Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 10 mars 2020 - BrysselSlutlig utgåva
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: De nationella stödprogrammen inom vinsektorn
Texter
Slutlig utgåva (4 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy