Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 26. märts 2020 - BrüsselLõplik väljaanne
 Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad ***I
 Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule (koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus) ***I
 Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab ***I
Tekstid
Lõplik väljaanne (10 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika