Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0093/2020

Předložené texty :

A9-0093/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2020 - 26

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0300

Přijaté texty
PDF 141kWORD 44k
Středa, 11. listopadu 2020 - Brusel
Zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři a trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře ***I
P9_TA(2020)0300A9-0093/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 k návrhu nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0564),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0161/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. ledna 2020(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. září 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0093/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř.věst. C 106, 31.3.2020, s. 10.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o snížení rybolovné kapacity v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení rybolovných činností týkající se loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře a západní části Baltského moře a sledě obecného v západní části Baltského moře
P9_TC1-COD(2019)0246

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/1781.)

Poslední aktualizace: 1. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí