cooperarea legată de indicațiile geografice (IG) și protejarea acestora; salută protecția indicațiilor geografice europene pe piața chineză; consideră că punerea în aplicare efectivă a acordului este un exercițiu important de consolidare a încrederii între cele două părți și un semnal important că China este dispusă să coopereze cu UE; se așteaptă să se înregistreze progrese și în alte domenii de cooperare în ceea ce privește comerțul echitabil;

2.  subliniază importanța relației strategice a UE cu China și invită statele membre și instituțiile UE să adopte o poziție unitară și coordonată față de China; subliniază că investițiile și comerțul ar trebui să se bazeze pe reguli și pe valori, iar în centru ar trebui să se afle un sistem comercial multilateral; invită China să joace un rol mai activ în cadrul OMC și al altor inițiative multilaterale și să își respecte pe deplin obligațiile care îi revin în cadrul OMC, adaptându-și puterea economică dobândită la nivelul său de dezvoltare; subliniază că respectarea drepturilor omului este o condiție prealabilă pentru a iniția relații comerciale și de investiții cu UE și îndeamnă China să își respecte obligațiile internaționale și să se angajeze să respecte drepturile omului, mai ales în perspectiva negocierilor în curs privind acordul bilateral de investiții; este profund îngrijorat de relatările privind exploatarea și detenția uigurilor în fabricile din China;

3.  solicită introducerea unor sancțiuni financiare pentru întreprinderile care nu respectă indicațiile geografice și care sunt implicate în contrafacerea de produse acoperite de o indicație geografică;

4.  subliniază că acest acord transmite un semnal pozitiv comunității internaționale, inclusiv instituțiilor multilaterale; salută nivelul ridicat de protecție pentru lista de 100 de indicații geografice europene și 100 de indicații geografice chineze în temeiul acordului, care depășește nivelul actual de protecție acordat în temeiul Acordului TRIPS al OMC, în special pentru produsele alimentare, dar și pentru vinuri și băuturi spirtoase; ia act de faptul că protecția altor 175 de indicații geografice din UE și, respectiv, China este prevăzută în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a acordului; remarcă faptul că UE protejează peste 3 300 de indicații geografice; invită Comisia să procedeze rapid la extinderea acestui acord pentru a proteja în următorii ani cât mai multe indicații geografice care îndeplinesc criteriile, inclusiv IG din domeniul pescuitului și acvaculturii; invită Comisia, de asemenea, să informeze Parlamentul în mod corespunzător cu privire la progresul negocierilor în vederea prelungirii acordului; reamintește că acordul a fost finalizat înainte ca tratatele UE să înceteze să se aplice în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și că în listele convenite figurează opt produse din Regatul Unit; îndeamnă Comisia să consulte statele membre și să înlocuiască aceste produse cu produse din statele membre ale UE cât mai curând posibil după încheierea perioadei de tranziție;

5.  salută dispoziția conform căreia producătorii de produse IG protejate pot apela direct la Comitetul mixt prevăzut de prezentul acord, în cazul în care produsul lor nu este inclus pe listele convenite inițial și, de asemenea, dacă produsul lor dobândește ulterior protecție după intrarea în vigoare a acordului; invită părțile interesate actuale și potențiale, inclusiv din sectoarele pescuitului și ale acvaculturii din UE, să exploreze această dispoziție;

6.  remarcă faptul că UE are un important deficit comercial în raport cu China, dar reamintește că, în domeniul produselor agroalimentare, UE are un excedent comercial;

7.  reamintește importanța promovării modelului de protecție a indicațiilor geografice ale UE ca instrument crucial pentru garantarea autenticității și caracteristicilor unice ale produselor UE înregistrate, ca instrument de marketing util pentru oportunitățile de afaceri și ca simbol al patrimoniului cultural; recunoaște că UE și China au patrimonii bogate în domeniul produselor alimentare tradiționale de calitate și că protecția IG este importantă în această privință; invită Comisia, statele membre și guvernul chinez să se angajeze să protejeze acest patrimoniu și să se asigure că este recunoscut în ambele societăți, cu scopul de a facilita identificarea și protejarea originii produselor în cauză, precum și de a promova schimburile culturale și deschiderea;

8.  regretă că, în pofida protecției oferite în temeiul acordului, unele dintre indicațiile geografice din UE nu pot fi exportate în China din cauza standardelor chineze privind importul de alimente; solicită Comisiei să continue dialogul cu China pentru a recunoaște standardele UE în materie de siguranță alimentară, care sunt printre cele mai ridicate din lume; invită China să elimine barierele nejustificate în calea exporturilor de produse agroalimentare din UE, să asigure reciprocitatea în cadrul relației comerciale generale și să respecte, să îmbunătățească și să implementeze strict standardele sanitare și fitosanitare, precum și să asigure respectarea acestora, cu scopul de a evita concurența neloială;

9.  invită China, de asemenea, să sprijine cadrul multilateral existent de protejare a indicațiilor geografice, devenind membră a Acordului OMPI de la Lisabona și a Actului de la Geneva, în vigoare de la 26 februarie 2020;

10.  subliniază importanța indicațiilor geografice în cadrul mai extins al drepturilor de proprietate intelectuală și al eforturilor de combatere a produselor contrafăcute; evidențiază că acordul trebuie să asigure protecția deplină a drepturilor de proprietate intelectuală asupra produselor, cu scopul de a proteja valoarea și calitatea mediului local, inclusiv infrastructura, ocuparea forței de muncă și biodiversitatea, de a îmbunătăți dezvoltarea regională și de a spori trasabilitatea, transparența și informarea consumatorilor;

11.  salută, în acest sens, aprobarea noii legislații chineze privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI); invită Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acordului și solicită o ratificare rapidă; invită Comisia, în plus, să continue cooperarea cu China pentru a realiza progrese în vederea implementării unui acord mai ambițios în domeniul DPI, cu scopul de a extinde lista de indicații geografice ale UE protejate; îndeamnă Comisia să monitorizeze procesul de înregistrare a indicațiilor geografice în China; solicită Comisiei să ofere în continuare sprijin întreprinderilor din UE prin intermediul serviciului de asistență în materie de DPI; evidențiază valoarea adăugată a cooperării cu organisme precum Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală în vederea unei monitorizări corecte și a asigurării respectării legislației;

12.  observă că, potrivit celui mai recent raport privind protecția și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, peste 80 % dintre produsele contrafăcute și piratate confiscate în UE în 2018 și 2019 provin din China, reprezentând o pierdere de aproximativ 60 de miliarde EUR pentru statele membre ale UE; subliniază importanța pe care continuă să o aibă controalele și testele stricte cărora le sunt supuse toate produsele importate cu scopul de a depista produsele alimentare contrafăcute și frauduloase; reamintește, prin urmare, necesitatea unei cooperări vamale profunde și eficace între UE și China cu scopul de a asigura o concurență loială în lumina fluxurilor comerciale sporite și ca instrument de combatere a produselor contrafăcute;

13.  subliniază importanța punerii în aplicare efective și a unei aplicări corespunzătoare pe piață a dispozițiilor acordului; reiterează că este hotărât să monitorizeze și să controleze aplicarea corectă a acordului; invită Comisia, în acest sens, să informeze în fiecare an Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a acordului începând de la 1 an de la intrarea sa în vigoare; salută numirea unui nou responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială și evidențiază rolul esențial pe care îl va avea acesta în monitorizarea și îmbunătățirea respectării acordului; invită acest responsabil să reacționeze fără întârziere în cazul în care acordul nu este pus în aplicare corect;

14.  este îngrijorat de impactul pe care Acordul economic și comercial dintre Statele Unite și China (așa-numitul Acord SUA-China Faza 1), care a intrat în vigoare la 14 februarie 2020, l-ar putea avea asupra acordului dintre UE și China privind indicațiile geografice și subliniază că trebuie pus în aplicare în mod nediscriminatoriu și în deplină conformitate cu normele OMC, precum și fără consecințe care să afecteze implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului UE-China privind indicațiile geografice; subliniază că UE trebuie, de asemenea, să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a celei de a doua liste de 175 de indicații geografice ale UE pentru a identifica eventuale suprapuneri cu Acordul SUA-China Faza 1; se așteaptă ca exportatorii din UE să aibă beneficii imediate de pe urma măsurilor de facilitare a comerțului în sectorul agroalimentar;

15.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numeroasele obstacole pe care le întâmpină întreprinderile și fermierii din UE care doresc să pătrundă pe piața chineză și să participe la aceasta, din cauza sistemului controlat de stat existent în China; consideră că o concurență loială între întreprinderile din UE și cele din China ar crea mai multe oportunități și ar spori inovarea și îndeamnă Comisia să continue să colaboreze cu autoritățile chineze pentru a elimina respectivele obstacole;

16.  subliniază că de mult este nevoie să se creeze condiții de concurență echitabile între UE și China în ceea ce privește comerțul și investițiile, acordând atenție mai ales reciprocității în ceea ce privește accesul pe piață, achizițiile publice și serviciile financiare; îndeamnă ambele părți să aibă o cooperare constructivă în acest sens, pentru a urmări reforme bazate pe piață și pentru a realiza progrese semnificative, în special în ceea ce privește negocierile în curs privind acordul bilateral de investiții, dar și responsabilitatea socială a întreprinderilor, realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și lupta împotriva schimbărilor climatice în conformitate cu Acordul de la Paris; reiterează apelul său adresat Chinei de a face progrese în privința unei reforme ambițioase a OMC, care include norme cuprinzătoare privind subvențiile industriale; reiterează preocupările sale legate de practicile de denaturare a pieței ale întreprinderilor de stat chineze, de transferurile forțate de tehnologie și de localizarea forțată a datelor, de supracapacitatea industrială și de exporturile aferente de dumping, precum și de alte practici comerciale neloiale; reiterează necesitatea de a îmbunătăți cooperarea bilaterală și multilaterală pentru dezvoltare sustenabilă și un sistem de comerț echitabil, promovând totodată standardele sociale și de mediu pe baza respectării și punerii în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale; este îngrijorat din cauza slabei performanțe a Chinei în legătură cu pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN); scoate în evidență lipsa de transparență în legătură cu înregistrarea navelor și a flotelor de pescuit la nivel mondial și subliniază că subvențiile acordate de China în acest domeniu creează o concurență neloială pentru sectorul UE al pescuitului; invită China să depună toate eforturile pentru a-și consolida cadrul juridic privind pescuitul INN și să îl aplice mai strict;

17.  reamintește că sunt necesare progrese semnificative și ambițioase la negocierile privind Acordul cuprinzător între UE și China privind investițiile, care să abordeze asimetriile actuale ale pieței; subliniază că este important să se includă un capitol ambițios privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă, cu scopul de a proteja drepturile omului, inclusiv standardele fundamentale de muncă, de a promova dezvoltarea sustenabilă și de a combate schimbările climatice în conformitate cu Acordul de la Paris; subliniază că asigurarea unor condiții de concurență echitabile, a reciprocității și a unui tratament nediscriminatoriu între părțile respective și comunitățile lor de afaceri, cetățenii și societatea lor civilă sunt esențiale; îndeamnă părțile să îmbunătățească transparența și să stabilească o dimensiune parlamentară în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului; evidențiază că piața UE a achizițiilor publice este deschisă întreprinderilor chineze, inclusiv celor deținute de stat, în timp ce întreprinderile europene întâmpină adesea dificultăți în a dobândi acces la oportunități de achiziții pe piețele din China; invită Comisia și China să impulsioneze cooperarea UE-China în vederea atingerii obiectivelor de mediu;

18.  subliniază că relațiile comerciale ale UE necesită relații regionale armonioase între China și țările sale învecinate, precum și o coexistență cordială a acesteia cu toate teritoriile care au avut o relație specială cu Europa; subliniază că respectarea deplină de către China a angajamentelor internaționale anterioare din regiune va face posibilă punerea în aplicare corespunzătoare a acestui acord;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Guvernului Republicii Populare Chineze și Congresului Național al Poporului din China.

(1) JO C 407, 4.11.2016, p. 18.
(2) JO C 433, 23.12.2019, p. 103.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0297.
(4) Studiul Comisiei, publicat în aprilie 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_683

Ultima actualizare: 1 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate