Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0188(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0128/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0128/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2020 - 26

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0301

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 39k
Keskiviikko 11. marraskuuta 2020 - Bryssel
Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö ***I
P9_TA(2020)0301A9-0128/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0620),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 149 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0117/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. lokakuuta 2019 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. lokakuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0128/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2020/… antamiseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta
P9_TC1-COD(2019)0188

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2020/1782.)

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö