Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0165(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0200/2020

Predkladané texty :

A9-0200/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/11/2020 - 26

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0299

Prijaté texty
PDF 120kWORD 41k
Streda, 11. novembra 2020 - Brusel
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: identifikácia zdaniteľných osôb v Severnom Írsku *
P9_TA(2020)0299A9-0200/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. novembra 2020 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku (COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0360),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0279/2020),

–  zo zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0200/2020),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Posledná úprava: 1. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia