Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0165(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0200/2020

Внесени текстове :

A9-0200/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0299

Приети текстове
PDF 117kWORD 41k
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Обща система на данъка върху добавената стойност: идентифициране на данъчно задължените лица в Северна Ирландия *
P9_TA(2020)0299A9-0200/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0360),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0279/2020),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0200/2020),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност