Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0165(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0200/2020

Ingediende teksten :

A9-0200/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/11/2020 - 26

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0299

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 41k
Woensdag 11 november 2020 - Brussel
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland *
P9_TA(2020)0299A9-0200/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2020 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland betreft (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0360),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0279/2020),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0200/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid