Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0102(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0196/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0196/2020

Viták :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Elfogadott szövegek
PDF 401kWORD 116k
2020. november 13., Péntek - Brüsszel
A 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) ***I
P9_TA(2020)0304A9-0196/2020

Az Európai Parlament 2020. november 13-án elfogadott módosításai a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke értelmében az Unió valamennyi tevékenysége során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, kialakítva a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elvét.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 9. és 168. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 35. cikkének megfelelően valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség védelmének magas szintjét.
(2)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 9., 114., 168. és 191. cikkének, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 35. cikkének megfelelően valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészség védelmének magas szintjét.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az EUMSZ 168. cikkének rendelkezései szerint az Uniónak ki kell egészítenie és támogatnia kell a nemzeti egészségügyi szakpolitikákat, bátorítania kell a tagállamok közötti együttműködést, és elő kell segítenie programjaik összehangolását, miközben teljes mértékben tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi szakpolitikák meghatározására, illetve az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét.
(3)  Az EUMSZ 168. cikkének rendelkezései szerint az Uniónak ki kell egészítenie és támogatnia kell a nemzeti egészségügyi szakpolitikákat, különösen a határ menti régiókban bátorítania kell a tagállamok közötti együttműködést, és elő kell segítenie programjaik összehangolását, miközben teljes mértékben tiszteletben kell tartania minden egyes tagállam saját egészségügyi szakpolitikájának meghatározására, illetve az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére, biztosítására és irányítására vonatkozó hatáskörét.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális világjárványnak nyilvánította az új koronavírus (Covid19) kitörését. Ez a pandémia példa nélküli globális egészségügyi válsághoz vezetett, amely súlyos társadalmi-gazdasági következményeket és emberi szenvedést okozott.
(5)  2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a megbetegedések számának exponenciális növekedése miatt globális világjárványnak nyilvánította a Covid19 (a SARS-CoV-2 új koronavírus okozta betegség) és az ahhoz kapcsolódó légzőszervi megbetegedések kitörését. A Covid19-világjárvány és konkrétabban a betegség azon mérsékelt vagy súlyos esetei, amelyek közbenső vagy intenzív orvosi ellátást igényelnek, számos egészségügyi rendszert juttattak az összeomlás szélére az Unión belül és azon kívül is, és olyan példa nélküli globális egészségügyi válsághoz vezettek, amely súlyos társadalmi-gazdasági következményeket és emberi szenvedést okozott, különösen a krónikus megbetegedésekben szenvedő embereket sújtották, korai elhalálozással és krónikus megbetegedésekkel jártak, és legsúlyosabban a legkiszolgáltatottabbakat, a betegeket, a nőket, a gyermekeket, a gondozókat és az időseket érintették. A válság súlyossága azt is mutatja, hogy mennyire fontos az uniós fellépés és a fertőző betegségekből eredő veszélyekre való megfelelő reagálás, valamint általában véve a nemzeti népegészségügyi politikákat kiegészítő uniós fellépések megerősítése.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Az egészségügyi dolgozók, akik a Covid19-válság idején kulcsfontosságú szerepet játszottak, túlnyomórészt nők, és a válság során nagyobb egészségügyi kockázatoknak voltak kitéve.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  Figyelembe véve, hogy a betegségek férfiakra és nőkre kifejtett hatásai eltérhetnek, amint az egyértelműnek tűnik a Covid19 esetében, amelynek halálozási aránya a férfiak körében magasabb, a program keretében meg kell vizsgálni a betegségek magatartásának okait a kórtan, a kezelés és a gyógyítás terén való előrelépés érdekében.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Bár egészségügyi politikájukért a tagállamok felelősek, a közegészség védelméről az európai szolidaritás szellemében kell gondoskodniuk8. A folyamatban lévő Covid19-válság során szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten további határozott, a tagállamok közötti együttműködés és koordináció támogatását célzó fellépésre van szükség a súlyos emberi betegségek határokon átnyúló terjedésének megelőzése és megfékezése, a határokon át terjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyek elleni küzdelem, valamint az uniós lakosság egészségének és jólétének védelme érdekében.
(6)  Bár egészségügyi politikájukért a tagállamok felelősek, a közegészség védelméről az európai szolidaritás szellemében kell gondoskodniuk8. A folyamatban lévő Covid19-válság során szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten további határozott, a tagállamok közötti együttműködés és koordináció támogatását célzó fellépésre van szükség, különösen a szomszédos határ menti régiókban, valamint a hatóságok és az érintett érdekelt felek között. A fenti együttműködés keretében javítani kell a súlyos emberi fertőzések és betegségek határokon átnyúló terjedésére való felkészültséget, a terjedés megelőzését és megfékezését, ki kell fejleszteni és rendelkezésre kell bocsátani a betegségek megelőzését és kezelését szolgáló termékeket, küzdeni kell a határokon át terjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyek ellen, valamint védeni és javítani kell az uniós lakosság egészének egészségét és jólétét. A felkészültség kulcsfontosságú a jövőbeli fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség javítása szempontjából, és a tagállamoknak, mivel az egészségügyi ellátás biztosítása az ő hatáskörükbe tartozik, az egészségügyi rendszereiket vizsgáló stresszteszteket kell végezniük a hiányosságok megállapítása, valamint annak ellenőrzése érdekében, hogy felkészültek-e egy lehetséges jövőbeli egészségügyi válságra.
__________________
__________________
8 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Beruházási Banknak és az eurócsoportnak – A Covid19-járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedések, COM(2020)0112, 2020. március 13.
8 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Beruházási Banknak és az eurócsoportnak – A Covid19-járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedések, COM(2020)0112, 2020. március 13.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Bár az egészségügy területén az Uniós fellépés korlátozott, az Uniónak koherens közegészségügyi stratégiát kell követnie az aktuális járványokra történő reagálás érdekében, figyelembe véve a regionális és nemzeti sajátosságokat, valamint kapacitással kell rendelkeznie az aggasztó jövőbeli helyzetekkel és egészségügyi fenyegetésekkel – például világjárványokkal és határokon átnyúló fenyegetésekkel, többek között az antimikrobiális rezisztenciával, a környezeti és az éghajlatváltozási egészségügyi hatásokkal – való szembenézésre. Az Uniónak támogatnia kell a tagállamokat az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésében és az egyetemes egészségügyi ellátás biztosításában, beleértve a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások nyújtását, kezelve az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket, kezelve a kiszolgáltatott csoportok, például a gyermekek, a csecsemők és anyák gondozása, az idősödő népesség, a krónikus betegségek és a betegségmegelőzés támasztotta kihívásokat, előmozdítva az egészséges életmódot, a megelőzési szolgáltatásokat és felkészítve egészségügyi rendszereiket a kialakulóban lévő technológiákra annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassák a digitális forradalom előnyeit, ugyanakkor szinergiákat keressenek más releváns uniós programokkal, mint például az Európai horizontprogrammal, a Digitális Európa programmal, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel vagy az Unió űrprogramjával.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Ezért helyénvaló az EU az egészségügyért program (a továbbiakban: program) formájában létrehozni a 2021–2027-es időszakra szóló új uniós egészségügyi cselekvési programot. Az uniós fellépés céljaival és az Unió népegészségügyi hatásköreivel összhangban a programnak azokra az intézkedésekre kell helyeznie a hangsúlyt, amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű közös munka és együttműködés előnyökkel és hatékonyságnövekedéssel jár, továbbá azokra, amelyek hatással vannak a belső piacra.
(7)  Ezért helyénvaló az EU az egészségügyért program (a továbbiakban: program) formájában létrehozni a 2021–2027-es időszakra szóló új uniós közegészségügyi cselekvési programot. Az uniós fellépés céljaival és az Unió népegészségügyi hatásköreivel összhangban a programnak azokra az intézkedésekre kell helyeznie a hangsúlyt, amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű közös munka, valamint a határokon átívelő regionális együttműködés előnyökkel és hatékonyságnövekedéssel jár, továbbá azokra, amelyek hatással vannak a belső piacra. Holisztikus megközelítés szükséges az egészségi állapot javításához, az uniós szakpolitikai döntéshozóknak pedig biztosítaniuk kell, hogy „az egészségügyi szempontok érvényesítése minden szakpolitikában” elvét valamennyi döntéshozatali folyamatban alkalmazzák.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A határokon át terjedő egészségügyi veszélyek súlyossága miatt a programnak támogatnia kell az ilyen veszélyek különböző vonatkozásainak kezelésére irányuló uniós szintű, összehangolt népegészségügyi intézkedéseket. Az Unió azon képességének megerősítése érdekében, hogy felkészüljön és reagáljon az egészségügyi válságokra, valamint kezelje azokat, a programnak támogatnia kell az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat10 alapján létrehozott mechanizmusok és struktúrák, valamint más vonatkozó, uniós szinten létrehozott mechanizmusok és struktúrák keretében hozott intézkedéseket. Ez magában foglalhatja az alapvető egészségügyi eszközök stratégiai készleteinek felhalmozását vagy a válságelhárításhoz szükséges kapacitásépítést, a vakcinázással és az immunizációval kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a megerősített felügyeleti programokat. Ebben az összefüggésben a programnak – a globális egészségszemlélettel összhangban – támogatnia kell az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők uniós és ágazatközi válságmegelőzési, -felkészültségi, -felügyeleti, -kezelési és -elhárítási kapacitását, beleértve a vészhelyzeti tervezéssel és a felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatokat is. A programnak elő kell segítenie egy integrált, átfogó kockázatkommunikációs keret létrehozását, amely az egészségügyi válság valamennyi szakaszára kiterjed, a megelőzéstől a felkészültségen át a válságelhárításig.
(10)  A határokon át terjedő egészségügyi veszélyek súlyossága miatt a programnak támogatnia kell az ilyen veszélyek különböző vonatkozásainak kezelésére irányuló uniós szintű, valamint szomszédos régiók közötti összehangolt népegészségügyi intézkedéseket. Az Unió azon képességének megerősítése érdekében, hogy felkészüljön és reagáljon bármely jövőbeli egészségügyi válságra, valamint kezelje azokat, a programnak támogatnia kell az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján létrehozott mechanizmusok és struktúrák, valamint más vonatkozó, uniós szinten létrehozott mechanizmusok és struktúrák keretében hozott intézkedéseket. Ez magában foglalhatja a válságelhárításhoz szükséges kapacitásépítést, a vakcinázással és az immunizációval kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a megerősített felügyeleti programokat, egészségügyi tájékoztatást és a bevált gyakorlatok megosztását segítő platformokat. Ebben az összefüggésben a programnak – a globális egészségszemlélettel és „az egészségügyi szempontok érvényesítése minden szakpolitikában” megközelítéssel összhangban – támogatnia kell az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők uniós és ágazatközi válságmegelőzési, -felkészültségi, -felügyeleti, -kezelési és -elhárítási kapacitását, beleértve a vészhelyzeti tervezéssel és a felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatokat is. A programnak elő kell segítenie egy integrált, átfogó kockázatkommunikációs keret létrehozását, amely az egészségügyi válság valamennyi szakaszára kiterjed, a megelőzéstől a felkészültségen át a válságelhárításig.
__________________
__________________
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Mivel az egészségügyi válság idején a sürgősségi egészségügyi technológiaértékelés és a klinikai vizsgálatok hozzájárulhatnak az egészségügyi ellenintézkedések gyors kifejlesztéséhez, a programnak támogatást kell nyújtania az ilyen intézkedések elősegítése érdekében. A Bizottság az egészségügyi technológiaértékelés terén folytatott uniós szintű együttműködés támogatása érdekében javaslatot11 fogadott el az egészségügyi technológiaértékelésről.
(11)  A népegészségügyi válságok kontextusában az egészségügyi technológiaértékelés és a klinikai vizsgálatok hozzájárulhatnak az egészségügyi ellenintézkedések gyors kifejlesztéséhez, azonosításához és rendelkezésre állásához. A Bizottság az egészségügyi technológiaértékelés terén folytatott uniós szintű együttműködés támogatása érdekében javaslatot11 fogadott el az egészségügyi technológiaértékelésről. A programnak támogatást kell nyújtania az ilyen fellépések elősegítéséhez.
__________________
__________________
11 Az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0051, 2018. január 31.).
11 Az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0051, 2018. január 31.).
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A veszélyeztetett csoportokba tartozó – köztük a mentális betegségekben és krónikus betegségekben szenvedő – polgárok védelme érdekében a programnak olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, amelyek az egészségügyi válságnak az ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre gyakorolt járulékos hatásaival foglalkoznak.
(12)  A veszélyeztetett csoportokba tartozó – köztük a mentális betegségekben szenvedő, fertőző vagy nem fertőző betegséggel élő, vagy az ilyen betegség által leginkább érintett és a krónikus betegségekben (mint az elhízás, daganatos megbetegedés, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek és neurológiai rendellenességek) szenvedő – polgárok védelme érdekében a programnak olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, amelyek az egészségügyi válságnak az ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre gyakorolt járulékos hatásaival foglalkoznak. Az alapvető egészségügyi szolgáltatások – megelőzésre is kiterjedő – folyamatosan magas színvonalának biztosítása érdekében a programnak, ahol ez lehetséges és észszerű – különösen válság és világjárványok idején – ösztönöznie kell a hozzáférhető és megfizethető távorvoslásra való áttérést, a gyógyszeres ellátás otthoni alkalmazását, valamint a megelőzést szolgáló és öngondoskodási terveket, biztosítva ugyanakkor a krónikus és a veszélyeztetett betegek számára az egészségügyi és megelőzési szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A Covid19-válság rávilágított számos, az Unióban a járványok idején szükséges gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és egyéni védőeszközök biztosításával összefüggő kihívásra. A programnak ezért támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják a válság szempontjából releváns termékek gyártását, beszerzését és kezelését, biztosítva az egyéb uniós eszközökkel fennálló kiegészítő jelleget.
(13)  A Covid19-válság rávilágított számos kihívásra, többek között az EU harmadik országoktól való függésére az Unióban a járványok idején szükséges vegyipari nyers- és kiindulási anyagok, hatóanyagok, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és egyéni védőeszközök biztosításával összefüggésben. A programnak ezért támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek növelik a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök gyártásának, beszerzésének, kezelésének és forgalmazásának biztonságát az Unióban, és csökkentik a harmadik országoktól való függőséget az ellátási láncok diverzifikációjának ösztönzésével, és előmozdítják a válság szempontjából releváns termékek uniós gyártását, közös beszerzését és kezelését, biztosítva az egyéb uniós eszközökkel fennálló kiegészítő jelleget a hiányok kockázatának csökkentése érdekében, különösen egészségügyi válságok idején.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek népegészségügyi következményeinek minimalizálása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a program keretében támogatott intézkedések kiterjedjenek azon tevékenységek összehangolására, amelyek benchmarkolás, együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje révén erősítik a tagállamok egészségügyi rendszereinek interoperabilitását és koherenciáját, és biztosítják azon képességüket, hogy reagáljanak az egészségügyi vészhelyzetekre, ideértve a vészhelyzeti tervezést, a felkészültségi gyakorlatokat, valamint az egészségügyi ellátásban részt vevő és a népegészségügyi személyzet továbbképzését, továbbá a válság idején szükséges áruk és szolgáltatások hatékony nyomon követésére és az igényeknek megfelelően történő el-, illetve kiosztására szolgáló mechanizmusok létrehozását.
(14)  A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek népegészségügyi következményeinek minimalizálása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a program keretében támogatott intézkedések kiterjedjenek azon tevékenységek összehangolására, amelyek – többek között a közös fellépések számának növelésével – benchmarkolás, együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje révén erősítik a tagállamok egészségügyi rendszereinek interoperabilitását és koherenciáját, és biztosítják azon képességüket, hogy reagáljanak az egészségügyi vészhelyzetekre, ideértve a vészhelyzeti tervezést, a felkészültségi gyakorlatokat, valamint az egészségügyi ellátásban részt vevő és a népegészségügyi személyzet továbbképzését, továbbá a válság idején szükséges áruk és szolgáltatások hatékony nyomon követésére – ami különösen hasznos lenne határokon átnyúló kontextusban – és az igényeknek megfelelően történő el-, illetve kiosztására szolgáló mechanizmusok létrehozását.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Egy nyilvános kommunikációs portál létrehozása lehetővé tenné az Unió számára, hogy megossza a validált információkat, riasztásokat küldjön a polgároknak, és küzdjön a dezinformáció ellen. E portál információk, megelőzési kampányok és ifjúsági oktatási programok széles körét tartalmazhatná. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) együttműködésben arra is fel lehetne használni, hogy európai szinten nagyfokú átoltottságot mozdítson elő.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A Covid19-válság tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének és rezilienciájának javítása érdekében Unió-szerte általánosságban szükség van azok strukturális átalakításának és rendszerszintű reformjának támogatására. Az említett átalakítás és reformok keretében a programnak – a Digitális Európa programmal szinergiában – támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják az egészségügyi szolgáltatások digitális transzformációját és javítják azok interoperabilitását, fokozzák az egészségügyi rendszerek azon képességét, hogy az emberek szükségleteinek megfelelően támogassák a betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, új ellátási modelleket biztosítsanak és integrált szolgáltatásokat nyújtsanak, a közösségi és alapvető egészségügyi ellátástól a nagymértékben specializált szolgáltatásokig, továbbá amelyek biztosítják a megfelelő – többek között digitális – készségekkel rendelkező, hatékony népegészségügyi személyzet rendelkezésre állását. Az európai egészségügyi adattér kialakítása megadná az egészségügyi rendszerek, a kutatók és a hatóságok számára az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javításához szükséges eszközöket. Tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkében foglalt, a megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez és az orvosi kezeléshez való alapvető jogra, valamint az európai uniós egészségügyi rendszereknek a 2006. június 2-i tanácsi következtetésekben12 meghatározott közös értékeire és elveire, a programnak támogatnia kell az egészségügy egyetemességét és inkluzivitását, vagyis azt biztosító intézkedéseket, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés senki elől ne legyen elzárva, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a betegjogok – köztük a személyes adatok védelméhez fűződő jog – megfelelő tiszteletben tartását.
(15)  A Covid19-válság tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának és rezilienciájának javítása érdekében Unió-szerte általánosságban szükség van azok strukturális átalakításának és rendszerszintű reformjának támogatására. Az említett átalakítás és reformok keretében a programnak – a Digitális Európa programmal szinergiában – támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják az egészségügyi szolgáltatások digitális transzformációját és javítják azok interoperabilitását, fokozzák az egészségügyi rendszerek azon képességét, hogy az emberek szükségleteinek megfelelően támogassák a primordiális, elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, új, eredményeken alapuló ellátási modelleket biztosítsanak és integrált szolgáltatásokat nyújtsanak, a közösségi és alapvető egészségügyi ellátástól a nagymértékben specializált szolgáltatásokig, amelyek a személyes szükségletekhez igazodnak, és elősegítik a polgárok egészségügyi és digitális egészségügyi tudatosságának növekedését, továbbá amelyek biztosítják a megfelelő – többek között digitális – készségekkel rendelkező, azokat a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv11a szerint a technológiai és tudományos fejlesztésekkel folyamatosan bővítő hatékony népegészségügyi személyzet rendelkezésre állását. Az európai egészségügyi program és a Digitális Európa program közötti szinergiának hozzá kell járulnia az e-egészségügy, például a telemedicina megvalósításához és bővítéséhez, csökkentve a szükségtelen utazásokat és a nem teljesíthető egészségügyi igényeket. Az európai egészségügyi adattér és elektronikus európai egészségügyi nyilvántartó rendszer kialakítása megadná az egészségügyi rendszerek, a kutatók és a hatóságok számára a hozzáférhetőség, a megfizethetőség és az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javításához szükséges eszközöket, növelve a betegek és egészségügyi dolgozók rendelkezésére álló adatok mennyiségét, ezáltal javítva az egészségügy minőségét, és hozzájárulva a betegek szabad mozgásának biztosításához az Unió területén. Tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkében foglalt, a megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez és az orvosi kezeléshez való alapvető jogra, valamint az európai uniós egészségügyi rendszereknek a 2006. június 2-i tanácsi következtetésekben12 meghatározott közös értékeire és elveire, a programnak támogatnia kell az egészségügy egyetemességét és inkluzivitását, vagyis azt biztosító intézkedéseket, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés senki elől ne legyen elzárva, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a betegjogok – köztük a személyes adatok védelméhez fűződő jog – megfelelő tiszteletben tartását. A programnak a GDPR-szabályok alkalmazásának sérelme nélkül támogatnia kell a személyes egészségügyi adatokhoz való hozzáférést és azok megosztását, valamint a betegek digitális készségeinek fejlesztését.
__________________
__________________
11a Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).
12 A Tanács következtetései a közös értékekről és elvekről az európai uniós egészségügyi rendszerekben (HL C 146., 2006.6.22., 1. o.).
12 A Tanács következtetései a közös értékekről és elvekről az európai uniós egészségügyi rendszerekben (HL C 146., 2006.6.22., 1. o.).
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Mindkét nem jobb megértése és hatékonyabb kezelése érdekében erősíteni kell a nemek közti egyenlőség szempontjával kapcsolatos érzékenységet és ismereteket az egészségügyi szakemberek képzése, a kutatás, a diagnózis, a kezelés, a gyógyszerek hatása és a terápiák tekintetében.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)
(15b)  Az EUMSZ 153. cikke értelmében az Uniónak támogatnia kell és ki kell egészítenie a tagállamoknak a munkakörnyezet javításával, valamint a munkavállalók egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek védelmével kapcsolatos tevékenységeit. Fontos figyelembe venni a munkavállalók által a munkahelyükön eltöltött hosszú időt és a lehetséges egészségügyi kockázatokat – például az egészségre veszélyes anyagokat és rákkeltő anyagokat, valamint a repetitív mozgásokat –, amelyeknek ki vannak téve, ami a munkaképtelenség és a sok kieső munkanap tekintetében jelentős terheket jelent, ami viszont következményekkel jár az egyénre, a családra és a társadalomra nézve. A programnak tükröznie kell a munkahelyi egészség fontosságát is, valamint annak az egészségügyi dolgozókra és a társadalomra kifejtett hatását. A Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal olyan új jogszabályok kidolgozásában, amelyek javítják a munkavállalók egészségi állapotát, munkakörülményeiket, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, előmozdítják a jólétet és a jobb mentális egészséget, megakadályozzák a rossz egészségi állapotból következő korai nyugdíjba vonulást és a rossz egészségügyi irányítást.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)
(15c)  A programnak elő kell segítenie az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) azon megbízatásának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az egész Unióban előmozdítsa az egészséges és biztonságos munkahelyeket, valamint támogassa az ügynökség tevékenységeit és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos elemzéseket. A Bizottságnak a 2021 és 2027 közötti időszakra a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében új stratégiai keretrendszert kell javasolnia, és továbbra is frissítenie kell a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet12a. A programnak az arra irányuló intézkedéseket is támogatnia kell, hogy könnyebb legyen a munkahelyre való visszatérés a tartós betegszabadságot követően, valamint a krónikus betegségben szenvedők és a fogyatékossággal élő személyek munkába állása.
____________________
12a Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)(HL L 158., 2004.4.30., 50. o.).
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Ha az emberek egészségesek maradnak és hosszabb ideig aktívak, valamint lehetőséget kapnak arra, hogy aktív szerepet vállaljanak egészségük gondozásában, annak pozitív hatásai lesznek az egészségre, az egészségi egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a termelékenységre, a versenyképességre és a befogadásra, miközben csökken a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomás. A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy segíti a tagállamokat az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendjében meghatározott fenntartható fejlődési célok elérésében, különös tekintettel a 3. fenntartható fejlődési célra („Az egészséges élet és jólét biztosítása mindenki számára, minden életkorban”).13 Ezért a programnak hozzá kell járulnia az e célok elérése érdekében tett intézkedésekhez.
(16)  Az egészség befektetés, és ennek a koncepciónak kell a program középpontjában állnia. Ha az emberek egészségesek maradnak és hosszabb ideig aktívak, valamint lehetőséget kapnak arra, hogy egészségtudatosságuk fejlesztése által aktív szerepet vállaljanak egészségük gondozásában, annak pozitív hatásai lesznek az egészségre, az egészségi egyenlőtlenségekre, az egészség terén fennálló igazságtalanságokra, az életminőségre, a termelékenységre, a versenyképességre és a befogadásra, miközben csökken a nemzeti egészségügyi rendszerekre és költségvetésekre nehezedő nyomás. A programnak továbbá támogatnia kell az egészségügyi ellátás tekintetében a vidéki és távoli területeken, köztük a legkülső régiókban fennálló egyenlőtlenségek csökkentését célzó intézkedéseket az inkluzív növekedés céljainak eléréséhez. A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy segíti a tagállamokat az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendjében meghatározott fenntartható fejlődési célok elérésében, különös tekintettel a 3. fenntartható fejlődési célra („Az egészséges élet és jólét biztosítása mindenki számára, minden életkorban”).13 Ezért a programnak hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében tett intézkedésekhez, és következésképpen javítania kell az egészségi állapotot meghatározó társadalmi tényezőket és az uniós polgárok egészségét.
__________________
__________________
13 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért. Európai fellépés a fenntarthatóságért (COM(2016)0739, 2016. november 22.).
13 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért. Európai fellépés a fenntarthatóságért (COM(2016)0739, 2016. november 22.).
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A nem fertőző betegségek genetikai, fiziológiai, környezeti és viselkedési tényezők kombinációjának eredményeként alakulnak ki. Az olyan nem fertőző betegségek, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a krónikus légzőszervi betegségek és a cukorbetegség, az Unióban a fogyatékosság, a rossz egészségi állapot, a rokkantsági nyugdíjazás és a korai halálozás fő okozói közé tartoznak, és komoly társadalmi és gazdasági hatásokkal járnak. A nem fertőző betegségek által az uniós polgárokra és társadalomra gyakorolt hatás csökkentése, valamint a 3. fenntartható fejlődési cél 3.4. célkitűzésének elérése, azaz a nem fertőző betegségek okozta korai halálozás 2030-ig egyharmadával történő csökkentése érdekében kulcsfontosságú az ágazatokon és szakpolitikai területeken átívelő megelőzésre összpontosító, integrált válasz biztosítása, valamint ezzel együtt az egészségügyi rendszerek megerősítése.
(17)  A nem fertőző betegségek genetikai és az egészségi állapotot meghatározó (fiziológiai, viselkedési és környezeti) tényezők kombinációjának eredményeként alakulnak ki. Az olyan nem fertőző betegségek, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, az elhízás, a krónikus légzőszervi betegségek, a cukorbetegség, a mentális betegségek és a neurológiai rendellenességek az Unióban a fogyatékosság, a rossz egészségi állapot, a rokkantsági nyugdíjazás és a korai halálozás fő okozói közé tartoznak – miközben 2017-ben a nem fertőző betegségek voltak felelősek az egészségkárosodással korrigált életévek (DALY) 87%-áért az Unióban –, és komoly érzelmi, társadalmi és gazdasági hatásokkal járnak. A nem fertőző betegségek által az uniós polgárokra és társadalomra gyakorolt hatás csökkentése, valamint a 3. fenntartható fejlődési cél különösen, de nem kizárólag 3.4. célkitűzésének elérése, azaz a nem fertőző betegségek okozta korai halálozás 2030-ig egyharmadával történő csökkentése érdekében kulcsfontosságú az egészségfejlesztésre és az ágazatokon, szakterületeken és szakpolitikai területeken átívelő megelőzésre való összpontosítás és a legtöbb nem fertőző betegség egymással összefüggő jellegének figyelembevétele, valamint ezzel együtt az egészségügyi rendszerek megerősítése, továbbá a megfelelő gyógyszerek biztosítása, és a WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezménye végrehajtásának erősítése döntő fontosságú a megelőzhető nem fertőző betegségek eredményes, fenntartható csökkentésének megvalósításához. A programnak támogatnia kell a mentális egészség valamennyi területbe – többek között a munkahelyeken és az iskolákban – történő integrálására irányuló intézkedéseket, és elő kell mozdítania a depresszió és az öngyilkosság elleni küzdelmet, valamint az integratív mentális egészségügyi ellátás végrehajtását szolgáló intézkedéseket.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a tiltott kábítószerek használata. A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok e területeken hozott intézkedéseit. A programnak ezért hozzá kell járulnia az európai zöld megállapodás, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, valamint a biodiverzitási stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.
(18)  Az egészségfejlesztés és az egészségügyi megelőzés a pénz és az életminőséggel korrigált életévek szempontjából is sokkal költséghatékonyabb a kezeléseknél, a programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az egészséget meghatározó olyan tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás, az egészségtelen élelmiszer-környezeté és a tiltott kábítószerek és pszichoaktív anyagok használata. A lehető legjobb egészségi állapot elérése érdekében a programnak az egészséget meghatározó összes tényezőre ki kell terjednie. A program fókuszában az egyének egész élete során történő egészségfejlesztés, egészségvédelem és betegségmegelőzés kell hogy álljon azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi és mentális kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a kábítószerek használata, továbbá az egyéb addiktív magatartásformák. A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, elhízás és az egészségtelen táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok e területeken hozott intézkedéseit. A programnak ezért hozzá kell járulnia az emberi egészség magas szintű védelméhez és megelőzéshez az egyén teljes életútja során, beleértve a testmozgás, a egészséges táplálkozás és az egészségmegőrző oktatás előmozdítását. A programnak meg kell erősítenie és támogatnia kell az egészséggel kapcsolatos uniós jogszabályokat, többek között a környezet-egészségügy területén is, valamint elő kell segítenie az egészségügyi szempontok érvényesülését minden szakpolitikában. A programnak hozzá kell járulnia az európai zöld megállapodás, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, a biodiverzitási stratégia, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia célkitűzéseinek megvalósításához is.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18a)  A programnak továbbra is támogatnia kell az alkohollal összefüggő ártalmak csökkentését és megelőzését célzó tevékenységeket az EU felülvizsgált alkoholstratégiájának keretében. A program egyik legfontosabb céljaként a gyermekek alkohollal szembeni védelmét kell kitűzni.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)
(18b)  A krónikus betegségek jelentette teher továbbra is jelentős az Unióban. A krónikus betegségek lassan alakulnak ki, tartósak és gyakran gyógyíthatatlanok. A krónikus betegségek sok esetben egynél több komorbiditással járnak, ami miatt kezelésük még nehezebb. Súlyos emberi szenvedést okoznak, és óriási terhet helyeznek az egészségügyi rendszerekre is. Mindazonáltal számos krónikus betegség, mint például a szív- és érrendszeri betegségek és a 2. típusú cukorbetegség egészséges életmód választásával megelőzhetők lennének, míg más betegségek, például a neurológiai betegségek esetén a korai felismerés hozzájárulhat a betegség kialakulásának lelassításához, vagy segítheti a betegeket abban, hogy a lehető legjobban érezzék magukat, és hosszabb ideig maradjanak aktívak. Az Unió és a tagállamok ezért nagymértékben csökkenthetik a tagállamok terheit oly módon, hogy együttműködnek a betegségek jobb és hatékonyabb kezelésének megvalósítása érdekében, és a programnak támogatnia kell az e téren hozott intézkedéseket. A programnak támogatnia kell a célzott európai megelőzési és betegségkezelési iránymutatások kidolgozását mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségek területén, mint például a szív-és érrendszeri betegségek, a neurodegeneratív betegségek, a légúti betegségek és a cukorbetegség.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A rák a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálozási ok a tagállamokban. Emellett egyike azon nem fertőző betegségeknek, amelyek közös kockázati tényezőkkel rendelkeznek, és amelyek megelőzése és megfékezése a polgárok többségének javát szolgálná. 2020-ban a Bizottság bejelentette az európai rákellenes tervet, amely a betegség teljes ciklusára kiterjed, a megelőzéstől és a korai diagnózistól kezdve a kezelésen át a betegek és a túlélők megfelelő életminőségének biztosításáig. A program, valamint az Európai horizont részét képező rákkutatási misszió várhatóan előnyös hatással lesz az intézkedésekre.
(19)  A rák a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálozási ok a tagállamokban. A rákot számos tényező okozza, ezért olyan új megelőzési paradigmát igényel, amely foglalkozik az egyéni egészséget meghatározó (genetikai, életmódbeli) és a tágabb kört érintő (népességszintű), foglalkozási, környezeti és társadalmi expozícióval kapcsolatos tényezőkkel. Emellett egyike azon nem fertőző betegségeknek, amelyek más betegségekkel közös kockázati tényezőkkel rendelkeznek, és amelyek megelőzése és megfékezése a polgárok többségének javát szolgálná. A nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód, az elhízás, a dohányzás és az alkohol más krónikus megbetegedések – mint például a szív- és érrendszeri betegségek – tekintetében is közös kockázati tényezők, és ezért a rákmegelőzésre irányuló programokat integrált krónikusbetegség-megelőző programok keretében kell végrehajtani. 2020-ban a Bizottság bejelentette az európai rákellenes tervet, amely a betegség minden kulcsfontosságú szakaszára kiterjed: megelőzés, diagnózis, kezelés, élet a rák túlélőjeként, újbóli beilleszkedés, valamint palliatív gondozás és fájdalomcsillapítás. A programnak elő kell mozdítania az európai rákellenes tervet kiegészítő intézkedéseket, és ezáltal javítania kell a rákos betegek életminőségét. A program, valamint az Európai horizont részét képező rákkutatási misszió várhatóan előnyös hatással lesz az intézkedésekre, különösen az olyan kezdeményezéseken keresztül, amelyek támogatják a terv közép- és hosszú távú céljait, és kezelik a rák egyéb jelentős nem fertőző betegségekkel közös kockázati tényezőit és szinergiáit.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  A program szinergiában és kiegészítő jelleggel fog működni más uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal, például az olyan programok keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a Digitális Európa program, az Európai horizont, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében létrehozott rescEU tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+, többek között a több millió uniós munkavállaló egészségének és biztonságának fokozott védelmét biztosító szinergiák vonatkozásában), beleértve annak foglalkoztatási és szociális innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, az Egységes piac program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, beleértve a reformösztönző eszközt, az Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), valamint az EU külső tevékenységgel kapcsolatos eszközei, például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III. Adott esetben közös szabályokat kell meghatározni az alapok közötti összhang és az egymást kiegészítő jelleg biztosítása érdekében – biztosítva ugyanakkor az egyes szakpolitikák sajátosságainak tiszteletben tartását –, valamint az ezen politikák, programok és alapok olyan stratégiai követelményeihez való igazodásra tekintettel, mint például az ERFA és az ESZA+ előfeltételei.
(20)  A program szinergiában és kiegészítő jelleggel fog működni más uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal, például az olyan programok keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a Digitális Európa program, az Európai horizont, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében létrehozott rescEU tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+, többek között a több millió uniós munkavállaló egészségének és biztonságának fokozott védelmét biztosító szinergiák vonatkozásában), beleértve annak foglalkoztatási és szociális innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, az Egységes piac program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), beleértve az Interreget, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, beleértve a reformösztönző eszközt, az Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), valamint az EU külső tevékenységgel kapcsolatos eszközei, például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III. Adott esetben közös szabályokat kell meghatározni az alapok közötti összhang és az egymást kiegészítő jelleg biztosítása és a finanszírozás átfedésének vagy megkettőzésének elkerülése érdekében – biztosítva ugyanakkor az egyes szakpolitikák sajátosságainak tiszteletben tartását –, valamint az ezen politikák, programok és alapok olyan stratégiai követelményeihez való igazodásra tekintettel, mint például az ERFA és az ESZA+ előfeltételei.
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)   A programnak a rescEU-val, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközzel, a rezilienciajavítási eszközzel és más uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal szinergiában és azokat kiegészítve hozzá kell járulnia az egészségügyi válságokhoz kapcsolódó termékek, például az alapvető gyógyszerek, vakcinák és orvostechnikai eszközök tartalékának létrehozásához.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Az EUMSZ 114. cikkével összhangban az egészségvédelem magas szintjét kell biztosítani az Unió által elfogadott, a belső piac létrehozásáról és működéséről szóló jogszabályokban. Az EUMSZ 114. cikke és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján jelentős terjedelmű uniós vívmányok kidolgozására került sor, amelyek garantálják a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas minőségi és biztonsági színvonalát. Az egészségügyi ellátás iránti növekvő kereslet miatt a tagállamok egészségügyi rendszerei kihívásokkal néznek szembe a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök rendelkezésre állása és megfizethetősége terén. A közegészség jobb védelmének, valamint a betegek biztonságának és önrendelkezésének az Unióban történő biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a betegek és az egészségügyi rendszerek magas színvonalú egészségügyi termékekhez férjenek hozzá, és teljes mértékben élvezhessék azok előnyeit.
(21)  Az EUMSZ 114. cikkével összhangban az egészségvédelem magas szintjét kell biztosítani az Unió által elfogadott, a belső piac létrehozásáról és működéséről szóló jogszabályokban. Az EUMSZ 114. cikke és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján jelentős terjedelmű uniós vívmányok kidolgozására került sor, amelyek garantálják a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas minőségi és biztonsági színvonalát. Az egészségügyi ellátás iránti növekvő kereslet miatt a tagállamok egészségügyi rendszerei kihívásokkal néznek szembe a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök rendelkezésre állása és megfizethetősége terén. A közegészség jobb védelmének, valamint a betegek biztonságának és önrendelkezésének az Unióban történő biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a betegek és az egészségügyi rendszerek fenntartható, hatékony, méltányos, megfizethető és magas színvonalú egészségügyi termékekhez férjenek hozzá, és teljes mértékben élvezhessék azok előnyeit átlátható, következetes, betegorientált orvosi információk alapján.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A programnak ezért támogatnia kell a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és egyéb egészségügyi termékek hiányának nyomon követésére, valamint e termékek jobb elérhetőségének és megfizethetőségének biztosítására irányuló intézkedéseket, egyúttal korlátoznia kell ellátási láncaik harmadik országoktól való függőségét. A kielégítetlen gyógyászati szükségletek kezelése érdekében a programnak támogatnia kell különösen a klinikai vizsgálatokat az innovatív és hatékony gyógyszerek kifejlesztésének, engedélyezésének és az azokhoz való hozzáférésnek a felgyorsítása, az antimikrobiális szerek és más gyógyszerek kifejlesztésére irányuló ösztönzők előmozdítása, valamint az egészségügyi termékek és a gyógyszerekkel kapcsolatos információk nyomon követésére és gyűjtésére szolgáló platformok digitális transzformációjának előmozdítása érdekében.
(22)  A programnak ezért elő kell segítenie egy egységes páneurópai nyomonkövetési, jelentéstételi és értesítési rendszer kidolgozását, amely a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, oltóanyagok, diagnosztikai eszközök és egyéb egészségügyi termékek hiányával foglalkozik, elkerülve ezzel az egységes piac felaprózódását és biztosítva e termékek jobb elérhetőségét és megfizethetőségét, egyúttal korlátoznia kell ellátási láncaik harmadik országoktól való függőségét. A programnak ezért ösztönöznie kell a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök gyártását az Unión belül. A kielégítetlen gyógyászati szükségletek kezelése érdekében a programnak támogatnia kell különösen a bizonyítékok klinikai és valós körülmények közötti előállítását annak érdekében, hogy lehetővé tegye a hatékony gyógyszerek – köztük a generikus és biohasonló gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök és a kezelés – fejlesztését, engedélyezését, értékelését és az azokhoz való hozzáférést, elő kell mozdítania az új gyógyszerek kutatását és fejlesztését, különös figyelmet fordítva az antimikrobiális rezisztencia és a védőoltással megelőzhető betegségek kezelésére szolgáló antimikrobiális szerekre és vakcinákra, ösztönöznie kell az antimikrobiális szerek előállítási kapacitásának növelését, a személyre szabott kezelést és a vakcinázást, valamint elő kell mozdítania a gyógyszerekkel kapcsolatos információk nyomon követésére és gyűjtésére szolgáló egészségügyi termékek és platformok digitális transzformációját. A programnak meg kell erősítenie a gyógyszerekkel kapcsolatos döntéshozatalt is azáltal, hogy lehetővé teszi a valós egészségügyi adatokhoz való hozzáférést és azok elemzését a szabályozó hatóságok és az egészségügyi technológiai értékelő testületek (HTA) számára. A programnak hozzá kell járulnia a kutatási eredmények legjobb felhasználásának biztosításához, valamint az egészségügyi innovációnak az egészségügyi rendszerekben és a klinikai gyakorlatban történő bevezetésének, bővítésének és alkalmazásának elősegítéséhez is.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)   Uniós szinten harmonizált fogalommeghatározást kell kidolgozni a „hiány”, a „feszültség”, az „ellátási zavarok”, a „készlethiány” és a „készletfelesleg” fogalmára. A Bizottságnak a tagállamokkal és az összes érdekelt féllel, köztük a betegszervezetekkel szoros együttműködésben törekednie kell az ilyen harmonizált fogalommeghatározások kidolgozására. Emellett a Bizottságnak különösen meg kell erősíteni a „hiány” fogalmának az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a gyógyszerügynökségek vezetőinek közös munkacsoportja által 2019-ben javasolt meghatározását.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Mivel a gyógyszerek – és különösen az antimikrobiális szerek – optimális használata előnyökkel jár az egyének és az egészségügyi rendszerek számára, a programnak ösztönöznie kell azok körültekintő és hatékony használatát. A tagállamok kérésére 2017 júniusában elfogadott, az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított, a globális egészségszemléletnek megfelelő európai cselekvési tervvel14 összhangban, valamint a Covid19-hez kapcsolódó másodlagos bakteriális fertőzésekkel kapcsolatos tapasztalatok fényében alapvető fontosságú, hogy a program a betegbiztonságra és az orvosi hibák megelőzésére vonatkozó integrált politika keretében támogassa az antimikrobiális szerek emberekben, állatokban és növényekben való körültekintő alkalmazását célzó intézkedéseket.
(23)  Mivel a gyógyszerek – és különösen az antimikrobiális szerek – optimális használata előnyökkel jár az egyének és az egészségügyi rendszerek számára, a programnak ösztönöznie kell azok körültekintő és hatékony használatát. A tagállamok kérésére 2017 júniusában elfogadott, az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított, a globális egészségszemléletnek megfelelő európai cselekvési tervvel14 összhangban, valamint tekintettel arra, hogy az Unióban bekövetkező halálesetek nagy száma az ellenálló baktériumok által okozott fertőzések és szepszisek számlájára írható, alapvető fontosságú, hogy a program a betegbiztonságra és az orvosi hibák megelőzésére vonatkozó integrált politika keretében támogassa az antimikrobiális szerek emberekben, állatokban és növényekben való körültekintő alkalmazását célzó intézkedéseket, valamint a nem antibiotikumon alapuló, integratív kezelések alkalmazását magukban foglaló intézkedéseket. A programnak támogatnia kell az antimikrobiális szerek használatával és az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos megfigyelési és felügyeleti programokat, és támogatnia kell az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelmet célzó, bizonyítékokon alapuló stratégiákkal alátámasztott helyi, regionális és nemzeti tervek végrehajtását, valamint a bevált gyakorlatok Unión belüli megosztását.
__________________
__________________
14 Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében (COM(2017)0339, 2017. június 29.).
14 Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében (COM(2017)0339, 2017. június 29.).
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Mivel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek által okozott környezetszennyezés olyan új környezeti probléma, amely népegészségügyi hatásokkal járhat, a programnak az Európai Unió környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítésével15 összhangban elő kell mozdítania a gyógyszerek gyártásával, felhasználásával és ártalmatlanításával kapcsolatos környezeti kockázatok értékelésének és megfelelő kezelésének megerősítését célzó intézkedéseket.
(24)  Mivel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek által okozott szennyezés olyan új környezeti probléma, amely népegészségügyi hatásokkal járhat, a programnak az Európai Unió környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítésével15 összhangban elő kell mozdítania a gyógyszerek gyártásával, felhasználásával és ártalmatlanításával kapcsolatos környezeti kockázatok értékelésének és megfelelő kezelésének megerősítését célzó intézkedéseket.
__________________
__________________
15 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak - Az Európai Unió környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítése (COM(2019)0128, 2019. március 11.).
15 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Az Európai Unió környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítése (COM(2019)0128, 2019. március 11.).
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Az Unió egészségügyi jogalkotásának közvetlen hatása van a polgárok életére, az egészségügyi rendszerek hatékonyságára és ellenálló képességére, valamint a belső piac megfelelő működésére. Az orvosi eszközökre és technológiákra (gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre és emberi eredetű anyagokra), valamint a dohánytermékekkel kapcsolatos jogalkotásra, a betegeket a határon átnyúló egészségügyi ellátásban megillető jogokra és a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó keretszabályozás alapvető fontosságú az uniós egészségvédelem szempontjából. A programnak ezért támogatnia kell az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozását, végrehajtását és érvényesítését, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatokat kell szolgáltatnia a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására.
(25)  Az Unió egészségügyi jogalkotásának közvetlen hatása van a népegészségügyre és a közbiztonságra, a polgárok életére, az egészségügyi rendszerek hatékonyságára és ellenálló képességére, valamint a belső piac megfelelő működésére. Az orvosi eszközökre és technológiákra (gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre és emberi eredetű anyagokra), valamint a dohánytermékekkel kapcsolatos jogalkotásra, a betegeket a határon átnyúló egészségügyi ellátásban megillető jogokra és a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó keretszabályozás alapvető fontosságú az uniós egészségvédelem szempontjából. A programnak ezért támogatnia kell az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozását, végrehajtását és érvényesítését, valamint a kulcsfontosságú partnerekkel, például az Európai Gyógyszerügynökséggel és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) együttműködve magas színvonalú, elfogulatlan, összehasonlítható és megbízható adatokat, többek között Európa-szerte helyi szinten, jól meghatározott, homogén módszertan szerint gyűjtött valós egészségügyi adatokat kell szolgáltatnia a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására, a célok meghatározásához és az előrehaladás mérésére szolgáló eszközök kidolgozásához.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  A tagállamok között utazó betegek egészségügyi ellátásának biztosítása terén folytatott, határokon átnyúló együttműködés, az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos közös munka és az európai referenciahálózatok (ERH) jó példái azon területeknek, ahol bebizonyosodott, hogy a tagállamok közötti integrált munka jelentős hozzáadott értéket és komoly potenciált képvisel az egészségügyi rendszerek hatékonyságának növelése, ezáltal pedig általánosságban az egészség javítása terén. A programnak ezért támogatnia kell az ilyen integrált és összehangolt munkát lehetővé tevő tevékenységeket, ami az olyan, nagy hatást kifejtő gyakorlatok végrehajtásának előmozdítását is szolgálja, amelyek célja, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak az érintett lakosság és területek közötti elosztása a lehető leghatékonyabb módon történjen, így maximalizálva azok hatását.
(26)  A tagállamok között utazó vagy a határ menti régiókban élő betegek egészségügyi ellátásának biztosítása terén folytatott, határokon átnyúló együttműködés, az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos közös munka és az európai referenciahálózatok (ERH) jó példái azon területeknek, ahol bebizonyosodott, hogy a tagállamok közötti integrált munka jelentős hozzáadott értéket és komoly potenciált képvisel az egészségügyi rendszerek hatékonyságának növelése, ezáltal pedig általánosságban az egészség javítása terén. A programnak ezért arra kell törekednie, hogy biztosítsa az ilyen integrált és összehangolt munka teljes körű kidolgozását és megvalósítását olyan területeken, mint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (HTA) és az európai referenciahálózatok (ERN). Ez a munka az olyan, nagy hatást kifejtő gyakorlatok végrehajtásának előmozdítását is szolgálja, amelyek célja, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak a lakosság érintett csoportjai és területek közötti elosztása a lehető leghatékonyabb módon történjen, így maximalizálva azok hatását.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)  A szolidaritás és az egység az Unió alapelvei közé tartozik, és a programnak biztosítania kell, hogy az Unió egységes megközelítést alkalmazzon a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetések elleni küzdelem terén. A népegészségügyi veszélyekre való válaszadás érdekében az EUMSZ 168. cikke értelmében a programnak támogatnia kell egy olyan európai egészségügyi reagálási mechanizmus létrehozását az ECDC koordinálásával, valamint az egészségpolitikai biztos és a válságkezelésért felelős biztos irányításával, amelyet teljes mértékben összekapcsolnak az többi uniós egészségügyi ügynökséggel. E saját egészségügyi erőforrásokkal rendelkező, az uniós polgári védelmi mechanizmus alá tartozó mechanizmushoz világjárványra vonatkozó vészhelyzeti tervet is készítenek annak érdekében, hogy összehangolt választ tudjanak adni, valamint egységes információk alapján gyorsan fokozni tudják a jövőbeli egészségügyi válságokra adandó válaszlépéseket.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  A 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv16 alapján létrehozott európai referenciahálózatok az Európa különböző részein működő egészségügyi szolgáltatókat összefogó virtuális hálózatok. Céljuk a jelentősen specializált kezelést, valamint a szakértelem és az erőforrások koncentrációját igénylő, összetett vagy ritka betegségekkel kapcsolatos eszmecsere megkönnyítése. Mivel a hálózatok javíthatják a ritka betegségekben szenvedő betegek diagnózishoz való hozzájutását és magas színvonalú egészségügyi ellátását, továbbá az orvosi képzés, kutatás és információterjesztés fókuszpontjai lehetnek, a programnak hozzá kell járulnia az európai referenciahálózatokon és más transznacionális hálózatokon keresztül megvalósuló hálózatépítés megerősítéséhez. A program keretében meg kell fontolni az európai referenciahálózatoknak a ritka betegségeken túlmenően a fertőző és nem fertőző betegségekre, például a rákra való kiterjesztését.
(27)  A 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv16 alapján létrehozott európai referenciahálózatok az Európa különböző részein működő egészségügyi szolgáltatókat összefogó virtuális hálózatok. Céljuk a jelentősen specializált kezelést, valamint a szakértelem és az erőforrások koncentrációját igénylő, összetett vagy ritka betegségekkel kapcsolatos eszmecsere megkönnyítése. Az európai referenciahálózatok egy úttörő platformot jelentenek, amely egyedülálló lehetőséget képvisel, és amelynek célja – a tudás és az egészségügyi adatok innovatív felhasználása és határokon átnyúló megosztása alapján – a ritka vagy komplex betegségben szenvedő emberek számára a diagnózis és az ellátás javítása. Ezért a programnak megfelelő finanszírozást kell nyújtania a meglévő és a jövőbeli európai referenciahálózatok koordinációjának és együttműködési tevékenységeinek elősegítésére támogatások vagy más, e célra alkalmas eszközök révén. Növelni kell a jelenlegi finanszírozást annak biztosítása érdekében, hogy az európai referenciahálózatok teljesítsék a küldetésükben kitűzött célokat.. Mivel a hálózatok javíthatják a ritka betegségekben szenvedő betegek diagnózishoz való hozzájutását és magas színvonalú egészségügyi ellátását, továbbá az orvosi képzés, kutatás és információterjesztés fókuszpontjai lehetnek, a programnak hozzá kell járulnia az európai referenciahálózatokon és más transznacionális hálózatokon keresztül megvalósuló hálózatépítés megerősítéséhez is. A program keretében meg kell fontolni az európai referenciahálózatok megerősítését, új európai referenciahálózatok létrehozásának támogatását a fertőző betegségek, a komplikált terhességek, valamint a ritka és komplex mentális betegségek lefedése érdekében. Az európai referenciahálózatok megerősítése kulcsfontosságú szerepet játszhat a közös, újonnan kifejlesztett szűrőrendszer uniós szintű elfogadásának támogatásában, a betegség kiválasztási kritériumaitól és mechanizmusaitól kezdve, azzal a céllal, hogy felszámolják a szűrési lefedettség tekintetében meglévő egyenlőtlenségeket a tagállamokban. A program keretében mérlegelni kell kiválósági hálózatok kialakítását is a fertőző és nem fertőző betegségek, többek között a rák és a gyermekrák, a szív- és érrendszeri betegségek, a krónikus légzőszervi betegségek, a cukorbetegség, a mentális egészségi állapotok, a degeneratív idegrendszeri betegségek és más súlyos krónikus betegségek területén, valamint az egészségügyi válságkezelés terén.
__________________
__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
(27a)  Az európai referenciahálózatok óriási kihívásokkal néznek szembe annak biztosítása terén, hogy pénzügyileg fenntarthatók legyenek és hatékonyan tudjanak működni a nemzeti egészségügyi rendszereken belül és azok között, ahogy arra az Európai Számvevőszék „A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra irányuló uniós intézkedések” című 07/2019. számú különjelentésében16a is rávilágít.
____________________
16a HL C 192., 2019.6.7., 5. o.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A teljes egészében vagy részben az uniós költségvetésből finanszírozott beruházások hozzáadott értékének optimalizálása érdekében szinergiákra kell törekedni különösen az uniós egészségügyi cselekvési program és más uniós programok között, beleértve a megosztott irányítás alá tartozókat is. E szinergiák maximalizálása érdekében biztosítani kell a kulcsfontosságú támogató mechanizmusokat, beleértve az uniós egészségügyi cselekvési program és valamely más uniós program keretében végrehajtott intézkedések kumulatív finanszírozását, feltéve, hogy az ilyen kumulatív finanszírozás nem haladja meg a fellépés teljes elszámolható költségét. E célból ennek a rendeletnek megfelelő szabályokat kell megállapítania, különös tekintettel arra a lehetőségre, hogy ugyanazokat a költségeket vagy kiadásokat arányosan jelentsék be az uniós egészségügyi cselekvési programhoz és valamely más uniós programhoz kapcsolódóan.
(30)  A teljes egészében vagy részben az uniós költségvetésből finanszírozott beruházások hozzáadott értékének optimalizálása érdekében szinergiákra kell törekedni különösen az uniós egészségügyi cselekvési program és más uniós programok között, beleértve a megosztott irányítás alá tartozókat is, így különösen az Interreg programot, amely már foglalkozik a határokon átnyúló egészségügyi együttműködéssel, segít megkönnyíteni a betegek és az egészségügyi szakemberek határokon átnyúló mobilitását, valamint a határ menti térségekben a közös felszerelések, szolgáltatások és létesítmények használata révén segít javítani a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. E szinergiák maximalizálása és az átfedések elkerülése érdekében biztosítani kell a kulcsfontosságú támogató mechanizmusokat, beleértve az uniós egészségügyi cselekvési program és valamely más uniós program keretében végrehajtott intézkedések kumulatív finanszírozását, feltéve, hogy az ilyen kumulatív finanszírozás nem haladja meg a fellépés teljes elszámolható költségét. E célból ennek a rendeletnek megfelelő szabályokat kell megállapítania, különös tekintettel arra a lehetőségre, hogy ugyanazokat a költségeket vagy kiadásokat arányosan jelentsék be az uniós egészségügyi cselekvési programhoz és valamely más uniós programhoz kapcsolódóan, garantálva a részletes és átlátható jelentéstételt.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  Tekintettel a program célkitűzéseinek és intézkedéseinek sajátos jellegére, egyes esetekben a tagállamok illetékes hatóságai a legalkalmasabbak a kapcsolódó tevékenységek végrehajtására. A költségvetési rendelet 195. cikkének alkalmazásában ezért meghatározott kedvezményezettnek kell tekinteni azokat a hatóságokat, amelyeket maguk a tagállamok jelölnek ki, és lehetővé kell tenni, hogy pályázati felhívások előzetes közzététele nélkül is lehessen vissza nem térítendő támogatásokat nyújtani ezeknek a hatóságoknak.
(31)  Tekintettel a program célkitűzéseinek és intézkedéseinek sajátos jellegére, egyes esetekben a tagállamok illetékes hatóságai a legalkalmasabbak a kapcsolódó tevékenységek végrehajtására. A költségvetési rendelet 195. cikkének alkalmazásában ezért meghatározott kedvezményezettnek kell tekinteni azokat a hatóságokat, amelyeket maguk a tagállamok jelölnek ki, és lehetővé kell tenni, hogy pályázati felhívások előzetes közzététele nélkül is lehessen vissza nem térítendő támogatásokat nyújtani ezeknek a hatóságoknak. A programra épülő beruházásokat a tagállamokkal szoros együttműködésben kell végrehajtani, különösen a nemzeti hatáskörbe tartozó területeken.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)
(31a)  Annak biztosítása érdekében, hogy e célkitűzések mindegyikét uniós szinten hajtsák végre, a Bizottságnak növelnie kell a program néhány célkitűzését a saját szintjükön már megvalósító uniós ügynökségek – például az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Gyógyszerügynökség – költségvetését, és javaslatot kell benyújtania a megbízatásuk megerősítésére, emellett növelnie kell szerepüket a program irányításában.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  Tekintettel a szolidaritásnak az területen folytatott uniós politikák alapjául szolgáló, közösen elfogadott értékére, amely a méltányos és egyetemes, magas színvonalú egészségügyi ellátás megvalósítását célozza, továbbá arra, hogy az Uniónak központi szerepet kell játszania a globális egészségügyi kihívásokkal kapcsolatos előrehaladás felgyorsítása terén19, a programnak támogatnia kell az Unió nemzetközi és globális egészségügyi kezdeményezésekhez való hozzájárulását az egészség javítása, az egyenlőtlenségek kezelése, valamint a globális egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem fokozása érdekében.
(33)  Tekintettel a szolidaritásnak az területen folytatott uniós politikák alapjául szolgáló, közösen elfogadott értékére, amely – határokon átnyúló viszonylatban is – a hozzáférhető, méltányos és egyetemes, magas színvonalú egészségügyi ellátás megvalósítását célozza, továbbá arra, hogy az Uniónak központi szerepet kell játszania a globális egészségügyi kihívásokkal kapcsolatos előrehaladás felgyorsítása terén19, a programnak támogatnia kell az Unió nemzetközi és globális egészségügyi kezdeményezésekhez való hozzájárulását az egészség javítása, az egyenlőtlenségek kezelése, valamint a globális egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem fokozása érdekében.
__________________
__________________
19 A Tanács következtetései az Európai Uniónak a globális egészségügy terén betöltött szerepéről, a Külügyek Tanácsának 3011. ülése, Brüsszel, 2010. május 10.
19 A Tanács következtetései az Európai Uniónak a globális egészségügy terén betöltött szerepéről, a Külügyek Tanácsának 3011. ülése, Brüsszel, 2010. május 10.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  Az uniós és nemzetközi szintű intézkedések eredményességének és hatékonyságának maximalizálása érdekében a program végrehajtásához együttműködést kell kialakítani a megfelelő nemzetközi szervezetekkel, például az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak szakosodott intézményeivel, különösen a WHO-val, a Világbankkal, valamint az Európa Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD). A 2013/755/EU tanácsi határozat20 94. cikke alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett TOT kapcsolódik.
(34)  Az uniós és nemzetközi szintű intézkedések eredményességének és hatékonyságának maximalizálása érdekében a program végrehajtásához együttműködést kell kialakítani a tagállamokkal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel, például az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak szakosodott intézményeivel, különösen a WHO-val, a Világbankkal, valamint az Európa Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD). A 2013/755/EU tanácsi határozat20 94. cikke alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett TOT kapcsolódik.
__________________
__________________
20 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról | (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).
20 A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról | (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)
(34a)  A programnak garantálnia kell a civil társadalom (különösen a betegek szervezetei) és a tudományos körök (különösen az egészségügyi szakemberek szervezetei) erőteljes bevonását, hogy biztosított legyen a kiegyensúlyozott képviselet és részvétel a népegészségügyi célok megvalósítása során. Az európai egészségügyi szervezeteknek közre kell működniük a program végrehajtásában és értékelésében.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)
(34b)  A programban szereplő intézkedések következetes végrehajtása érdekében létre kell hozni „az EU az egészségügyért” program irányítócsoportját.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)
(39a)  A WHO szerint az éghajlatváltozás hatással van az egészséget befolyásoló társadalmi és környezeti tényezőkre – többek között a tiszta levegőre, a biztonságos ivóvízre, az elegendő táplálékra és a biztonságos menedékhelyre –, és 2030 és 2050 között évente 250 000 további haláleset várható hiányos táplálkozás, malária, hasmenés és hőstressz miatt, amellett, hogy a szélsőségesen magas hőmérséklet közvetlenül hozzájárul a halálesetekhez, különösen az idős és veszélyeztetett polgárok körében. Az árvizek, hőhullámok, aszályok és tüzek révén az éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol az emberi egészségre, ideértve az alultápláltságot, a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedéseket, továbbá a vektorok által terjesztett fertőzéseket.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  Tekintettel az éghajlatváltozás kezelésének fontosságára a Párizsi Megállapodás végrehajtására tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összhangban, ez a program hozzájárul majd az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a éghajlat-politikai célok eléréséhez járuljon hozzá. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a program félidős értékelés keretében kerül sor.
(40)  Tekintettel az éghajlatváltozás kezelésének fontosságára a Párizsi Megállapodás végrehajtására tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összhangban, ez a program hozzájárul majd az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 30%-a éghajlat-politikai célok eléréséhez járuljon hozzá. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a program félidős értékelés keretében kerül sor.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
(40a)  Elismerve a nemek közötti egyenlőség megvalósításának fontosságát, ennek a programnak hozzá kell járulnia a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban. A nemek közötti egyenlőség érvényesítését és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezési eszközöket fogja alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az egészségügyi válságokra a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő és átalakító hatású válaszok szülessenek, valamint hogy a nők és lányok sajátos egészségügyi szükségleteivel az egészségügyi válság során és azt követően is foglalkozzanak.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)  Tekintettel az emberi egészséget fenyegető, határokon át terjedő veszélyek jellegére és lehetséges léptékére, a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani azt a célkitűzést, hogy megvédjék az Unió lakosságát az ilyen veszélyektől, valamint fokozzák a válságmegelőzést és a válságokkal szembeni felkészültséget. A szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott elvével összhangban a közegészség magas szintű védelmére irányuló tagállami erőfeszítések támogatása, a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és más, a válság szempontjából releváns termékek Unión belüli rendelkezésre állásának és megfizethetőségének javítása, az innováció előmozdítása, a tagállamok közötti integrált és összehangolt munka és a bevált gyakorlatok végrehajtásának támogatása, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén Unió-szerte mutatkozó egyenlőtlenségek kezelése érdekében is sor kerülhet uniós szintű fellépésre oly módon, hogy az olyan hatékonyságnövekedést és hozzáadott értéket eredményezzen, amely tagállami szintű fellépéssel nem érhető el, tiszteletben tartva egyúttal a tagállamok hatáskörét és felelősségi körét a program hatálya alá tartozó területeken. Az arányosság említett cikkben foglalt elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.
(43)  Tekintettel az emberi egészséget fenyegető, határokon át terjedő veszélyek jellegére és lehetséges léptékére, a tagállamok önmagukban nem tudják kielégítően megvalósítani azt a célkitűzést, hogy megvédjék az Unió lakosságát az ilyen veszélyektől, valamint fokozzák a válságmegelőzést és a válságokkal szembeni felkészültséget. A szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott elvével összhangban a közegészség magas szintű védelmére irányuló tagállami erőfeszítések támogatása, a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és más, egészségügyi válság szempontjából releváns termékek és szolgáltatások Unión belüli rendelkezésre állásának, fenntarthatóságának, elfogadásának, hozzáférhetőségének, biztonságosságának és megfizethetőségének javítása, az innováció előmozdítása, a tagállamok és régióik közötti integrált és összehangolt munka és a bevált gyakorlatok végrehajtásának támogatása, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén Unió-szerte mutatkozó egyenlőtlenségek és különbségek kezelése érdekében is szükség van uniós szintű fellépésre oly módon, hogy az olyan hatékonyságnövekedést és hozzáadott értéket eredményezzen, amely tagállami szintű fellépéssel nem érhető el, tiszteletben tartva egyúttal a tagállamok hatáskörét és felelősségi körét a program hatálya alá tartozó területeken. Az arányosság említett cikkben foglalt elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  „egészségügyi válság”: emberi, állati, növényi, élelmiszerrel összefüggő vagy környezeti eredetű fenyegetésből eredő, egészségügyi vonatkozású válság vagy súlyos esemény, amely sürgős hatósági beavatkozást teszi szükségessé;
3.  emberi, állati, növényi, élelmiszerrel összefüggő, vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris, környezeti vagy ismeretlen eredetű fenyegetésből eredő, egészségügyi vonatkozású válság vagy súlyos esemény, amely sürgős hatósági beavatkozást teszi szükségessé;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  „a válság szempontjából releváns termékek”: olyan termékek és anyagok, amelyek egy egészségügyi válsággal összefüggésben valamely betegségnek és következményeinek a megelőzéséhez, diagnosztizálásához vagy kezeléséhez szükségesek, ideértve többek között a következőket: gyógyszerek – beleértve a vakcinákat is – és intermediereik, gyógyszerhatóanyagok és alapanyagok; orvostechnikai eszközök; kórházi és orvosi felszerelések (például lélegeztetőgépek, védőruházat és védőfelszerelések, diagnosztikai anyagok és eszközök); egyéni védőeszközök; fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, valamint az előállításukhoz szükséges alapanyagok;
4.  „a válság szempontjából releváns termékek”: olyan termékek, eszközök és anyagok, amelyek egy egészségügyi válsággal összefüggésben valamely betegségnek és következményeinek a megelőzéséhez, diagnosztizálásához vagy kezeléséhez, valamint a betegségek és fertőzések nyomon követéséhez és járványügyi felügyeletéhez szükségesek, ideértve többek között a következőket: gyógyszerek – beleértve a vakcinákat is – és intermediereik, gyógyszerhatóanyagok és alapanyagok; orvostechnikai eszközök; kórházi és orvosi felszerelések (például lélegeztetőgépek, védőruházat és védőfelszerelések, diagnosztikai anyagok és eszközök); egyéni védőeszközök; fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, valamint az előállításukhoz szükséges alapanyagok;
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
5.  „globális egészségszemlélet”: megközelítés, amely elismeri az emberi és az állati egészség közötti összefüggést, azt, hogy a betegségek átterjedhetnek az emberekről az állatokra és fordítva, és ezért azokkal mindkét területen foglalkozni kell, továbbá azt, hogy a környezet révén az emberek és az állatok kapcsolatban állnak egymással;
5.  „globális egészségszemlélet”: megközelítés, amely elismeri az emberek, az állatok és a környezeti elemek közötti összefüggést, azt, hogy a betegségek átterjedhetnek az egyik közegről a másikra, és ezért azokkal holisztikus módon kell foglalkozni;
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9.  „határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszély”: olyan, életveszélyt eredményező vagy más szempontból súlyos, biológiai, vegyi, környezeti vagy ismeretlen eredetű egészségügyi veszély, amely átterjed a tagállamok nemzeti határain, illetve amelynél jelentős az ilyen átterjedés kockázata, és amely uniós szintű koordinációt tehet szükségessé az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében;
9.  „határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszély”: olyan, életveszélyt eredményező vagy más szempontból súlyos, biológiai, vegyi, radiológiai, nukleáris, környezeti vagy ismeretlen eredetű egészségügyi veszély, amely átterjed a tagállamok nemzeti határain, illetve amelynél jelentős az ilyen átterjedés kockázata, és amely uniós szintű koordinációt tehet szükségessé az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
9a.  „az egészségügyi szempontok érvényesítése minden szakpolitikában”: a közpolitikák kidolgozásának, végrehajtásának és felülvizsgálatának ágazattól független megközelítése, amelynek során figyelembe veszik a döntések egészségügyi vonatkozásait, és amelynek célja szinergiák elérése és az ilyen politikák által okozott káros egészségügyi hatások elkerülése a lakosság egészségének és az egészségügyi egyenlőségnek a javítása érdekében;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)
9b.  „egészséget meghatározó tényezők”: egy személy egészségi állapotát befolyásoló tényezők, például magatartással kapcsolatos, biológiai, társadalmi-gazdasági és környezeti tényezők;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A program általános célkitűzései – adott esetben a globális egészségszemlélettel összhangban – a következők:
A program általános célkitűzései – az egészségügyi szempontok érvényesítése minden szakpolitikában megközelítéssel összhangban – a következők:
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  az Unió lakosságának a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelme;
1.  az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés támogatása az Unióban, az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egészséghez való egyenlő és teljes körű hozzáférés biztosítása révén;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1a.   az Unió lakosságának a határokon át terjedő összes súlyos egészségügyi veszéllyel szembeni védelme; az egészségügyi vészhelyzeteket illetően a tagállamok között és a tagállamokon belül jobb felkészültség és koordináció megvalósítása;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és más, a válság szempontjából releváns termékek Unióban való hozzáférhetőségének javítása, azok megfizethetőségének előmozdítása, valamint az innováció támogatása;
2.  a meglévő és a jövőbeli uniós egészségügyi jogszabályok támogatása többek között a gyógyszerészeti függetlenség helyreállítása és a hiányok kezelése, az egészségügyi ellátás és szolgáltatások rendelkezésre állásának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének javítása érdekében az Unióban, valamint az egészségügyi kutatás és innováció fejlesztésének támogatása anélkül, hogy átfedések lennének az Európai horizonthoz hasonló programok keretében tett erőfeszítések terén;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  az egészségügyi rendszerek és személyzet megerősítése a népegészségügy általános színvonalának javítása érdekében, többek között a digitális transzformáció, valamint a tagállamok közötti integrált és összehangolt munka, továbbá a bevált gyakorlatok és az adatok megosztásának folyamatos megvalósítása révén.
3.  az egészségügyi rendszerek és fenntarthatóságuk, valamint az egészségügyi személyzet megerősítése a népegészségügy és az egészségügyi ismeretek általános színvonalának javítása, valamint az egészségügyi rendszerek reziliensebbé és reagálóképesebbé tétele érdekében, többek között a digitális transzformáció, valamint a tagállamok közötti, nemzeti, regionális és helyi szinten végzett integrált és összehangolt munka, továbbá a bevált gyakorlatok és az összevethető és interoperábilis adatok megosztásának folyamatos megvalósítása révén.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A 3. cikkben említett általános célkitűzések megvalósítása a következő konkrét célkitűzések révén történik, adott esetben a globális egészségszemlélettel összhangban:
A 3. cikkben említett általános célkitűzések megvalósítása a következő konkrét célkitűzések révén történik, adott esetben az egészségügyi szempontok érvényesítése minden szakpolitikában megközelítéssel és a globális egészségszemlélettel összhangban:
Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  az Unió azon képességének megerősítése, hogy megelőzze a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket, felkészüljön és reagáljon azokra, valamint kezelje az egészségügyi válságokat, többek között a sürgősségi egészségügyi ellátással kapcsolatos kapacitás koordinálása, biztosítása és kialakítása, az adatgyűjtés és a felügyelet révén;
1.  az Unió azon képességének megerősítése, hogy megelőzze a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket, felkészüljön és gyorsan reagáljon azokra, valamint kezelje az egészségügyi válságokat, többek között a sürgősségi egészségügyi ellátással kapcsolatos kapacitás koordinálása, biztosítása és kialakítása, az adatgyűjtés és a felügyelet, valamint a nemzeti egészségügyi rendszerek stressztesztjének összehangolása, valamint a minőségi egészségügyi ellátásra vonatkozó normák kidolgozása révén;
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  a válság szempontjából releváns termékek tartalékai vagy készletei, valamint a válság esetén mozgósítandó orvosi, egészségügyi és támogató személyzeti tartalék rendelkezésre állásának biztosítása az Unióban;
2.  más uniós eszközökkel, programokkal és alapokkal szinergiában olyan intézkedések támogatása, amelyek lehetővé teszik az orvosi, egészségügyi és támogató személyzet – például az Európai Orvosi Hadtest személyzete – válság esetén történő mozgósítását, többek között a személyzet képzésének javítása és ismereteinek naprakésszé tétele révén, valamint olyan intézkedések támogatása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy válság idején az Unióban rendelkezésre álljanak az egészségügyi válságok szempontjából releváns termékek, például az alapvető gyógyszerek, vakcinák és orvostechnikai eszközök;
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  a válság szempontjából releváns termékek és más szükséges egészségügyi eszközök megfelelő rendelkezésre állásának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítására irányuló fellépések támogatása;
3.  az európai gyógyszerpiac megerősítése a gyógyszerek, az e-egészségügyi megoldások, az orvostechnikai eszközök és más szükséges egészségügyi eszközök, valamint a válság szempontjából releváns gyógyászati termékek rendelkezésre állásának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének fenntartható módon történő biztosítása érdekében;
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának és ellenálló képességének erősítése, többek között a digitális transzformációnak, a digitális eszközök és szolgáltatások elterjedésének, a rendszerszintű reformoknak, az új ellátási modellek és az egyetemes egészségügyi ellátás végrehajtásának a támogatása révén, valamint az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése;
4.  az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának és ellenálló képességének fokozása, többek között a digitális átalakulás támogatása révén, – ideértve az európai egészségügyi adattér létrehozását és megvalósítását –, rendszerszintű reformokkal, új ellátási modellek végrehajtásával – javítva a minőségi, fenntartható, megfizethető, személyközpontú, eredményalapú egészségügyi ellátáshoz és a kapcsolódó gondozási szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférést –, és a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférést is magában foglaló egyetemes egészségügyi ellátás megvalósításával, valamint csökkentve az egészségügyi egyenlőtlenségeket és méltánytalanságokat;
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
4a.  az Unió innovációjának erősítése, a gyógyszerek, oltások és orvostechnikai eszközök új generációjának fejlesztése és alkalmazásuk biztosítása a növekvő egészségügyi kihívások és elvárások teljesítése érdekében;
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
5.  az egészségügyi rendszer azon képességének megerősítésére irányuló fellépések támogatása, hogy előmozdítsa a betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, a betegek jogainak érvényesítését és a határokon átnyúló egészségügyi ellátást, valamint hogy támogassa az orvosok és az egészségügyi szakemberek kiválóságát;
5.  az egészségügyi rendszer azon képességének megerősítésére irányuló intézkedések támogatása, hogy előmozdítsa a betegségmegelőzést, a szűrést és a korai diagnosztizálást, valamint megvalósítsa az egészségfejlesztést, kezelje az egészséget meghatározó tényezőket, növelje az egészségügyi ismereteket, javítsa a betegjogokat, a betegek biztonságát és a határokon átnyúló egészségügyi ellátást;
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
6.  a nem fertőző betegségek – különösen a rák – felügyeletére, megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és az azokkal kapcsolatos ellátásra irányuló fellépések támogatása;
6.  a nem fertőző betegségek felügyeletére, megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és az azokkal kapcsolatos ellátásra irányuló fellépések, a neurodegeneratív rendellenességek és egyéb agyi betegségek – és különösen a rák – korai diagnosztizálásának támogatása;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
6a.  a rák elleni uniós küzdelem megerősítése az európai rákellenes tervvel szinergiában, többek között a rák – beleértve a gyermekrákot is – felügyeletére, megelőzésére, korai diagnosztizálására, kezelésére és gondozására irányuló intézkedések támogatása, valamint az Európai Rákintézet létrehozásának támogatása révén;
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)
6b.  a fertőző betegségek és egészségügyi veszélyek elleni küzdelem fokozása;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 6 c pont (új)
6c.  a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság orvoslása és a védőoltással megelőzhető betegségek, köztük bizonyos rákok felszámolására irányuló intézkedések támogatása;
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
7.  a gyógyszerek – különösen az antimikrobiális szerek – körültekintő és hatékony használatának, valamint a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök környezetkímélőbb gyártásának és ártalmatlanításának előmozdítása és támogatása;
7.  a gyógyszerek – különösen az antimikrobiális szerek – tudatos, körültekintő és hatékony használatának, a környezetre nézve lényegesen kevésbé káros gyógyszerek kifejlesztésének, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök környezetkímélőbb gyártásának és környezetkímélő ártalmatlanításának előmozdítása és támogatása;
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8.  az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatok biztosítása a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására, továbbá a vonatkozó szakpolitikák egészségügyi hatásvizsgálatának előmozdítása;
8.  az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének, illetve adott esetben felülvizsgálatának támogatása, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatok biztosítása a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására, az ellátás támogatására és a kielégítetlen orvosi szükségletek kielégítésére, továbbá más vonatkozó uniós szakpolitikák egészségügyi hatásvizsgálatának előmozdítása;
Módosítás 71 és 246
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9.  a tagállamok – és különösen egészségügyi rendszereik – közötti integrált munka támogatása, beleértve a nagy hatású megelőzési gyakorlatok végrehajtását, valamint az európai referenciahálózatokon és más transznacionális hálózatokon keresztüli hálózatépítés fokozását;
9.  a tagállamok – és különösen egészségügyi rendszereik – közötti integrált munka támogatása, beleértve a nagy hatású megelőzési gyakorlatok végrehajtását, az európai értékelés előnyeiben részesülő egészségügyi technológiák azonosítását, azon egészségügyi technológiák azonosításának támogatása, amelyeknek uniós értékelésen kell átesniük, valamint az európai referenciahálózatokon keresztül a hálózatok megerősítése és bővítése, a magas előfordulási gyakoriságú fertőző és nem fertőző betegségekre vonatkozó kiválósági hálózatok és más transznacionális hálózatok – köztük az Orphanet hálózat – kialakítása és megvalósítása, teljes szinergiában az Európai horizont programmal és annak küldetéseivel és partnerségeivel, valamint a betegek lefedettségének és a betegségekre és egészségügyi problémákra adott válaszoknak nagyobb számban történő növelése;
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10.  az Unió nemzetközi és globális egészségügyi kezdeményezésekhez való hozzájárulásának támogatása.
10.  az Unió nemzetközi és globális egészségügyi kötelezettségvállalásokhoz és kezdeményezésekhez való hozzájárulásának – köztük a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférés – támogatása.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret folyó áron számítva 1 946 614 000 EUR.
(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret folyó áron számítva 10 398 000 000 EUR (változatlan áron 9 370 000 000 EUR).
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket is.
(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra is, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket is. A közvetett intézkedésekhez kapcsolódó adminisztratív költségek nem haladhatják meg a program teljes összegének 5%-át.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
6. cikk
törölve
Az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből származó források
Az [Európai Helyreállítási Eszközről szóló] rendelet 2. cikkében említett intézkedések program keretében történő végrehajtásának finanszírozása az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett, 8 451 000 000 EUR-ig terjedő összegből történik, a szóban forgó rendelet 5. cikkének (4) és (8) bekezdésére is figyelemmel.
Ezek az összegek az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 21. cikkének (5) bekezdésével összhangban külső címzett bevételnek minősülnek.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1a.  Az összes társult ország hozzájárulásának szerepelnie kell a program vonatkozó részeiben. A Bizottság az éves költségvetési eljárás során jelentést tesz a Tanácsnak és a Parlamentnek a program egyes részeinek teljes költségvetéséről, meghatározva az egyes társult országokat, egyedi hozzájárulásokat és azok pénzügyi egyensúlyát.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  A programot az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel összhangban közvetlen irányítással, vagy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervek révén közvetett irányítással kell végrehajtani.
(1)  A programot az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel összhangban közvetlen irányítással, vagy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervek révén közvetett irányítással kell végrehajtani, annak biztosítása érdekében, hogy ne legyen átfedés vagy párhuzamos tevékenység más uniós szintű finanszírozási programokkal.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthat finanszírozást.
(2)  A program az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthat finanszírozást. A Bizottság törekszik Unió-szerte hatékony és kiegyensúlyozott földrajzi lefedettséget biztosítani, többek között azáltal, hogy támogatja a tagállamokat a projektek minőségének kapacitásbővítéssel történő javításában.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A Bizottság elősegíti az „EU az egészségügyért” program következetes végrehajtását, miközben az adminisztráció maximális egyszerűsítésére törekszik. A Bizottság és a tagállamok saját felelősségi körüknek megfelelően előmozdítják a szinergiákat, és biztosítják a hatékony koordinációt a program és a többi uniós program és alap között.
Ebből a célból:
a)  biztosítják a kiegészítő jelleget, a szinergiát, a koherenciát és a konzisztenciát a különböző uniós, nemzeti, illetve adott esetben regionális szintű eszközök között, különösen az uniós alapokból finanszírozott intézkedések tekintetében, a tervezési szakaszban és a végrehajtás során egyaránt;
b)  optimalizálják a koordinációs mechanizmusokat az erőfeszítések megkettőződésének elkerülése érdekében;
c)  biztosítják a szoros együttműködést a végrehajtás uniós, nemzeti és adott esetben regionális szintű felelősei között, hogy egymással koherens és észszerű támogató intézkedésekre kerüljön sor az eszköz keretében.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)   A Bizottság a program végrehajtása során együttműködést alakít ki az illetékes nemzetközi szervezetekkel, például az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak szakosodott intézményeivel, különösen az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), valamint az Európa Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) az uniós és nemzetközi szintű intézkedések eredményességének és hatékonyságának maximalizálása érdekében.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 c bekezdés (új)
(4c)   A Bizottság konzultál a tagállamok egészségügyi hatóságaival az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport vagy más érintett bizottsági szakértői csoport keretében, valamint az érdekelt felekkel, különösen az egészségügyi ágazat szakmai testületeivel és az e területen tevékenykedő nem kormányzati szervezetekkel a program végrehajtásának minden szakaszában.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)
9a. cikk
Odaítélési szempontok
Az odaítélési szempontokat a 18. cikkben említett munkaprogramokban és a pályázati felhívásokban a következő elemek értelemszerű figyelembevételével kell meghatározni:
a)  összhang a 4. cikkben meghatározott konkrét célkitűzésekkel;
b)  hozzájárulás az egészségügyi rendszer hozzáférhetőségéhez és megfizethetőségéhez;
c)  határokon átnyúló dimenzió;
d)  hozzájárulás a szociális ágazatok digitális átalakulásához;
e)  társadalmi hatás (hasznok és költségek);
f)  összhang az 1. melléklet rendelkezéseivel;
g)  hozzájárulás a betegségek – különösen a rák – megelőzéséhez;
h)  hozzájárulás a gyógyszerekhez való hozzáféréshez;
i)  az intézkedés előrehaladottsági foka a projektfejlesztés tekintetében;
j)  a javasolt végrehajtási terv megalapozottsága.
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)
Megbízható és hatékony mechanizmust kell létrehozni a kettős finanszírozás elkerülése és az egészségügyi célokat megvalósító különféle uniós programok és politikák közötti szinergiák biztosítása érdekében. E mechanizmus keretében központosítani kell a finanszírozási műveletekre és a különböző uniós programok és alapok keretében finanszírozott intézkedésekre vonatkozó valamennyi adatot. Ez követi az átláthatóság és az elszámoltathatóság elvét, és lehetővé teszi az egészségügyi célokat szolgáló intézkedések jobb nyomon követését és értékelését.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  bármely nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.
b)  bármely releváns nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany, mint például a közigazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, egészségügyi intézmények, kutatóintézetek, egyetemek és felsőoktatási intézmények, betegszövetségek stb.;
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok elviekben viselik részvételük költségeit.
(3)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok viselik részvételük költségeit.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés
(5)  A program keretében a közvetlen támogatások pályázati felhívás nélkül is odaítélhetők olyan fellépések finanszírozására, amelyek egyértelmű uniós hozzáadott értékkel rendelkeznek, és amelyeket a tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban az egészségügyért felelős illetékes hatóságok, érintett nemzetközi egészségügyi szervezetek, vagy pedig az említett illetékes hatóságok által megbízott, egyedül vagy hálózatban eljáró állami szervek és nem kormányzati szervek társfinanszíroznak.
(5)  A program keretében a közvetlen támogatások pályázati felhívás nélkül is odaítélhetők fellépések finanszírozására, ha a támogatás megfelelően indokolt, a fellépések egyértelmű uniós hozzáadott értékkel rendelkeznek, és azokat a tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban az egészségügyért felelős helyi, regionális vagy nemzeti illetékes hatóságok, érintett nemzetközi egészségügyi szervezetek, vagy pedig az Interreg programok, az említett illetékes hatóságok által megbízott, egyedül vagy hálózatban eljáró állami szervek és nem kormányzati szervek társfinanszírozzák.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés
(6)  A program keretében a közvetlen támogatások pályázati felhívás nélkül is odaítélhetők az európai referenciahálózatoknak. A közvetlen támogatások az uniós jogszabályokkal összhangban meghatározott más transznacionális hálózatoknak is odaítélhetők.
(6)  A program keretében a közvetlen támogatások pályázati felhívás nélkül is odaítélendők az európai referenciahálózatoknak egyszerűsített pénzügyi és technikai jelentési rendszerrel. A közvetlen támogatások az uniós jogszabályokkal összhangban meghatározott más transznacionális hálózatoknak, többek között Interreg programoknak is odaítélhetők.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  Megfelelő finanszírozást kell biztosítani a határokon átnyúló egészségügyi ellátás európai referenciahálózati modelljének megszilárdításához és kibővítéséhez, biztosítva a klinikai szolgáltatások széles skáláját különböző csatornákon keresztül, ideértve az online másodvéleményeket és a betegeknek nyújtott kezelési és ellátási tanácsadást, valamint az „online járóbeteg-klinikákat”.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport keretében konzultál a tagállamok egészségügyi hatóságaival a program számára kidolgozott munkatervekről, a program prioritásairól és stratégiai orientációiról, valamint végrehajtásáról.
A Bizottság az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport keretében konzultál a tagállamok egészségügyi hatóságaival a program számára kidolgozott éves munkatervekről, a program prioritásairól és stratégiai orientációiról, valamint végrehajtásáról, továbbá a tagállamok saját forrásai közötti szinergiákról a fellépések hatékonyságának és hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)
A Bizottság konzultál „az EU az egészségügyért” program irányítócsoportjával a program számára kidolgozott éves munkatervekről, a program prioritásairól, stratégiai irányvonalairól és végrehajtásáról, valamint az európai alapokkal való lehetséges szinergiákról az intézkedések hosszú távú eredményességének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 b bekezdés (új)
A Bizottság konzultál továbbá az érintett decentralizált uniós ügynökségekkel és érdekelt felekkel, például a civil társadalmi szervezetek, különösen a betegképviseleti szervezetek képviselőivel a program számára kidolgozott éves munkatervekről, valamint a program prioritásairól, stratégiai irányvonalairól és végrehajtásáról.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 c bekezdés (új)
A Bizottság az éves munkaterveket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában fogadja el. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat e rendelet 24. cikkének megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)
16a. cikk
Az EU az egészségügyért” program irányítócsoportjának létrehozása
(1)  A Bizottság létrehozza az EU az egészségügyért program irányítócsoportját (az irányítócsoportot).
(2)  Az irányítócsoport:
i.  átfogó stratégia és irányítás formájában segítséget nyújt, és hozzájárul a program éves munkaterveihez;
ii.  tervet dolgoz ki a program és az egészségügyi dimenziót magában foglaló más programok közötti koordináció, együttműködés és szinergiák irányítására;
iii.  értékorientált egészségügyi intézkedések, fenntarthatóság, jobb egészségügyi megoldások biztosítása, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elősegítése és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése, a betegek és a társadalom szerepvállalásának előmozdítása.
(3)  Az irányítócsoport az érdekelt felek független csoportja, amely a népegészségügy területén tevékenykedő szereplőkből, például az Európai Parlament képviselőiből, független egészségügyi szakértőkből és a betegek képviselőiből áll.
(4)  Az irányítócsoport 20 kiemelkedő személyből áll, akiket a földrajzi és a nemek közötti egyensúly biztosítására irányuló elvek tiszteletben tartása mellett a (3) bekezdésben említett szakterületekről és tevékenységi körökből választanak ki.
(5)  Az irányítócsoport tagjait a Bizottság nevezi ki a Parlamenttel konzultálva, nyílt jelölési vagy részvételi szándék kifejezésére való felhívást követően.
A tagok megbízatása az 1. cikk (2) bekezdésében említett időtartamra érvényes. A Bizottság az irányítócsoport tagjai közül jelöli ki az elnököt.
(6)  Az irányítócsoport évente legalább háromszor ülésezik, ami rendszeres és átlátható véleménycserét tesz lehetővé.
A koordináció, együttműködés és szinergiák irányítására vonatkozó terv elősegíti az egészségügy szempontjából releváns valamennyi meglévő pénzügyi mechanizmus láthatóságának és koordinációjának biztosítását, és a koordináció és együttműködés irányítását.
A Bizottság a (2) bekezdésben említettektől eltérő kérdésekről is konzultálhat a irányítócsoporttal.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
A programot az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 110. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.
A programot az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 110. cikkében említett éves munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
A munkaprogramokat nemi szempontú hatásvizsgálattal kell alátámasztani.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program 3. és 4. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről szóló jelentéshez használandó mutatókat a II. melléklet tartalmazza.
(1)  A program 3. és 4. cikkben meghatározott általános és konkrét célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépésekről szóló jelentéshez használandó mutatókat – beleértve a program- és intézkedéspecifikus mutatókat – a II. melléklet tartalmazza.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság folyamatosan nyomon követi a program irányítását és végrehajtását. Az átláthatóság növelése érdekében az irányításra és végrehajtásra vonatkozó, folyamatosan aktualizált adatokat nyilvánosan elérhetővé kell tenni a Bizottság honlapján.
A finanszírozott projektekre vonatkozó adatokat különösen ugyanabban az adatbázisban kell rögzíteni. Az adatoknak a következőket kell tartalmazniuk:
a)  a finanszírozási formákra és a kedvezményezettek típusaira vonatkozó információk, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi allokációk átlátható nyomon követését; a más uniós programokkal – többek között az uniós ügynökségek által végrehajtott tevékenységekkel – fennálló szinergiák részletes áttekintése, amely lehetővé teszi a különböző elvégzendő tevékenységek közötti kiegészítő jelleg megfelelő elemzését;
b)  a projektszinten lebontott kiadási szintek, a specifikus elemzések lehetővé tétele érdekében, az intervenciós területek szerinti bontásban is a 13. cikkben és az I. mellékletben meghatározottak szerint.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és kiegészítése céljából, amennyiben azt szükségesnek ítéli.
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és kiegészítése céljából – beleértve a program- és intézkedésspecifikus mutatókat –, amennyiben azt szükségesnek ítéli.
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A mutatókat adott esetben nemek szerinti bontásban kell gyűjteni.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés
(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és adott esetben a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.
(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben, a kedvezményezettek adminisztratív terheinek növelése nélkül összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és adott esetben a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
(4)  A Bizottság az időközi és záró értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közzéteszi, közli és ismerteti az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)
A program ellenőrzési rendszerének megfelelő egyensúlyt kell biztosítania a bizalom és az ellenőrzés között, figyelemmel az ellenőrzések minden szinten – különösen a kedvezményezettek számára – felmerülő igazgatási és egyéb költségeire. Egyértelmű és következetes ellenőrzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a programon belül.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 b bekezdés (új)
A programra vonatkozó ellenőrzési stratégia a program egészének kiadásaiból vett reprezentatív minta pénzügyi ellenőrzésén alapul. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel. A több uniós programból nyújtott közös finanszírozásban részesülő intézkedéseket csak egyszer kell ellenőrizni, lefedve minden érintett programot és azok alkalmazandó szabályait.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 c bekezdés (új)
A Bizottság vagy a finanszírozó szerv támaszkodhat kedvezményezetti szinten végrehajtott kombinált rendszer-felülvizsgálatokra is. Az ilyen kombinált felülvizsgálatok opcionálisak bizonyos típusú kedvezményezettek esetében, és rendszer- és folyamatellenőrzésből állnak, amelyet az ügyleteknek egy hozzáértő, független, számviteli dokumentumokat a 2006/43/EK irányelvnek1a megfelelően jogszabályban előírt könyvvizsgálatnak alávetni jogosult könyvvizsgáló által végzett ellenőrzése egészít ki.A Bizottság vagy a finanszírozó szerv alkalmazhat ilyen felülvizsgálatokat a kiadásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozó bizonyosság általános szintjének ellenőrzésére, valamint az utólagos ellenőrzések és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolások szintjének módosítására.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.)
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 d bekezdés (új)
Ellenőrzés legkésőbb az egyenleg kifizetése után két évvel végezhető.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 e bekezdés (új)
A Bizottság ellenőrzési iránymutatásokat tesz közzé, amelyek célja az ellenőrzési eljárások és szabályok megbízható és egységes alkalmazásának és értelmezésének biztosítása a program teljes időtartama alatt.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 19. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.
(2)  A Bizottságnak az 19. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása hároméves időtartamra szól ... [e rendelet hatálybalépésének napja] -tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – a pont – ii pont
ii.  az egészségügyi válságok tekintetében kritikus egészségügyi infrastruktúra, eszközök, struktúrák, folyamatok, termelési és laboratóriumi kapacitások – ideértve a járványok felügyeletére, modellezésére, előrejelzésére, megelőzésére és kezelésére szolgáló eszközöket is.
ii.  az egészségügyi válságok tekintetében összehangolt fellépés, eszközök, mechanizmusok, struktúrák, folyamatok, termelési és laboratóriumi kapacitások – ideértve a járványok felügyeletére, modellezésére, előrejelzésére, megelőzésére és kezelésére szolgáló eszközöket is.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – b pont
b)  A bevált gyakorlatok és a megállapított uniós szintű hozzáadott értékkel rendelkező innovatív megoldások tagállamok közötti átadása, kiigazítása és bevezetése, valamint a leginkább rászoruló országoknak vagy országcsoportoknak nyújtott országspecifikus támogatás egyedi projektek – többek között ikerintézményi együttműködés, szakértői tanácsadás és szakértői támogatás – finanszírozása révén.
b)  A bevált gyakorlatok és a megállapított uniós szintű hozzáadott értékkel rendelkező innovatív megoldások tagállamok vagy régiók közötti átadása, kiigazítása és bevezetése, valamint a leginkább rászoruló régióknak, országoknak vagy régiócsoportoknak, illetve országcsoportoknak nyújtott országspecifikus támogatás egyedi projektek – többek között ikerintézményi együttműködés, szakértői tanácsadás és szakértői támogatás – finanszírozása révén.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – c pont – i pont
i.  felmérések, tanulmányok, adatgyűjtés és statisztikák, módszertanok, osztályozások, mikroszimulációk, mutatók, tudásközvetítés és teljesítményértékelések;
i.  felmérések, tanulmányok, összehasonlítható adatok és statisztikák gyűjtése, adott esetben beleértve a nemek és életkor szerinti bontásban megadott adatokat, módszertanok, osztályozások, mikroszimulációk, kísérleti programok, mutatók, tudásközvetítés és teljesítményértékelések;
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – c pont – iii pont
iii.  az egészségügyi politika kidolgozásának és végrehajtásának támogatása érdekében tanácsot, adatokat és információt biztosító szakértői csoportok és testületek;
iii.  az egészségügyi politika kidolgozásának és végrehajtásának támogatása – ideértve az egészségügyi politikák végrehajtásának utánkövető értékelését is – érdekében tanácsot, adatokat és információt biztosító szakértői csoportok és testületek, adott esetben többek között az érdekelt felek képviselői is;
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – c pont – iv pont
iv.  a politikai döntéshozatal, valamint a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottságnak és az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottságának támogatását szolgáló tanulmányok, elemzések és tudományos tanácsadás.
iv.  a politikai döntéshozatal, valamint a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottságnak és az egészségügyi, környezeti és újonnan felmerülő kockázatok tudományos bizottságának, valamint az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelésével foglalkozó szakértői csoportnak a támogatását szolgáló tanulmányok, elemzések, az egyéb uniós szakpolitikai intézkedések szisztematikus egészségügyi hatásvizsgálata és tudományos tanácsadás.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – bevezető rész
d)  Az uniós egészségügyi jogszabályok és intézkedések kidolgozása és végrehajtása, különösen az alábbiak támogatása révén:
d)  Az uniós egészségügyi jogszabályok és intézkedések kidolgozása, végrehajtása és értékelése, különösen az alábbiak támogatása révén:
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – i pont
i.  az uniós egészségügyi jogszabályok és intézkedések végrehajtása, érvényesítése és nyomon követése, valamint a jogi követelmények végrehajtásának technikai támogatása;
i.  az uniós egészségügyi jogszabályok és intézkedések végrehajtása, érvényesítése és nyomon követése, ideértve az egészségfejlesztést is, valamint a jogi és üzemeltetési követelmények teljes körű végrehajtásának technikai támogatása a tagállamokban;
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – iv pont
iv.  adatbázisok és digitális eszközök, valamint interoperabilitásuk fejlesztése és működtetése, beleértve adott esetben az egyéb, például a világűrbe telepített érzékelő technológiákkal való interoperabilitásukat is;
iv.  adatbázisok és digitális eszközök, valamint interoperabilitásuk fejlesztése, működtetése és karbantartása, beleértve a már létrehozott projekteket, adott esetben az egyéb, például a világűrbe telepített érzékelő technológiákkal és a mesterséges intelligenciával való interoperabilitásukat is;
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – v pont
v.  az uniós jogszabályokkal összhangban történő ellenőrzés és értékelés;
v.  az uniós jogszabályokkal összhangban történő ellenőrzés, értékelés és vizsgálat;
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – x pont
x.  az uniós egészségügyi jogszabályok és a program végrehajtásához iránymutatást, tájékoztatást és segítséget nyújtó nemzeti kapcsolattartó pontok;
x.  az uniós egészségügyi jogszabályok és a program előmozdításához és végrehajtásához iránymutatást, tájékoztatást és segítséget nyújtó nemzeti kapcsolattartó pontok;
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – xi pont
xi.  a transznacionális együttműködés tekintetében érdekelt felek.
xi.  a transznacionális és regionális együttműködés tekintetében érdekelt felek.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – e pont
e)  Strukturális készletek és válságokra való felkészülés:
törölve
i.  a válság szempontjából releváns termékek fejlesztésére, beszerzésére és kezelésére szolgáló mechanizmus létrehozása és támogatása;
ii.  az egyéb uniós eszközök kiegészítéseképp uniós tartalékok és a válság szempontjából releváns termékek készleteinek létrehozása és kezelése;
iii.  a rendelkezésre álló gondozási létesítmények (például kórházi ágyak és intenzív osztályokon rendelkezésre álló helyek) hatékony nyomon követésére és elosztására, az egészségügyi válság esetén szükséges áruk és szolgáltatások elosztására, valamint a gyógyszerek, a vizsgálati gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök kínálatának és biztonságos használatának biztosítására szolgáló mechanizmusok létrehozása és támogatása;
iv.  az egészségügyi válságok megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges áruk és szolgáltatások beszerzése, valamint az ezen alapvető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításához szükséges intézkedések;
v.  orvosi és egészségügyi személyzetből és szakértőkből álló uniós tartalékszemélyzet, valamint egy olyan mechanizmus létrehozása és működtetése, amely az Unió egész területén lehetővé teszi e személyzet és szakértők szükség szerinti bevetését az egészségügyi válságok megelőzése vagy az azokra való reagálás érdekében; uniós egészségügyi szükséghelyzeti csoport létrehozása és működtetése, amely a Bizottság felkérésére egészségügyi válság esetén szaktanácsadást és technikai segítségnyújtást biztosít.
Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – i pont
i.  az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők egészségügyi válságmegelőzési, -készültségi, -kezelési és -reagálási kapacitásának unió szerte és ágazatokon átívelően történő előmozdítására irányuló intézkedések, beleértve a vészhelyzeti tervezési és felkészültségi gyakorlatokat, valamint az orvosi, egészségügyi és népegészségügyi személyzet továbbképzését;
i.  az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők egészségügyi válságmegelőzési, -készültségi, -kezelési és -reagálási kapacitásának unió szerte és ágazatokon átívelően történő előmozdítására irányuló intézkedések, beleértve a stresszteszteket, a vészhelyzeti tervezési és felkészültségi gyakorlatokat, a minőségi egészségügyi ellátásra vonatkozó normákat, valamint az orvosi, egészségügyi és népegészségügyi személyzet továbbképzését;
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – i a pont (új)
ia.  az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által az érintett ügynökségek segítségével koordinált európai egészségügyi reagálási mechanizmus (EHRM) létrehozása az egészségügyi veszélyek és válságok valamennyi típusára való reagálás és az európai szintű operatív koordináció megerősítése érdekében;
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – i b pont (új)
ib.   hozzájárul az egészségügyi válságok szempontjából releváns termékek tartalékának létrehozásához, kiegészítve a rescEU-t, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt, a rezilienciajavító eszközt és más uniós eszközöket, programokat és alapokat, és biztosítja az ilyen termékek rendelkezésre állását válság idején;
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – iii pont
iii.  egészségügyi ellenintézkedések – köztük az alapvető vegyi anyagok és hatóanyagok – sürgősségi gyártásának támogatása és/vagy beszerzése, valamint a sürgősségi egészségügyi technológiaértékelések és klinikai vizsgálatok terén folytatott együttműködés finanszírozása;
törölve
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – iv pont
iv.  a kiszolgáltatott csoportok egészségügyi veszélyekkel szembeni védelmét célzó megelőző intézkedések, valamint a válságelhárításnak és -kezelésnek e kiszolgáltatott csoportok szükségleteihez való hozzáigazítását célzó intézkedések;
iv.  az összes polgár, de különösen a kiszolgáltatott csoportok egészségügyi veszélyekkel szembeni védelmét célzó megelőző intézkedések, valamint a válságelhárításnak és -kezelésnek e kiszolgáltatott csoportok szükségleteihez való hozzáigazítását célzó intézkedések, mint például az alapvető ellátás biztosítása a palliatív ellátást és a fájdalomcsillapítást igénylő krónikus betegségekben szenvedő betegek számára;
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – iv a pont (új)
iva.  az e-egészségügyet, így a távorvoslásra való áttérést, a gyógyszerek otthoni beadását, valamint a megelőzést / öngondoskodás szolgáló terveket támogató intézkedések, amennyiben lehetséges és megfelelő;
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – iv b pont (új)
ivb.  a határokon átnyúló együttműködést támogató intézkedések annak érdekében, hogy Unió-szerte valamennyi beteg, különösen a ritka betegségekben szenvedők gyors kezeléshez juthassanak;
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – v pont
v.  az egészségügyi válságok járulékos, különösen a mentális egészséget, a krónikus betegségekben szenvedő betegeket és más kiszolgáltatott csoportokat érintő egészségügyi következményeinek kezelésére irányuló intézkedések;
v.  az egészségügyi válságok járulékos egészségügyi következményeivel foglalkozó és azok kezelésére irányuló intézkedések, különösen a mentális egészséget, a krónikus betegségekben szenvedő betegeket és más kiszolgáltatott helyzetben lévőket, mint például a függőségi problémákkal küzdő, HIV/AIDS-fertőzött, tuberkulózisban szenvedő embereket érintő egészségügyi következményeinek kezelésére irányuló intézkedések;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – viii a pont (új)
viiia.  a nemzeti egészségügyi intézményekre összpontosító, a járványügyi felügyelettel kapcsolatos támogató intézkedések, hozzájárulva ezáltal a polgárok egészségére hatással lévő, illetve az azt meghatározó tényezők értékeléséhez;
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – viii b pont (új)
viiib.  a gyógyszerekhez való hozzáférés zavartalanságának, valamint az ellátás és a kezelés folyamatosságának biztosítására irányuló intézkedések, különösen a krónikus betegségekben szenvedő betegek esetében;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – bevezető rész
g)  A nemzeti egészségügyi rendszerek megerősítése:
g)  A nemzeti egészségügyi rendszerek megerősítése, az egészség támogatása és védelme és a betegségek megelőzése:
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – i pont
i.  tudástranszfer-intézkedések és uniós szintű együttműködés támogatása a hatékonyság, hozzáférhetőség, fenntarthatóság és reziliencia javítására irányuló nemzeti reformfolyamatok segítése érdekében, különösen az európai szemeszter által azonosított kihívások kezelése, valamint az alapellátás megerősítése, az ellátás integrációjának növelése, az egyetemes egészségügyi ellátás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében;
i.  tudástranszfer-intézkedések és uniós szintű együttműködés támogatása a hatékonyság, hozzáférhetőség, fenntarthatóság és reziliencia javítására irányuló nemzeti reformfolyamatok segítése érdekében, összekapcsolva a rendelkezésre álló uniós forrásokat, különösen az európai szemeszter és az egészségügyre vonatkozó országspecifikus ajánlások által azonosított kihívások kezelése, valamint az alapellátás megerősítése, az ellátás integrációjának növelése, az egyetemes egészségügyi ellátás és a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében;
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – i a pont (új)
ia.  az egészségügyi ellátással kapcsolatos egészségügyi egyenlőtlenség és méltánytalanság csökkentésére irányuló szakpolitikák és intézkedések végrehajtásának támogatása;
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – ii pont
ii.  képzési programok orvosi és egészségügyi személyzet számára, valamint ideiglenes személyzeti csereprogramok;
ii.  a többi programmal szinergiában képzési, oktatási és mobilitási programok az orvosi és egészségügyi személyzet számára, valamint ideiglenes személyzeti csereprogramok támogatása, különös tekintettel a tantervek és a digitális készségek fejlesztésére;
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – iii pont
iii.  az egészségügyi munkaerő földrajzi eloszlásának javításához és az „egészségügyi sivatagok” megszüntetéséhez nyújtott támogatás;
iii.  a többi programmal szinergiában az egészségügyi munkaerő földrajzi eloszlásának javításához nyújtott támogatás, biztosítva ugyanakkor, hogy a munkaerő ilyen eloszlása arányos legyen a szóban forgó terület vagy régió lakosságával, elkerülve ezáltal az „egészségügyi sivatagokat”, valamint előmozdítva és végrehajtva a megtartási politikákat;
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – iv pont
iv.  az uniós referencialaboratóriumok és -központok, valamint a kiválósági központok létrehozásának és koordinálásának támogatása;
iv.  az uniós referencialaboratóriumok és -központok, a kiválósági központok, valamint uniós betegség-specifikus platformok létrehozásának és bevezetésének támogatása, a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréje, összehasonlítása és teljesítményértékelése érdekében;
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – v pont
v.  a tagállamok felkészültségének és reagálási intézkedéseinek (például válságkezelés, antimikrobiális rezisztencia, vakcinázás) ellenőrzése;
v.  a tagállamok felkészültségének és reagálási intézkedéseinek (például válságkezelés, antimikrobiális rezisztencia, vakcinázás), valamint egészségfejlesztési és betegségmegelőzési nemzeti stratégiáik vagy programjaik végrehajtásának ellenőrzése;
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – viii a pont (új)
viiia.  egy uniós keret és a kapcsolódó interoperábilis digitális eszközök támogatása az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos, tagállamok közötti és hálózatokon belüli együttműködés megerősítése érdekében, ideértve az ahhoz szükséges hálózatokat is, hogy a tagállamok kellő időben megbízható és magas színvonalú közös klinikai értékeléseket, valamint közös tudományos konzultációkat és egyéb releváns tevékenységeket végezhessenek és cserélhessenek ki egymással, így támogatva a döntéshozókat az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos együttműködés eredményeinek cseréjében;
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – ix pont
ix.  a tagállamokat, valamint a tagállamok által az egészségfejlesztés és a (mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségekre vonatkozó) betegségmegelőzés javítása érdekében tett intézkedéseket támogató programok létrehozásának és végrehajtásának támogatása;
ix.  a tagállamokat, valamint a tagállamok által az egészségfejlesztés, az egészségügyi ismeretek és a (mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségekre vonatkozó) betegségmegelőzés javítása érdekében tett intézkedéseket támogató nemzeti és európai programok, köztük a digitális és kutatási eredményeken alapuló programok létrehozásának és végrehajtásának támogatása az egészségügyi egységekben és közösségekben, valamint a krónikus betegségek fő kockázati tényezőinek mérséklése;
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – ix a pont (új)
ixa.  a betegségspecifikus uniós platformok létrehozásának és működésének támogatása a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréje, összehasonlítása és teljesítményértékelése céljából, a fertőző és nem fertőző betegségek, különösen a krónikus betegségek területén működtetett kiválósági hálózatok formájában;
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – ix b pont (új)
ixb.  a betegségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó iránymutatások kidolgozásának támogatása a fertőző és nem fertőző betegségek területén;
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – x pont
x.  az egészséges és biztonságos városi, munkahelyi és iskolai környezet kialakítására, az egészséges élet választásának lehetővé tételére és az egészséges étrend előmozdítására irányuló, a kiszolgáltatott csoportok szükségleteit figyelembe vevő tagállami intézkedések támogatása;
x.  az egészséges és biztonságos városi, munkahelyi és iskolai környezet kialakítására, a mentális egészség és az egészségügyi oktatás előmozdítására, az egészséges élet választásának lehetővé tételére, valamint a rendszeres testmozgás és az egészséges étrend előmozdítására irányuló tagállami intézkedések támogatása, figyelembe véve az emberek szükségleteit életük minden szakaszában, az egész életen át tartó egészség elősegítése céljából;
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – x a pont (új)
xa.  az egészséget meghatározó tényezők kezelésére irányuló tagállami intézkedések támogatása, beleértve az alkoholfogyasztással járó ártalmak és a dohányzás csökkentését;
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – x b pont (új)
xb.  a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz és a kapcsolódó gyógyszerekhez való hozzáférést biztosító tagállami intézkedések támogatása, valamint a megelőzésre, diagnózisra, kezelésre és gondozásra vonatkozó integrált és interszekcionális megközelítések támogatása;
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – x c pont (új)
xc.  a nemi alapú erőszak áldozatainak gondozását és támogatását előmozdító intézkedések;
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – x d pont (új)
xd.  az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a kapcsolódó létesítményekhez és ellátáshoz való egyenlő hozzáférést előmozdító intézkedések a fogyatékossággal élő személyek számára;
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – xi a pont (új)
xia.  a tagállamok támogatása a ritka betegségekre vonatkozó nemzeti terveik felülvizsgálatában az európai referenciahálózatok rendszerének a nemzeti egészségügyi rendszerekbe való hatékony integrálásához szükséges pénzügyi és szervezeti intézkedések bevezetése érdekében, támogatva az európai referenciahálózatok rendszerének a nemzeti szinten való rögzítéséhez szükséges szakpolitikák, szabályok és eljárások kidolgozását és végrehajtását is;
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – xi b pont (új)
xib.  az európai referenciahálózati rendszer megvalósításának támogatása a folyamatos ellenőrzés, nyomon követés, értékelés és minőségjavítás érdekében;
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – xi c pont (új)
xic.  források elkülönítése az európai referenciahálózatok hatékony és állandó együttműködési mechanizmusainak létrehozására a kis prevalenciájú és a ritka betegségek miatti multiszisztémás igények kielégítése, valamint a különböző szakterületek és tudományágak közötti diagonális hálózatépítés elősegítése érdekében;
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – xi d pont (új)
xid.  a tagállamok támogatása a ritka betegségekkel foglalkozó szakértői központjaik megerősítésében annak érdekében, hogy növeljék a nemzeti egészségügyi rendszerek kapacitását az ilyen betegségek diagnosztizálása, kezelése és irányítása, a kodifikációval kapcsolatos transznacionális együttműködés, valamint a ritka betegségekkel kapcsolatos tájékoztatás és ismeretek terén, különösen az Orphanet adatbázisban;
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – g pont – xii a pont (új)
xiia.  a tagállamok közötti együttműködés és koordináció támogatása a Kiváló Európai Kórházi Hálózat létrehozása, a ritka betegségek határokon átnyúló kezelésének javítása és az összes uniós polgár kezeléshez való hozzáférésének javítása érdekében;
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – bevezető rész
h)  Rákellenes intézkedések:
h)  Rákellenes, azon belül a gyermekkori rákos megbetegedések elleni intézkedések:
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – i pont
i.  tagállamok és nem kormányzati szervezetek támogatása az Európai Rákellenes Kódex ajánlásainak előmozdításában és végrehajtásában;
i.  a tagállamok, az IARC és a nem kormányzati szervezetek támogatása az Európai Rákellenes Kódex ajánlásainak előmozdításában és végrehajtásában; az Európai Rákellenes Kódex jelenlegi kiadásának felülvizsgálatának és folyamatos aktualizálásának támogatása;
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – i a pont (új)
ia.  az Európai Rákkutató Intézet (ECI) létrehozásának támogatása, amely platformot biztosítana az európai rákkutató referenciahálózatok kialakításához, a részt vevő összes ország központjaitól érkező klinikai adatok összegyűjtése, valamint a rákkutatás és azon belül a gyermekkori rákos megbetegedések területén az egyetemi és klinikai kiválósági kutatási programok prioritási sorrendjének felállítása;
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – iii pont
iii.  a rák fő kockázati tényezőivel kapcsolatos megelőzési programok támogatása;
iii.  a rák fő kockázati tényezőivel kapcsolatos megelőzési programok támogatása, amelyek hatékonysága bizonyított, és amelyeket igazolt eredmények támasztanak alá;
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – iv a pont (új)
iva.  valamennyi tagállamban a daganatos megbetegedések nyilvántartásának végrehajtását támogató intézkedések;
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – v pont
v.  a rákkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz és innovatív rákgyógyszerekhez való hozzáférést támogató intézkedések;
v.  a rák elleni küzdelemre irányuló európai tervvel összhangban a szakpolitikák, nemzeti programok és iránymutatások végrehajtását támogató intézkedések, amelyek célja az egyenlőtlenségek csökkentése és a rákkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz, a támogató és palliatív ellátáshoz, valamint az innovatív, hozzáférhető és hatékony rákszűréshez, kezelésekhez és rákgyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása valamennyi tagállamban, teljes szinergiában a Horizont Európa programmal és annak küldetéseivel és partnerségeivel;
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – v a pont (új)
va.  egész Európában az új és innovatív gyógyszerekhez és terápiákhoz – köztük a támogató és a palliatív ellátáshoz és a gyermekkori rosszindulatú elváltozások kezeléséhez – való egyenlő és időben történő hozzáférést támogató intézkedések, és az ilyen gyógyszerek és kezelések gyermekbarát adagolásban és kiszerelésben való elérhetőségének és megfizethetőségének elősegítése;
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – v b pont (új)
vb.  a rákos gyermekek és serdülőkorúak, valamint a rákot túlélő betegek nem kielégített szükségleteit kezelő intézkedések olyan célzott programok és tervek – köztük a gyermekkori rákos megbetegedésekkel kapcsolatos programok – révén, amelyek lehetővé teszik az európai referenciahálózat működését;
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – vii pont
vii.  a rákmegelőzés és -ellátás (többek között a diagnózis és a kezelés) minőségének támogatását célzó intézkedések;
vii.  a rákmegelőzés és -ellátás (többek között a diagnózis és a kezelés, a nyomon követés, valamint a támogató és palliatív ellátás) minőségének támogatását célzó intézkedések;
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – viii pont
viii.  a ráktúlélők és a gondozók életminőségének támogatását célzó intézkedések;
viii.  a ráktúlélők és a gondozók életminőségének támogatását célzó intézkedések, beleértve a pszichológiai támogatást, a fájdalomcsillapítást és a szakmai visszailleszkedést;
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – ix pont
ix.  az uniós dohányzás-visszaszorítási politika és jogszabályok végrehajtásának támogatása;
ix.  az uniós dohányzás-visszaszorítási politika és jogszabályok, valamint más kapcsolódó, a megelőzés és az egészségfejlesztés területéhez köthető, köztük az alkoholfogyasztással járó ártalmak csökkentését célzó jogszabályok végrehajtásának támogatása;
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – x pont
x.  a rákgondozás terén a szakterületeken átívelő kapacitásépítésre és folyamatos oktatásra irányuló mechanizmusok létrehozása és támogatása.
x.  a rákgondozás, a szűrés és a korai diagnózis terén, de különösen a gyermekkori rákos megbetegedések területén az ellátás minőségének javítása céljából a szakterületeken átívelő kapacitásépítésre és az egészségügyi szakemberek és a nem hivatásos gondozók folyamatos oktatására irányuló mechanizmusok létrehozása és támogatása;
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – h pont – x a pont (új)
xa.  integratív, összehangolt, multidiszciplináris és betegközpontú megközelítés támogatását célzó intézkedések a rákos és a rákot túlélő betegek vonatkozásában;
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – ii pont
ii.  a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság leküzdését célzó intézkedések támogatása;
ii.  a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és tájékozatlanság leküzdését, és az emberi élet valamennyi szakaszában az immunitás előmozdítását célzó intézkedések támogatása;
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – ii a pont (új)
iia.  támogató eszközök és platformok a vakcinák beadás utáni biztonságosságára, hatékonyságára és hatására vonatkozó, valós életből származó bizonyítékok gyűjtésére, a jóváhagyás előtti szakaszban szerzett megbízható bizonyítékok sérelme nélkül;
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – ii b pont (új)
iib.  a védőoltással megelőzhető betegségek felszámolását célzó intézkedések támogatása;
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – iii pont
iii.  klinikai vizsgálatok támogatása az innovatív, biztonságos és hatékony gyógyszerek és vakcinák kifejlesztésének, engedélyezésének és az azokhoz való hozzáférésnek a felgyorsítása érdekében;
iii.  klinikai vizsgálatok és valós adatok felhasználásának támogatása, beleértve az uniós szinten és az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) fokozott koordinációval végzett vizsgálatokat is, az innovatív, biztonságos és hatékony gyógyszerek és vakcinák kifejlesztésének, engedélyezésének és az azokhoz való hozzáférésnek a felgyorsítása érdekében;
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – iii a pont (új)
iiia.  a potenciális hiányokról történő értesítést, ezek bejelentését és nyomon követését szolgáló európai digitális mechanizmus létrehozását és fejlesztését célzó intézkedések támogatása a gyógyszerek, oltóanyagok és orvostechnikai eszközök hiányának kezelésére szolgáló uniós platform formájában, egyetlen harmonizált és interoperábilis adatgyűjtési modell és a hiányokra vonatkozó nemzeti jelentéstételi rendszerek alapján, beleértve a gyógyszerekre és az ellátási láncokra vonatkozó adatokat összekapcsoló hatékony uniós adatközlési infrastruktúra teljes körű megvalósítását;
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – iii b pont (új)
iiib.  az alapvető gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek Unión belüli előállítása növekedésének ösztönzését célzó támogatási intézkedések, többek között a hatóanyagok és generikus gyógyszerek Unión belüli ellátási láncának diverzifikálása révén, a tagállamok egyes harmadik országoktól való függőségének csökkentése érdekében;
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – iv pont
iv.  a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök Unión belüli jobb elérhetőségét biztosító, valamint a betegek és az egészségügyi rendszerek számára megfizethetőségüket elősegítő intézkedések támogatása;
iv.  a gyógyszerkészítmények és orvostechnikai eszközök Unión belüli jobb elérhetőségét biztosító, valamint a betegek és az egészségügyi rendszerek számára megfizethetőségüket elősegítő intézkedések támogatása;
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – v pont
v.  az innovatív termékek és a kereskedelmi szempontból érdektelenebb termékek, például antimikrobiális szerek fejlesztését ösztönző intézkedések támogatása;
v.  az egészségügyi ellátással kapcsolatos fokozódó kihívásoknak és a betegek igényeinek való megfelelés érdekében az innovatív gyógyszerek és oltóanyagok felfedezését és fejlesztését ösztönző intézkedések támogatása;
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – v a pont (új)
va.  az innovációt ösztönző intézkedések támogatása az olyan lejárt szabadalmú gyógyszerek újrapozicionálása, átalakítása és kombinálása terén, amelyek jelentős javulást hoznak a betegek, az egészségügyi szakemberek és az egészségügyi rendszerek számára;
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – v b pont (új)
vb.  az antibiotikumokkal kapcsolatos piaci hiányosságok kezelésére és az új antimikrobiális szerek, a ritka betegségek gyógyszerei és a fertőző betegségek elleni küzdelemre szolgáló gyógyszerek felfedezésére és fejlesztésére irányuló fenntartható beruházások ösztönzésére irányuló intézkedések, az egyenlő hozzáférés biztosítása mellett;
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – vi pont
vi.  a kórházakban és a gyógyszertárakban előforduló gyógyszer- és orvostechnikaieszköz-hiány figyelemmel kísérésére, az ilyen hiányok kezelésére és az ellátás biztonságának növelésére irányuló intézkedések támogatása;
vi.  a kórházakban és a gyógyszertárakban előforduló gyógyszer- és orvostechnikaieszköz-hiány figyelemmel kísérésére, megelőzésére, kezelésére, bejelentésére és az arról szóló értesítésre, a bejelentett hiányoknak a gyógyszerekre vonatkozó szabályozási adatokat tartalmazó adatbázisokkal interoperábilis központi adatbázisban történő gyűjtésére, az ilyen hiányok kezelésére és az ellátás biztonságának növelésére irányuló intézkedések támogatása;
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – viii pont
viii.  a gyógyszerek környezeti kockázata értékelésének megerősítését célzó intézkedések;
viii.  a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök környezeti kockázata értékelésének megerősítését célzó intézkedések;
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – ix pont
ix.  az antimikrobiális szerek körültekintő használatát és ártalmatlanítását elősegítő intézkedések;
ix.  a gyógyszerek, különösen az antimikrobiális szerek körültekintő használatát és ártalmatlanítását elősegítő és a gyógyszerek általános használatát csökkentő intézkedések, az antimikrobiális szerek használatának felügyeletét és az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelmet támogató intézkedések;
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – i pont – x pont
x.  a gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozás nemzetközi konvergenciájának előmozdítását célzó intézkedések támogatása.
x.  a gyógyszerkészítményekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozás nemzetközi konvergenciájának és a gyógyszerekbe és orvostechnikai eszközökbe vetett bizalomnak az előmozdítását, valamint az uniós szabályozói felügyelet javítását célzó intézkedések támogatása;
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – i pont
i.  az adatcseréhez, -hozzáféréshez, -felhasználáshoz és -újrafelhasználáshoz kiforrott interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák, valamint adatminőség-biztosítási eljárások kiépítésének, működtetésének és karbantartásának támogatása; a határokon átnyúló hálózatépítés támogatása, többek között elektronikus egészségügyi dokumentációk, nyilvántartások és egyéb adatbázisok használata révén;
i.  az adatcseréhez, -hozzáféréshez, -felhasználáshoz és -újrafelhasználáshoz kiforrott interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák, valamint adatbiztonsági és adatminőség-biztosítási eljárások kiépítésének, működtetésének és karbantartásának támogatása; a határokon átnyúló hálózatépítés támogatása, többek között elektronikus egészségügyi dokumentációk, nyilvántartások és egyéb adatbázisok fejlesztése és megfelelőbb használata révén;
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – i a pont (új)
ia.  az európai elektronikus egészségügyi nyilvántartás létrehozása és annak tagállamokban történő végrehajtásának támogatása az e-egészségügy használatának növelése, valamint az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának és ellenálló képességének javítása érdekében;
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – i b pont (új)
ib.  a tagállamok támogatása az európai referenciahálózat nyilvántartásainak továbbfejlesztésében és végrehajtásában;
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – ii pont
ii.  az egészségügyi ellátás és az egészségügyi rendszerek digitális transzformációjának támogatása, többek között teljesítményértékelés és kapacitásépítés révén az innovatív eszközök és technológiák bevezetése érdekében; az egészségügyi szakemberek digitális továbbképzése;
ii.  az egészségügyi ellátás és az egészségügyi rendszerek digitális transzformációjának támogatása, többek között teljesítményértékelés és kapacitásépítés révén az innovatív eszközök és technológiák bevezetése érdekében, valamint az egészségügyi adatok biztonságos felhasználásának és újrafelhasználásának a GDPR-szabályokkal összhangban történő megerősítése; az egészségügyi szakemberek és a polgárok digitális továbbképzésének támogatása és végrehajtása az oktatással, képzéssel és (digitális) egészségügyi ismeretekkel kapcsolatos megerősített intézkedések révén;
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – iii pont
iii.  digitális eszközök és infrastruktúrák telepítésének és a tagállamokon belüli és azok közötti, valamint a tagállamok és az uniós intézmények és szervek közötti interoperabilitásának támogatása; az európai egészségügyi adattér részeként megfelelő irányítási struktúrák és fenntartható, interoperábilis uniós egészségügyi információs rendszerek kialakítása, valamint a polgárok egészségügyi adataikhoz való hozzáférésének és azok feletti ellenőrzésüknek a megerősítése;
iii.  digitális eszközök és infrastruktúrák telepítésének és a tagállamokon belüli és azok közötti, valamint a tagállamok és az uniós intézmények, ügynökségek és szervek közötti interoperabilitásának támogatása; az európai egészségügyi adattér részeként és a mesterséges intelligencia egészségügyi ellátásban történő biztonságos és hatékony bevezetésének, valamint a polgárok egészségügyi adataikhoz való hozzáférésének és azok feletti ellenőrzésüknek a megerősítése és elősegítése érdekében megfelelő irányítási struktúrák és fenntartható, interoperábilis uniós egészségügyi információs rendszerek kialakítása; a személyközpontú digitális egészségüggyel és egészségügyi adatokkal kapcsolatos, jelenleg sikeres kezdeményezések és projektek elterjesztésének és szélesebb körű végrehajtásának támogatása;
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – iv pont
iv.  a távorvoslás/távegészségügy optimális használatának (többek között a távoli területek esetében a műholdas kommunikációnak) a támogatása, a digitálisan vezérelt szervezési innováció előmozdítása az egészségügyi létesítményekben, valamint a polgárok önrendelkezését és a személyközpontú ellátást támogató digitális eszközök előmozdítása.
iv.  a távorvosláshoz/távegészségügyhöz való hozzáférés és azok optimális használatának (többek között a távoli területek esetében a műholdas kommunikációnak) a támogatása, a digitálisan vezérelt szervezési innováció előmozdítása az egészségügyi létesítményekben, valamint a polgárok önrendelkezését és a személyközpontú ellátást támogató digitális eszközök előmozdítása; annak elősegítése, hogy a betegek és az egészsésgügyi szakemberek részt vegyenek a felhasználóbarát, hozzáférhető, biztonságos és hatékony távorvoslási/távegészségügyi és egyéb digitális megoldások közös tervezésében és fejlesztésében;
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – k pont – iii pont
iii.  a betegségmegelőzés és az egészséges életmód előmozdítását célzó kommunikáció, a nemzetközi, uniós és nemzeti szinten érintett szereplőkkel együttműködésben.
iii.  az egészség fejlesztését, az egészséges életmód és a betegségek megelőzésének előmozdítását célzó kommunikáció, a nemzetközi, uniós, nemzeti és regionális szinten érintett szereplőkkel együttműködésben;
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – k pont – iii a pont (új)
iiia.  figyelemfelhívó kampányok a lakosság, valamint a célcsoportok és az érdekelt felek által irányított projektek számára, beleértve a félretájékoztatás megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet;
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – k pont – iii b pont (új)
iiib.  olyan kommunikációs tevékenységek, amelyek célja a gyógyszerekkel, az oltásokkal, az egészségügyi termékekkel, valamint a betegségek okaival és kezelésével kapcsolatos félretájékoztatás és dezinformáció – például az álhírek – elleni küzdelem;
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – k pont – iii c pont (új)
iiic.  a polgárok egészségügyi kockázatokkal és az egészséget meghatározó tényezőkkel kapcsolatos tájékoztatása;
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – k pont – iii d pont (új)
iiid.  a vérkomponensek, szervek, szövetek és sejtek adományozására vonatkozó kommunikációs, tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok, amelyek a szolidaritás, az egészségügyi politika és a terápiás előnyök szempontjából felhívják a lakosság figyelmét az ilyen adományozás fontosságára;
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – I pont
I.  A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való uniós és tagállami felkészültség és reagálás tervezésének minősége és teljessége.
I.  A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való uniós és tagállami felkészültség és reagálás tervezésének minősége és teljessége, beleértve a reziliencia értékelésére szolgáló mutatókat az egész Unióban
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – II pont
II.  Hozzáférés a központilag engedélyezett gyógyszerekhez – pl. a ritka betegségek gyógyszereire vonatkozó engedélyek száma, a fejlett terápiás gyógyszerek, gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek vagy vakcinák – kielégítetlen szükségletek esetén.
II.  Hozzáférés a központilag engedélyezett gyógyszerekhez és orvostechnikai eszközökhöz – pl. a ritka betegségek meglévő és új gyógyszereire vonatkozó engedélyek száma, a fejlett terápiás gyógyszerek, gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek vagy vakcinák – kielégítetlen szükségletek esetén.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – III pont
III.  A 3.4. fenntartható fejlődési célhoz közvetlenül hozzájáruló intézkedések és bevált gyakorlatok száma tagállamonként.
III.  Az egyetemes egészségügyi ellátás eléréséhez közvetlenül hozzájáruló intézkedések és bevált gyakorlatok száma tagállamonként.
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – IV pont
IV.  A bevált gyakorlatok tagállamok általi végrehajtása.
IV.  Az egészségfejlesztésre, a betegségek megelőzésére és az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésére irányuló egészségügyi programok tagállamok általi végrehajtása.
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – IV a pont (új)
IVa.  Az európai egészségügyi adattér végrehajtása
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 a pont (új)
1a.  Új eljárások száma az alapvető népegészségügyi igényeket kielégítő gyógyszerek gyorsított kifejlesztésére és értékelésére, figyelembe véve adott esetben az új technológiákat
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 b pont (új)
1b.  Megfelelő szintű digitális egészségügyi infrastruktúrával rendelkező tagállamok száma
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 c pont (új)
1c.  Az európai elektronikus egészségügyi dokumentációt végrehajtó tagállamok száma
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 d pont (új)
1d.  Azon tagállami lakosok tagállamonkénti aránya, akik az európai egészségügyi adattérben található adataikhoz hozzáféréssel rendelkeznek
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 3 pont
3.  Kiosztásra kerülő vakcinaadagok száma
3.  A rendelkezésre bocsátott vakcinaadagok típus és tagállam szerinti száma
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 3 a pont (új)
3a.  Átoltottság életkor és védőoltással megelőzhető betegségek szerint
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 6 pont
6.  A méhnyak-, mell- és vastagbélrák standardizált, ötéves nettó túlélési ideje
6.  A rák standardizált, ötéves nettó túlélési ideje típus, életkor, nem és tagállam szerint
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 6 a pont (új)
6a.  A gyermekkori rákos megbetegedések standardizált, ötéves nettó túlélési ideje típus, életkor, nem és tagállam szerint
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 6 b pont (új)
6b.  A mell-, méhnyak- és vastagbélrákszűrési programok lefedettsége típus, életkor, nem és tagállam szerint
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 pont
7.  A ráknyilvántartások és a méhnyakrák, mellrák és vastagbélrák diagnóziskori stádiumára vonatkozóan információt szolgáltató tagállamok számának aránya
7.  A ráknyilvántartások és a rák diagnóziskori stádiumára vonatkozóan információt szolgáltató tagállamok számának aránya
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 a pont (új)
7a.  A palliatív gondozásba vettek aránya, valamint a rák és a gyermekkori rákos megbetegedések kimenetele típus, életkor, nem és tagállam szerint
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 b pont (új)
7b.  A gyermekkori rákos megbetegedések nyilvántartásainak tagállamok szerinti aránya és a gyermekkori rákos megbetegedések diagnóziskori stádiumára vonatkozóan információt szolgáltató tagállamok száma
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 c pont (új)
7c.  Súlyos krónikus betegségek előfordulási gyakorisága tagállamonként, betegség, nem és életkor szerint
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 d pont (új)
7d.  Nem fertőző betegségekre vonatkozó, életkorra standardizált mortalitás (100 000 főre vonatkoztatva) betegségek szerint
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 e pont (új)
7e.  A megfelelő kezeléshez hozzáférő HIV-/AIDS-betegek százalékos aránya tagállamok, nem és életkor szerint
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 f pont (új)
7f.  A megfelelő kezeléshez hozzáférő, tuberkulózisban szenvedő betegek aránya tagállamok, nem és életkor szerint
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – B rész – 8 pont
8.  Dohányzók aránya
8.  Az életkorra standardizált dohányfogyasztás aránya nemek szerint
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 8 a pont (új)
8a.  Az életkorra standardizált káros alkoholfogyasztás aránya nem és életkor szerint
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 9 pont
9.  A gyógyszerhiányok száma az integrált ügyintézési pontok hálózatában
9.  A gyógyszerhiányok száma a tagállamokban
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 9 a pont (új)
9a.  Az alapvető gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek Unión belüli előállításának ösztönzését célzó intézkedések
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 12 a pont (új)
12a.  Antimikrobiális szerek alkalmazása anatómiai, gyógyászati és kémiai típus, valamint tagállamok szerint
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 12 b pont (új)
12b.  Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseknek tulajdonítható mortalitás életkor, nem és tagállam szerint
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 12 c pont (új)
12c.  A szív- és érrendszeri betegségeknek, a ráknak, a cukorbetegségnek tulajdonítható, a nem fertőző betegségeknek tulajdonítható, standardizált, egészségkárosodással (DALY) és életminőséggel (QALY) korrigált életévek, valamint a krónikus légzőszervi betegségeknek tulajdonítható, elkerülhető halálesetek száma a 75 évesnél fiatalabb személyek körében nem és tagállam szerint
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 13 pont
13.  Az európai referenciahálózatban részt vevő kórházi egységek, valamint az ERH tagjai által diagnosztizált és kezelt betegek száma
13.  Az európai referenciahálózatban részt vevő egészségügyi egységek, valamint az ERH tagjai által diagnosztizált és kezelt betegek száma
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 14 a pont (új)
14a.  Az uniós politikák egészségügyi hatásvizsgálatainak száma
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 14 b pont (új)
14b.  Az életkorra standardizált elhízás aránya nem, életkor és tagállam szerint
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 14 c pont (új)
14c.  Az anyai halálozás aránya életkor és tagállam szerint
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 14 d pont (új)
14d.  A csecsemőhalandóság aránya tagállamok szerinti bontásban
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 14 e pont (új)
14e.  A környezetszennyezésnek tulajdonítható életkorra standardizált halálozási szám (100 000 főre vonatkoztatva) nem és életkor szerint

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0196/2020).

Utolsó frissítés: 2021. február 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat