Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0188(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0128/2020

Předložené texty :

A9-0128/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2020 - 26

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0301

Přijaté texty
PDF 134kWORD 42k
Středa, 11. listopadu 2020 - Brusel
Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) ***I
P9_TA(2020)0301A9-0128/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0620),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0117/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. října 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. října 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0128/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/... o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)
P9_TC1-COD(2019)0188

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2020/1782.)

Poslední aktualizace: 1. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí